15 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Mormonoj

15 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Mormonoj
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri mormonoj

La aferoj, kiujn vi aŭdas de falsaj instruistoj kaj herezuloj kiel Joel Osteen, estas malveraj. Estas tiom da Skriboj kontraŭ Mormonismo. Dum la plej multaj mormonoj estas morale bonaj homoj. Ili ne tenas al la esencajoj de la kristana kredo, kio signifas, ke ili ne estas kristanoj. Ili provas ŝajnigi sin esti bonaj kaj ili faras tion kaj tion, sed mormonismo estas kulto, kiu komenciĝis antaŭ malpli ol 200 jaroj de viro nomita Joseph Smith. Li asertis, ke li estas vizitita de Dio, kvankam Dio ne povas esti vidita.

La Sanktuloj de la Lastaj Tagoj estas savitaj per faroj, ili diras, ke Dio estis homo sur alia planedo, kiu fariĝis Dio. Kiel vi nomas la Kreinto de ĉio, la kreaĵo? Oni diras, ke Dio havis edzinon. Ili diras, ke Dio kreis Jesuon kaj Satanon kun Siaj edzinoj, kio faras ilin spiritfratoj. Ili neas Jesuon sole por savo, ili neas la Bibliajn instruojn de la Sankta Spirito. Mormonoj neas la Triunuon.

Ili diras, ke vi povas fariĝi Dio, ili faras diojn, ĝi estas blasfemo. Ni estis avertitaj, ke tio okazos. Ili estas trompitaj kaj ni povas vidi el iliaj malveraj instruoj, ke la LDS-eklezio estas falsa religio kaj klara ne-kristana kulto. Jozefo Smith estis falsa Profeto, kiu nun estas en la infero kaj se liaj sekvantoj ne pentas kaj ne fidas je Jesuo sole por savo, ili renkontos lin. La Biblio sole estas la Vorto de Dio.

Jozefo Smithcitaĵoj

  • “Mi havas pli pri kio fanfaroni ol iam ajn havis iu homo. Mi estas la sola viro, kiu iam povis kunteni tutan eklezion ekde la tagoj de Adamo. Granda plimulto de la tuto subtenis min. Nek Paŭlo, Johano, Petro, nek Jesuo neniam faris ĝin. Mi fanfaronas, ke neniu iam faris tian laboron kiel mi La sekvantoj de Jesuo forkuris de Li; sed la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj ankoraŭ neniam forkuris de mi.”
  • “Ni imagis kaj supozis, ke Dio estas Dio de la tuta eterneco. Mi refutos tiun ideon, kaj forprenos la vualon, por ke vi vidu.”
  • "Mi diris al la fratoj, ke la Libro de Mormonoj estas la plej ĝusta el iu ajn libro sur la tero."

Mormonismo ne estas kristana

1. Galatianoj 1:8-9  Sed eĉ se ni aŭ anĝelo el la ĉielo proklamus al vi evangelion kontraŭan al kion ni proklamis al vi, tiu homo estu kondamnita! Kion ni diris al vi en la pasinteco, mi nun denove diras al vi: Se iu proklamas al vi evangelion kontraŭan al tio, kion vi ricevis, tiu estu kondamnita!

2. Mateo 24:24-25   Venos falsaj mesioj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn miraklojn kaj miraklojn, penante trompi la homojn, kiujn Dio elektis, se tio estas ebla. Nun mi avertis vin pri tio antaŭ ol ĝi okazos. – (Versoj pri falsaj kristanoj)

3. 2 Korintanoj 11:4-6 Ĉar se iu venas al vi kaj predikas Jesuon alian ol tiun, kiun ni predikis, aŭ sevi ricevas alian spiriton de la Spirito, kiun vi ricevis, aŭ alian evangelion de tiu, kiun vi akceptis, vi eltenas ĝin sufiĉe facile. Mi pensas, ke mi tute ne estas malsupera ol tiuj "superapostoloj". Mi ja povas esti netrejnita kiel parolanto, sed mi ja havas scion. Ni faris ĉi tion tute klara al vi ĉiumaniere.

4. 1 Timoteo 4:1  La Spirito klare diras, ke en pli postaj tempoj iuj forlasos la fidon kaj sekvos trompajn spiritojn kaj aferojn instruitajn de demonoj. (Kion diras la Biblio pri demonoj?)

5. 1 John 4:1-2 Karaj amikoj, ne kredu al ĉiu spirito, sed provu la spiritojn, por vidi, ĉu ili estas de Dio, ĉar multaj falsaj profetoj eliris en la mondon. Jen kiel vi povas rekoni la Spiriton de Dio: Ĉiu spirito, kiu agnoskas, ke Jesuo Kristo venis en la karno, estas de Dio.

6.  2 Petro 2:1-2  Sed estis falsaj instruistoj inter la popolo. Kaj ankaŭ inter vi estos falsaj instruistoj. Ĉi tiuj homoj laboros en sekreta maniero por alporti malveran instruon al vi. Ili turnos sin kontraŭ Kristo, Kiu ilin aĉetis per Sia sango. Ili alportas rapidan morton sur sin. Multaj homoj sekvos siajn malĝustajn vojojn. Pro tio, kion ili faras, homoj parolos malbonaĵojn kontraŭ la vojo de la vero.

7.  Mateo 7:15-16  Atentu falsajn profetojn. Ili venas al vi en ŝafaj vestoj, sed interne ili estas ferocaj lupoj. Per iliafruktojn vi rekonos ilin. Ĉu oni plukas vinberojn el dornarbustoj aŭ figojn el kardoj? ( Citaĵoj pri lupoj )

Joseph Smith asertis vidi Dion

8.  1 Timoteo 6:15-16 kiun Dio estigos en sia propra tempo—Dio, la benita kaj sola Reganto, la Reĝo de reĝoj kaj Sinjoro de sinjoroj, kiu sola estas senmorta kaj kiu vivas en neproksimebla lumo, kiun neniu vidis aŭ povas vidi. Al li estu honoro kaj potenco por ĉiam. Amen.

Ili estas savitaj per siaj faroj

9.  Ephesians 2:6-9 Kaj Dio levis nin kun Kristo kaj sidigis nin kun li en la ĉielaj regnoj en Kristo. Jesuo, por ke en la venontaj epokoj li montru la senkomparan riĉecon de sia graco, esprimita en sia boneco al ni en Kristo Jesuo. Ĉar per graco vi saviĝis per fido, kaj ĉi tio ne estas de vi mem, ĝi estas dono de Dio, ne per faroj, por ke neniu povu fanfaroni. (Miriga graco Bibliaj versoj)

10.  Romanoj 3:22-26  nome, la justeco de Dio per la fideleco de Jesuo Kristo por ĉiuj kredantoj. Ĉar ne ekzistas distingo, ĉar ĉiuj pekis kaj mankas al la gloro de Dio. Sed ili estas libere pravigitaj per Lia graco per la elaĉeto, kiu estas en Kristo Jesuo. Dio publike montris lin ĉe sia morto kiel la kompatejon alirebla per fido. Ĉi tio estis por pruvi lian justecon, ĉar Dio en sia toleremo forpasissuper la pekoj antaŭe faritaj. Ĉi tio ankaŭ estis por montri lian justecon en la nuna tempo, por ke li estu justa kaj la praviganto de tiu, kiu vivas pro la fideleco de Jesuo. (Versoj pri Jesuo Kristo)

Ili diras, ke Dio iam estis homo kaj ili neas, ke Jesuo estas Dio en la karno.

11. Malaĥi 3:6 Ĉar Mi, la Eternulo, ne ŝanĝas; tial vi, ho filoj de Jakob, ne estas ekstermitaj.

Vidu ankaŭ: 60 Epopeaj Bibliaj Versoj Pri Kredi Je Dio (Sen Vidado)

12.  Johano 1:1-4  En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio. Li estis kun Dio en la komenco. Per li ĉio estis farita; sen li nenio estis farita, kio estis farita. En li estis vivo, kaj tiu vivo estis la lumo de la tuta homaro.

13. Johano 1:14  La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni. Ni vidis lian gloron, la gloron de la unusola Filo, kiu venis de la Patro, plena de graco kaj vero.

14. Johano 10:30-34 Mi kaj la Patro estas unu." Denove liaj judaj kontraŭuloj prenis ŝtonojn por ŝtonmortigi lin, sed Jesuo diris al ili: "Mi montris al vi multajn bonajn farojn de la Patro. Pro kiu el ĉi tiuj vi ŝtonmortigas min?” “Ni ne ŝtonmortigas vin pro ia bona laboro,” ili respondis, “sed pro blasfemo, ĉar vi, nura homo, pretendas esti Dio. ”  Jesuo respondis al ili: “Ĉu ne estas skribite en via leĝo: Mi diris, ke vi estas “dioj”

Rememorigilo

15. 2 Timoteo 3:16- 17  La tuta Skribo estasinspirita de Dio kaj utilas por instrui, por montri al homoj kio estas malbona en iliaj vivoj, por korekti erarojn, kaj por instrui kiel vivi ĝuste. Uzante la Skribojn, la homo, kiu servas Dion, estos kapabla, havante ĉion necesan por fari ĉiun bonan laboron.

Bonus

John 14:6-7 Jesuo respondis:Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo. Neniu venas al la Patro krom per mi. Se vi vere konas min, vi konos ankaŭ mian Patron. De nun vi ja konas lin kaj vidis lin.”

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Venĝo Kaj Pardono (Kolero)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.