Zenbat orrialde daude Biblian? (Batez besteko kopurua) 7 Egia

Zenbat orrialde daude Biblian? (Batez besteko kopurua) 7 Egia
Melvin Allen

Irakurle amorratua bazara, agian ez duzu ezer pentsatuko 400 orrialdeko liburu bat irakurtzea. Jakina, Biblia irakurtzea aukeratzen baduzu, gutxienez hiru aldiz orrialde gehiago irakurriko dituzu. Irakurtzen duzun abiaduraren arabera, 30 eta 100 ordu bitartean beharko dituzu Biblia eserleku batean osatzeko. Liburu luzea dela esatea gutxiespena da. Beraz, zenbat orrialde daude Biblian? Jakin dezagun.

Zer da Biblia?

Biblia testu ezberdinen antologia edo bilduma bat da. Jatorriz hebreeraz, arameoz eta grekoz idatzi zen. Bibliako genero desberdinetako batzuk

 • Poesia
 • Epistolak
 • Kontakizun historikoak eta legea
 • Jakituria
 • Ebanjelioak
 • Apokaliptikoa
 • Profezia

Kristauek Biblia Jainkoaren hitza dela aipatzen dute. Uste dute Jainkoak Bibliaren bidez gizakiei bere burua agertzea aukeratu zuela. Behin eta berriz irakurtzen ditugu Biblian zehar "Honela dio Jaunak" bezalako esaldiak, Jainkoaren gurekin komunikatzeko nahia erakutsiz.

Biblia Jainkoak inspiratutako pertsonek idatzi dute.

Eskritura Santu guztiak Jainkoak arnasten ditu eta baliagarriak irakasteko, errieta egiteko, zuzentzeko eta zuzentasunean trebatzeko , (2 Timoteo 3:16 ESV)

Zeren ez baitzen inoiz profeziarik sortu gizakiaren borondatez, baina gizakiak Jainkoarengandik mintzatu ziren Espiritu Santuak eraman zituen heinean . (2 Pedro 1:21 ESV)

Bibliaren egileek Jainkoak nahi zuena idatzi zutenidatzi beharrekoa. Bibliaren egile asko daude, batzuk ezagunak eta beste batzuk ezezagunak. Egile ezezagunen izen asko ez ziren idatzitako liburuetan agertzen. Bibliaren egile ezagunen artean daude

 • Moises
 • Nehemias
 • Esdras
 • David
 • Asaph
 • Koranen semeak
 • Ethan
 • Heman
 • Salomon
 • Lemuel
 • Paulo
 • Mateo, Markos, Lukas, eta Joan

Itun Zaharrean, Ester eta Joben liburuen egileak ezezagunak dira. Itun Berrian, hebrearrek egile ezezagun bat du.

Itzulpen ezberdinen arteko batez besteko orrialde kopurua

Bibliaren itzulpen bakoitza, batez beste, 1.200 orrialde ingurukoa da. Ikasteko Bibliak luzeagoak dira eta oin-ohar zabalak dituzten Bibliak Biblia estandarrak baino luzeagoak dira. Bibliaren bertsio ezberdinek orrialde gehiago edo gutxiago izan ditzakete.

 • Mezua-1728 orrialdeak
 • King James Version-1200
 • NIV Bible-1281 orrialdeak
 • ESV Bible-1244

Bitxikeriak oharrak:

 • 119. Salmoa, Liburu Santuetako kapitulurik luzeena da, eta 117. Salmoa laburrena da bi bertso bakarrik dituena.
 • 119. Salmoa akrostikoa da. 22 atal ditu atal bakoitzean 8 lerrorekin. Atal bakoitzeko lerro bakoitza hebreerazko letra batekin hasten da.
 • Jainkoaren aipamenik ez duen Bibliako liburu bakarra Ester da. Baina Jainkoaren probidentzia liburuan zehar erakusten dugu.
 • Joan 11:35, Jesusek negar egin zuen da bertsorik laburrena.Biblia.
 • Bibliak 31.173 bertso ditu. Itun Zaharreko bertsoek 23.214 bertso biltzen dituzte eta Itun Berriak 7.959.
 • Bertsio luzeena Ester 8:9koa da Erregearen eskribauei dei egin zitzaien garai hartan, hirugarren hilabetean, hau da, Sivango hilabetean, hogeita hirugarren egunean. Eta ediktu bat idatzi zen, Mardokeok juduei buruz agindutako guztiaren arabera, Indiatik Etiopiara arteko 127 probintzietako satrapei, gobernadoreei eta agintariei, probintzia bakoitzari bere idazkeran eta herri bakoitzari bere idazkeran. hizkuntza, eta juduei beren idazkeran eta hizkuntzan ere.
 • Bibliaren lehen bertsoa Genesis 1:1 da. Hasieran, Jainkoak zerua eta lurra sortu zituen.
 • Bibliaren azken bertsoa Apokalipsia 22:21 da. Jesus Jaunaren grazia guztiokin izan dadila. Amen.

Zenbat hitz daude Biblian?

Neska gazte bat ohartu zen bere amonak egunero irakurtzen zuela bere Biblia. Bere

amonaren jokaerarekin harrituta, neskak amari esan zion: uste dut amona dela ikusi dudan irakurle motelena. Egunero irakurtzen du Biblia, eta ez du inoiz amaitzen.

Zalantzarik gabe, Bibliak denbora pixka bat behar du irakurtzeko. Liburu maite honek 783.137 hitz ditu gutxi gorabehera. Hitz kopurua desberdinak dira Bibliaren bertsio desberdinetarako.

 • KJV Biblia-783.137 hitz
 • NJKV Biblia-770.430 hitz
 • NIVBiblia-727.969 hitz
 • ESV Biblia-757.439 hitz

Zenbat liburu daude Biblian?

Bibliako liburu bakoitzak ditu. garrantzia guretzat. Jainkoak istorio, narrazio historiko eta poema guztien bidez hitz egiten digu. Itun Zaharrak mesias baten etorreraz hitz egiten du, mundua salbatuko gaituen salbatzailea eta gu libratuko gaituena. Itun Zaharreko liburu bakoitzak Jesusentzat, Jainkoaren Semearentzat, prestatzen gaitu. Testamentu Berriak Mesias bakoitzarengana noiz etorri zen kontatzen digu. Jesus nor zen eta zer egin zuen buruz hitz egiten du. Itun Berriak Jesusen bizitzak, heriotzak eta piztuerak eliza kristaua nola sortu zuten ere azaltzen du. Era berean, kristauek Jesusek egin zuen guztiaren argitan nola bizi behar diren azaltzen du.

Biblian hirurogeita sei liburu daude. Hogeita hemeretzi liburu daude Itun Zaharrean eta hogeita zazpi liburu Itun Berrian.

Zein da Bibliako libururik luzeena?

Bibliako libururik luzeena hitz kopuruaren arabera zenbatzen baduzu, Bibliako liburu luzeenak izango lirateke. besteak beste:

 • Jeremias 33.002 hitzekin
 • Genesis 32.046 hitzekin
 • Salmoak 30.147 hitzekin

Biblia osoak Jesukristo adierazten du

Bibliak Jesukristo adierazten du: nor den, nor zen eta zer egin behar duen munduarentzat. Itun Zaharreko profeziak Itun Berrian betetzen ikusten ditugu.

Itun Zaharreko profezia

Guri haur bat jaio zaigu, gu seme bat daemana; eta gobernua bere sorbalda gainean izango da, eta haren izena izango da Kontseilari zoragarria, Jainko ahaltsua, Aita betikoa, Bakearen Printzea. Bere gobernuaren eta bakearen handitzetik, ez da amaierarik izango Dabiden tronuan eta bere erreinuaren gainean, hura finkatzeko eta zuzentasunez eta zuzentasunez babesteko garai honetatik eta betiko. (Isaias). 9:6-7 ESV)

Itun Berria betetzea

Eta eskualde berean baziren artzainak landan, beren artaldea zaintzen zutela. gaua. Eta Jaunaren aingeru bat agertu zitzaien, eta Jaunaren aintzak distira egin zuen haien inguruan, eta beldur handiz bete ziren. Eta aingeruak esan zien: «Ez izan beldurrik, zeren huna, jende guztiarentzat izango den poz handiaren berri ona dakarkizuet. Zeren gaur egun Dabiden hirian jaio zaizue Salbatzailea, Kristo Jauna den. Eta hau izango da seinale bat zuretzat: haurtxo bat topatuko duzue oihaletan bilduta eta mantxa batean etzanda». Eta bat-batean aingeruarekin batera zeruko ostada ugari zegoen Jainkoa goraipatzen eta esaten ziotela: «Aintza Jainkoari goi-goian, eta bakea lurrean atsegin dutenen artean! ( Luke 2: 8-14 ESV)

Itun Zaharreko profezia

Orduan itsuen begiak irekiko dira, eta belarriak. gorrak gelditu gabe; orduan herrenak oreinaren antzera jauzi egingo du, eta mutuaren mihia poz-pozik kantatuko du.Zeren urak sortzen dira basamortuan, eta errekak basamortuan; (Isaias 5-6 ESV)

Itun Berria betetzea

Orain, noiz Joanek kartzelan Kristoren egintzak entzun zituen, eta bere ikasleei esan zien: «Zu al zara etorriko dena, ala besteren bat bilatuko dugu?». Eta Jesusek erantzun zien: «Zoazte eta esaiozu Joani entzuten eta ikusten duzuna: 5 itsuek ikusten dute eta herrenek ibiltzen dira, lepradunak garbitzen dira eta gorrak entzuten dute, eta hildakoak biztu egiten dira, eta pobreei berri ona ematen zaie. haiek. 6 Eta zorionekoa nigandik iraindu ez dena». (Mateo 11:2-6 ESV)

Itun Zaharreko profezia

«Ikusi nuen gaueko bisioetan, eta hara, hodeiekin zerutik etorri zen gizonaren semea bezalako bat, eta etorri zen Egunetako Antzinakoarengana eta aurkeztu zen haren aitzinean. Eta hari eman zitzaion agintea, aintza eta erreinu bat, herri, nazio eta hizkuntza guztiek hura zerbitzatzeko; bere agintea betikoa da, iraganen ez dena, eta bere erreinua suntsituko ez dena. (Daniel 7:13-14 ESV)

Itun Berria betetzea:

Ikusi ere: 35 aipamen pozgarri bakarrak eta zoriontsuak izateari buruz

Eta hara non haurdun izango zara zure sabelean eta seme bat izango duzu , eta Jesus deituko diozu izena. Handia izango da eta Goi-goikoaren Seme deituko da. Eta Jainko Jaunak emango dio bere aita Dabiden tronua, eta Jakoben etxearen gainean errege izango dabetiko, eta bere erreinutik, ez da amaierarik izango. (Lk 1:31-33 ESV)

Itun Zaharreko profezia

Libra gaitzazu bekatutik -T Jainko Jaunaren Espiritua nire gainean dago, Jaunak gantzutu nauelako behartsuei berri ona emateko; Bihotz hautsiak lotzera bidali nau, gatibuei askatasuna aldarrikatzera eta preso daudenei espetxea irekitzea... (Isaias 61:1)

Itun Berria betetzea

Eta heldu zen Nazaretera, non hazi baitzen. Eta bere usadioa bezala, joan zen larunbat egunean sinagogara, eta jaiki zen irakurtzera. 17. Eta eman zitzaion Isaias profetaren pergaminoa. Liburua zabaldu eta idatzia zegoen lekua aurkitu zuen:

«Jainkoaren Espiritua nire gainean dago, behartsuei berri ona iragartzeko gantzutu nauelako. Berak bidali nau gatibuei askatasuna eta itsuei ikusmena iragartzera, zapalduak aske uzteko, Jaunaren faborearen urtea iragartzera». Eta errotulua bildu eta zerbitzariari itzuli eta eseri zen. Eta sinagogan guzien begiak harengan jarri ziren. Eta esaten hasi zitzaien: «Gaur bete da Liburu Santu hau entzutean». (Lucas 4:16-21 ESG)

Zergatik irakurri behar dugu Biblia egunero?

Fededun gisa, Biblia irakurtzea ezinbestekoa da. Hona hemen Eskritura bakoitzean zergatik irakurri behar ditugun pentsamendu batzukeguna.

Jainkoa nolakoa den ikasten dugu

Eskritura Santuak irakurtzean, Jainkoaren izaera ezagutzen dugu. Zer maite duen eta zer gorroto duen ikasten dugu. Eskriturak

 • Maitasuna
 • Erruki
 • Justizia
 • Adeitasuna
 • Barkamena
 • Jainkoaren atributuak erakusten dizkigu. Santutasuna

Jauna haren aitzinean igaro eta hots egin zuen: «Jauna, Jauna, errukitsua eta errukitsua den Jainkoa, haserrerako motela, eta maitasun eta leialtasunean ugaria, 7 maitasun irmoa mantenduz. milakagatik, gaiztakeria eta transgresioa eta bekatua barkatuz, baina errudunak inola ere garbituko ez dituztenak, gurasoen gaiztakeria seme-alaben eta seme-alaben gainean bisitatuz, hirugarren eta laugarren belaunaldira arte». (Irteera 34:6-7 ESV)

Gure buruaz ikasten dugu

Guztiek bekatu egin baitute eta Jainkoaren aintzatik gabe gelditzen dira, eta bere graziaren bidez justifikatzen dira dohain gisa, Kristo Jesusengan den erredentzioaren bidez.. .(Erromatarrak 3:23-24 ESV)

Inor ez da zintzoa, ez, bat ere ez. ; inork ez du ulertzen; inork ez du Jainkoaren bila. Guztiek alde batera utzi dute; elkarrekin ez dute ezertarako balio; inork ez du onik egiten, ezta batek ere». (Erromatarrek 3:10-12 ESV)

Ebanjelioari buruz ikasten dugu

Jainkoak hain maite zuen mundua, non bere bakarra eman baitzuen Seme, harengan sinesten duena hil ez dadin, baina betiko bizia izan dezan. (Joan 3:16, NIV)

Bekatuaren ordaina heriotza da, baina Jainkoaren dohaina betiko bizia da. urteanJesu Kristo gure Jauna. (Erromatarrak 6:23, NIV)

Ebanjelioa Jesukristoren berri ona da, Jainkoarekin harremana izateko bidea eskaintzera etorri zena lurrera.

Jesus guganako zaintzaren berri ematen dugu

Nire ardiek nire ahotsa entzuten dute, eta nik ezagutzen ditut, eta jarraitzen didate. Nik ematen diet betiko bizia, eta ez dira inoiz hilko, eta inork ez ditu nire eskuetatik kenduko. (Joan 10:27-28 EDB)

Bizitzen ikasten dugu

Nik, beraz, Jaunaren preso naizen, eskatzen dizut ibil zaitezte deituak izan zareten deiaren merezi duen moduan, umiltasun eta leuntasun osoz, pazientziaz, elkarri maitasunez jasanez, Espirituaren batasuna bakearen loturan mantentzeko irrikaz. (Efesioarrei 4:1-3 ESV)

Ondorioa

Ikusi ere: 25 Bibliako bertsoak bultzatzea Jainkoaren babesari buruz

Inoiz Biblia osoa irakurri ez baduzu, probatzeko garaia izan daiteke. Planteamendu sinple bat egunean lau kapitulu irakurtzea da. Irakurri Itun Zaharreko bi kapitulu goizean eta Itun Berriko bi kapitulu arratsaldean. Zenbateko hori egunero irakurtzeak Biblia zeharkatuko dizu urtebetean.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen Jainkoaren hitzaren fede sutsua eta Bibliaren ikasle dedikatua da. 10 urte baino gehiagoko esperientziarekin hainbat ministeriotan zerbitzatzen, Melvinek estima sakona garatu du Eskriturak eguneroko bizitzan duen botere eraldatzailea. Teologian lizentziatua da kristau unibertsitate ospetsu batean eta gaur egun Bibliako ikasketetan masterra egiten ari da. Egile eta blogari gisa, Melvin-en eginkizuna pertsonei Eskrituretan hobeto ulertzen laguntzea da eta eguneroko bizitzan betiko egiak aplikatzea da. Idazten ez duenean, Melvin-ek atsegin du bere familiarekin denbora pasatzea, leku berriak esploratzea eta komunitateko zerbitzuan aritzea.