50 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Miara Anu Ngabutuhkeun (2022)

50 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Miara Anu Ngabutuhkeun (2022)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan miara batur?

Allah teh bapa nu miara. Anjeunna turun tina tahta surga-Na dina wujud manusa sareng Anjeunna mayar harga pikeun dosa-dosa urang. Anjeunna beunghar, tapi pikeun urang Anjeunna janten miskin. Kitab Suci nyarioskeun ka urang yén alesan urang tiasa mikanyaah nyaéta sabab Allah mimiti mikanyaah urang.

Asih-Na ka urang kudu maksa urang pikeun leuwih mikanyaah ka batur jeung nyieun pangorbanan pikeun jalma-jalma saperti Yesus ngorbankeun nyawa-Na pikeun kajahatan urang.

Allah ngadangu jerit anak-anak-Na, sarta Anjeunna kacida mikahayang ka maranehna.

Salaku urang Kristen, urang kedah janten cerminan Allah di bumi sareng urang ogé kedah paduli ka batur. Urang kedah lirén janten egois sareng kaleungitan naon anu aya dina sikep kuring sareng milarian cara anu béda pikeun ngalayanan batur.

Kutipan Kristen ngeunaan miara batur

"Ulah eureun ngalakukeun hal-hal leutik pikeun batur. Kadang-kadang hal-hal leutik éta ngeusian bagian anu paling gedé dina haténa. ”

"Ulah pernah nganggap hina ka saha waé lamun teu nulungan."

> 0> "Anu aya di kalangan Kristus mah cangcaya kana kanyaah-Na; jalma-jalma anu aya di kalangan urang kedah henteu ragu ngeunaan urang." Max Lucado

"Urang bangkit ku ngangkat batur."

"Nalika anjeun bogoh ka batur, anjeun otomatis miara anjeunna, anjeun moal bisa bogoh tanpa miara."

"Kristen nungtut tingkat miara anu ngaleuwihan kacenderungan manusa." Erwin Lutzer

“Karakter anu hadé nyaéta batu nisan anu pangsaéna. Jalma anupangabisa. Sagemblengna sorangan, 4 aranjeunna urgently menta ka kami pikeun hak istiméwa pikeun babagi dina layanan ieu ka umat Gusti. "

50. Rut 2:11-16 Boas ngawaler, "Kaula geus dicaritakeun sagala hal anu geus dilakonan ku maneh ka mitohana ti saprak maot salaki maneh, kumaha maneh ninggalkeun bapa, indung, jeung tanah air, nepi ka hirup deui. sareng jalma anu anjeun henteu terang sateuacanna. 12 Mugi Gusti ngabales kalakuan aranjeun. Mugia aranjeun diganjar ku PANGERAN, Allah Israil, anu ku Mantenna sumping ngalindung ka handapeun jangjang-Na." 13 "Mugia abdi tetep nampi sihungan Gusti," saur anjeunna. "Anjeun parantos ngajantenkeun abdi betah ku nyarioskeun ka abdi-abdi anjeun - sanaos abdi henteu ngagaduhan status salah sahiji abdi anjeun." 14 Waktos tuang Boas nyarios ka anjeunna, "Ka dieu. Bawa roti, celupkeun kana cuka anggur." Nalika anjeunna calik sareng tukang panen, anjeunna nawiskeun gandum panggang. Manéhna dahar sagala manéhna hayang jeung geus sababaraha sésana leuwih. 15 Sabot manehna rek mulungan, Boas nitah ka anak buahna, "Kudu ngumpul di antara gandum-gandum jeung ulah digeroan. 16 Malah tarik kaluar sababaraha gagang pikeun anjeunna tina kebat, teras tinggalkeun pikeun dipulut, sareng anjeunna henteu dihukum."

dipikacinta anjeun sarta ditulungan ku anjeun bakal inget anjeun nalika poho-kuring-nots geus layu. Ukir ngaran anjeun dina haté, sanés dina marmer." Charles Spurgeon

"Upami urang henteu paduli ngabantosan anu lemah, urang moal aya hubunganana sareng kateudayaan urang sorangan." Kevin DeYoung

Tujuan hirup téh lain keur bagja. Éta janten mangpaat, janten terhormat, janten welas asih, gaduh éta ngadamel sababaraha bédana yén anjeun parantos hirup sareng hirup saé. -Ralph Waldo Emerson

"Kuring bakal salawasna émut hal-hal anu anjeun ajarkeun ka kuring sareng sabaraha anjeun bogoh ka kuring."

"Kuring milih kahadean ... Kami bakal mikanyaah ka nu miskin, sabab aranjeunna nyalira. Nyaah ka nu beunghar, sabab sieun. Sareng bageur ka jalma-jalma anu jahat, sabab sapertos kitu Gusti parantos ngarawat kuring. ” Max Lucado

"Kuring yakin yén kalakuan cinta anu paling hébat anu kantos urang lakukeun pikeun jalma nyaéta nyarioskeun ka aranjeunna ngeunaan kanyaah Allah ka aranjeunna dina Kristus." Billy Graham

Miara Kristen séjénna

1. Ibrani 6:10-12 Sabab Allah mah teu adil. Mantenna moal mopohokeun kumaha teuasna anjeun geus digawé pikeun manéhna jeung kumaha anjeun geus némbongkeun kanyaah anjeun ka manéhna ku miara mukmin séjén, saperti anjeun masih ngalakukeun. Kahayang utama kami nyaéta yén anjeun bakal tetep nyaah ka batur salami hirupna tetep, pikeun mastikeun yén naon anu anjeun ngarepkeun bakal leres. Teras anjeun moal janten kusam sacara rohani sareng acuh. Sabalikna, anjeun bakal nuturkeun conto jalma-jalma anu bakal ngawariskeun jangji Allah kusabab iman sarengdaya tahan.

2. 1 Tesalonika 2:7-8 Sabalikna, simkuring teh kawas budak leutik diantara aranjeun. Sapertos ibu anu ngarawat anak-anakna, kami ogé ngarawat anjeun. Ku sabab kami nyaah pisan ka anjeun, kami resep ngabagi sareng anjeun sanés ngan ukur Injil Allah tapi ogé kahirupan urang.

3. 1 Korinta 12:25-27 supaya teu aya papisahan dina awak, tapi anggota-anggotana sarua silih asuh. Jeung lamun hiji anggota sangsara, sadaya anggota sangsara jeung eta; lamun hiji anggota diajenan, sakabeh anggota girang jeung eta. Ayeuna anjeun mangrupikeun awak Kristus, sareng masing-masing anggotana.

Ayat Kitab Suci ngeunaan miara kulawarga

4. 1 Timoteus 5:4 Tapi lamun randa boga anak atawa incu, kudu diajar heula kana agamana. prak-prakanana ku cara miara kulawarga sorangan jeung ngabales ka indung bapa jeung nini-nini, sabab eta teh matak nyenangkeun ka Allah.

5. 1 Timoteus 5:8 Tapi lamun aya nu teu nafkahkeun ka dirina sorangan, utamana kulawargana sorangan. , manéhna geus mungkir iman jeung leuwih goreng ti hiji kafir.

6. Siloka 22:6 Pajarkeun ka budak ngora ngeunaan jalan anu kudu dipilampah; sanajan geus kolot mah moal nyingkah ti dinya.

Silih asuh jeung nanggung kalemahan masing-masing.

7. Budalan 17:12 Leungeun Musa jadi cape pisan, nepi ka teu bisa nahan deui. Jadi Harun jeung Hur manggihan batu pikeun manéhna diuk. Tuluy maranehna nangtung dina unggal sisi Musa, nyekelnepikeun leungeunna. Ku kituna leungeunna dicekel ajeg nepi ka surup.

8. Rum 15:1- 2 Ayeuna urang anu kuat boga kawajiban nanggung kalemahan jalma anu teu kuat, jeung ulah nyenangkeun diri sorangan. Masing-masing urang kedah nyenangkeun tatanggana pikeun kahadéanna, pikeun ngawangun anjeunna.

Ngurus nu miskin, nu tertindas, yatim, jeung randa.

9. Jabur 82:3-4 Belaan perkara nu miskin jeung nu yatim! Ngabela nu tertindas jeung sangsara! Nyalametkeun nu miskin jeung malarat! Luputkeun aranjeunna tina kakawasaan anu jahat!

10. Yakobus 1:27 Agama anu murni tur teu najis di payuneun Allah Rama urang, nya eta: ngurus yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana sarta ngajaga diri teu kotor ku dunya.

11. Siloka 19:17 Nulungan ka nu mariskin ibarat nginjeum duit ka PANGERAN. Anjeunna bakal mayar anjeun pikeun kahadean anjeun.

12. Yesaya 58:10 Jeung lamun anjeun méakkeun yourselves demi nu lapar jeung nyugemakeun kaperluan nu tertindas, mangka cahaya anjeun bakal naék dina gelap, jeung peuting anjeun bakal jadi kawas beurang.

13. Lukas 3:11 Waler-Na, “Lamun boga baju dua, bagikeun ka nu teu boga . Upami anjeun gaduh tuangeun, bagikeun ogé. ” – (Bagikeun ayat-ayat Alkitab)

14. Deuteronomy 15:11 "Sabab moal aya deui miskin di nagara éta. Ku sabab eta Kami marentahkeun ka maneh, ‘Maneh kudu ngalenyepan leungeun ka dulur maneh, ka nu malarat jeung ka nu miskin, di tanah maraneh.”

15.Deuteronomy 15: 7 "Tapi upami aya urang Israil anu miskin di kota anjeun nalika anjeun dugi ka tanah anu dipasihkeun ku PANGERAN Allah anjeun, ulah keras haté atanapi caket ka aranjeunna."

16. 22:25 “Lamun maraneh nginjeumkeun duit ka salah sahiji umat Kami anu miskin di antara maraneh, ulah jadi tukang nginjeumkeunana; Anjeun teu kedah nagih bunga ka anjeunna.”

17. Deuteronomy 24:14 "Maneh teu meunang ngeksploitasi pagawe upahan anu miskin jeung malarat, boh batur sabangsa jeung sabangsa maneh atawa urang asing di tanah maraneh di kota-kota maraneh. .”

18. Mateus 5:42 "Béré ka anu nanya ka anjeun, sareng ka anu hoyong nginjeum ka anjeun ulah nolak."

19. Mateus 5:41 “Lamun aya nu maksa maneh indit sakilo, kudu dua mil jeung manehna.”

Meuleuman batur leuwih ti diri sorangan ayat

20. Pilipi 2:21 "Kanggo aranjeunna sadayana milarian kapentingan sorangan, sanés kapentingan Kristus Yesus."

21. 1 Korintus 10:24 "Teu aya anu kedah milarian anu hadé pikeun dirina, tapi anu hadé pikeun batur."

22. 1 Korinta 10:33 (KJV) "Sakumaha kuring nyenangkeun sadayana lalaki dina sagala hal , henteu milarian kauntungan kuring sorangan, tapi kauntungan seueur, yén maranehna bisa salamet.”

Tempo_ogé: Naha Weed Ngadeukeutan Anjeun Ka Gusti? (Bebeneran Alkitab)

23. Rum 15: 2 "Masing-masing urang kedah nyenangkeun tatanggana pikeun kahadéanna, pikeun > 8> ngawangun."

24. 1 Korinta 9:22 "Ka anu lemah kuring jadi lemah, supaya kuring meunang anu lemah: Kuring dijadikeun sagala hal pikeun sakabéh jalma, supaya kuring bisa ku sakabeh.hartina nyalametkeun sabagian.”

25. Rum 15: 1 (NIV) "Urang anu kuat kedah nanggung kalemahan anu lemah sareng henteu nyenangkeun diri sorangan."

26. 1 Korinta 13:4-5 “Asih teh sabar, asih teh bageur. Teu sirik, teu sombong, teu reueus. Teu ngahina batur, teu nyiar sorangan, teu gampang ambek, teu nyimpen catetan kasalahan.”

27. Pilipi 2: 4 (ESV) "Sing masing-masing anjeun kedah ningali henteu ngan ukur kapentingan sorangan, tapi ogé kapentingan batur."

28. Rum 12:13 "Bagikeun ka umat Gusti anu butuh. Prakték silaturahmi.”

Lamun anjeun miara batur, anjeun miara Kristus.

29. Mateus 25:40 Raja bakal ngawaler ka maranehna, ‘Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, nepi ka maraneh geus ngalakukeun kitu ka salah sahiji dulur Kami ieu, anu pang leutikna mah. maraneh, maraneh geus kitu ka Kami.'

Urang kudu hade budi ka batur.

30. Epesus 4:32 Jeung kudu bageur ka sasama, welas asih, silih hampura, sakumaha Allah geus ngahampura aranjeun dina Kristus.

31. Kolosa 3:12 Ku sabab eta, umat pilihan Allah, anu suci jeung dipikaasih, kudu nyaah ka manah, kahadean, lemah lembut, lemah lembut, jeung sabar,

Asih ka batur kudu aya hasilna. dina nyieun kurban pikeun batur.

32. Epesus 5:2 jeung lumaku dina kanyaah, sakumaha Kristus oge mikaasih ka aranjeun sarta masrahkeun diri-Na pikeun urang, hiji kurban jeung kurban ka Allah minangka seungitna.

33. Rum 12:10 Sing silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahargaan preferring silih;

Kahirupan urang ulah dikurebkeun ku diri sorangan.

34. Pilipi 2:4 ulah ngan ukur merhatikeun kapentingan sorangan, tapi oge kapentingan batur.

35. 1 Korinta 10:24 Teu aya anu kudu neangan kasajahteraan sorangan, tapi kasajahteraan batur.

Pépéling

36. 2 Tesalonika 3:13 Tapi aranjeun, dulur-dulur, ulah bosen-bosen migawé nu bener.

37. Siloka 18:1 Jalma anu teu marahmay ngan mentingkeun diri sorangan; aranjeunna lash kaluar dina akal sehat.

38. Siloka 29:7 Nu bener paduli kana kaadilan pikeun nu miskin, tapi nu jahat teu paduli.

39. 2 Korinta 5: 14 "Kanggo cinta Kristus maksa urang, sabab kami yakin yén Hiji maot pikeun sadayana, janten sadayana maot."

40. 2 Timoteus 3: 1-2 "Tapi perhatikeun ieu: Bakal aya waktos anu dahsyat dina dinten-dinten terakhir. 2 Jalma-jalma bakal mikanyaah ka dirina sorangan, mikanyaah duit, sombong, reueus, nyiksa, teu nurut ka kolot, teu sukur, teu suci.”

Teu merhatikeun jeung nulungan batur lamun urang bisa

41. 1 Yohanes 3:17-18 Tapi sing saha anu boga kakayaan dunya, sarta ningali dulur-dulurna keur butuh jeung nutup hatena, kumaha carana tetep asih Allah dina dirina? Barudak, hayu urang bogoh teu ku kecap atawa ku basa, tapi ku amal jeung bebeneran.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Kakuatan

42. Yakobus2:15-17 Upama dulur saiman kurang papakean jeung kakurangan dahareun sapopoe, tuluy salah saurang ti antara aranjeun ngomong ka maranehna, “Ari sing sarehat, sing haneut-haneut jeung tuang anu sae,” tapi maraneh teu mere naon anu dipikabutuh ku awak, alus nya? Kitu ogé iman, lamun teu boga karya, nyaeta maot mahluk sorangan.

Conto-conto miara batur dina Kitab Suci

Si Samaria nu Hadeupeun

43. Lukas 10:30-37 Waler Yesus, “Aya hiji jelema ti Yerusalem indit ka Yeriho. Di jalan bégal dilucuti anjeunna, ngéléhkeun anjeunna, sarta ninggalkeun anjeunna keur maot. "Kabeneran, aya imam anu ngarambat sapanjang jalan éta. Nalika anjeunna ningali éta lalaki, anjeunna ngurilingan anjeunna sareng neraskeun jalanna. Teras aya urang Lewi sumping ka éta tempat. Nalika anjeunna ningali éta lalaki, anjeunna ogé ngurilingan anjeunna sareng neraskeun jalanna. "Tapi urang Samaria, nalika anjeunna nuju angkat, mendakan éta lalaki. Nalika urang Samaria ningali anjeunna, anjeunna karunya ka éta lalaki, angkat ka anjeunna, sareng ngabersihkeun sareng ngabantosan tatuna. Lajeng anjeunna nempatkeun anjeunna kana sato sorangan, dibawa ka hiji panginepan, sarta ngurus anjeunna. Poé isukna urang Samaria ngaluarkeun dua koin pérak, dibikeun ka nu boga panginepan. Manéhna ngomong ka nu boga panginepan, ’Jaga manéhna . Lamun méakkeun leuwih ti éta, Kuring gé mayar anjeun dina lalampahan kuring balik. "Dina tilu lalaki ieu, saha anu anjeun pikir tatangga ka lalaki anu diserang ku begal?" Ceuk ahlina, "Anu saenyana nulungan manehna." Yésus ngomong ka manéhna, ”Pantuanana, tiru conto manéhna!”

44. Pilipi 2:19-20 “Lamun GustiYesus kersa, abdi miharep Timoteus dikirim ka anjeun geura-giru pikeun datangna. Lajeng anjeunna tiasa surak kuring nepi ku ngabejaan kuring kumaha anjeun akur. 20 Kaula teu boga batur kawas Timoteus, anu bener-bener merhatikeun karaharjaan maraneh.”

45. 2 Korinta 12:14 "Tingali, kuring siap datang ka anjeun katilu kalina, sareng kuring moal janten beban, sabab kuring henteu milarian harta anjeun, tapi anjeun. Ari budak mah lain kudu nabung keur kolotna, tapi kolot keur budakna.”

46. 1 Korinta 9:19 "Sanaos abdi bebas tina kawajiban ka saha waé, abdi ngajantenkeun diri abdi ka sarerea, supados tiasa meunang saloba-lobana."

47. 17:12 “Sanggeus leungeun Musa capé, maranéhna nyokot hiji batu tuluy diasupkeun kana handapeunana, tuluy diuk di dinya. Harun jeung Hur ngacungkeun leungeun-Na, hiji di hiji sisi, hiji di sisi séjén-sangkan leungeunna tetep ajeg nepi ka surup panonpoe."

48. Rasul 2: 41-42 "Janten anu nampi pesen anjeunna dibaptis, sareng dina dinten éta langkung seueur tilu rébu jalma. Maranéhna ngabaktikeun diri kana pangajaran rasul-rasul, jeung silaturahmi, meupeuskeun roti, jeung neneda.”

49. 2 Korinta 8: 1-4 "Sareng ayeuna, dulur-dulur, kami hoyong anjeun terang ngeunaan rahmat anu dipasihkeun ku Allah ka jamaah Makedonia. 2 Di tengah-tengah pacobaan anu kacida gedéna, kabungahan maranéhna anu kacida gedéna jeung kamiskinan anu kacida gedéna, pinuh ku kamurahanana. 3 Kaula mere kasaksian yen maranehna mere sabisa-bisana, malah leuwih ti maranehna
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.