25 важни стиха от Библията за това, че сме отделени за Бога

25 важни стиха от Библията за това, че сме отделени за Бога
Melvin Allen

Какво казва Библията за това, че сме отделени?

Когато става въпрос за това да бъдем отделени за Бога, знайте, че това не може да стане със собствени усилия. Трябва да бъдете спасени. Трябва да се покаете за греховете си и да повярвате в спасението единствено на Христос. Бог желае съвършенство. Исус умря на кръста и стана това съвършенство заради нас.

Той удовлетвори Божия гняв. Трябва да променим съзнанието си за това кой е Исус и какво е направено за нас. Това ще доведе до промяна в начина на живот.

Процесът на освещаване е, когато Бог работи в живота на Своите деца, за да ги направи по-подобни на Христос до края. Християните сме ново създание чрез Христос, старият ни живот е изчезнал.

Не можем да се върнем към времето, когато живеехме в сексуален грях, пиянство, диви партита и всичко, което противоречи на Библията. Ние не живеем за човека, а за да изпълняваме Божията воля.

Да сме отделени от света не означава, че не можем да се забавляваме, но не трябва да се отдаваме на греховните дейности на този свят. Християните не трябва да ходят по клубове .

Не бива да се отдаваме на неща, които са в разрез с Божието Слово, като фалшивите християни в този свят, които живеят като невярващи.

Светът обича да пуши трева, ние не трябва да обичаме да пушим трева. Тревата и Бог не се смесват. Светът е увлечен по материализма, докато другите са в нужда. Ние не живеем така. Християните не живеят в грях и неща, които Библията не одобрява.

Нека твоята светлина свети пред другите. Бог те е избрал от света, за да покаже в теб Своята слава. Ти си в света, но не бъди част от света. Не следвай желанията на света и не живей като невярващите, а ходи като Исус, нашия Господ и Спасител. Нашата святост идва от Христос.

В Него ние сме святи. Трябва да позволим на живота си да отразява нашата признателност и любов към великата цена, платена за нас на кръста на Исус Христос. Бог желае интимна връзка с нас.

Трябва да се отличаваме не само с начина си на живот, но и с това, че се уединяваме, за да останем насаме с Бога в молитва.

Християнски цитати за това, че сме отделени

"Този, който избира Бога, посвещава себе си на Бога, както съдовете на светилището са били осветени и отделени от обикновена за свята употреба, така и този, който е избрал Бога да бъде негов Бог, е посветил себе си на Бога и повече няма да бъде посветен на светска употреба." Томас Уотсън

"Душата, откъсната от света, е небесна; и тогава сме готови за небето, когато сърцето ни е там пред нас." Джон Нютон

"Този кръст ме отдели от света, който разпна моя Господ, точно толкова, колкото ако тялото Му сега беше на кръста, накърнено и наранено от света." Г.В. Уиграм

Какво означава да бъдем отделени за Бога?

1. 1 Петрово 2:9 Но вие не сте такива, защото сте избран народ. Вие сте царски свещеници, свят народ, собствено Божие притежание. В резултат на това можете да показвате на другите Божията доброта, защото Той ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

2. 2 Второзаконие 14:2 Ти си отделен като свят за ГОСПОДА, твоя Бог, и Той те е избрал от всички народи на земята, за да бъдеш Негово специално съкровище.

3. 18:4 Тогава чух друг глас от небето да казва: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й, за да не получиш нито една от язвите й.

Вижте също: Епископални и католически вярвания: (16 епични разлики, които трябва да знаете)

4. псалм 4:3 Можеш да бъдеш сигурен в това: ГОСПОД отдели за Себе Си благочестивите. ГОСПОД ще откликне, когато го призова.

5. 1 Йоан 4:4-5 Но вие принадлежите на Бога, скъпи мои деца. Вие вече сте спечелили победа над тези хора, защото Духът, който живее във вас, е по-велик от духа, който живее в света. Тези хора принадлежат на този свят, затова говорят от гледната точка на света и светът ги слуша.

6. 2 Коринтяни 6:17 Затова излезте отсред невярващите и се отделете от тях, казва Господ. Не се докосвайте до мръсните им неща и Аз ще ви приема.

7. 2 Коринтяни 7:1 Понеже имаме тези обещания, възлюбени , нека очистим себе си от всякаква телесна и духовна сквернота, като довеждаме светостта докрай в страх от Бога.

Трябва да съобразим съзнанието си с това на Христос.

8. римляни 12:2 Не се съобразявайте с образеца на този свят, но се преобразявайте чрез обновяване на ума си d. Тогава ще можете да изпитвате и одобрявате каква е Божията воля - Неговата добра, угодна и съвършена воля.

Вижте също: 60 основни стиха от Библията за изкуплението чрез Исус (2023)

9. колосяни 3:1-3 Понеже сте възкресени от мъртвите заедно с Христос, стремете се към онова, което е на небето, където Христос седи отдясно на Бога. мислете само за небесните неща, а не за земните. Вашата стара греховна същност е умряла и новият ви живот се съхранява с Христос в Бога.

Не живейте за това, за което живеят хората.

10. 1 Йоан 2:15-16 Не обичайте света и нещата, които са в света. Ако някой обича света, любовта на Отца не е в него, защото всичко, което е в света (желанието на плътта, желанието на очите и надменността, предизвикана от материалните блага), не е от Отца, а е от света.

11. Матей 6:24 Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или ще се посвети на единия, а ще презре другия. Не можете да служите на Бога и на парите.

Чрез Христос ние станахме нови.

12. колосяни 3:10 и сте станали нова личност. тази нова личност непрекъснато се обновява в познанието, за да прилича на своя Създател.

13. 2 Коринтяни 5:17 Затова, ако някой е в Христос, той е нова твар: старото премина; ето, всичко стана ново.

14. галатяни 2:20 Моето старо "аз" е разпнато с Христос. вече не аз живея, а Христос живее в мен. Така че аз живея в това земно тяло, като се уповавам на Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си за мен.

15. римляни 6:5-6 Понеже сме се съединили с Него в смъртта Му, ще бъдем и възкресени за живот, както Той е. Знаем, че старата ни греховна същност беше разпната с Христос, за да може грехът да загуби властта си в живота ни. Вече не сме роби на греха.

16. Ефесяни 2:10 Защото ние сме шедьовър на Бога. Той ни е създал наново в Христос Исус, за да можем да вършим добрите неща, които отдавна е планирал за нас.

Напомняне

17. Матей 10:16-17 Ето, Аз ви изпращам като овце сред вълци. Затова бъдете хитри като змии и безвредни като гълъби. Но внимавайте ! Защото ще ви предадат на съдилищата и ще ви бичуват с камшици в синагогите.

Не следвайте пътя на нечестивите.

18. 2 Тимотей 2:22 Бягайте от злите желания на младостта и се стремете към праведност, вяра , любов и мир заедно с онези, които призовават Господа от чисто сърце.

19. ефесяни 5:11 Не участвайте в безплодните дела на тъмнината , а ги изобличавайте.

20. Второзаконие 18:14 защото онези народи, които ще изселиш, слушат онези, които практикуват магьосничество и гадателство. Но Господ не ти позволява да постъпваш по този начин.

21. 2 Изход 23:2 Не трябва да следваш тълпа в неправомерни действия. Не свидетелствай в съдебно дело и не върви заедно с тълпа, за да изкривиш правосъдието.

Подражавайте на Христос

22. Ефесяни 5:1 И така, бъдете подражатели на Бога, като възлюбени деца.

Светът ще ви намрази.

23. Йоан 15:18-19 Ако светът ви мрази, спомнете си, че първо Мен намрази. Светът би ви обичал като свои, ако му принадлежите, но вие вече не сте част от света. Аз ви избрах да излезете от света, затова той ви мрази.

24. 1 Петрово 4:4 Разбира се, бившите ти приятели са изненадани, когато вече не се впускаш в потока от диви и разрушителни неща, които те правят. Затова те те клеветят.

25. Матей 5:14-16 Вие сте светлината на света - като град на върха на хълм, който не може да бъде скрит. Никой не запалва лампа и после не я слага под коша. Вместо това лампата се поставя на стойка, където дава светлина на всички в къщата. По същия начин нека добрите ви дела да светят, за да ги видят всички, така че всички да хвалят вашия небесен Отец.

Бонус

Йоан 14:23-24 Исус отговори: "Всеки, който Ме обича, ще се подчини на Моето учение. Моят Отец ще ги обикне и ние ще дойдем при тях и ще направим дома си при тях. Всеки, който не Ме обича, няма да се подчини на Моето учение. Тези думи, които чувате, не са Мои; те принадлежат на Отца, Който Ме е пратил."
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Алън е страстен вярващ в Божието слово и отдаден изучаващ Библията. С над 10 години опит в служба в различни служения, Мелвин е развил дълбока оценка за трансформиращата сила на Писанието в ежедневието. Има бакалавърска степен по теология от реномиран християнски колеж и в момента следва магистърска степен по библейски науки. Като автор и блогър, мисията на Мелвин е да помага на хората да придобият по-добро разбиране на Писанията и да прилагат вечните истини в ежедневието си. Когато не пише, Мелвин обича да прекарва време със семейството си, да изследва нови места и да се занимава с общественополезен труд.