50 vigtige bibelvers om, hvem jeg er i Kristus (kraftfuld)

50 vigtige bibelvers om, hvem jeg er i Kristus (kraftfuld)
Melvin Allen

Bibelvers om hvem jeg er i Kristus

Midt i de mange stemmer i vores hoved, der fører krig mod vores identitet, glemmer vi, hvem vi er i Kristus. Jeg må dagligt minde mig selv om, at min identitet ikke ligger i mine fejltagelser, mine kampe, mine pinlige øjeblikke, de nedslående negative stemmer i mit hoved osv.

Satan kæmper konstant mod de troende for at få os til at miste vores sande identitet af syne. Gud udgyder konstant sin nåde og minder os om, hvem vi er. Han minder mig konstant om ikke at dvæle ved mine fejltagelser, modtage hans nåde og fortsætte.

Når stemmerne fortæller dig, at du er misforstået af alle, minder Gud dig om, at han forstår dig. Når vi føler os uelsket, bliver vi mindet om, at Gud elsker os dybt og betingelsesløst. Når vi er opslugt af skam, minder Gud os om, at Kristus tog vores skam på sig på korset. Du er ikke defineret af, hvem verden siger, at du er. Du er defineret af, hvem Kristus siger, at du er. I ham erhvor din sande identitet ligger.

Citater

"Uden for Kristus er jeg svag; inden for Kristus er jeg stærk" Watchman nee

Se også: 50 episke bibelvers om det evige liv efter døden (himlen)

"Min dybeste erkendelse af mig selv er, at jeg er dybt elsket af Jesus Kristus, og jeg har ikke gjort noget for at gøre mig fortjent til det eller fortjene det."

"Definer dig selv radikalt som en, der er elsket af Gud. Dette er det sande selv. Enhver anden identitet er en illusion."

"Jo mere du bekræfter, hvem du er i Kristus, jo mere vil din adfærd begynde at afspejle din sande identitet." - - (Identitet i Kristus vers)

"Det er utroligt, hvem jeg er i Kristus. Det er utroligt, hvem Kristus er i mig, der er den virkelige historie. Det er mere end utroligt."

"Vi finder vores identitet, når vi holder op med at være "dem, vi er" og begynder at være dem, vi blev skabt til at være."

"Jeg er en kongedatter, som ikke lader mig rive med af verden, for min Gud er med mig og går foran mig, jeg frygter ikke, for jeg er hans."

Du er et Guds barn

1. Galaterbrevet 3:26 "For I er alle Guds børn ved troen på Kristus Jesus."

2. Galaterbrevet 4:7 "Du er altså ikke længere slave, men Guds barn; og da du er hans barn, har Gud også gjort dig til arving."

I Kristus vil du kende sand glæde

3. Johannes 15:11 "Dette har jeg sagt jer, for at min glæde skal være i jer, og for at jeres glæde skal være fuldkommen."

Du er velsignet

4. Efeserne 1:3 "Lovet være vor Herres Jesu Kristi Gud og Fader, som har velsignet os i de himmelske riger med al åndelig velsignelse i Kristus."

5. Salme 118:26 " Velsignet er den, der kommer i Herrens navn . Fra Herrens hus velsigner vi dig."

Du er levende i Kristus

6. Efeserne 2:4-5 "Men på grund af sin store kærlighed til os gjorde Gud, som er rig på barmhjertighed, os levende med Kristus, selv om vi var døde i overtrædelser - det er af nåde, I er blevet frelst."

Du er en person, som er dybt elsket af Gud.

7. Galaterne 2:20 "Jeg er blevet korsfæstet med Kristus, og jeg lever ikke længere, men Kristus lever i mig. Det liv, jeg nu lever i kroppen, lever jeg af troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv for mig."

8. Romerne 8:38-39 "For jeg er overbevist om, at hverken død eller liv, hverken engle eller dæmoner, hverken nutid eller fremtid, hverken magter, hverken højde eller dybde eller noget som helst andet i hele skabningen skal kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre."

Du bliver betragtet som værdifuld

9. Esajas 43:4 "Fordi du er dyrebar i mine øjne, fordi du er ærefuld, og fordi jeg elsker dig, giver jeg mænd til gengæld for dig, folkeslag til gengæld for dit liv."

I er grene af den sande vinstok.

10. Johannes 15,1-5 "Jeg er den sande vinstok, og min Fader er gartneren. 2 Han skærer enhver gren af i mig, som ikke bærer frugt, mens han beskærer enhver gren, som bærer frugt, så den bliver endnu mere frugtbar. 3 I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. 4 Bliv i mig, ligesom jeg også bliver i jer. Ingen gren kan bære frugt af sig selv; den må blive i vinstokken. Det kan I heller ikkeI skal bære frugt, hvis I ikke bliver i mig. 5 "Jeg er vintræet, I er grenene. Hvis I bliver i mig, og jeg i jer, skal I bære megen frugt; uden mig kan I intet gøre."

Du er forstået af Gud

11. Salme 139,1 "For musiklederen. Af David. En salme. Du har undersøgt mig, HERRE, og du kender mig. Du ved, hvornår jeg sidder, og hvornår jeg står op, du ser mine tanker i det fjerne."

Kristne er Guds arvinger

12. Romerbrevet 8:17 "Men hvis vi er børn, så er vi også arvinger, Guds arvinger og medarvinger med Kristus, hvis vi har del i hans lidelser, for at vi også kan få del i hans herlighed."

Du er en ambassadør for Kristus

13. 2 Korinther 5:20 "Derfor er vi ambassadører for Kristus, idet Gud appellerer gennem os. Vi bønfalder jer på Kristi vegne om at blive forsonet med Gud."

Du er Guds særlige ejendom

14. 1 Peter 2:9-10 "Men I er et udvalgt folk, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, Guds særlige ejendom, for at I skal forkynde hans lovprisning, som kaldte jer fra mørket til sit vidunderlige lys. Engang var I ikke et folk, men nu er I Guds folk; engang havde I ikke fået barmhjertighed, men nu har I fået barmhjertighed."

15. 2. Mosebog 19,5 "Hvis I nu vil adlyde min stemme og holde min pagt, skal I være min skat blandt alle folkeslagene - for hele jorden er min."

16. Femte Mosebog 7,6 "Thi du er et folk, som er helliget HERREN din Gud; HERREN din Gud har udvalgt dig til at være et folk til sin dyrebare ejendom frem for alle folkeslag på jorden."

Se også: 25 vigtige bibelvers om mobning af andre (at blive mobbet)

Du er smuk

17. Højsangen 4:1 " Hvor er du smuk, min elskede! Hvor er du smuk! Dine øjne bag dit slør er som duer, dit hår er som en flok geder, der kommer ned fra Gileads bjerge."

18. Højsangen 4:7 "Du er helt og holdent smuk, min elskede, der er ingen fejl i dig."

19. Højsangen 6:4-5 "Du er smuk som Tirza, min elskede, dejlig som Jerusalem, majestætisk som tropper med faner. Vend dine øjne fra mig, de overvælder mig, dit hår er som en flok geder, der stiger ned fra Gilead.

Du blev skabt i hans billede.

20. 1. Mosebog 1:27 " Så skabte Gud mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; mand og kvinde skabte han dem."

Du er en borger i himlen

21. Filipperbrevet 3:20-21 "Men vi er borgere i himlen, hvor Herren Jesus Kristus bor, og vi venter ivrigt på, at han skal komme tilbage som vores frelser. 21 Han vil tage vores svage dødelige legemer og forvandle dem til herlige legemer som hans egne, med den samme kraft, hvormed han vil bringe alt under sin kontrol."

Du vil dømme engle

22. 1 Korinther 6:3 "Ved I ikke, at vi skal dømme engle? Hvor meget mere dette livs ting!"

Du er en Kristi ven

23. Johannes 15:13 "Ingen har større kærlighed end den, at nogen giver sit liv for sine venner."

24. Johannes 15:15 "Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for en tjener kender ikke sin herres forretninger; jeg har i stedet kaldt jer venner, for alt det, jeg har lært af min Fader, har jeg kundgjort jer."

Du er stærk, fordi din styrke kommer fra Kristus.

25. Filipperbrevet 4:13 " Jeg kan alt ved Kristus, som styrker mig."

26. 2 Korinther 12:10 "Derfor glæder jeg mig for Kristi skyld over svagheder, over fornærmelser, over fornærmelser, over trængsler, over forfølgelser, over vanskeligheder; for når jeg er svag, er jeg stærk."

Du er en ny skabning i Kristus.

27. 2 Korinther 5:17 "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, det nye er kommet."

28. Efeserne 4:24 "og iføre jer det nye jeg, skabt til at ligne Gud i sand retfærdighed og hellighed."

Du er frygtindgydende og vidunderligt skabt

29. Salme 139,13-15 "Thi du har skabt mit indre, du har knyttet mig sammen i min moders liv. Jeg priser dig, fordi jeg er frygtelig og vidunderlig skabt; dine gerninger er vidunderlige, det ved jeg udmærket. Min skikkelse var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i det skjulte, da jeg blev vævet sammen i jordens dyb."

Du er indløst

30. Galaterbrevet 3:13 " Kristus forløste os fra lovens forbandelse ved at blive en forbandelse for os, for der står skrevet: "Forbandet er enhver, der hænges op på en pæl."

Herren opfylder alle dine behov

31. Filipperbrevet 4:19 "Men min Gud skal opfylde alle jeres behov efter sin rigdom i herlighed ved Kristus Jesus."

Dine tidligere, nuværende og fremtidige synder er tilgivet.

32. Romerbrevet 3:23-24 "Thi alle har syndet og kommer til kort for Guds herlighed, og alle er retfærdiggjorte af hans nåde ved den forløsning, som kom ved Kristus Jesus."

33. Romerbrevet 8:1 "Derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus."

I Kristus bliver du set som en helgen

34. Korinterne 1:2 "Til Guds menighed i Korinth, til dem, der er helliget i Kristus Jesus, som er kaldet til at være hellige sammen med alle dem, der overalt påkalder vor Herres Jesu Kristi navn, både deres og vor Herres."

Du er afsondret

35. Jeremias 1:5 "Før jeg dannede dig i livmoderen, kendte jeg dig, og før du blev født, satte jeg dig til side og udnævnte dig til profet for folkeslagene."

36. Hebræerbrevet 10:10 " Vi er blevet afsondret som hellige, fordi Jesus Kristus gjorde, hvad Gud ønskede, at han skulle gøre ved at ofre sit legeme én gang for alle."

37. Femte Mosebog 14:2 "Du er blevet afsondret som helliget for Herren din Gud, og han har udvalgt dig blandt alle jordens folkeslag til at være sin særlige skat."

Du er en person, der er blevet befriet

38. Efeserbrevet 1:7 " Vi er blevet befriet på grund af det, Kristus har gjort. Gennem hans blod er vore synder blevet tilgivet. Vi er blevet befriet, fordi Guds nåde er så rig."

39. Romerne 8:2 "For i Kristus Jesus har livets ånds lov befriet jer fra syndens og dødens lov."

Du er verdens lys

40. Matthæus 5,13-16 "I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin salthed, hvordan kan det så blive salt igen? Det er ikke længere godt til noget, undtagen til at blive smidt ud og trampet ned. I er verdens lys . En by, der er bygget på en bakke, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke en lampe og stiller den under en skål, men stiller den på sin stander, og den giver lys til alle.På samme måde skal I lade jeres lys skinne for andre, så de kan se jeres gode gerninger og forherlige jeres himmelske Fader." - - (At være et lys bibelvers)

Du er fuldkommen i Kristus

41. Kolossenserbrevet 2:10 "Og I er fuldkomne i ham, som er hovedet for alle fyrster og magter."

Gud har gjort dig til mere end en sejrherre

42. Romerbrevet 8:37 "Men i alt dette er vi mere end sejrherrer ved ham, som elskede os."

Du er Guds retfærdighed

43. 2. Korinther 5:21 " Gud gjorde ham, som ikke havde synd, til synd for os, for at vi i ham skulle blive Guds retfærdighed."

Dit legeme er Helligåndens tempel

44. 1 Korinther 6:19 "Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden i jer, som I har fra Gud? I er ikke jeres egne, I er købt for en pris. Derfor skal I ære Gud med jeres legemer."

Du er valgt

45. Efeserne 1:4-6 " For han udvalgte os i ham før verdens skabelse til at være hellige og ulastelige for hans øjne. I kærlighed forudbestemte han os til at blive adopteret til sønner ved Jesus Kristus efter sin vilje og sit behag - til lovprisning af sin herlige nåde, som han gav os af egen fri vilje i den, han elsker."

I sidder på himmelske pladser

46. Efeserne 2:6 "Og Gud har oprejst os med Kristus og sat os med ham i de himmelske riger i Kristus Jesus."

Du er Guds værk

47. Efeserne 2:10 " For vi er hans håndværk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud på forhånd har bestemt, at vi skal vandre i dem."

Du har Kristi sind

48. 1 Korinther 2:16 "Thi hvem har forstået Herrens sind, så han kan blive undervist?" Men vi har Kristi sind."

Kristus lever i dig

49. Galaterbrevet 2:20 "Jeg er blevet korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg af troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv for mig."

Gud arbejder hele tiden i dig for at forme dig til Kristi billede.

50. Filipperne 2:13 " For det er Gud, der virker i jer både til at ville og gøre efter sit velbehag."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.