30 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Rajin (Rajin)

30 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Rajin (Rajin)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan rajin?

Biasana lamun urang mikir ngeunaan karajinan, urang mikir ngeunaan étos gawé anu alus. Rajin henteu ngan ukur dianggo di tempat damel. Éta kedah dianggo dina sagala widang kahirupan urang. Rajin dina jalan iman anjeun nyababkeun kamekaran spiritual, cinta anu langkung ageung pikeun batur, cinta anu langkung ageung pikeun Kristus, sareng pamahaman anu langkung ageung ngeunaan Injil sareng kanyaah Allah ka anjeun. Dimana getol téh procrastination jeung puguh teu. Urang teu kudu leuleuy nalika ngalakukeun kahoyong Allah.

Jalma anu getol bakal ngahontal cita-citana. Di tempat gawé, pagawé anu rajin bakal diganjar, sedengkeun anu malas henteu.

Sing rajin nyiar Pangéran bakal diganjar ku rupa-rupa hal saperti ayana Allah nu leuwih gedé dina hirupna.

Jalma anu puguh rohanina moal bisa maju. Urang Kristen disalametkeun ku iman ka Kristus waé. Iman anu leres ka Kristus bakal ngarobih anjeun.

Henteu ngan ukur anjeun. Éta Allah anu hirup di jero anjeun sareng damel di anjeun. Gusti bakal nulungan anjeun.

Sing getol dina ngadoa, ngawawar, diajar, nurut ka Gusti, nginjil, jeung ngerjakeun naon-naon anu diparentah ku Allah.

Sangkan dedikasi anjeun ka Kristus janten motivasi anjeun sareng tambahkeun karajinan dina kahirupan anjeun ayeuna.

Kutipan Kristen ngeunaan karajinan

"Hayu urang getol dina masihan, ati-ati dina kahirupan urang, sareng satia dina kahirupan urang.solat.” Jack Hyles

"Kuring sieun yén sakola-sakola bakal ngabuktikeun gerbang naraka, kecuali aranjeunna rajin-rajin nerangkeun Kitab Suci sareng ngukir aranjeunna dina haté para nonoman." Martin Luther

"Naha anjeun masih rajin hirup pikeun Allah sareng ngawula ka Anjeunna, bahkan dina dinten-dinten akhir ieu? Ayeuna sanés waktosna pikeun santai, tapi pikeun maju sareng teraskeun hirup pikeun Gusti. ” Paul Chappell

"Ulah jadi percaya diri sanggeus sababaraha kameunangan. Upami anjeun henteu ngandelkeun Roh Suci anjeun enggal-enggal dialungkeun deui kana pangalaman anu pikasieuneun. Kalayan rajin suci anjeun kedah ngokolakeun sikep gumantungna." Watchman Nee

"Kristen kedah janten jalma anu paling getol di pangeusina. Sedih ieu sering henteu janten sabab urang outspent, outthought jeung outperformed oftentimes ku pisan lawan tina Injil. Naha aya sabab anu langkung ageung tibatan berjuang pikeun kasalametan jiwa anu langgeng? Naha aya buku anu langkung akurat sareng relevan sareng pikagumbiraeun tibatan Firman Allah anu diilhami? Naha aya kakuatan anu langkung ageung tibatan Roh Suci? Naha aya allah anu tiasa dibandingkeun sareng Allah urang? Teras dimana tekad, dedikasi, tekad umat-Na?" Randy Smith

"Pertimbangkeun kalayan ati-ati kecap-kecap ieu, tanpa pagawéan, ngan ku iman, sacara bébas urang nampi panghampura dosa-dosa urang. Naon bisa diucapkeun leuwih jelas, ti ngomong, nu bebas tanpa karya, kungan iman, urang meunang panghampura dosa urang?" Thomas Cranmer

Kitab Suci jeung keur rajin

1. 2 Petrus 1:5 Jeung sajaba ti ieu, méré sagala karajinan, tambahkeun ka iman anjeun kahadean; jeung kana pangaweruh kahadéan.

2. Siloka 4:2 3 Jaga hate anjeun kalawan taliti pisan, sabab ti dinya aya sumber-sumber kahirupan.

3. Rum 12:11 ulah katinggaleun ku karajinan, sumangetna sumanget, ngawula ka Gusti.

4. 2 Timoteus 2:15 Kudu getol nampilkeun diri anjeun anu dipikanyaah ku Allah, sabage pagawe anu teu kudu isin, bener-bener ngemban pangandika bebeneran.

5. Ibrani 6:11 Kami hayang maraneh masing-masing nampilkeun karajinan anu sarua nepi ka ahirna, supaya naon-naon anu dipiharep bisa kawujud.

Kitab Suci ngeunaan karajinan dina pagawéan

6. Pandita 9:10 Naon waé anu ku anjeun laksanakeun ku panangan anjeun, laksanakeun kalayan sakuat tenaga, sabab henteu aya padamelan. atawa tata atawa pangaweruh atawa hikmah di alam kubur, tempat dimana anjeun antukna bakal balik.

7. Siloka 12:24 Sing getol bakal marentah, tapi nu males jadi budak.

8. Siloka 13:4 Nu puguh hayang, tapi teu meunang naon-naon, tapi kahayang jelema getol kacumponan.

9. Siloka 10:4 Leungeun anu puguh bakal ngajadikeun anjeun miskin; leungeun kerja keras bakal ngajadikeun anjeun beunghar.

10. Paribasa 12:27 Nu puguh mah moal manggang buruan naon-naon, tapi sing getol ngadahar kabeungharan buruan.

11.Siloka 21:5 Rencanana jalma-jalma anu getol meunang untung, tapi jalma-jalma anu gancang teuing kalakuanana jadi miskin.

Tempo_ogé: 25 Ngadorong Ayat Alkitab Pikeun Gugup Jeung Kahariwang

Rajin-rajin neneda ka Allah

12. Siloka 8:17 Kaula nyaah ka jalma anu nyaah ka Kami, jeung ka jalma anu rajin neangan Kami, manggihan Kami.

0> 13. Ibrani 11: 6 Ayeuna tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Allah, atanapi sing saha waé anu sumping ka Anjeunna kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén Anjeunna ngabales jalma anu rajin milarian anjeunna.

14. Deuteronomy 4:29 Tapi lamun ti dinya anjeun neangan PANGERAN Allah anjeun, anjeun bakal manggihan Mantenna lamun néangan Mantenna jeung sakabeh hate anjeun sarta sakabeh jiwa anjeun.

15. 1 Tesalonika 5:16-18 Salawasna bagja. Ngadoa terus, sareng syukuran naon waé anu kajantenan. Éta naon Allah hayang pikeun anjeun dina Kristus Yesus.

16. Lukas 18:1 Yesus nyarioskeun misil ka murid-muridna ngeunaan kedahna ngadoa salamina sareng ulah nyerah.

Telaah diajar jeung nuturkeun Firman Allah

17. Yosua 1:8 Gulungan hukum ieu ulah ninggalkeun biwir! Anjeun kudu ngapalkeun eta beurang jeung peuting sangkan bisa taliti nurut sagala anu ditulis dina eta. Teras anjeun bakal makmur sareng suksés.

18. Ulangan 6:17 Maneh kudu sing tekun nurut kana parentah-parentah PANGERAN Allah maraneh — sagala hukum jeung katetepan Mantenna ka maraneh.

19. Jabur 119:4-7 Gusti parantos netepkeun parentah-parentah Gusti, supados simkuring saparakanca kedah neraskeunana. Duh, mugia jalan-jalan abdi ditetepkeun, pikeun ngajaga katetepan Gusti! Lajeng abdi moal jadiisin Nalika kuring ningali kana sagala parentah Anjeun. Abdi kedah muji sukur ka Gusti kalayan jujur, nalika diajar hukum-hukum Gusti anu adil.

Migawe pikeun Gusti

20. 1 Korinta 15:58 Ku kituna, dulur-dulur, sing kuat jeung sing tabah. Salawasna digawé kalayan sumanget pikeun Gusti, sabab anjeun terang yén nanaon anu anjeun lakukeun pikeun Gusti moal aya gunana.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Isukan (Ulah Hariwang)

21. Kolosa 3:23 Hidep sakarep-karep dina naon bae anu dilakonan, saolah-olah anjeun migawe pikeun Gusti tinimbang keur manusa.

22. Siloka 16:3 Pasrahkeun karya-karya anjeun ka PANGERAN, sarta pikiran-pikiran anjeun bakal ditetepkeun.

Pépéling

23. Lukas 13:24 Saurna pikeun asup ka lawang anu sesak: sabab loba, Kami nyebutkeun ka anjeun, anu bakal narékahan asup, sarta bakal teu bisa.

24. Galata 6:9 Urang ulah bosen migawe kahadean . Urang bakal nampi panén hirup langgeng dina waktos anu pas. Urang teu kudu nyerah.

25. 2 Petrus 3:14 Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku sabab aranjeun ngarep-ngarep hal ieu, usahakeun sagala upaya sangkan bisa kapanggih tanpa cacad, tanpa cacad, jeung rukun jeung Anjeunna.

26. Rum 12:8 “Lamun keur ngajurungkeun, kudu ngajurung; lamun éta méré, teras masihan generously; mun keur mingpin, kudu getol; upama keur mikawelas, laksanakeun kalawan riang.”

27. Paribasa 11:27 "Sing saha getol neangan kahadean neangan kahadean, tapi jahat datang ka jalma anu neangan eta."

Alkitab

28. Yermia 12:16 "Jeung bakal kajadian, lamun maranehna rajin diajar cara umat Kami, nepi ka sumpah demi ngaran kuring, 'Demi PANGERAN anu hirup,' sanajan aranjeunna ngajarkeun umat kuring sumpah demi Baal, aranjeunna bakal. digedékeun di tengah-tengah umat Kami.”

29. 2 Timoteus 1: 17 "Tapi, nalika anjeunna aya di Roma, anjeunna milarian kuring pisan, sareng mendakan kuring ."

30. Esra 6:12 “Muga-muga Allah, anu geus maparin Asma-Na di dinya, ngagulingkeun raja atawa jalma-jalma anu ngangkat leungeun pikeun ngarobah ieu parentah atawa ngancurkeun Bait Allah di Yerusalem. Abdi Darius parantos netepkeunana. Sumangga dilaksanakeun kalawan getol.”

31. Leviticus 10:16 "Sareng Musa rajin milarian embe kurban pamupus dosa, sareng katingalna, éta beuleum, sareng anjeunna ambek ka Elasar sareng Itamar, putra-putra Harun anu sesa, saurna. 0> Bonus

Siloka 11:27 Sing getol nyiar kahadean , tapi sing saha anu nyiar kajahatan bakal datang ka manehna.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.