105 citas cristiás sobre o cristianismo para fomentar a fe

105 citas cristiás sobre o cristianismo para fomentar a fe
Melvin Allen

O termo "cristianismo" pode evocar moitas emocións diferentes no noso mundo agora mesmo. Parece que hai constantemente novos ataques contra a fe, moitos deles procedentes de dentro. Estou seguro de que escoitaches falar dunha nova monstruosidade ou doutra que ocorre dentro dos muros da igrexa. É doado desanimarse ante o estado de desesperación pola condición da igrexa que se supón que debe traer esperanza a este mundo caído.

Con todo, Xesús predixo que estas cousas terribles sucederían, e debemos animarnos. Deus aínda está buscando e salvando aos perdidos cun amor esmagador e interminable. El está atraendo a xente a si mesmo e suscitando líderes xustos de entre o seu pobo. A obra redentora de Deus non está rematada. El ten o control. Non é o momento de dar as costas á fe, senón de botar unha ollada ao que realmente significa ser cristián.

Boas citas sobre a fe cristiá

O cristianismo é a palabra que describe a fe na que a xente cre e segue a Xesús. A palabra grega para cristián tradúcese como "seguidor de Cristo". Non describe unha persoa con só unha crenza xeral en Deus ou que foi bautizada cando era un bebé, senón que se atribúe a verdadeiros crentes que foron gardados e sostidos polo Señor.

O cristianismo non é unha relixión feita polo home. É o resultado da obra redentora de Deus no noso nome.

Porquesobre os incrédulos, todos estivemos unha vez nesa posición.

Por mor do gran amor de Deus, enviou ao seu Fillo a beber a copa da súa ira por nós. Amigo, se es cristián, nunca tes que preguntar se Deus te ama. De feito, segundo Efesios 3:19, nunca poderías comprender o amor que te ten! Un dos principais obxectivos da vida cristiá debe ser gozar do amor de Deus. Nunca chegarás ao final. Goza da completa aceptación e perdón de Deus. Descansa no seu coidado de ti.

Romanos 5:6-11 expóno así:

Porque cando aínda eramos débiles, Cristo morreu no seu momento. para os impíos. Porque dificilmente se morrerá por unha persoa xusta -aínda que quizais por unha boa persoa se atrevería incluso a morrer-, pero Deus mostra o seu amor por nós en que mentres aínda eramos pecadores, Cristo morreu por nós. Xa que, polo tanto, agora fomos xustificados polo seu sangue, moito máis seremos salvados por el da ira de Deus. Porque se mentres eramos inimigos fomos reconciliados con Deus pola morte do seu Fillo, moito máis, agora que estamos reconciliados, seremos salvados pola súa vida. Ademais, nós tamén nos alegramos en Deus por medio do noso Señor Xesucristo, polo que agora recibimos a reconciliación.”

31. "O cristián non pensa que Deus nos quere porque somos bos, senón que Deus nos fará bos porque nos ama". ― C.S. Lewis

32. "O cristianismo é un amorrelación entre un fillo de Deus e o seu Creador a través do Fillo Xesucristo e no poder do Espírito Santo". Adrian Rogers

33. "Deus é amor. Non nos necesitaba. Pero queríanos. E iso é o máis sorprendente". Rick Warren

34. "Deus demostrou o seu amor na Cruz. Cando Cristo colgou, sangrou e morreu, foi Deus dicindo ao mundo: ‘Quérote’”. Billy Graham

35. "Non hai pozo tan profundo que o amor de Deus non sexa aínda máis profundo". Corrie Ten Boom

36. "Aínda que estamos incompletos, Deus ámanos por completo. Aínda que somos imperfectos, El ámanos perfectamente. Aínda que nos sentimos perdidos e sen compás, o amor de Deus abarca por completo. ... El ama a cada un de nós, mesmo a aqueles que están defectuosos, rexeitados, torpes, tristes ou rotos". Dieter F. Uchtdorf

37. "A forma do amor verdadeiro non é un diamante. É unha cruz."

38. "A natureza do amor de Deus é inmutable. O noso alterna con demasiada facilidade. Se o noso hábito é amar a Deus co noso propio afecto, volverémonos fríos cara a El sempre que sexamos infelices". – Watchman Nee

39. "O poder da fe para aliviar o noso sufrimento é o amor de Deus."

Citas do cristianismo da Biblia

A Biblia, na súa forma orixinal, é a Palabra perfecta de Deus. É fiable e verdadeiro. Os crentes necesitan a Biblia para sobrevivir. (Por suposto, Deus sostén a aqueles crentes que non teñen acceso á Biblia, pero a nosa actitude cara á BibliaA Palabra de Deus debería ser a de absoluta necesidade.) A Biblia ten tantos propósitos marabillosos nas nosas vidas; que fermoso é que o Deus de toda a creación quixera falarnos tan íntimamente a través desta carta de amor ao mundo! Aquí tes algúns versos sobre o que a Biblia fai no noso corazón e na nosa vida.

“Porque a palabra de Deus é viva e activa, máis corta que calquera espada de dous fíos, que atravesa a división da alma e do espírito. das articulacións e da medula, e discernir os pensamentos e as intencións do corazón”. -Hebreos 4:12

"Pero el respondeu: "Está escrito: Non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus." -Mateo 4:4

"A túa palabra é unha lámpada para os meus pés e unha luz no meu camiño". -Salmo 119:105

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, reprender, corrixir e educar na xustiza, para que o home de Deus sexa competente e preparado para toda boa obra. ”. -2 Timoteo 3:16-17

“Santifícaos na verdade; a túa palabra é verdade”. -Xoán 17:17

“Toda palabra de Deus é verdade; é un escudo para os que nel se refuxian”. -Proverbios 30:5

"Que a palabra de Cristo habite en vós abundantemente, ensinándovos e amoestándonos uns a outros con toda sabedoría, cantando salmos e himnos e cánticos espirituais, con agradecemento a Deus nos vosos corazóns". -Colosenses 3:16

As Escrituras pódense usar para consolar, guiar,ensínanos, condenanos, formanos e fainos crecer. Deus fálanos a través da súa palabra escrita e revélanos cousas a través do seu Espírito Santo a medida que crecemos na nosa fe. A Biblia é como coñecemos mellor a Deus. Cando abres a súa Palabra, é como sentarte a unha comida co mellor e máis fiel amigo. Necesitamos que a Biblia nos sustente e nos santifique. Alimenta as nosas almas e axúdanos a parecernos máis a Cristo. A medida que medres no coñecemento de Deus, entenderás cada vez máis o amor de Deus que está máis alá do entendemento. Nunca chegarás ao final. O crente que se aferra á súa Biblia desde os primeiros anos ata a morte sempre terá máis que aprender deste documento vivo e activo.

A Biblia é unha peza esencial da vida de cada cristián. A cantidade e a forma en que interactúan con el pode variar dunha persoa a outra, e Deus axudará a cada crente mentres se mergulla nos moitos misterios da súa palabra. Se a Biblia aínda non forma parte da túa rutina semanal, recoméndoche que te sentes e formules un plan de acción. Facelo cambiará o teu corazón, mente e vida para sempre.

40. 2 Corintios 5:17 "Por iso, se alguén está en Cristo, é unha nova creación. O vello pasou; velaquí, o novo chegou.”

41. Romanos 6:23 "Porque o salario do pecado é a morte, pero o don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, noso Señor."

42. Xoán 3:16 "Porque tanto amou Deus ao mundoque deu ao seu único Fillo, para que quen cre nel non pereza, senón que teña vida eterna”.

43. Xoán 3:18 "Quen cre nel non é condenado, pero quen non cre xa foi condenado, porque non creu no nome do único Fillo de Deus."

44. Xoán 3:36 "Quen cre no Fillo ten vida eterna. Quen rexeita o Fillo non verá a vida. Pola contra, a ira de Deus permanece sobre el.”

45. Mateo 24:14 "Este evanxeo do reino será predicado en todo o mundo como testemuño a todas as nacións, e entón chegará o fin."

46. Filipenses 1:27 "Só comportádevos de xeito digno do evanxeo de Cristo, para que, se veño e vos vexo ou que me ausente, oirei de vós que estades firmes nun só espírito, cunha soa mente loitando por a fe do evanxeo.”

47. Romanos 5:1 "Por iso, sendo xustificados pola fe, temos paz con Deus por medio do noso Señor Xesucristo."

48. Romanos 4:25 "Aquel que foi entregado polas nosas transgresións, e resucitou por mor da nosa xustificación."

49. Romanos 10:9 "Se declaras coa túa boca: "Xesús é o Señor", e cres no teu corazón que Deus o resucitou de entre os mortos, serás salvo."

50. 1 Xoán 5:4 "porque todo o que nace de Deus vence ao mundo. Esta é a vitoria que venceu ao mundo, mesmo ao nosofe.”

Aquí están unhas citas incribles que axudan a ensinar os pasos para facerse cristián

A salvación é obra de Deus; é só pola graza só pola fe. Unha persoa convértese nun verdadeiro cristián cando Deus a atrae a si mesmo a través do evanxeo. Entón, cal é o evanxeo?

Deus creou á humanidade para que estea en perfecta relación con El e entre si. Os primeiros humanos, Adán e Eva, trouxeron o pecado ao mundo desobedecendo a Deus. Este pecado e todo pecado a seguir cortaron as relacións perfectas que Deus establecera. A ira de Deus estaba sobre o pecado, e tivo que ser castigado e destruído.

Na gran misericordia e previsión soberana de Deus, El tivo un plan dende o principio para destruír o pecado sen destruírnos. Deus encarnouse e veu á terra por medio de Xesucristo. Xesús viviu unha vida perfecta; Nunca pecou unha vez. Debido a que non tiña ningunha débeda que pagar pola súa conta, podería pagar a débeda dos pecados do mundo no noso nome. Xesús levou a ira de Deus sobre si morrendo na cruz. Tres días despois, resucitou de entre os mortos.

Xesús esmagou o pecado e a morte. Ao confiar nesta obra rematada de Xesús, somos xustificados, e o castigo que estaba sobre nós é levantado. Recibimos este agasallo gratuíto do perdón e da vida eterna crendo. Cremos que Xesús é Deus e morreu no noso nome. Esta crenza exprésase polo desexo de obedecer a Xesús e afastarse de todopecado, coa axuda de Deus.

O verdadeiro crente vive para Cristo. Esta non é unha idea legalista. Pola contra, mostra que a nosa crenza é xenuína. O derramamento natural de crer que Xesús é Deus é obedecelo e seguilo. O milagroso e marabilloso é, con todo, que non somos xulgados polo ben que podemos facelo. Cando crías en Xesús, a súa obediencia foi transferida a ti, e Deus só te ve a través da obediencia de Xesús agora, non a túa. A vida cristiá é de "xa, pero aínda non". Xa estamos perfeccionados polo que Xesús fixo por nós, pero tamén é o traballo da nosa vida crecer para parecernos cada vez máis a El.

Entón, para facerse cristián, hai que:

  • Escoita o evanxeo
  • Responde ao evanxeo con fe en Xesús
  • Aparte do pecado e vive para Deus

Este non é un concepto fácil de agarrar! Entendo se aínda estás confundido. Estou orando por ti mentres te enfrontas a isto, e anímote a seguir investigando, falando cos cristiáns e abrindo a Biblia para aprender máis. O evanxeo é o suficientemente sinxelo para que o entendamos e creamos, pero tan complexo que sempre podemos seguir entendendoo. Deus axudarache a comprender o que sexa necesario.

51. "Só mediante o arrepentimento e a fe en Cristo pode alguén ser salvado. Ningunha actividade relixiosa será suficiente, só a verdadeira fe en Xesucristo. RaviZacarías

52. "A xustificación só pola fe é a bisagra sobre a que se dirixe todo o cristianismo". Carlos Simeón

53. "A evidencia da xustificación pola fe é a obra continua de santificación a través do Espírito Santo". Paul Washer

54. "A fe salvadora é unha relación inmediata con Cristo, aceptando, recibindo, descansando só sobre El, para a xustificación, a santificación e a vida eterna en virtude da graza de Deus". Charles Spurgeon

55. "A seguridade do Ceo nunca se lle dá á persoa. E por iso no núcleo da fe cristiá está a graza de Deus. Se hai unha palabra que agarraría de todo iso, é perdón: que podes ser perdoado. Podo ser perdoado, e é da graza de Deus. Pero unha vez que entendes iso, creo que as ramificacións son en todo o mundo". Ravi Zacharias

56. "Se estás pensando en facerte cristián, advírtoche, estás embarcando en algo que te ocupará todo". ― C.S. Lewis, Mere cristianismo.

57. “Facerse cristián é obra dun momento; ser cristián é o traballo de toda a vida”. Billy Graham

Ver tamén: 40 fermosos versos da Biblia sobre a beleza das mulleres (piadosa)

58. “Pasado: Xesús salvounos da pena do pecado. Presente: sálvanos do poder do pecado. Futuro: El salvaranos da presenza do pecado". Mark Driscoll

59. "Sentín que confiaba en Cristo, só Cristo para a salvación, e deume a seguridade de que quitara os meus pecados, inclusomeu, e salvoume da lei do pecado e da morte". John Wesley

60. "Só en Cristo atópase a rica provisión de salvación de Deus para os pecadores: só por Cristo as abundantes misericordias de Deus baixan do ceo á terra. Só o sangue de Cristo pode limparnos; Só a xustiza de Cristo pode purificarnos; Só o mérito de Cristo pode darnos un título para o ceo. Xudeus e xentís, eruditos e incultos, reis e pobres, todos por igual deben ser salvados polo Señor Xesús ou perdidos para sempre". J. C. Ryle

Citas de Vivir para Deus

A vida cristiá non remata coa salvación. Comeza aí! Esta é unha gran noticia. Non só conseguimos un Deus que nos quere salvar, senón tamén amar e estar connosco para sempre! Hai dous aspectos cruciais para vivir para Deus: obedecelo e gozalo. Nunca puidemos obedecer perfectamente todos os mandamentos de Deus.

Afortunadamente, Xesús fixo isto por nós! Non obstante, como cristiáns, o traballo da nosa vida é crecer cada día máis como Cristo. Isto parece obedecer a súa palabra, loitar contra o pecado e pedir perdón cando nos quedamos curtos nestas áreas. Deus mostrounos un amor infinito ao salvarnos; fomos comprados pola morte de Xesús. Non somos nosos; as nosas vidas deben ser vividas por El.

Non obstante, este non debe ser un deber frío e sen amor para gañar o amor de Deus. Xa somos perfectamente amados e aceptados por Deus por mor de Xesús. A segunda parte de vivir para Deus,gozar del, é algo que moitas veces podemos esquecernos. Descoidar isto pode coller consecuencias prexudiciais xa que os humanos foron feitos para ser amados por Deus e coñecelo persoalmente. En Efesios 3:16-19, a oración de Paulo é a miña oración por vós:

"Pigo que coas súas gloriosas riquezas vos fortaleza con poder mediante o seu Espírito no voso interior, para que Cristo habite. nos vosos corazóns a través da fe. E rogo para que, arraigados e establecidos no amor, teñades poder, xunto con todo o pobo santo do Señor, para comprender o amplo, longo, alto e profundo que é o amor de Cristo, e coñecer este amor que supera o coñecemento... para que esteas cheo ata a medida de toda a plenitude de Deus.”

Nunca chegaremos ao fin do amor de Deus por nós. É tan vasto que nin sequera podemos entendelo! Deus quere que teñamos unha relación persoal con El na que coñezamos cada vez máis o seu gran amor por nós a medida que crecemos nel. Isto significa que podemos gozar da súa presenza, perdón, comodidade, provisión, disciplina, poder e bendicións todos os días. No Salmo 16:11, o rei David declara de Deus: "Na túa presenza hai plenitude de gozo". Como cristiáns, a alegría no Señor debería formar parte da nosa vida diaria para Deus.

61. "Os cristiáns radicais non son persoas que levan camisetas cristiás. Os cristiáns radicais son os que dan froito do Espírito Santo... Un neno, Andrés, un musulmán disparoulleo Señor de toda a creación amounos tanto, que enviou ao seu Fillo Xesús a morrer no noso lugar para que pola graza a través da fe fuéramos salvados do pecado e puxésemos en relación correcta con Deus. Este sacrificio é a pedra angular da fe, e todo o demais na vida cristiá flúe dela.

1. "Que marabilloso saber que o cristianismo é máis que un banco acolchado ou unha catedral tenue, pero que é unha experiencia real, viva e diaria que vai de graza en graza". Jim Elliot

2. "Un cristián non é unha persoa que cre na súa cabeza as ensinanzas da Biblia. Satanás cre na súa cabeza as ensinanzas da Biblia! Un cristián é unha persoa que morreu con Cristo, cuxo pescozo ríxido foi roto, cuxa testa de bronce foi esnaquizado, cuxo corazón de pedra foi esmagado, cuxo orgullo foi asasinado e cuxa vida é agora dominada por Xesucristo". John Piper

3. "Creo no cristianismo como creo que o sol saíu: non só porque o vexo, senón porque por el vexo todo o demais". ― C.S. Lewis

4. "O evanxeo é a boa nova de que a alegría eterna e cada vez maior do Cristo nunca aburrido e sempre satisfactorio é nosa libre e eternamente pola fe na morte que perdoa os pecados e na resurrección de Xesús Cristo que dá esperanza". — John Piper

5. "Moita xente pensa que o cristianismo é ti facendo todas as cousas xustas que odias e evitando todos os malvados.cinco veces polo estómago e deixouno nunha beirarrúa simplemente porque dixo: "Teño moito medo, pero non podo negar a Xesucristo! Por favor, non me mates! ¡Pero non Llo negarei!’ Morreu nun charco de sangue, e ti falas de ser un cristián radical porque levas unha camiseta!”. Paul Washer

62. "Vivimos nun tempo no que aos cristiáns hai que dicirlles que se supón que deben vivir como Cristo. ESO é raro." Francis Chan

63. "Atopa as cousas que moven o teu afecto por Cristo e saturan nelas a túa vida. Busca as cousas que che rouban ese agarimo e aláxase delas. Esa é a vida cristiá tan fácil como podo explicalo por ti." - Matt Chandler

64. "O cristián san non é necesariamente o cristián extrovertido e exuberante, senón o cristián que ten o sentido da presenza de Deus gravado profundamente na súa alma, que treme ante a Palabra de Deus, que a deixa habitar nel abundantemente mediante a meditación constante sobre ela e que proba e reforma a súa vida diariamente en resposta a iso". J. I. Packer

65. "Vivir para a gloria de Deus é o maior logro que podemos lograr coas nosas vidas". Rick Warren

66. "A tarefa da igrexa é facer visible o Reino invisible a través dunha vida cristiá fiel e da testemuña". J. I. Packer

67. "A clave para a vida cristiá é a sede e a fame de Deus. E unha das principais razóns polas que a xente non entende nin experimentaA soberanía da graza e a forma en que funciona a través do espertar da alegría soberana é que a súa fame e sede de Deus son tan pequenas. John Piper

68. "Vivir ao xeito de Deus significa deixar o teu egocentrismo e comprometerte a seguir a Palabra de Deus a pesar de calquera sentimento en contrario". John C. Broger

69. “A relixión di: ‘Obedezo; polo tanto, son aceptado.’ O cristianismo di: ‘Son aceptado, polo tanto obedeco.’”—Timothy Keller

70. "A graza barata é a graza que nos concedemos a nós mesmos. A graza barata é a predicación do perdón sen esixir arrepentimento, o bautismo sen disciplina da igrexa, a comuñón sen confesión... A graza barata é graza sen discipulado, graza sen cruz, graza sen Xesucristo, vivo e encarnado". Dietrich Bonhoeffer

Citas de cristiáns influentes

71. "Imaxínate como unha casa viva. Deus entra para reconstruír esa casa. Ao principio, quizais, poida entender o que El está facendo. Está facendo ben os sumidoiros e parando as goteiras no tellado, etc. sabías que eses traballos debían facerse e así non te sorprendes. Pero agora El comeza a derrubar a casa dun xeito que doe abominablemente e que non parece ter ningún sentido. Que diaños está facendo? A explicación é que está construíndo unha casa bastante diferente da que pensaches: botar aquí unha á nova, poñer unpiso extra alí, subindo torres, facendo patios. Pensaches que te estaban facendo unha casiña decente: pero El está a construír un palacio. El ten a intención de vir e vivir nel mesmo". -C.S. Lewis

72. "A razón pola que moitos seguen preocupados, seguen buscando, seguen facendo pouco progreso é porque aínda non chegaron ao seu fin. Aínda estamos intentando dar ordes e interferir coa obra de Deus dentro de nós". -A.W. Tozer

73. “Cristo non morreu para perdoar aos pecadores que seguen atesourando algo máis que ver e saborear a Deus. E as persoas que serían felices no ceo se Cristo non estivese alí, non estarán alí. O evanxeo non é un xeito de levar á xente ao ceo; é un xeito de levar a xente a Deus. É un xeito de superar todos os obstáculos para a alegría eterna en Deus. Se non queremos a Deus por riba de todas as cousas, non fomos convertidos polo evanxeo". -John Piper

74. “Deus venos tal como somos, quérenos tal e como somos e acéptanos tal e como somos. Pero, pola súa graza, non nos deixa como somos". -Timothy Keller

Ver tamén: 60 poderosos versos bíblicos sobre Satanás (Satanás na Biblia)

75. "Pero Deus non nos chama para estar cómodos. El chámanos a confiar nel tan completamente que non teñamos medo de poñernos en situacións nas que teremos problemas se El non chega". ― Francis Chan

76. "A cuestión da fe non é tanto se cremos en Deus, senón se cremos no Deus no que cremos". – R.C. Sproul

77. "Deus é máis glorificado en nós cando estamos máis satisfeitos con el". John Piper

78. "Deus está a buscar aqueles cos que pode facer o imposible; que pena que planifiquemos só as cousas que podemos facer por nós mesmos."—AW Tozer

79. "A miña conciencia máis profunda de min mesmo é que son profundamente amado por Xesucristo e non fixen nada para gañalo ou merecelo". ― Brennan Manning

80. "Mira para ver onde está a traballar Deus e únete a el na súa obra". Henry Blackaby

81. “Se funcionamos só segundo a nosa capacidade, conseguimos a gloria; se funcionamos segundo o poder do Espírito dentro de nós, Deus recibe a gloria". Henry Blackaby

Citas do crecemento cristián

"Aínda que tropeza, non caerá, porque o Señor o sostén coa súa man". -Salmo 37:24

O crecemento espiritual é crucial na vida cristiá! Se estás desanimado e te preguntas se algunha vez serás o suficientemente forte como para crecer na santidade e desfacerte dos patróns de pecado, anímate! Sabías que cando te fixeches cristián, o Espírito Santo fixo o seu fogar dentro de ti?

(Xoán 14:23) Non creces espiritualmente coa túa forza, senón por este Espírito que actúa en ti. Non se trata de se crecerás espiritualmente como cristián; é inevitable! É o plan e obra de Deus facer crecer os seus fillos en santidade e comprensión. Este proceso chámase santificación, e Deus nuncafracasou unha vez ao rematar a obra que comezou no seu pobo elixido. (Filipenses 1:6)

Aínda que o noso crecemento finalmente vén de Deus, o noso traballo é acompañalo e traballar xunto con El. Sementamos sementes da nosa fe lendo a Biblia, rezando, reunindonos con outros crentes e participando noutras disciplinas espirituais. Deus toma esa semente e fai medrar algo fermoso. Tamén é o noso traballo loitar contra o pecado a diario.

Unha vez máis, é finalmente Deus quen nos dá o poder para vencer a tentación, pero debemos estar ansiosos por tomar as armas espirituais e loitar contra o pecado coa forza e a graza de Deus, sabendo que a súa misericordia está sempre aí. para nós cando fallamos. Nunca deixes de buscar crecer espiritualmente na túa comprensión de Deus e loitar contra o pecado. O Señor está en ti e ao teu redor, acompañándote en cada paso do camiño.

82. "Ser cristián é algo máis que unha conversión instantánea: é un proceso diario polo que creces para ser cada vez máis como Cristo". Billy Graham

83. "A adversidade non é só unha ferramenta. É a ferramenta máis eficaz de Deus para o avance das nosas vidas espirituais. As circunstancias e eventos que vemos como contratempos son moitas veces as mesmas cousas que nos lanzan a períodos de intenso crecemento espiritual. Unha vez que comezamos a entender isto e aceptalo como un feito espiritual da vida, a adversidade faise máis fácil de soportar. Charles Stanley

84."Un estado de ánimo que ve a Deus en todo é unha proba de crecemento en graza e un corazón agradecido". Charles Finney

85. "A convicción debería crecer ao longo da nosa vida cristiá. De feito, un sinal de crecemento espiritual é unha maior conciencia da nosa pecaminosidade". Jerry Bridges

86. "A medida que os cristiáns medran nunha vida santa, senten a súa propia debilidade moral inherente e alégranse de que calquera virtude que posúan floreza como froito do Espírito". D.A. Carson

87. "O crecemento cristián non ocorre primeiro comportándose mellor, senón crendo mellor crendo en formas máis grandes, profundas e brillantes o que Cristo xa asegurou para os pecadores". Tullian Tchividjian

88. "O progreso na vida cristiá é exactamente igual ao coñecemento crecente que adquirimos do Deus Trino na experiencia persoal". Aiden Wilson Tozer

89. "Non hai nada máis importante que aprender sobre o crecemento cristián que isto: crecer en graza significa facerse como Cristo". Sinclair B. Ferguson

90. "Non é o número de libros que le, nin a variedade de sermóns que escoita, nin a cantidade de conversacións relixiosas na que se mestura, senón a frecuencia e a seriedade coa que medita sobre estas cousas ata que a verdade neles se converte. o teu propio e parte do teu ser, iso asegura o teu crecemento”. Frederick W. Robertson

Citas cristiás alentadoras

“E velaquí, estou contigo sempre,ata o final dos tempos". -Mateo 28:20

O que máis me gusta de ser cristián é que nunca estou só. Non importa o que suceda, non importa os ensaios que veñan, por moito que me poña en desorde, Deus está aí comigo. Facerse cristián non significa que a túa vida estea exenta de problemas; Xesús mesmo garante que neste mundo teremos problemas. (Xoán 16:33) A diferenza entre o cristián e o non crente, porén, é que cando a persoa que coñece a Cristo deita a cabeza pola noite con cargas e penas de sobra, ten a alguén con quen poder falar.

Xesús di: "Vende a min, todos os que estades cansados ​​e agobiados, e eu vos darei descanso. Tomade sobre vós o meu xugo e aprendede de min, que son manso e humilde de corazón, e atoparedes descanso para as vosas almas. Porque o meu xugo é doado e a miña carga é leve". (Mateo 11:28-30) Como cristián, tes un amigo constante no Señor. Tamén tes un Pai perfecto, un Rei Santo e un Pastor guía. Amigo, nunca estás só nesta vida cando segues a Cristo. O Deus que ten todo o poder do Universo está do teu lado. Polo que Xesús fixo no teu lugar, Deus está eternamente para ti. El quérete, está contigo e podes vir correndo aos seus brazos abertos todos os días. Non te rindas, amigo. O que sostén a creación é o que sostén a túa fe.

91. "Deus nuncadixo que a viaxe sería fácil, pero si dixo que a chegada pagaría a pena". Max Lucado

92. "Céntrate nos xigantes: tropezas. Concéntrase en Deus: os xigantes caen". – Max Lucado

93. "Deus non nos dá todo o que queremos, pero si cumpre as súas promesas, guiándonos polos mellores e máis rectos camiños cara a si mesmo". – Dietrich Bonhoeffer

94. "Non hai unha soa cousa que Xesús non poida cambiar, controlar e conquistar porque é o Señor vivo". – Franklin Graham

95. “A fe non elimina as preguntas. Pero a fe sabe onde levalos.”

96. “A preocupación non baleira o mañá das súas penas; baleira hoxe da súa forza.”—Corrie Ten Boom

97. "Enche a túa mente coa palabra de Deus e non terás lugar para as mentiras de Satanás."

98. "Nunca teñas medo de confiar un futuro descoñecido a un Deus coñecido". – Corrie Ten Boom

A importancia da oración diaria no teu camiñar con Cristo.

“Alégrate sempre, ora sen cesar, agradece en todas as circunstancias; porque esta é a vontade de Deus en Cristo Xesús para vós”. -1 Tesalonicenses 5:16-18

Sabemos que o Señor de toda a creación está do noso lado e está aí para falar con nós sempre que o precisemos. En realidade, poñer isto en práctica, porén, é moito máis difícil. Aínda así, é fundamental. Oín dicir que a túa vida de oración é indicativa da túa dependencia de Deus. Pense niso por un momento.Consulta as túas oracións recentes. Mostrarían que estás a vivir unha vida de total dependencia do Señor? Ou demostraría que estás intentando manterte só? Agora, non desespere.

Todos podemos crecer na área da oración. Non obstante, temos unha oportunidade única de levar todos os nosos coidados a Deus. En ningunha outra relixión o seu deus é tan persoal como para dobrar o oído para escoitar os berros do seu pobo. En ningunha outra relixión o deus é tan poderoso como para responder a cada berro con soberana sabedoría. Non debemos dar por feito o noso Deus. Nunca lle molestan nin molestan as nosas peticións.

A oración é esencial no noso camiñar diario con Cristo porque nunca o conseguiriamos na nosa fe sen a axuda de Deus. O demo anda sempre merodeando, buscando unha vítima para devorar. A oración mantennos preto de Cristo e fortalece a nosa fe mentres confiamos no Señor para traballar no noso nome e sosternos. A oración tamén move montañas cando se trata de ministerio.

Debemos estar constantemente de xeonllos espirituais para os non crentes e as persoas que están a soportar loitas nas súas vidas. Temos un papel na historia redentora de Deus rezando polas persoas e as preocupacións que nos rodean. Se a oración non forma xa parte do teu camiñar diario con Deus, animo a que dediques un tempo cada día para falar co teu Pai.

99. "A oración está deseñada para axustarte á vontade de Deus, non para axustar a Deus á túa vontade". HenriqueBlackaby

100. “A oración é a resposta espontánea do corazón crente a Deus. Os verdadeiramente transformados por Xesucristo atópanse perdidos na marabilla e a alegría da comuñón con El. A oración é tan natural para o cristián como respirar". John F. MacArthur Jr.

101. "Cando a vida se faga tan difícil para estar de pé, axeonllate."

102. “A oración é o xeito máis esencial de cultivar a intimidade con Deus.”

103. "Ten coidado nas túas oracións, sobre todo, de limitar a Deus, non só pola incredulidade, senón por pensar que sabes o que pode facer. Espere cousas inesperadas "sobre todo o que pedimos ou pensamos". – Andrew Murray

104. "A gran traxedia da vida non é a oración sen resposta, senón a oración sen ofrecer". – F. B. Meyer

105. “A oración non nos encaixa para o traballo máis grande. A oración é a obra máis grande. Oswald Chambers.

Conclusión

Deus ten o control. Nestes tempos de incerteza, podemos confiar en quen morreu para facer posible o cristianismo. Xesús deuno todo por nós; somos amados cun amor eterno. Se xa es cristián, anímote a vivir como un verdadeiro seguidor de Cristo, amando ao Señor con todo o teu corazón e amando á xente como o fixo Xesús. Se non es cristián, animaríache a quedar só con Deus e pensar nestas cousas. Estou orando por todos vós!

cousas que amas para ir ao ceo. Non, ese é un home perdido coa relixión. Un cristián é unha persoa cuxo corazón foi cambiado; teñen novos afectos”. Paul Washer

6. "Ser cristián significa perdoar o inescusable porque Deus perdoou o inescusable en ti". ― C.S. Lewis

7. “A resurrección non é só importante para a fe cristiá histórica; sen ela non habería cristianismo”. Adrian Rogers

8. “O cristianismo é na súa esencia mesma unha relixión de resurrección. O concepto de resurrección está no seu corazón. Se o eliminas, o cristianismo destrúese.”

9. “O cristianismo, se é falso, non ten importancia, e se é verdade, ten unha importancia infinita. O único que non pode ser é medianamente importante". – C. S. Lewis

10. "A igrexa é un hospital para pecadores, non un museo para santos". ― Abigail VanBuren

11. “O ideal cristián non foi probado e atopado carente. Resultou difícil; e quedou sen probar.”

12. "A nosa fe sempre terá defectos nesta vida, pero Deus sálvanos baseándonos na perfección de Xesús, non na nosa". – John Piper.

13. "Se o noso Señor leva o noso pecado por nós non é o evanxeo, non teño ningún evanxeo que predicar. Irmáns, enganéinovos estes trinta e cinco anos se este non é o evanxeo. Son un home perdido, se este non é o evanxeo, porque non teño esperanza debaixo do dosel do ceo, nin no tempo nin na eternidade,salvo só nesta crenza: que Xesucristo, no meu lugar, levou tanto o meu castigo como o meu pecado". Charles Spurgeon

14. "A fe comeza cunha mirada cara atrás á cruz, pero vive cunha mirada cara adiante ás promesas". John Piper

15. “O meu pecado no pasado: perdoado. As miñas loitas actuais: cubertas. Os meus fracasos futuros: pagados na súa totalidade pola graza marabillosa, infinita e incomparable que se atopa na obra expiatoria da cruz de Xesucristo”. Matt Chandler

16. "Cristo sempre aceptará a fe que pon a súa confianza nel". Andrew Murray

Citas cristiás sobre Xesús

Xesús é máis sinxelo e moito mellor do que xamais poderiamos imaxinar. Sostén o cosmos, aínda que veu á terra como un bebé. Nunca poderiamos comprender todo o que é Xesús, e moitas veces as palabras poden fallar cando queremos describilo. Aquí tes algúns versos que me axudan a comprender quen é El.

“No principio estaba a Palabra (Xesús), e a Palabra estaba con Deus, e a Palabra era Deus. El estaba no principio con Deus. Todas as cousas foron feitas por medio del, e sen el non se fixo nada do feito. Nel estaba a vida, e a vida era a luz dos homes. A luz brilla na escuridade, e a escuridade non a venceu. Había un home enviado de Deus, que se chamaba Xoán. El veu como testemuña, para dar testemuño da luz, para que todos cresen por medio del. El non era a luz, pero veu a dar testemuñoa luz.

A verdadeira luz, que ilumina a todos, viña ao mundo. El estaba no mundo, e o mundo foi feito por el, pero o mundo non o coñeceu. Chegou aos seus, e os seus non o recibiron. Pero a todos os que o recibiron, que creron no seu nome, deulles o dereito de facerse fillos de Deus, que non naceron de sangue nin de vontade da carne nin de vontade humana, senón de Deus. E o Verbo fíxose carne e habitou entre nós, e vimos a súa gloria, gloria coma do Fillo único do Pai, cheo de graza e de verdade.

(Xoán deu testemuño del e gritou: "Este era aquel do que eu dixen: 'O que vén detrás de min está antes que min, porque foi antes de min'). Porque desde a súa plenitude nós todos recibiron, graza tras graza. Porque a lei foi dada por medio de Moisés; a graza e a verdade veu por medio de Xesucristo. Ninguén viu nunca a Deus; o único Deus, que está ao carón do Pai, deuno a coñecer". -Xoán 1:1-18

“El (Xesús) é a imaxe do Deus invisible, o primoxénito de toda a creación. Porque por el foron creadas todas as cousas, no ceo e na terra, visibles e invisibles, sexan tronos ou dominios ou gobernantes ou autoridades, todas as cousas foron creadas por el e para el. xuntos.E el é a cabeza do corpo, da igrexa. El é o principio, o primoxénito de entre os mortos,que en todo puidese ser preeminente. Porque nel quixo habitar toda a plenitude de Deus, e por medio del reconciliar consigo todas as cousas, tanto na terra como no ceo, facendo a paz co sangue da súa cruz". -Colosenses 1:15-20

Xesús é maxestoso e humilde; poderoso e amable. Aquí tes algúns puntos teolóxicos importantes sobre quen é Xesús e como interactúa coa súa creación:

  • Xesús é plenamente Deus. Non é un ser creado; Existiu dende o principio con Deus Pai e Deus Espírito Santo. É de natureza divina e merece toda a nosa adoración e loanza.
  • Xesús é plenamente home. Chegou á terra de neno, nado da virxe María. Viviu unha vida perfecta na terra, experimentando as mesmas tentacións que nós.
  • Xesús é o sacrificio perfecto para todos os tempos. Xesús deu a súa vida para que quen se afasta dos seus pecados e crea nel se salve e teña unha relación correcta con Deus. O sangue que derramou na cruz permítenos ter paz con Deus e é o único xeito de ter paz con Deus.
  • Ninguén pode ser salvado senón a través de Xesús.
  • Xesús ama e sostén aos seus discípulos para sempre.
  • Xesús está a preparar un lugar no ceo para que os seus seguidores habiten con El para sempre.

O máis esencial que debemos comprender sobre Xesús é o evanxeo. Xesús veu salvar aos pecadores! Que marabilloso! Aquí tes algúns versos clavepara axudarnos a entender por que veu Xesús e como debemos responder.

“Foi traspasado polas nosas transgresións, esmagado polas nosas iniquidades; o castigo que nos deu a paz foi sobre el, e coas súas feridas nos curaron". -Isaías 53:5

“Por medio de Xesús anúnciache o perdón dos pecados. Por el, todo o que cre é xustificado de todo o que non podes ser xustificado pola Lei de Moisés". -Feitos 13:38-39

“Pero cando apareceron a bondade e a bondade amorosa de Deus, o noso Salvador, salvounos, non por mor das obras que fixemos en xustiza, senón segundo a súa propia misericordia, mediante o lavado de rexeneración e renovación do Espírito Santo, quen derramou sobre nós abundantemente por medio de Xesucristo, noso Salvador, para que, xustificados pola súa graza, sexamos herdeiros segundo a esperanza da vida eterna”. – Tito 3:4-7

“Pero agora, ademais da lei, deuse a coñecer a xustiza de Deus, da que testemuñan a Lei e os profetas. Esta xustiza é dada pola fe en Xesucristo a todos os que cren. Non hai diferenza entre xudeu e xentil, porque todos pecaron e non chegan á gloria de Deus, e todos son xustificados gratuitamente pola súa graza mediante a redención que veu por Cristo Xesús. Deus presentou a Cristo como un sacrificio de expiación, mediante o derramamento do seu sangue, para ser recibido pola fe. Fixo isto para demostrar o seuxustiza, porque na súa paciencia deixara impunes os pecados cometidos de antemán; fíxoo para demostrar a súa xustiza no momento presente, para ser xusto e quen xustifica aos que cren en Xesús”. -Romanos 3:21-26

17. "O que non desexa saber máis de Cristo, aínda non sabe nada del". – Charles Spurgeon.

18. "Debemos mostrar as nosas cores cristiás se queremos ser fieis a Xesucristo". – C. S. Lewis

19. "Cristo literalmente andou nos nosos zapatos e entrou na nosa aflicción. Aqueles que non axudarán aos demais ata que estean indigentes revelan que o amor de Cristo aínda non os converteu nas persoas simpáticas que o Evanxeo debería facer deles". Tim Keller

20. "Xesús era Deus e home nunha soa persoa, para que Deus e o home fosen felices xuntos de novo". George Whitefield

21. “En Xesucristo na Cruz hai refuxio; hai seguridade; hai abrigo; e todo o poder do pecado no noso camiño non pode chegar a nós cando nos abrigamos baixo a Cruz que expia os nosos pecados". A.C. Dixon

22. "A vida cristiá é unha vida que consiste en seguir a Xesús". A.W. Rosa

23. "Se Xesucristo non é o suficientemente forte como para motivarte a vivir bíblicamente, non o coñeces en absoluto". – Paul Washer

24. "Ninguén máis ocupa nin ocupa o lugar no corazón do mundo que ocupa Xesús. Outros deuses foron tan devotamente adorados; nonoutro home foi tan devotamente amado". John Knox

25. “Empeza con Xesús. Quédese con Xesús. Remata con Xesús.”

26. "Coñecemos a Deus entrando nunha relación tanto de dependencia de Xesús como o noso Salvador e Amigo como de discípulo con El como noso Señor e Mestre". J. I. Packer

27. "O amigo máis querido da terra é unha mera sombra en comparación con Xesucristo". Oswald Chambers

28. "O Evanxeo de Xesucristo non é antiintelectual. Esixe o uso da mente, pero a mente é afectada polo pecado". – Billy Graham

29. "O evanxeo de Xesucristo é esa luz penetrante que brilla a través das tebras das nosas vidas". — Thomas S. Monson

30. "A través da persoa e obra de Xesucristo, Deus realiza plenamente a salvación para nós, rescatándonos do xuízo polo pecado para entrar en comunión con el, e despois restaura a creación na que podemos gozar da nosa nova vida xunto con el para sempre". Timothy Keller

As citas do amor de Deus que inspirarán a túa fe como cristián

Toda a razón pola que Deus enviou o seu Fillo a esta terra é porque nos ama. Ás veces é fácil pensar que Deus se sente apático connosco. Outras veces, incluso podemos temer que estea enfadado connosco ou que non nos guste. Os que non coñecen a Xesús aínda teñen a ira de Deus sobre eles por mor dos seus pecados, pero os que se salvan poden gozar da paz con Deus para sempre. Mentres a ira de Deus é
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.