10 důležitých biblických veršů pro práci s přísnými šéfy

10 důležitých biblických veršů pro práci s přísnými šéfy
Melvin Allen

Je více než pravděpodobné, že spousta z nás v pracovním světě zažila v práci drsného šéfa. Ráda bych definovala "drsné šéfy" jako ty, kteří se těžko zavděčují, jsou přehnaně kritičtí, netrpěliví a - nutno dodat - nedocenění. Můžete mít pocit, že vás řídí mikromanagementem... a to je prostě nepříjemné. Rozhodně se mohu dotknout a souhlasit s tím, že práce s drsným šéfem nemá na růžích ustláno.

Někdy se nám prostě chce vykašlat se na všechno, co jsme se naučili od Boha a Jeho slova, a vyrazit proti svým šéfům, ale jak to oslaví Boha?

Jak máme jako Boží děti reagovat na tyto tvrdé šéfy? Měli bychom jim tleskat, nebo reagovat s milostí? Níže uvádíme několik veršů z Písma, které vám mohou pomoci přežít práci s tvrdým šéfem a které se týkají jak ovládání jazyka, tak i odpuštění šéfovi.

  1. Jakub 1,5- "Potřebuješ-li moudrost, pros našeho štědrého Boha a on ti ji dá. Nebude tě kárat, že prosíš."

Modlete se za moudrost. Jednou z největších věcí, za kterou se musíme modlit při práci s drsnými šéfy, je moudrost. Za moudrost se modlil Šalomoun těsně předtím, než se stal králem. Chtěl vědět, jak moudře vládnout. Pokud tedy chceme vědět, jak zacházet se svými šéfy způsobem, který se líbí Bohu a oslavuje ho, pak ho budeme muset prosit o moudrost dříve než o cokoli jiného.

  1. 1 Petr 2,18-19- "Vy, kteří jste otroky, se podřizujte svým pánům se vší úctou. Dělejte, co vám řeknou - nejen když jsou laskaví a rozumní, ale i když jsou krutí. Bohu se totiž líbí, když s vědomím jeho vůle trpělivě snášíte nespravedlivé zacházení."

Poslušnost a podřízenost. Vím, že to ve světském pojetí věcí může znít protichůdně, ale musíme zůstat pokorní a poslušní vůči svým šéfům... i když jsou přísní. To ukazuje skromnost před Božíma očima. On je rád, když jsme dostatečně silní, abychom se zdrželi arogance a vzepřeli se svému šéfovi. Musíme také mít na paměti Boha a jeho vůli, zatímco jsme poslušní vůči svým šéfům. Tento svět má způsob, jak nás přesvědčit, že býtTichý a poddajný ukazuje slabost. V Božích očích je to však ve skutečnosti znamení síly.

Viz_také: 50 důležitých biblických veršů o životě od početí
  1. Přísloví 15,1 - "Klidná odpověď odvrací hněv, ale ostrá slova rozněcují hněv."

Jednejte s těmito šéfy jemně. Když se stane, že je na vás vaše šéfová hlučná nebo nevrlá, není teď čas na to, abyste se rozkřičeli a křik jí oplatili. Boží slovo jasně říká, že jemná a tichá slova odpuzují ostrou reakci. Tím, že se na své šéfy rozkřikneme, situaci jen zhoršíme. Být jemný je správná cesta, když na nás křičí. Lidé skutečně pozorněji naslouchají těm, kteří mluví tiše. Moje šéfová na mě zvyšovala hlas,ale pokaždé - i když to bylo prostě jen hard někdy - odpověděl jsem jemnou odpovědí. Pamatujte, že "jemnost" je jedním z duchovních plodů.

  1. Přísloví 17,12- "Je bezpečnější setkat se s medvědicí oloupenou o mláďata než s bláznem přistiženým při hlouposti."

Pokud potřebujete oslovit svého šéfa, učiňte tak v klidnějším okamžiku. Před dvěma týdny jsem to musela řešit se svou šéfovou, takže to bylo velmi čerstvé. Jeden den jsem s ní pracovala a bylo super rušno. Školila jsem se na domlouvání schůzek pro nevěsty a další zákazníky (pracuji v David's Bridal) a na kroužkování jejich úprav u pokladny. Upozorňuji, že moje práce je extrémně náročná na detaily, takže je to jedna z nejnáročnějších prací, které jsem dosud měla (a protože jsemmusím tolik mluvit a telefonovat). I když mám svou práci opravdu ráda a neustále za ni děkuji Bohu, ten den na mě byl můj šéf mimořádně tvrdý. Byla jsem tak nervózní a přetažená, že jsem nedokázala jasně myslet a stále jsem dělala drobné chyby.

Moje šéfová si neustále všímala mých nejmenších chyb, ale ze všech dělala největší problém, i když některé z nich opravdu nebyly tak závažné. Stále na mě křičela a nadávala mi. Ale protože jsem tam a zpátky jednala se zákazníky, zůstala jsem k ní mírná a zdvořilá (opět si vzpomeňte na Přísloví 15,1). Uvnitř se mi však chtělo brečet. Srdce mi neustále bušilo. Po celou dobu jsem byla na pokraji sil.Chtěla jsem jí říct, aby se uklidnila! Chtěla jsem jí říct, že její nervozita ovlivňuje můj pracovní výkon. Ale odešla jsem domů, aniž bych něco takového udělala.

Místo toho jsem - po dlouhých rozhovorech s mámou a Bohem - čekala, až budu muset znovu pracovat se svou šéfovou, což bylo o dva dny později. Byla sobota, další rušný den. Hned při příchodu jsem si všimla své šéfové a řekla jí, že s ní chci mluvit. Zdálo se, že je v tu chvíli klidnější a má dobrou náladu. Ve zkratce jsem jí jemně řekla, že jsem strašně nervózní, když zjistím, že s ní musím pracovat.Také jsem jí řekl, že potřebuji jiný přístup, pokud chce, abych podával lepší výkony. Také jsem se jí omluvil za to, že jsem ji před několika dny "přiváděl k šílenství". Vyslechla mě a naštěstí pochopila, co jsem jí řekl! Rozhodně mám pocit, že si mě Bůh použil, abych ji oslovil, protože ten den - a od toho dne - byla méně tvrdá nejen na mě, ale byla také trpělivější s mými ostatními kolegy.(i když má stále své nerudné chvilky, ale už ne tolik)! Cítila jsem se takže po rozhovoru s ní se cítím mnohem lépe.

Tento příběh jsem nesdělil proto, abych ze svého šéfa udělal špatného člověka, ale záměrně jsem chtěl ukázat, že své přísné šéfy musíme oslovit, až se situace uklidní. Pokud vás Bůh vede k tomu, abyste jim řekli, aby se trochu uklidnili, počkejte, až bude váš šéf v lepší a stabilnější náladě, i kdybyste měli počkat den nebo dva. Pak bude otevřenější k tomu, co mu chcete říct, a je více než pravděpodobné, že vaše poselství přijme.nemůžeme se je snažit konfrontovat uprostřed ohně, protože pokud to uděláme, jen se spálíme. Nemusí nás poslouchat nebo být vnímaví.

  1. Žalm 37,7-9 - "Buďte klidní před Hospodinem a trpělivě čekejte, až bude jednat. Nedělejte si starosti se zlými lidmi, kterým se daří, ani se netrapte jejich zlými plány".

Tvrdí šéfové nás také učí, jak být trpěliví s těmi nejpřísnějšími lidmi. Je to jako učit se řídit velké vozidlo s řadicí pákou v oblasti s mnoha kopci, pokud chcete mít větší jistotu při řízení běžného auta. Je to stejný koncept, když máte pocit, že pracujete s tím nejtěžším člověkem. Věřím, že práce s drsnými šéfy je dokonalým tréninkem pro rozvoj trpělivosti. Naši šéfové však nemusí být jedinými drsňáky, se kterými budeme mít co do činění.s. Bůh nás možná připravuje na tvrdší lidi v našem životě. Nebo možná bude váš šéf ten absolutně nejtvrdší člověk, se kterým jste kdy museli jednat, jen abyste se zahřáli pro ty, kteří nejsou tak obtížní.

  1. Žalm 37,8-9 - Přestaň se hněvat! Odvrať se od svého hněvu! Neztrácej rozvahu - vede to jen ke škodě. Neboť bezbožní budou zničeni, ale ti, kdo doufají v Hospodina, obsadí zemi.
  2. Žalm 34,19 - "Spravedlivý čelí mnoha soužením, ale Hospodin mu pokaždé přijde na pomoc."
  3. 1 Tesalonickým 5,15- "Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždy se snažte činit dobro jeden druhému i všem lidem."

Pomstu přenechte Bohu. Mnoho lidí, kteří mají drsné šéfy, je může označit za "nepřátele". A někdy jsme pomstychtiví a chceme se pomstít těm, kteří jsou nespravedliví a hřeší proti nám. Ale musíme mít na paměti, že není naším úkolem se mstít, je to Boží úkol. Podívejte se na Římanům 12,17-21. Jediné, co Bůh chce, abychom v těchto situacích dělali, je, abychom dělali vše pro to, abychom se svým šéfem žili v míru. Ano, mohou vás přivést ke zdi, aleTo je Bůh, který nás učí, jak se máme ovládat. Cvičení laskavosti vůči našim šéfům - bez ohledu na to, co se děje - nakonec vytváří dobrou energii.

  1. Žalm 39,1- "Řekl jsem si: "Budu si dávat pozor na to, co dělám, a nebudu hřešit tím, co říkám. Budu držet jazyk za zuby, když budou kolem mě bezbožní."

Musíme ovládat své jazyky! Věřte mi, že dokud jsem se nepostavila své šéfové, bylo tolik okamžiků, kdy jsem chtěla být drzou Zuzankou a odmlouvat jí. Ale Bůh mi neustále rychle připomínal, že tím, že budu slaná, se mu nezavděčím. Místo toho, i když to bylo někdy těžké, jsem tyto drzé choutky nahradila zdvořilým přikyvováním, úsměvem a "ano, paní". Musíme odolávat tělu! A čím více odoláváme, tím snadněji se nám poslouchá Svatý zákon.Duch.

  1. Efezským 4,32- "Buďte k sobě laskaví, měkkosrdceryvní, vzájemné odpuštění , jako Bůh skrze Krista odpustil vám."

Nezapomínejte, že naši šéfové jsou také lidé a potřebují Kristovu lásku. Ježíš se během své cesty po zemi setkal s mnoha drsnými lidmi. Jestliže je miloval a odpouštěl jim tak, jak to dělal, můžeme to dělat i my, protože nám k tomu dává schopnost.

Viz_také: 25 inspirativních křesťanských účtů na Instagramu, které je třeba sledovatMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.