50 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Venkado de Obstakloj En Vivo

50 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Venkado de Obstakloj En Vivo
Melvin Allen

Kion diras la Biblio pri venkado de obstakloj?

La Biblio estas tre klara, ke ĉi tiu mondo ne estas promenado en la parko. Estos obstakloj en la vivo ĉar nia mondo estas makulita de peko.

Ni alfrontos ĉiaspecajn luktojn, sed ni memoru, ke ni ne estas solaj.

Kristanaj citaĵoj

“Vi trovos ĝojo venki obstaklojn.”

“Venki obstaklojn komenciĝas per pozitiva sinteno kaj fido, kiun Dio vin trapasos.”

“Se ni ne havus obstaklojn por venki & neniam alfrontis neeblajn situaciojn, ni ne vidus la grandecon de la potenco de Dio.”

“Ju pli granda estas la obstaklo, des pli da gloro venki ĝin.”

Alfronti obstaklojn

Ni alfrontos obstaklojn. Tiuj luktoj estas ofte en la formo de malhelpoj. Obstakloj, kiuj malhelpas kiel ni imagas, ke vivo estu. Obstakloj kiuj malfaciligas al ni pasigi tempon en la Vorto ĉiutage. Obstakloj kiuj malfaciligas serĉi Dion per nia tuta koro. Obstakloj kiuj malfaciligas trapasi la tagon.

1) Johano 1:5 "La Lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ne komprenis ĝin."

2) 2 Peter 2:20 “Ĉar se, kiam ili saviĝis de la malpuraĵoj de la mondo per la scio de la Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo, ili denove implikiĝas en ili kaj venkis, la lasta stato fariĝis por ili pli malbona ol la unua. ”

3) Jesajaventro de fiŝo. Sed Dio estis fidela kaj ne forlasis lin por esti digestita. Ijob suferis perdon de ĉio – lia sano, lia familio, lia riĉaĵo, liaj amikoj – tamen Li restis fidela.

50) Apokalipso 13:7 “Ankaŭ estis donite al li fari militon kontraŭ la sanktuloj kaj por venku ilin, kaj aŭtoritato super ĉiu tribo kaj popolo kaj lingvo kaj nacio estis donita al li.”

51) 2 Korintanoj 1:4 “Kiu konsolas nin en nia aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj estas; estas en ajna problemo, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolitaj de Dio.”

Konkludo

Ne gravas kiajn obstaklojn vi alfrontas hodiaŭ, kuraĝu. Dio estas fidela. Li vidas vin. Li amas vin. Li scias precize kie vi estas, kaj kio estas pli Li permesis al vi esti en tiu specifa malhelpo por via BONO kaj Lia gloro. Eĉ kiam aferoj aspektas senesperaj – Dio laboras.

41:13 "Ja estas mi, la Eterno, via Dio, kiu tenas vian dekstran manon, Kiu flustras en vian orelon: "Ne timu. mi helpos vin.”

4) Jakobo 1:19-21 “Miaj karaj fratoj kaj fratinoj, atentu ĉi tion: Ĉiu estu rapida por aŭskulti, malrapida paroli kaj malrapida koleri, ĉar homa kolero ne produktas la justecon, kiun Dio deziras. Tial, forigu ĉian moralan malpuraĵon kaj la malbonon, kiu tiom regas, kaj humile akceptu la vorton plantitan en vi, kiu povas savi vin.”

Vi estas venkanto

Danke, Kristo venkis la tutan mondon – kaj eĉ morton. Estas nenio, kion ni devas timi. Estas per la ebliga potenco de la Sankta Spirito ke ni ankaŭ povas esti venkantoj. La potenco de Kristo laboranta per ni permesos al ni venki la obstaklojn en nia vojo por iĝi pli kiel Kristo. Ĉi tio ne signifas, ke la vivo subite fariĝos bedo de rozoj – miloj da martiroj, kiuj vivis antaŭ ni, atestos pri tio – sed ni povas havi esperon.

5) Apokalipso 2:26 “Tiu, kiu venkas. , kaj al tiu, kiu gardas Miajn farojn ĝis la fino, al tiu mi donos aŭtoritaton super la nacioj.”

6) 1 Johano 5:4 “Ĉar ĉio, kio estas naskita de Dio, venkas la mondon; kaj ĉi tiu estas la venko, kiu venkis la mondon — nia fido.”

7) Romanoj 12:21 “Ne lasu venkita de malbono, sed venku malbonon per bono.”

8) Luko 1:37 “Por ĉiula promeso de Dio certe efektiviĝos.”

9) 1 Johano 4:4 “Infanetoj, vi estas el Dio, kaj ilin venkis. Ĉar pli granda estas tiu, kiu estas en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo.”

10) 1 Korintanoj 15:57 “Sed danko estu al Dio! Li donas al ni la venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo."

11) Romanoj 8:37 "Ne, en ĉio ĉi ni estas pli ol venkantoj per Tiu, kiu nin amis."

Venki obstaklojn kun Dio

Dio estas fidela. Ĝi estas parto de Lia naturo. Li ne malsukcesos fini la bonan laboron, kiun Li komencis en ni. Dio senĉese laboras en ni por transformi nin en Sian similecon. Li ne forlasos nin al niaj provoj sen espero.

12) Revelacio 12:11 “Kaj ili venkis lin pro la sango de la Ŝafido kaj pro la vorto de sia atesto, kaj ili ne amis sian vivon eĉ antaŭ morto.”

13) 1 John 2:14 Mi skribis al vi, patroj, ĉar vi konas Tiun, kiu estis de la komenco. Mi skribis al vi, junuloj, ĉar vi estas fortaj, kaj la vorto de Dio restas en vi, kaj vi venkis la malbonulon.

14) Apokalipso 17:14 "Ĉi tiuj faros militon kontraŭ la malbonulo." Ŝafido, kaj la Ŝafido venkos ilin, ĉar Li estas Sinjoro de sinjoroj kaj Reĝo de reĝoj, kaj tiuj, kiuj estas kun Li, estas la vokitaj kaj elektitaj kaj fidelaj.”

15) Luko 10:19 “Li estas la malamiko, sed sciu, ke mi donis al vi pli da potenco ol lihavas. Mi donis al vi potencon disbati sub viaj piedoj liajn serpentojn kaj skorpiojn. Nenio vin difektos.”

16) Psalmo 69:15 “Ne superfluu min la akva inundo, Nek la abismo min englutu, Kaj la kavo ne fermu sur mi sian buŝon.”

Kion Dio diras pri venkado de obstakloj?

Dio estas sekure fidi. Li estas tute fidinda. Kristo venkis pekon kaj morton - Li kapablas porti vin kaj konservi vin sekura. Eĉ kiam la aferoj aspektas malgajaj, Dio ne forlasis vin.

17) 1 John 5:5 "Kiu estas la venkanto de la mondo, krom tiu, kiu kredas, ke Jesuo estas la Filo de Dio?"

18) Mark 9:24 “Tuj la patro de la knabo ekkriis kaj diris: “Mi kredas; helpu mian nekredemon.”

19) Psalmo 44:5 “Per Vi ni forpuŝos niajn kontraŭulojn; Per Via nomo ni piedpremos tiujn, kiuj staras kontraŭ ni.”

20) Jeremia 29:11 Ĉar Mi scias la planojn, kiujn Mi havas por vi, diras la Eternulo, planojn por bonfarto kaj ne por malbono, por donu al vi estontecon kaj esperon.

21) 1 Corinthians 10:13 13 Ne trafis vin tento, kiu ne estas komuna al homo. Dio estas fidela, kaj Li ne lasos vin esti tentataj super via kapablo, sed kun la tento Li ankaŭ disponigos la vojon de savo, por ke vi povu ĝin elteni.

Kiel esti. dankema en mizero?

La Skribo diras al ni, ke ni devas laŭdi Dion eĉ meze de mizero. Ĉi tio estas ĉar Dio jam havasvenkis malbonon. Restas nenio krom atendi, ke Li venos por Lia fianĉino. Dio permesas al la malfeliĉo en nia vivo formi nin - kiel fero estas purigita en la fajro - por transformi nin al la bildo de Kristo.

22) Psalmo 34:1 "Mi benos la Eternulon ĉiam; Lia gloro ĉiam estos sur miaj lipoj.”

23) Jeremia 1:19 “Ili batalos kontraŭ vi, sed ili ne venkos vin, ĉar Mi estas kun vi, por savi vin,” diras la Eternulo. ”

24) Revelacio 3:12 “Kiu venkanto, Mi faros lin kolono en la templo de Mia Dio, kaj li ne plu eliros de ĝi; kaj Mi skribos sur li la nomon de Mia Dio, kaj la nomon de la urbo de Mia Dio, la nova Jerusalem, kiu malsupreniras el la cxielo de mia Dio, kaj Mian novan nomon.”

25) Proverbs 3:5-6 Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne apogu sur via prudento. Rekonu Lin en ĉiuj viaj vojoj, kaj li rektigos viajn vojojn.

26) Filipianoj 4:6-7 Ne zorgu pri io ajn, sed en ĉio, per preĝo kaj petego kun danko, viaj petoj estu faritaj. konata de Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian komprenon, gardos viajn korojn kaj viajn mensojn en Kristo Jesuo.

27) Psalmo 91:2 "Mi diros al la Eternulo: "Mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo,

Mia Dio, al kiu mi fidas!”

Obstaloj konstruas karakteron

Unu kialo, ke Dio permesas obstaklojn en nia vivo, estastransformo. Li uzas ĝin por formi nin. Ĝi muldas nin kvazaŭ ni estus argilo. Dio uzas malfacilajn situaciojn kaj malfacilaĵojn en nia vivo por konstrui nian karakteron. Li volas elpurigi nin de niaj malpuraĵoj.

28) Hebreoj 12:1 “Tial, ĉar ni estas ĉirkaŭitaj de tia granda nubo da atestantoj, forigu nin ĉion, kio malhelpas kaj la pekon, kiu tiel facile implikas; . Kaj ni kuru kun persisto la vetkuron destinitan por ni.”

29) 1 Timoteo 6:12 Batalu la bonan batalon de la fido. Kaptu la eternan vivon, al kiu vi estis vokita, kiam vi faris vian bonan konfeson antaŭ multaj atestantoj.

30) Galatians 5:22-23 Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco. , pacienco, bonkoreco, boneco, fideleco, mildeco kaj memregado. Kontraŭ ĉi tiuj ne ekzistas leĝo.

31) 1 Timoteo 4:12-13 “Vi estas juna, sed neniu traktu vin kvazaŭ vi ne gravas. Estu ekzemplo por montri al la kredantoj kiel ili devus vivi. Montru al ili per tio, kion vi diras, per la maniero kiel vi vivas, per via amo, per via fido kaj per via pura vivo. 13 Daŭre legu la Skribojn al la homoj, kuraĝigu ilin kaj instruu ilin. Faru ĉi tion, ĝis mi venos.”

32) 1 Tesalonikanoj 5:18 Dankon en ĉiuj cirkonstancoj, ĉar ĉi tio estas la volo de Dio en Kristo Jesuo por vi.

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Fruktoj De La Spirito (9)

33) 2 Petro 1 :5-8 Ĝuste por tio, penu kompleti vian kredon per virto, kaj virto perscio, kaj scio kun sinregado, kaj sinregado kun firmeco, kaj firmeco kun pieco, kaj pieco kun frata korinklino, kaj frata korinklino kun amo. Ĉar se ĉi tiuj kvalitoj estas viaj kaj pligrandiĝas, ili malhelpas vin esti senutila aŭ senfrukta en la scio de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

34) 1 Timoteo 6:11 Sed pri vi, ho homo de Dio, forkuru ĉi tiujn aferojn. Sekvu justecon, pion, fidon, amon, firmecon, mildecon.

35) Jakobo 1:2-4 Pripensu tion ĉia ĝojo, miaj fratoj, kiam vi renkontas diversajn provojn, ĉar vi scias, ke la provo de via fido produktas firmecon. Kaj la firmeco havu sian plenan efikon, por ke vi estu perfektaj kaj kompletaj, nenio mankantaj.

36) Romans 5:4 4 Kaj la pacienco produktas karakteron, kaj la karaktero produktas esperon.

Trovante kuraĝigon en la Biblio

Dio en Sia kompato, donis al ni Sian Vorton. La Biblio estas spirita de Dio. Li kompleze donis al ni ĉion, kion ni bezonas en la Biblio. La Biblio estas plena de kuraĝigo. Ĉiam Dio diras al ni, ke ni ne timu – kaj fidi Lin, ĉar Li venkis.

37) Psalmo 18:1 “Li kantis al la Eternulo la vortojn de ĉi tiu kanto, kiam la Eternulo lin savis el la mano. el ĉiuj liaj malamikoj kaj el la mano de Saul. Li diris: Mi amas Vin, ho Eternulo, mia forto.”

38) John 16:33 Tion mi parolis al vi, por ke vi havu pacon en mi.En la mondo vi havas aflikton, sed kuraĝu; Mi venkis la mondon.

39) Revelation 3:21 Al la venkanto, Mi donos al li sidiĝi kun Mi sur Mia trono, kiel ankaŭ Mi venkis kaj sidiĝis kun Mia Patro sur Lia trono.

40) Revelation 21:7 La venkanto heredos ĉi tion, kaj mi estos lia Dio, kaj li estos Mia filo.

41) Revelation 3:5 La venkanto tiel faros; estu vestita per blankaj vestoj; kaj Mi ne forviŝos lian nomon el la libro de vivo, kaj Mi konfesos lian nomon antaŭ Mia Patro kaj antaŭ Liaj anĝeloj.

42) Nombroj 13:30 Kaj Kaleb trankviligis la popolon antaŭ Moseo, kaj diris: Ni devas ĉiel supreniri kaj ekposedi ĝin, ĉar ni certe venkos ĝin.”

43) 1 Johano 2:13 Mi skribas al vi, patroj, ĉar vi konas Tiun, kiu devenis. la komenco. Mi skribas al vi, junuloj, ĉar vi venkis la malbonulon. Mi skribis al vi, infanoj, ĉar vi konas la Patron.

Donante viajn ŝarĝojn al la Sinjoro

Ni estas ordonitaj, ke ni transdonu niajn ŝarĝojn al la Sinjoro. Ili ne estas niaj por porteblaj, ĉar ni estis aĉetitaj de Li je tia prezo. Doni niajn ŝarĝojn al Li estas momento post momento fidi Dion kun la situacio en kiun Li metis nin. Ni devas doni nian ŝarĝon al li kaj ne repreni ilin.

44) Psalmo 68 :19-20 La Eternulo meritas gloron! Tagon post tago li portas nian ŝarĝon,la Dio, kiu nin savas. Nia Dio estas Dio, kiu savas; la Sinjoro, la suverena Sinjoro, povas savi el morto.

45) Mateo 11:29-30 “Prenu mian jugon kaj lernu de mi, ĉar mi estas humila kaj humila en koro, kaj vi trovos ripozon. por viaj animoj. 30 Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza.”

46) Psalmo 138:7 Kvankam mi iras en la mezo de mizero, Vi konservas mian vivon; Vi etendas Vian manon kontraŭ la koleron de Miaj malamikoj, Kaj Via dekstra mano min savas.

47) Psalmo 81:6-7 Mi forigis la ŝarĝon de iliaj ŝultroj; iliaj manoj estis liberigitaj de la korbo. En via mizero vi vokis kaj mi vin savis. El tondronubo mi respondis al vi;Mi elprovis vin ĉe la akvo de Meriba.

Vidu ankaŭ: 15 Epopeaj Bibliaj Versoj Pri Ĉiuj Pekoj Egalaj (Okuloj de Dio)

48) Psalmo 55:22 22 Ĵetu sur la Eternulon vian ŝarĝon, Kaj Li vin subtenos; Li neniam permesos al la virtulo movi sin.

49) Galatians 6:2 Portu unu la alian la ŝarĝojn, kaj tiel plenumu la leĝon de Kristo.

Ekzemploj de venkado en la Biblio

Ree kaj ree ni vidas ekzemplojn de homoj en la Biblio alfrontitaj kun teruraj situacioj - kaj kun kiel ili venkis tiujn situaciojn. David luktis kun depresio kaj estis dezirita morta fare de liaj malamikoj. Tamen li elektis devige fidi Dion. Elija estis senkuraĝigita kaj eĉ timema, tamen li fidis Dion gardi lin sekura de la minacoj de Izebel, kaj Dio faris. Jonah estis kolerega kaj volis forkuri - kaj poste finiĝis en la
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.