25 versículos bíblicos alentadores sobre a opresión (impactante)

25 versículos bíblicos alentadores sobre a opresión (impactante)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a opresión?

Se estás a sentir oprimido na vida por calquera motivo, o mellor que podes facer é lanzar as túas cargas sobre Deus. Coida das persoas que se senten esmagadas e son tratadas inxustamente todos os días. Non te detengas no malo, senón céntrate en Deus. Lembra que sempre está contigo para axudarte, consolarte e animarte. Se Deus está por ti, quen poderá estar contra ti?

Citas cristiás sobre a opresión

"A traxedia final non é a opresión e a crueldade da xente mala, senón o silencio sobre iso da xente boa". Martin Luther King, Jr.

“O cristián sabe que a morte será o funeral de todos os seus pecados, as súas penas, as súas aflicións, as súas tentacións, as súas vexacións, as súas opresións, as súas persecucións. El sabe que a morte será a resurrección de todas as súas esperanzas, as súas alegrías, as súas delicias, as súas comodidades, os seus contentos. A excelencia trascendente da porción dun crente por riba de todas as partes terrestres. Thomas Brooks Thomas Brooks

“O que permite a opresión comparte o crime”. Desiderius Erasmus

“Que a túa gran alegría e consolo sexa para sempre, que se faga o seu pracer en ti, aínda que en dores, enfermidades, persecucións, opresións ou penas interiores e presións do corazón, frialdade ou esterilidade de mente, escurecemento da túa vontade e dos teus sentidos, ou calquera tentación espiritual ou corporal. Regras e instrucións para aVida Santa". Robert Leighton

“Vouche dicir o que odiar. Odia a hipocrisía; odio non pode; odia a intolerancia, a opresión, a inxustiza, o fariseísmo; odiaos como Cristo os odiou, cun odio profundo, permanente e semellante a Deus". Frederick W. Robertson

Ver tamén: 20 razóns importantes para ler a Biblia diariamente (Palabra de Deus)

“Por que debería resistirme a calquera pomada de atraso ou decepción, a calquera aflicción ou opresión ou humillación, cando sei que Deus o usará na miña vida para facerme como Xesús e prepararme para o ceo. ?" Kay Arthur

Deus ten moito que dicir sobre a opresión

1. Zacarías 7:9-10 “Isto di o Señor dos exércitos celestes: xulgue con xustiza, e mostran misericordia e bondade uns cos outros. Non oprimas ás viúvas, aos orfos, aos estranxeiros e aos pobres. E non conspirar uns contra outros.

2. Proverbios 14:31 Os que oprimen ao pobre insultan ao seu Creador, pero axudar ao pobre honrao.

3. Proverbios 22:16-17 A persoa que saia adiante oprimindo aos pobres ou regalando regalos aos ricos acabará na pobreza. Escoita as palabras dos sabios; aplica o teu corazón á miña instrución.

Deus coida dos oprimidos

4. Salmos 9:7-10 Pero o Señor reina para sempre e fai xuízo desde o seu trono. El xulgará o mundo con xustiza e gobernará as nacións con xustiza. O Señor é un abrigo para os oprimidos, un refuxio nos tempos de angustia. Os que coñecen o teu nome confían en ti, porque ti, Señor, non abandones aos quebuscarte.

5. Salmo 103: 5-6 Quen sacia a túa boca de bens; para que a túa mocidade se renove coma a da aguia. O Señor fai xustiza e xustiza para todos os oprimidos.

6. Salmo 146:5-7 Pero alegres están os que teñen como axudante ao Deus de Israel, cuxa esperanza está no Señor, o seu Deus. El fixo o ceo e a terra, o mar e todo o que hai neles. El cumpre todas as promesas para sempre. Dá xustiza aos oprimidos e comida aos famentos . O Señor libera aos prisioneiros.

7. Salmo 14:6 Os impíos frustran os plans dos oprimidos, pero o Señor protexerá ao seu pobo.

Dálle a Deus como te sentes oprimido

8. Salmo 74:21 Non deixes que o oprimido se retire en desgraza; que os pobres e os necesitados louven o teu nome.

9. 1 Pedro 5:7 Botando nel todo o teu coidado; pois el se preocupa por ti.

10. Salmo 55:22 Dálle as túas cargas ao Señor, e el coidará de ti. Non permitirá que o piadoso escorregue e caia.

Deus está preto dos oprimidos

11. Isaías 41:10 Non temas; porque eu estou contigo: non te acobardes; porque eu son o teu Deus: fortalecereiche; si, vouche axudar; si, apoiareino coa man dereita da miña xustiza.

12. Salmo 145:18 O Señor está preto de todos os que o invocan, si, de todos os que o invocan con verdade.

13. Salmo 34:18 O Señor está preto dos que estándun corazón partido; e salva os que son de espírito contrito.

Versículos da Biblia sobre a liberación da opresión

Deus axudará

14. Salmos 46:1 Para o director do coro: Un canto dos descendentes de Korah, para ser cantado por voces de soprano. Deus é o noso refuxio e forza, sempre disposto a axudar nos momentos de dificultade.

15. Salmo 62:8 Confía nel en todo momento; pobo, derramade o teu corazón diante del: Deus é un refuxio para nós.

16. Hebreos 13:6 Para que poidamos dicir con valentía: O Señor é o meu axudante, e non temerei o que me faga o home.

17. Salmo 147:3 El cura aos quebrantados de corazón e venda as súas feridas.

Nunca tome as vosas mans as cousas.

18. Romanos 12:19 Queridos, non vos vinguédes a vós mesmos, senón que cededes á ira, porque está escrito. , A vinganza é miña; Eu pagarei, di o Señor.

19. Lucas 6:27-28 "Pero a vós que estades escoitando dígovos: Amade aos vosos inimigos, facede ben aos que vos odian, bendecid aos que vos maldicen, orade polos que vos maltratan.

Exemplos de opresión na Biblia

20. Isaías 38:12-14 A miña morada é arrancada e removida de min como a tenda dun pastor; coma un tecedor enrollei a miña vida; córtame do tear; do día á noite lévame a fin; Calmeime ata a mañá; coma un león rompe todos os meus ósos; do día á noite traesme a unfin. Como unha andoriña ou un guindastre piro; xemo coma unha pomba. Os meus ollos están cansos de mirar cara arriba. Señor, estou oprimido; sexa a miña promesa de seguridade!

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre as esposas (deberes bíblicos dunha muller)

21. Xuíces 10:6-8 De novo os israelitas fixeron o mal aos ollos do Señor. Serviron aos baales e aos astartes, aos deuses de Aram, aos deuses de Sidón, aos deuses de Moab, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteos. E como os israelitas abandonaron ao Señor e xa non lle serviron, enfadouse contra eles. Vendeunos en mans dos filisteos e dos amonitas, que aquel ano os esnaquizaron e esnaquizaron. Durante dezaoito anos oprimiron a todos os israelitas no lado oriental do Xordán en Galaad, a terra dos amorreos.

22. Salmos 119:121-122 Fixen o que é xusto e xusto; non me deixes aos meus opresores . Asegura o benestar do teu servo; non me opriman os arrogantes.

23. Salmo 119: 134 Redímeme da opresión humana, para obedecer os teus preceptos.

24. Xuíces 4:1-3 De novo os israelitas fixeron o mal ante os ollos do Señor, agora que Ehud estaba morto. Entón o Señor vendeunos en mans de Iabín, rei de Canaán, que reinaba en Hasor. Sísera, o xefe do seu exército, estaba baseado en Haroxeth Haggoyim. Como tiña novecentos carros equipados con ferro e oprimiu cruelmente aos israelitas durante vinte anos, clamaron ao Señor para pedir axuda.

25. 2 Reis13:22-23 Hazael, rei de Aram, oprimiu a Israel durante o reinado de Joacaz. Pero o Señor tivo misericordia con eles e tivo compaixón e preocupouse por eles pola súa alianza con Abraham, Isaac e Xacob. Ata o día de hoxe non quixo destruílos nin expulsalos da súa presenza.

Bonus

Proverbios 31:9 Fala, xulga con xustiza e defende a causa dos oprimidos e necesitados.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.