25 ข้อพระคัมภีร์ให้กำลังใจเกี่ยวกับพายุแห่งชีวิต (สภาพอากาศ)

25 ข้อพระคัมภีร์ให้กำลังใจเกี่ยวกับพายุแห่งชีวิต (สภาพอากาศ)
Melvin Allen

ดูสิ่งนี้ด้วย: 25 ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐีที่เข้าสู่สวรรค์

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับพายุ

ในความเชื่อแบบคริสเตียนของคุณ คุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่จำไว้ว่าพายุไม่เคยคงอยู่ตลอดไป ท่ามกลางพายุ จงแสวงหาพระเจ้าและวิ่งไปหาพระองค์เพื่อหาที่กำบัง เขาจะปกป้องคุณและช่วยให้คุณอดทน

อย่าคิดถึงสภาพอากาศที่เลวร้าย แต่จงแสวงหาสันติสุขผ่านทางพระคริสต์แทน รำพึงถึงพระสัญญาของพระองค์และเข้มแข็ง ไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์เสมอเพื่อขอบคุณพระเจ้า ดังนั้นจงสรรเสริญพระองค์ต่อไป

จงเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นด้วยการสวดอ้อนวอน และรู้ว่าการประทับของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว ใจเย็นๆ พระเจ้าจะปลอบประโลมและจัดเตรียมให้คุณ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังคุณ ค้นหาเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงยอมให้มีการทดลอง

คำพูดของคริสเตียนเกี่ยวกับพายุ

“พระเจ้าส่งพายุมาเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงเพียงแห่งเดียว”

ดูสิ่งนี้ด้วย: 50 ข้อพระคัมภีร์มหากาพย์เกี่ยวกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (สำหรับศิลปิน)

“เราต้องการให้พระคริสต์รีบเร่งและ ทำให้พายุสงบลง พระองค์ต้องการให้เราพบพระองค์ท่ามกลางมันก่อน”

“พายุในชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเรา แต่เพื่อให้เราหันเข้าหาพระเจ้า”

“บ่อยครั้งที่เราไม่แยแสใน ชีวิตของเราจนกว่าเราจะเผชิญกับมรสุมที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน วิกฤตสุขภาพ การสูญเสียผู้เป็นที่รัก หรือการต่อสู้ทางการเงิน พระเจ้ามักจะนำพายุเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนมุมมองของเรา เปลี่ยนโฟกัสจากตัวเราและชีวิตของเราไปที่พระองค์” Paul Chappell

“ท่ามกลางพายุ ลม และคลื่น พระองค์กระซิบว่า “อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า”

“เพื่อที่จะตระหนักถึงคุณค่าของสมอที่เราต้องรู้สึกถึงความเครียดจากพายุ” Corrie ten Boom

“หากเราต้องการปลูกฝังนิสัยการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการอุทิศตนที่จะฝ่าฟันมรสุมและยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต เป้าหมายของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความหมกมุ่นส่วนตัวและความปรารถนาที่จะเติมเต็มตนเอง ” Alistair Begg

“ความหวังเป็นเหมือนสมอเรือ ความหวังของเราในพระคริสต์ทำให้เรามั่นคงท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิต แต่ไม่เหมือนกับสมอเรือ มันไม่ได้รั้งเราไว้” Charles R. Swindoll

“บ่อยแค่ไหนที่เรามองว่าพระเจ้าเป็นทรัพยากรสุดท้ายและอ่อนแอที่สุดของเรา! เราไปหาเขาเพราะเราไม่มีที่อื่นให้ไป จากนั้นเราเรียนรู้ว่ามรสุมแห่งชีวิตได้พัดพาเรา ไม่ใช่บนโขดหิน แต่ไปสู่ที่หลบภัยที่ต้องการ” George Macdonald

“พายุฤดูหนาวมักพัดพาความบกพร่องในที่อยู่อาศัยของมนุษย์ออกมา และโรคภัยไข้เจ็บก็มักเผยให้เห็นถึงความไร้ความสง่างามของจิตใจมนุษย์ แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราค้นพบลักษณะที่แท้จริงของความเชื่อของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดี” J.C. Ryle

มาเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนอะไรเราเกี่ยวกับมรสุมชีวิต

1. สดุดี 107:28-31 ถึงกระนั้น เมื่อพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก พระเจ้าก็ทรงนำพวกเขาออกจากความทุกข์ใจ พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นก็สงบลง ดังนั้นพวกเขาจึงดีใจที่คลื่นสงบลง และพระองค์ทรงพาพวกเขาไปยังที่หลบภัยที่พวกเขาต้องการ ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักอันเปี่ยมล้นและน่าเกรงขามของพระองค์การกระทำในนามของมนุษย์

2. มัทธิว 8:26 พระองค์ตรัสตอบว่า “เจ้ามีความเชื่อน้อย ทำไมเจ้าจึงกลัวนัก” แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่น มันก็สงบสนิท

3. สดุดี 55:6-8 ข้าพเจ้าพูดว่า “หากข้าพเจ้ามีปีกเหมือนนกพิราบ ข้าพเจ้าจะบินหนีไปและได้พักผ่อน ใช่ ฉันจะไปให้ไกล ฉันจะอาศัยอยู่ในทะเลทราย ฉันจะรีบไปยังที่ปลอดภัย ห่างไกลจากลมและพายุ”

4. นาฮูม 1:7 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี ทรงเป็นที่กำบังในวันแห่งความทุกข์ยาก พระองค์ทรงรู้จักบรรดาผู้ลี้ภัยในพระองค์

5. อิสยาห์ 25:4-5 เพราะพระองค์ทรงเป็นที่มั่นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากปัญหามากมาย คุณเป็นที่ที่ปลอดภัยจากพายุและเป็นร่มเงาจากความร้อน เพราะลมหายใจของผู้ไม่สงสารก็เหมือนพายุที่ซัดกำแพง เหมือนความร้อนในที่แห้ง พระองค์ทรงระงับเสียงของคนแปลกหน้า เฉกเช่นความร้อนใต้เงาเมฆ เพลงของผู้ไม่สงสารก็เงียบลง

6.  สดุดี 91:1-5 เราอยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าผู้อยู่เหนือเทพเจ้าทั้งปวง ข้าพเจ้าประกาศอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้เดียวเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ เพราะเขาช่วยชีวิตคุณจากกับดักทุกอย่างและปกป้องคุณจากโรคระบาดร้ายแรง เขาจะปกป้องคุณด้วยปีกของเขา! พวกเขาจะปกป้องคุณ คำสัญญาที่ซื่อสัตย์ของพระองค์คือเกราะของคุณ ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องกลัวมืดอีกต่อไป ไม่เกรงกลัวภยันตรายแห่งวัน;

7. สดุดี 27:4-6 ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากพระเจ้า นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ: ให้ฉันอยู่ในบ้านของพระเจ้าตลอดชีวิตของฉัน ขอให้ข้าพเจ้าเห็นความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมองดูด้วยตาตนเองที่พระวิหารของพระองค์ ในช่วงอันตรายเขาจะให้ฉันปลอดภัยในที่กำบังของเขา เขาจะซ่อนฉันไว้ในพลับพลาศักดิ์สิทธิ์ของเขาหรือจะรักษาฉันให้ปลอดภัยบนภูเขาสูง หัวของฉันสูงกว่าศัตรูรอบตัวฉัน ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาอย่างชื่นบานในพลับพลาของพระองค์ ฉันจะร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้า

8. อิสยาห์ 4:6 จะมีเพิงสำหรับบังแดดในเวลากลางวัน และสำหรับหลบภัยและกำบังจากพายุและฝน

จงสงบนิ่งอยู่ในพายุ

9. สดุดี 89:8-9 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ พระเจ้าทรงเข้มแข็งและทรงสัตย์ซื่อเสมอ คุณครองทะเลที่มีพายุ คุณสามารถสงบคลื่นความโกรธของมันได้

10. อพยพ 14:14 พระเยโฮวาห์จะทรงต่อสู้เพื่อท่าน คุณต้องอยู่นิ่งๆ เท่านั้น”

11. มาระโก 4:39 พระเยซูยืนขึ้นและสั่งลมและน้ำ เขาพูดว่า “เงียบ! นิ่งดูดาย!" จากนั้นลมก็หยุดลงและทะเลสาบก็สงบ

12. สดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย และรู้ว่าเราคือพระเจ้า ฉันจะถูกยกย่องท่ามกลางประชาชาติ ฉันจะถูกยกย่องในแผ่นดินโลก!”

13. เศคาริยาห์ 2:13 มวลมนุษยชาติจงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ได้ทรงตื่นขึ้นจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว”

พระเจ้าทรงอยู่กับคุณท่ามกลางพายุ

14.โยชูวา 1:9 เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือ? จงเข้มแข็งและกล้าหาญ อย่าตกใจและอย่าขยาด เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสถิตกับท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตาม”

15. เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 คือพระเจ้าที่นำหน้าคุณ เขาจะอยู่กับคุณ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณหรือทอดทิ้งคุณ อย่ากลัวหรือขยาดเลย”

16. สดุดี 46:11 พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพสถิตกับเรา พระเจ้าของยาโคบเป็นผู้พิทักษ์ของเรา

ให้กำลังใจเมื่อต้องผ่านมรสุมและการทดลอง

17. ยากอบ 1:2-5 พี่น้องทั้งหลาย จงถือเป็นเรื่องน่ายินดี เมื่อท่านพบกับการทดลองต่างๆ เพราะท่านทราบดีว่าการทดสอบความเชื่อของท่านทำให้เกิดความแน่วแน่ และจงให้ความแน่วแน่มีผลเต็มที่เพื่อท่านจะสมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลย ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ประทานแก่ทุกคนอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพระองค์จะทรงประทานให้

18. 2 โครินธ์ 4:8-10 เราถูกข่มเหงทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้ งุนงง แต่ไม่สิ้นหวัง; ถูกข่มเหง แต่ไม่ถูกทอดทิ้ง ถล่มแต่ไม่ถูกทำลาย ; แบกความตายของพระเยซูไว้ในพระกายเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะได้ปรากฏในร่างกายของเราด้วย

พายุร้ายจงวางใจในพระเจ้า

19. สดุดี 37:27-29 จงละทิ้งความชั่วและกระทำความดี แล้วท่านจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ตลอดไป แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักความยุติธรรม และพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งผู้ที่เลื่อมใสในพระเจ้าของพระองค์ พวกเขาจะปลอดภัยตลอดไป แต่คนนอกกฎหมายจะถูกขับไล่ และลูกหลานของคนชั่วร้ายจะถูกตัดออก คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และจะอยู่ในนั้นตลอดไป

20. สดุดี 9:9-10 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ถูกกดขี่ เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ยาก ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้ละทิ้งผู้ที่แสวงหาพระองค์ พระเจ้าข้า

ข้อเตือนใจ

21. เศคาริยาห์ 9:14 พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏอยู่เหนือประชากรของพระองค์ ลูกธนูของเขาจะปลิวว่อนเหมือนฟ้าแลบ ! พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะทรงเป่าเขาแกะและโจมตีเหมือนลมบ้าหมูจากถิ่นทุรกันดารทางตอนใต้

22. ยากอบ 4:8 จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเข้ามาใกล้คุณ ท่านผู้เป็นคนบาป จงชำระมือของท่าน และชำระใจของท่านให้บริสุทธิ์ ท่านผู้มีใจสองใจ

23. อิสยาห์ 28:2 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้ามีองค์ผู้ทรงฤทธิ์และแข็งแกร่ง เหมือนพายุลูกเห็บ พายุทำลายล้าง เหมือนพายุแรง น้ำล้น เขาเหวี่ยงลงมายังแผ่นดินด้วยพระหัตถ์

24. อพยพ 15:2 “ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเครื่องป้องกันของข้าพเจ้า เขาได้กลายเป็นความรอดของฉัน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์

ตัวอย่างพายุในพระคัมภีร์

25. โยบ 38:1-6 แล้วพระเจ้าตรัสกับโยบจากพายุ เขากล่าวว่า “ใครกันที่ปิดบังแผนการของฉันด้วยคำพูดโดยปราศจากความรู้? รั้งตัวเองเหมือนผู้ชาย ฉันจะถามคุณและคุณจะตอบฉัน “เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของโลก?บอกฉันถ้าคุณเข้าใจ ใครทำเครื่องหมายขนาดของมัน? แน่นอนคุณรู้! ใครเอาสายวัดมาขึงไว้ ตั้งฐานรากไว้บนอะไร หรือใครวางศิลามุมเอก
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen เป็นผู้ศรัทธาในพระวจนะของพระเจ้าและเป็นนักเรียนที่อุทิศตนของพระคัมภีร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการรับใช้ในพันธกิจต่างๆ เมลวินได้พัฒนาความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยคริสเตียนที่มีชื่อเสียง และกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาพระคัมภีร์ ในฐานะนักเขียนและบล็อกเกอร์ พันธกิจของ Melvin คือการช่วยให้แต่ละคนเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นและนำความจริงที่ไร้กาลเวลามาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเขา เมื่อเขาไม่ได้เขียน เมลวินชอบใช้เวลากับครอบครัว สำรวจสถานที่ใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน