Naha Kanye West A Kristen? 13 Alesan Kanye Teu Disalametkeun

Naha Kanye West A Kristen? 13 Alesan Kanye Teu Disalametkeun
Melvin Allen

Ayeuna unggal jalma nganggap dirina Kristen, tapi Kitab Suci nyarioskeun yén kalolobaan jalma moal asup ka Surga.

Mateus 7:21-23 Teu unggal nu nyebut ka Kami, ‘Gusti, Gusti, bakal asup ka Karajaan Sawarga; tapi manéhna nu ngalakukeun kahayang Rama Kami nu di sawarga. Seueur anu bakal nyarios ka kuring dina dinten éta, Gusti, Gusti, naha kami henteu ngaramalkeun nami anjeun? sareng ku nami anjeun parantos ngaluarkeun setan? sareng ku nami anjeun parantos seueur padamelan anu saé? Terus kuring bakal ngaku ka aranjeunna, Kuring henteu pernah terang anjeun: angkat ti kuring, anjeun anu damel iniquity.

Tina panineungan kuring lolobana selebritis anu ngaku Kristen lain panutan anu hade jeung maranehna lain bener-bener Kristen. Dinten ieu kami bade ngobrol ngeunaan Kanye West.

Sanajan manéhna nyebutkeun yén manéhna téh mukmin, manéhna jelas lain. Anjeunna ngan alat sejen ti Iblis.

Manéhna reeled di Kristen, ku nyieun lagu Jesus Walks, ayeuna manéhna promosi evilness, taktik sejen ku Iblis.

Kuring terang bakal aya urang Kristen suam-suam kuku dunya anu maca ieu sareng mikir hey, Alkitab nyarios ulah ngahukum, anu palsu. Jalma-jalma ieu ngamajukeun kotor. Boga masalah jeung éta. Entong gaduh masalah sareng urang Kristen anu nyobian ngeureunkeunana.

Epesus 5:11 Ulah ilubiung dina karya-karya gelap anu teu aya hasilna, tapi singkirkeunana.

1 Korinta 6:2 Naha aranjeun teu nyaho yen umat suci bakal ngahukum dunya?Sareng upami dunya bakal dihukum ku anjeun, naha anjeun henteu pantes pikeun nangtoskeun hal-hal anu pangleutikna?

Siloka 12:1 Sing saha anu mikacinta kana disiplin, mikacinta kana pangaweruh, tapi sing saha anu henteu mikahayang kana hukuman, éta bodo.

1. Anjeunna henteu kantos nolak tina dosana. Iman anu leres ka Kristus bakal ngarobih kahirupan anjeun.

Lukas 13:3 Kami ngabejaan ka maneh, heunteu! Tapi iwal anjeun tobat, anjeun ogé bakal binasa.

1 Yohanes 3:9-10 Jalma anu geus dilahirkeun ka kulawarga Allah ulah nyieun prakna dosa, sabab hirup Allah aya dina maranehna. Jadi maranehna teu bisa terus nyieun dosa, sabab maranehna teh anak Allah. Janten ayeuna urang tiasa terang saha putra-putra Allah sareng saha putra-putra Iblis. Saha-saha anu hirupna teu bener jeung teu mikaasih ka mukmin sejen, lain milik Allah.

2. Kanye West ngahujat Gusti sareng Kristen.

 • Kanye West nyarios, "Kuring mangrupikeun Gusti." Aya ngan hiji Allah. Anjeun malah teu deukeut ka Allah. Seueur teuing jalma anu nyalahgunakeun Jabur 82 henteu terang naon hartosna atanapi henteu maca sadayana ayat dina kontéks.
 • Anjeunna ngajadikeun jalma mikir, oh jadi kuring masih bisa boga Yesus jeung ngajaga dosa abdi. 2 Petrus 2:2 Seueur anu bakal nuturkeun kalakuanana anu jahat sareng bakal nyababkeun jalan bebeneran janten hina.

3. Anjeunna terus-terusan nyolok Yesus.

 • Taun 2006 Kanye muncul dina sampul Rolling Stone salaku Yesus.
 • Taun 2013 Kanye West ngaluarkeun Yesus palsu di panggung.
 • Anjeunna gaduh albeum anu disebutYeezus sarta Anjeunna malah nyebut dirina Yeezus, nu mangrupakeun perversion tina ngaran Yesus.
 • Galata 6:7 Ulah katipu; Allah henteu diolok-olok: sabab naon waé anu ditaburkeun ku manusa, éta ogé bakal dipanén.

4. Manéhna sok ngumpat . Éta dina pidato sareng musikna.

Yakobus 1:26  Lamun aya anu di antara aranjeun nganggap agama, sarta henteu ngegel létahna, tapi nipu haténa sorangan, eta agama teh sia.

Mateus 12:36-37 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, yén unggal kecap sia-sia anu diucapkeun ku jalma-jalma, bakal dipertanggungjawabkeun dina dinten pengadilan. Pikeun ku kecap anjeun anjeun bakal diyakinkeun, sareng ku kecap anjeun bakal dikutuk.

5. Kanye West boga ego badag sarta anjeunna hayang disembah kawas bapana Iblis. Hanjakalna, jutaan jalma nyembah ka Anjeunna.

Yesaya 14:12-15 “Kumaha anjeun murag ti langit, hé béntang anu bersinar, anak isuk! Anjeun parantos dialungkeun ka bumi, anjeun anu ngancurkeun bangsa-bangsa di dunya. Sabab ceuk maneh ka diri sorangan, Kami bakal naek ka sawarga jeung nyetel tahta di luhur bentang-bentang Allah. Kami bakal presided di gunung dewa jauh di kalér. Kuring bakal naek ka langit nu pangluhurna sarta jadi kawas Nu Maha Agung .’ Sabalikna, anjeun bakal diturunkeun ka tempat nu maot, ka handap ka nu panghandapna.

Siloka 8:13 Sing saha anu sieun ka PANGERAN, bakal benci kana kajahatan. Ku sabab kitu, kuring hate kareueus jeung sombong, korupsi jeung perversebiantara.

Siloka 18:12 Kasombongan ngakibatkeun karuksakan; humility ngakibatkeun kahormatan.

Naha anjeun terang yén aya Kitab Yeezus Bible anu ngagentos unggal nyebut Gusti sareng Kanye West?

6. Kanye West can pernah maot ka diri sorangan.

Mateus 16:24-25 Saterusna Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, “Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, manehna kudu mungkir dirina, manggul salibna, jeung nuturkeun Kami. Teterusan . Saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit, tapi saha-saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.

Lukas 14:27 Sakur anu henteu manggul salib-Na, sarta nuturkeun Kami, moal bisa jadi murid Kami.

7. Kanye ngamajukeun materialisme sareng anjeunna jelas babaturan dunya.

Yakobus 4: 4 Aranjeun henteu satia ka Allah! Anjeun kedah terang yén mikanyaah ka dunya sami sareng ngabencian ka Gusti. Sakur nu hayang jadi sobat jeung dunya jahat ieu jadi musuh Allah.

1 Yohanes 2:15 Tong nyaah ka dunya anu jahat ieu sareng ka anu aya di jerona. Lamun anjeun bogoh ka dunya, anjeun teu boga kanyaah Rama dina anjeun.

8. Anjeunna ngamajukeun simbol Illuminati gaib sareng nganggo baju nganggo simbol baphomet syetan.

2 Korinta 6:17 Ku sabab eta, “Kaluar ti maranehna, papisah, timbalan PANGERAN. Ulah nyabak naon-naon anu najis, Kami bakal nampi anjeun."

Rum 12:2 Jeung ulah nurut ka dunya ieu, tapi kudu robah ku pembaharuan pikiran, supaya bisa ngabuktikeun.naon éta wasiat Allah anu alus tur ditarima tur sampurna.

9. Manéhna boga déwa-déwa séjénna .

 • Kanye West boga kalung mahal gedé jeung lambang déwa Horus .
 • 6> Keluaran 20:3-5 Maneh ulah boga allah sejen salian ti Kami. "Anjeun teu kedah ngadamel pikeun diri anjeun arca, atanapi sasaruaan naon waé anu aya di langit di luhur, atanapi di bumi di handap, atanapi di cai handapeun bumi. Maneh ulah sujud ka maranehna dina ibadah atawa ngabakti ka maranehna, sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, teh Allah anu timburuan, ngahukum anak-anak lantaran kalakuanana indung bapa nepi ka turunan katilu jeung kaopat jalma-jalma anu benci ka Kami. 7:6> Mateus 6:24 "Aranjeun moal bisa ngawula ka dua juragan sakaligus. Anjeun bakal hate hiji jeung cinta nu séjén, atawa anjeun bakal satia ka hiji jeung teu paduli ngeunaan séjén. Anjeun teu tiasa ngawula ka Gusti sareng Duit dina waktos anu sami.

10. Kanye cenah ngajual jiwana ka setan. Naha urang Kristen bakal nyarios kitu?

 • Lirik ditutup panon - Kuring ngajual jiwa kuring ka Iblis: éta deal jelek Paling saeutik datang sareng sababaraha cocooan sapertos Happy Meal.
 • 6> 2 Korinta 4:4 Dina hal ieu, dewa dunya ieu geus dilolongan pikiran jalma-jalma anu teu palercaya, supaya maranehna henteu ningali cahaya Injil Kasalametan kamulyaan Kristus, anu gambar Allah.

11. Dunya mikanyaah manéhna. Anjeunna ngadamel Majalah Waktu 100 daptar jalma anu paling boga pangaruh.

Tempo_ogé: 50 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Hubungan sareng Allah (Pribadi)

Lukas 6:26 Cilaka aranjeun lamun sarerea nyarita hade.Anjeun , sabab éta kumaha karuhun maranéhanana diperlakukeun nabi palsu.

Yohanes 15:19 Lamun aranjeun ti dunya, dunya bakal mikanyaah ka milik-Na: tapi ku sabab maraneh lain ti dunya, tapi Kami geus milih maraneh ti dunya, ku sabab eta dunya hate maraneh.

12. Anjeunna ngan ngahasilkeun buah goréng. Gusti henteu dianggo dina hirupna.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Saling Ngadorong (Poéan)

Mateus 7:18-20 Tangkal anu alus moal ngahasilkeun buah anu goréng; tangkal goréng ogé moal bisa ngahasilkeun buah alus. Unggal tangkal anu henteu ngahasilkeun buah anu saé ditegor sareng dialungkeun kana seuneu. Ku kituna anjeun bakal ngakuan aranjeunna ku buah maranéhanana.

13. Kanye West henteu terang Yesus tina Alkitab. Yesus-Na ngidinan Anjeunna pikeun ngalakukeun jeung ngomong naon bae.

 • Kecap-kecap ti Pak West,  “ Yesus mah resep kelamin . Yesus abdi henteu maot parawan."
 • Langkung seueur kecap ti Pak West, "Kuring percaya ka Yesus salaku ikon, tapi kuring henteu ngarasa tanggung jawab pikeun nempatkeun kahirupan kuring ka Yesus. Kuring ngarasa kuring kedah nanggung tanggung jawab pikeun kasuksésan sareng kagagalan kuring sorangan.

1 Yohanes 4:1 Saderek-saderek anu dipikahormat, ulah percanten ka unggal roh. Sabalikna, uji roh-roh pikeun ningali naha éta ti Allah, sabab seueur nabi palsu anu parantos kaluar ka dunya.

1 Korinta 10:31 Ku sabab eta, boh dahar, nginum, boh naon bae, laksanakeun sagala hal pikeun kamulyaan Allah.

Kutipan ti sobat deukeut Kanye West urang Jay-Z.

 • Jeung Yesus teu bisa nyalametkeun anjeun, hirup dimimitian nalika gareja ends.

Kuring ajak anjeun ngalakukeun adetox digital sadaya musik Mr. West dina Ipod Anjeun, Telepon, laptop, jsb. Tong ngadengekeun jalma-jalma anu nyolok Kristus sareng ngamajukeun najis.

Upami anjeun nyarios ka sorangan ogé lamun Kanye teu Kristen, lajeng naon? Seueur jalma nganggap yén aranjeunna leres sareng Gusti, tapi aranjeunna nuju ka naraka. Punten leres sareng Gusti ayeuna. Abdi nyuhunkeun anjeun klik tautan ieu pikeun diajar kumaha carana disimpen. Hirup anjeun gumantung kana éta.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.