15 důležitých biblických veršů o půjčování peněz

15 důležitých biblických veršů o půjčování peněz
Melvin Allen

Biblické verše o půjčování peněz

Mnoho lidí se ptá, zda je půjčování peněz hřích? Možná si chcete od někoho půjčit peníze nebo možná někdo chce půjčit peníze od vás. Půjčování peněz není vždy hříšné, ale Písmo nám dává vědět, že hříšné být může. Není moudré si půjčovat. Nikdy bychom se neměli snažit půjčovat si peníze, ale raději hledat u Pána jeho zaopatření.

Citáty

"Prvním krokem k převzetí kontroly nad svými penězi je přestat si půjčovat."

"Než si půjčíte peníze od přítele, rozhodněte se, které potřebujete nejvíce."

"Rychle si půjčuješ, pomalu splácíš."

Opravdu si potřebujete půjčit peníze? Můžete se uskromnit, aniž byste si museli půjčovat peníze? Je to opravdu potřeba, nebo chcete jen trochu peněz na útratu? Šli jste nejprve k Bohu a požádali ho o pomoc?

Lidé často žádají o půjčení peněz, ale ve skutečnosti je nepotřebují. Stalo se mi, že mě lidé požádali o půjčení peněz a pak jsem zjistil, že je potřebují na hlouposti. Vztahům to ubližuje. Samozřejmě jsem jim odpustil, ale opravdu mě ranilo, že byli zneužiti. Podívejte se na Jakub 4,2-3. Jakub 4,2-3 mi toto téma připomíná. Vysvětlím proč.

"Toužíš, ale nemáš, tak zabíjíš." Zabíjíš svůj vztah, protože peníze vztahu ubližují. Podívej se na další část, hádáš se a bojuješ. Peníze mohou snadno vést k hádkám a sporům. Dokonce jsem viděl, že k hádkám dochází proto, že někdo někomu odmítl půjčit peníze. Poslední část nám připomíná, že máme prosit Boha. Prosil jsi ho? Neptáš se s nesprávnými motivy?

1. Jakub 4,2-3 Toužíte, ale nemáte, a tak zabíjíte. Toužíte, ale nemůžete dostat, co chcete, a tak se hádáte a bojujete. Nemáte, protože Boha neprosíte. Když prosíte, nedostáváte, protože prosíte s nesprávnými pohnutkami , abyste to, co dostanete, utratili za své rozkoše.

Někdy si lidé půjčují peníze pouze s cílem využít štědré lidi.

Někteří lidé si berou půjčky a nikdy je nesplatí. Písmo nám dává najevo, že pokud si někdo půjčí, měl by je raději splatit. Neříkejte si: "To by jim nevadilo, že to nikdy nevytáhnou." Ne, splácejte! Všechny dluhy by se měly platit.

Když si někdo půjčí, ale nesplácí, opravdu to o něm něco vypovídá. Dluh může odlišit důvěryhodného člověka od darebáka. Banky se cítí bezpečněji, když půjčují peníze lidem, kteří mají dobrou bonitu. Pro někoho se špatnou bonitou je těžké získat dobrou půjčku.

Náš dluh musel být zaplacen. Bez Krista jsme před Bohem považováni za hříšné. Kristus náš dluh zcela zaplatil. Už nejsme považováni za hříšné, ale jsme před Bohem považováni za svaté. Všechny dluhy musí být zaplaceny. Kristus náš dluh zaplatil svou krví.

2. Žalm 37,21 Bezbožní si půjčují a nevracejí , ale spravedliví štědře dávají.

3. Kazatel 5,5 Je lépe, abys nesliboval, než abys sliboval a neplatil.

4. Lukáš 16,11 Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém bohatství, kdo vám svěří pravé bohatství?

Peníze mohou rozbít dobré přátelství.

I když jste věřitelem a nevadí vám, že vám dotyčný nesplácí, dlužníka to může ovlivnit. Může to být blízký přítel, se kterým se pravidelně bavíte, ale jakmile vám začne dlužit, nějakou dobu se neozve. Začne být těžší se s ním spojit, nezvedá vám telefon. Důvodem, proč se vám začne vyhýbat, je to, že ví, že vám dluží peníze.Vztah se stává trapným. Když je dlužník před věřitelem, je odsouzen, i když věřitel toto téma nenastolí.

5. Přísloví 18,19 Rozbité přátelství je těžší než město, které má kolem sebe vysoké hradby. A hádka je jako zamčená brána mocného města.

To, že si nemusíme půjčovat peníze, je požehnání od Pána. Když budeme naslouchat Pánu a správně zacházet s penězi, většinou se nikdy nezadlužíme.

6. Deuteronomium 15,6 Neboť Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná, jak slíbil, a půjčíš mnoha národům, ale od žádného si nevypůjčíš. Budeš vládnout mnoha národům, ale žádný nebude vládnout tobě.

Viz_také: 25 inspirativních biblických veršů o trávení času s Bohem

7. Přísloví 21,20 Drahocenný poklad a olej jsou v příbytku moudrého člověka , ale hloupý člověk je pohltí.

Bůh nechce, abychom byli otroky kohokoli. Měli bychom hledat Boha místo věřitelů. Dlužník je otrokem.

8. Přísloví 22,7 Bohatý vládne nad chudým a dlužník je otrokem věřitele.

9. Matouš 6,33 Ale hledejte nejprve jeho království a jeho spravedlnost , a to všechno vám bude také dáno.

Naučil jsem se nepůjčovat lidem peníze, protože to může způsobit, že klopýtnete vy, klopýtne dlužník a může to narušit vztah. Lepší je prostě jim peníze dát, pokud jste samozřejmě v pozici, kdy můžete dát. Pokud je peněz málo, buďte k nim upřímní a řekněte jim to. Pokud můžete dát, udělejte to z lásky a nečekejte nic na oplátku.

10. Matouš 5,42 Dej tomu, kdo tě prosí, a neodvracej se od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Viz_také: 25 povzbudivých biblických veršů o učení se z chyb

11. Lk 6,34-35 Jestliže půjčujete těm, od nichž očekáváte, že dostanou, jaká je to pro vás zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali zpět stejnou částku. Milujte však své nepřátele, čiňte dobro a půjčujte, aniž byste za to něco očekávali; a vaše odměna bude veliká , a budete syny Nejvyššího, neboť on sám je laskavý k nevděčným a zlým lidem.

12. 5. Mojžíšova 15,7-8 Je-li někdo z tvých izraelských spoluobčanů v některém z měst země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, chudý, nebuď vůči němu tvrdý ani úzkoprsý. Naopak, buď otevřený a ochotně mu půjč, co potřebuje.

Je špatné účtovat úroky z půjčky?

Ne, na účtování úroků v podnikání není nic špatného. Ale neměli bychom účtovat úroky, když půjčujeme rodině, přátelům, chudým atd.

13. Přísloví 28,8 Kdo rozmnožuje své bohatství úrokem a lichvou, shromažďuje je pro toho, kdo je milostivý k chudým.

14. Matouš 25,27 Měl jsi tedy mé peníze uložit u bankéřů, abych je po návratu dostal zpět i s úroky.

15. Exodus 22,25 Půjčíš-li peníze mému lidu, chudému mezi vámi, nebudeš vůči němu jednat jako věřitel; nebudeš mu účtovat úrok.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.