Ydy Rhyw Rhefrol yn Pechod? (Y Gwirionedd Beiblaidd ysgytwol i Gristnogion)

Ydy Rhyw Rhefrol yn Pechod? (Y Gwirionedd Beiblaidd ysgytwol i Gristnogion)
Melvin Allen

Mae llawer o gredinwyr yn pendroni a all Cristnogion gael rhyw rhefrol? Yn gyntaf, gadewch i ni ddarganfod beth mae sodomiaeth yn ei olygu. Diffiniad Webster - rhyw rhefrol gyda rhywun .

Lefiticus 18:22 Na gorwedd gyda gwryw fel gyda gwraig; ffieidd-dra ydyw.

Lefiticus 20:13 “‘Os bydd dyn yn cael perthynas rywiol â dyn fel un â gwraig, mae'r ddau ohonyn nhw wedi gwneud yr hyn sy'n ffiaidd. Y maent i'w rhoddi i farwolaeth ; bydd eu gwaed ar eu pennau eu hunain.

Er ei fod yn wir nid oes gan gyplau Cristnogol gyfyngiad rhyw ar yr hyn y gallant ac na allant ei wneud o ran safleoedd rhyw   a rhyw geneuol . Rhyw yw pidyn y gwryw i mewn i fagina benyw. Rhyw rhefrol yw pidyn i anws, sef sodomi. Efallai y byddwch chi'n dweud, “beth am os yw rhwng gŵr a gwraig,” ond nid oedd Duw yn bwriadu i ddynion roi eu pidyn y tu mewn i gyfnod anws.

A allaf gael rhyw rhefrol tu allan i briodas yn lle cael rhyw?

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Glutoni (Gorchfygu)

Na, ni ellir defnyddio dim yn ei newid. Mae anfoesoldeb rhywiol yn bechod.

Hebreaid 13:4 Bydded priodas er anrhydedd gan bawb, a'r gwely yn ddihalog: ond duwiolwyr a godinebwyr a farnant.

Effesiaid 5:5 Canys gwybyddwch hyn, a deallwch hyn: Pob rhyw anfoesol, neu amhur neu farus, ac sydd eilunaddolwr, nid oes ganddo etifeddiaeth yn nheyrnas y Meseia a Duw.

Colosiaid 3:5-6 Felly rhowch i farwolaeth y pethau pechadurus, daearol sy'n llechu ynoch chi. Heb unrhyw beth i'w wneud ag anfoesoldeb rhywiol,amhuredd, chwant, a chwantau drwg. Peidiwch â bod yn farus, oherwydd eilunaddolwr yw person barus, yn addoli pethau'r byd hwn. Oherwydd y pechodau hyn, mae dicter Duw yn dod.

Rhyw rhefrol yw Sodomiaeth ! Daw ei henw o Sodom a Gomorra lle dinistriodd Duw y ddinas oherwydd y cyfunrywioldeb a oedd yn digwydd yno. Nid oedd yr anws wedi'i gynllunio ar gyfer rhyw, ac nid yw ychwaith yn ddiogel i ymarfer. Er nad yw’r Beibl yn trafod rhyw rhefrol rhwng pâr priod, o’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud wrthym gallwch weld bod Duw wedi bwriadu i’r pidyn fynd y tu mewn i’r fagina nid yr anws. Ni ddylai parau priod fod yn cael rhyw rhefrol. Rhaid inni beidio â chymryd i ffwrdd ffordd naturiol Duw o wneud pethau.

Genesis 19:5-7 Dyma nhw'n galw ar Lot, “Ble mae'r dynion ddaeth atat heno? Dewch â nhw allan atom ni er mwyn i ni gael rhyw gyda nhw.” Aeth Lot allan i'w cyfarfod a chau'r drws ar ei ôl a dweud, “Na, fy ffrindiau. Peidiwch â gwneud y peth drwg hwn.

Diarhebion 3:5 Ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD â'ch holl galon, a phaid â phwyso ar eich deall eich hun;

Rhufeiniaid 12:1-2 Felly, gyfeillion, trwy drugareddau Duw, yr wyf yn eich annog i gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol, yn sanctaidd ac yn rhyngu bodd Duw; dyma eich addoliad ysbrydol. Na chydymffurfiwch â'r oes hon, eithr gweddnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y galloch ddirnad beth yw ewyllys da, dymunol, a pherffaith Duw.

Gweld hefyd: 22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Gadael

Pethau chiwybod am rhefrol.

  • Mae mwy o risg o STDs.
  • Mae'r anws yn llawn bacteria.
  • Gall rhyw rhefrol gynyddu'r risg o ganser rhefrol .
  • Gall wanhau sffincter yr anws.
  • Gall achosi holltau rhefrol.Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.