25 окуражаващи стиха от Библията за бурите в живота (Времето)

25 окуражаващи стиха от Библията за бурите в живота (Времето)
Melvin Allen

Какво казва Библията за бурите?

В християнския си път на вяра ще преминете през трудни моменти, но помнете, че бурите никога не са вечни. В разгара на бурята търсете Господа и се притичвайте към Него за подслон. Той ще ви защити и ще ви помогне да издържите.

Не мислете за лошото време, а потърсете мир чрез Христос. Размишлявайте върху Неговите обещания и бъдете силни. Не е необходимо слънцето винаги да е навън, за да благодарите на Господ, така че продължавайте да Го хвалите.

Приближете се към Господ с молитва и знайте, че Неговото присъствие е близо. Бъдете спокойни, Бог ще ви утеши и ще се погрижи за вас. Можете да вършите всичко чрез Христос, който ви укрепва. Открийте причините, поради които Бог допуска изпитания .

Християнски цитати за бурите

"Бог изпраща бурята, за да покаже, че Той е единственият подслон."

"Искаме Христос да побърза и да успокои бурята. Той иска първо да Го намерим насред нея."

"Бурите в живота не са предназначени да ни сломят, а да ни насочат към Бога."

"Често ставаме апатични в живота си, докато не се сблъскаме със силна буря. Независимо дали става дума за загуба на работа, здравна криза, загуба на любим човек или финансова борба; Бог често внася бури в живота ни, за да промени перспективата ни, да премести фокуса от нас самите и живота ни към Него." Пол Чапъл

"В бурите, ветровете и вълните Той шепне: "Не се страхувай, Аз съм с теб."

"За да осъзнаем стойността на котвата, трябва да изпитаме стреса на бурята." Кори тен Бум

"Ако искаме да изградим навици за лична молитва и богослужение, които да устоят на бурите и да останат постоянни в кризата, целта ни трябва да бъде нещо по-голямо и по-велико от личните ни грижи и стремеж към самореализация." Алистър Бег

"Надеждата е като котва. Надеждата ни в Христос ни стабилизира в бурите на живота, но за разлика от котвата, тя не ни задържа." Чарлз Р. Суиндол

"Колко често гледаме на Бога като на последното си и най-слабо средство! Отиваме при него, защото няма къде другаде да отидем. И тогава научаваме, че бурите на живота са ни запратили не по скалите, а в желания пристан." Джордж Макдоналд

"Бурите през зимата често разкриват дефектите в жилището на човека, а болестите - безпомощността на човешката душа. Със сигурност всяко нещо, което ни кара да разберем истинския характер на нашата вяра, е добро." J. C. Ryle

Нека научим какво ни учи Писанието за бурите в живота.

1. псалм 107:28-31 Но когато извикаха към Господа в своята беда , Господ ги изведе от притеснението им. Той укроти бурята и вълните ѝ утихнаха. така че те се зарадваха, че вълните утихнаха, и той ги доведе до желания пристан. Нека благодарят на Господа за милостивата му любов и за удивителните му дела в полза на човечеството.

2. 8:26 Матей 8:26 Той отговори: " Маловерни, защо се страхувате толкова?" Тогава стана и смъмри ветровете и вълните , и стана напълно спокойно.

3. псалм 55:6-8 И си казвам: "Ако имах крила като гълъб, щях да отлетя и да си почина. да, щях да отида далеч. щях да живея в пустинята. щях да бързам към моето сигурно място , далеч от дивия вятър и бурята."

4. Наум 1:7 Господ е благ, крепост в ден на скръб; Той познава онези, които прибягват към Него.

5. исая 25:4-5 Защото Ти си бил опора за онези, които не са могли да си помогнат сами, и за онези, които се нуждаят от помощ поради много беди. Ти си бил сигурно място от бурята и сянка от горещината. защото дъхът на онзи, който не проявява милост, е като буря срещу стена. като горещина на сухо място, Ти успокояваш шума на пришълците. като горещина под сянката на облак, песента натози, който не проявява съжаление, се успокоява.

6. псалм 91:1-5 Живеем в сянката на Всемогъщия, закриляни от Бога, който е над всички богове. Това заявявам, че само Той е мое убежище, мое място за безопасност; Той е моят Бог и на Него се уповавам. защото Той те спасява от всеки капан и те защитава от смъртоносна напаст. Той ще те закриля с крилата Си! те ще те приютят. Неговите верни обещания са твоето въоръжение. сега няма нужда давече не се страхувайте от тъмнината, нито от опасностите през деня;

7. псалм 27:4-6 Искам само едно нещо от господа. ето какво искам: нека живея в дома на господа през целия си живот. нека виждам красотата на господа и да гледам със собствените си очи в храма му. по време на опасност той ще ме пази в приюта си. ще ме скрие в свещената си шатра или ще ме пази на висока планина. главата ми е по-висока от враговете около мен. ще принасям радостнище пея и ще възхвалявам Господа.

Вижте също: 21 основни стиха от Библията за 666 (Какво е 666 в Библията?)

8. 4:6 Исая 4:6 Ще има палат за сянка през деня от горещината, за убежище и заслон от бурята и дъжда.

Бъдете спокойни в бурята

9. псалм 89:8-9 Господи Боже Всемогъщи, няма друг като Теб. силен си, Господи, и винаги верен. ти управляваш бурното море. ти можеш да успокоиш разгневените му вълни.

10. 2 Изход 14:14 Господ ще се бори за теб; ти трябва само да бъдеш спокоен."

11. марк 4:39 Исус се изправи и заповяда на вятъра и водата. каза: "Тихо! Успокойте се!" Тогава вятърът спря и езерото се успокои.

12. псалм 46:10 "Успокойте се и знайте, че Аз съм Бог. ще се възвися сред народите, ще се възвися на земята!"

13. захария 2:13 Бъдете неподвижни пред ГОСПОДА, цялото човечество, защото Той се е събудил от святото си жилище".

Господ е с вас в бурята

14. Исус Навин 1:9 Не ти ли заповядах: Бъди силен и смел, не се плаши и не се ужасявай, защото Господ, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш."

15. Второзаконие 31:8 Господ е, Който върви пред теб. Той ще бъде с теб; няма да те остави и няма да се откаже от теб. Не се страхувай и не се ужасявай."

16. псалм 46:11 Т ой, Всемогъщият Господ, е с нас; Богът на Яков е наш защитник.

Окуражаване, когато преминавате през бури и изпитания

17. Яков 1:2-5 Радвайте се, братя мои, когато срещате различни изпитания, защото знаете, че изпитанието на вярата ви произвежда твърдост. И нека твърдостта да има своето пълно действие, за да бъдете съвършени и пълни, без да ви липсва нищо. Ако на някого от вас липсва мъдрост, нека поиска от Бога, Който дава щедро на всички без укор, и ще му се даде.

18. 2 Коринтяни 4:8-10 Ние сме във всяко отношение измъчвани, но не съкрушени; смущавани, но не доведени до отчаяние; гонени, но не изоставени; поразявани, но не унищожени; винаги носим в тялото си смъртта на Исус, за да се прояви и животът на Исус в нашите тела.

Вижте също: 30 важни стиха от Библията за евангелизацията и спечелването на душата

Доверете се на Бога в бурята

19. псалм 37:27-29 Отдалечете се от злото и вършете добро, и ще живеете в земята завинаги. Наистина, Господ обича справедливостта и няма да изостави благочестивите си. Те са в безопасност завинаги, но беззаконниците ще бъдат прогонени и потомците на нечестивите ще бъдат изтребени. Праведните ще наследят земята и ще живеят в нея завинаги.

20. псалм 9:9-10 Господ е прибежище за угнетените, убежище във време на скръб. Онези, които познават Твоето име, ще Ти се доверят, защото Ти не си оставил онези, които Те търсят, Господи.

Напомняния

21. захария 9:14 Господ ще се яви над народа си; стрелите му ще летят като мълния ! суверенният Господ ще затръби с рог на овен и ще нападне като вихрушка от южната пустиня.

22. Яков 4:8 Приближавайте се към Бога и Той ще се приближи към вас. Очистете ръцете си, грешници, и пречистете сърцата си, двусмислени.

23. 28:2 Исая 28:2 Ето, Господ има един, който е могъщ и силен; като буря с градушка, като унищожителна буря, като буря с мощни , преливащи води, Той хвърля на земята с ръката Си.

24. изх. 15:2 " ГОСПОД е моята сила и моята защита; Той стана мое спасение. той е мой Бог и аз ще го възхваля, Бог на баща ми и аз ще го възвелича.

Примери за бури в Библията

25. Йов 38:1-6 Тогава Господ говори на Йов от бурята. Той каза: "Кой е този, който затъмнява плановете ми с думи без знание? Вземи се в ръце като човек; ще те разпитам и ти ще ми отговориш." "Къде беше ти, когато положих основите на земята?" "Кажи ми, ако разбираш." "Кой отбеляза размерите ѝ?" "Сигурно знаеш!" "Кой простря измервателна линия през нея?" "На какво бяхаили кой е положил крайъгълния му камък.
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Алън е страстен вярващ в Божието слово и отдаден изучаващ Библията. С над 10 години опит в служба в различни служения, Мелвин е развил дълбока оценка за трансформиращата сила на Писанието в ежедневието. Има бакалавърска степен по теология от реномиран християнски колеж и в момента следва магистърска степен по библейски науки. Като автор и блогър, мисията на Мелвин е да помага на хората да придобият по-добро разбиране на Писанията и да прилагат вечните истини в ежедневието си. Когато не пише, Мелвин обича да прекарва време със семейството си, да изследва нови места и да се занимава с общественополезен труд.