30 versículos bíblicos inspiradores sobre a forza en tempos difíciles

30 versículos bíblicos inspiradores sobre a forza en tempos difíciles
Melvin Allen

Ver tamén: 50 Versos bíblicos épicos Aborto (¿Perdoa Deus?) Estudo de 2023

Que di a Biblia sobre a forza?

Estás usando a túa propia forza? Non desperdicies a túa debilidade! Usa a túa proba e as túas loitas para confiar máis na forza de Deus. Deus proporciona forza física e espiritual nos nosos tempos de necesidade. Deus deu a algúns crentes a forza para permanecer en catividade durante anos. Unha vez escoitei un testemuño de como Deus lle deu a unha pequena muller secuestrada a forza para romper as cadeas que a suxeitaban para poder escapar.

Se Deus pode romper as cadeas físicas, canto máis pode romper as cadeas que hai na túa vida? Non foi a forza de Deus a que te salvou na cruz de Xesucristo?

Non foi a forza de Deus a que te axudou antes? Por que dubidas? Ten fe! A comida, a televisión e Internet non che darán forza no momento de necesidade. Só che dará un xeito temporal de afrontar a dor nos momentos difíciles.

Necesitas a forza eterna e ilimitada de Deus. Ás veces tes que ir ao armario de oración e dicir Deus que te necesito! Tes que vir ao Señor con humildade e rezar pola súa forza. O noso amoroso Pai quere que dependamos plenamente del e non de nós mesmos.

Citas cristiás sobre a forza

"Dálle a Deus a túa debilidade e El darache a súa forza".

“O remedio para o desánimo é a Palabra de Deus. Cando alimentas o teu corazón e a túa mente coa súa verdade, recuperasa túa perspectiva e atopa forzas renovadas”. Warren Wiersbe

“Non te esforces coas túas propias forzas; lánzate aos pés do Señor Xesús, e espera nel coa segura confianza de que está contigo e obra en ti. Esforzarse na oración; deixa que a fe enche o teu corazón, así serás forte no Señor e no poder do seu poder. Andrew Murray

"A fe é a forza pola que un mundo destrozado emerxerá á luz". Helen Keller

"A forza de Deus na túa debilidade é a súa presenza na túa vida". Andy Stanley

“Non te esforces polas túas propias forzas; lánzate aos pés do Señor Xesús, e espera nel coa segura confianza de que está contigo e obra en ti. Esforzarse na oración; deixa que a fe enche o teu corazón, así serás forte no Señor e no poder do seu poder. Andrew Murray

"Dános a forza para seguir adiante aínda que nos sentimos débiles". Crystal McDowell

"Se desexamos que a nosa fe se fortaleza, non debemos afastarnos das oportunidades nas que a nosa fe pode ser probada e, polo tanto, a través da proba, fortalecida". George Mueller

“Todos coñecemos persoas, incluso incrédulos, que parecen ser servos naturais. Sempre están a servir aos demais dun xeito ou doutro. Pero Deus non recibe a gloria; eles fan. É a súa reputación o que se mellora. Pero cando nós, servos naturais ou non, servimos en dependencia da graza de Deus concoa forza que proporciona, Deus é glorificado". Jerry Bridges

“Antes de que proporcione a abundante oferta, primeiro debemos facernos conscientes do noso baleiro. Antes de que dea forza, hai que facernos sentir a nosa debilidade. Lento, dolorosamente lento, imos aprender esta lección; e máis lento aínda para posuír a nosa nada e ocupar o lugar da impotencia ante o Poderoso. A.W. Rosa

“Non rezo por unha carga máis lixeira, senón por unhas costas máis fortes”. Phillips Brooks

"Cada debilidade que tes é unha oportunidade para que Deus mostre a súa forza na túa vida."

"A forza de Deus na túa debilidade é a súa presenza na túa vida."

Onde se acaban as nosas forzas, comeza a forza de Deus.

"A xente sempre se anima máis cando compartimos como a gracia de Deus nos axudou na debilidade que cando nos gabamos das nosas fortalezas". — Rick Warren

“Entón, dicimos a calquera que estea sometida a proba, dálle tempo para que a alma se empape na súa verdade eterna. Vaia ao aire libre, mira para as profundidades do ceo, ou para o amplo do mar, ou sobre a fortaleza dos outeiros que tamén lle son; ou, se está atado no corpo, sae no espírito; o espírito non está atado. Dálle tempo e, con toda seguridade, como o amencer segue á noite, romperá no corazón unha sensación de certeza que non se pode abalar. – Amy Carmichael

Cristo é a nosa fonte de forza.

Hai unha cantidade infinita de forza dispoñible paraos que están en Cristo.

1. Efesios 6:10 Finalmente, fortalecede no Señor e no seu poderío.

2. Salmos 28:7-8 O Señor é a miña forza e o meu escudo; o meu corazón confía nel, e el axúdame. O meu corazón lata de ledicia, e co meu canto láboo. O Señor é a fortaleza do seu pobo, unha fortaleza de salvación para o seu unxido.

3. Salmo 68:35 Ti, Deus, es impresionante no teu santuario; o Deus de Israel dá poder e forza ao seu pobo. Loado sexa Deus!

Atopando forza, fe, consolo e esperanza

Con total submisión á forza de Deus, somos capaces de soportar e superar calquera situación que poida xurdir no noso Vida cristiá.

4. Filipenses 4:13 Todo o podo por medio de quen me fortalece.

5. 1 Corintios 16:13 Estade atentos; mantéñense firmes na fe; ser valente; sé forte .

6. Salmo 23:4 Aínda que camiñe polo val máis escuro, non temerei ningún mal, porque estás comigo; a túa vara e o teu bastón, consolanme.

Escrituras inspiradoras sobre a forza en tempos difíciles

Os cristiáns nunca renuncian. Deus dános forza para soportar e seguir avanzando. Sentín que quería deixarme moitas veces, pero é a forza e o amor de Deus o que me fai seguir.

7. 2 Timoteo 1:7 porque Deus deunos un espírito non de medo senón de poder e amor e autocontrol.

8. Habacuc 3:19 OO Señor soberano é a miña forza; fai que os meus pés sexan coma os do cervo, faime pisar as alturas. Para o director de música. Nos meus instrumentos de corda.

Forza de Deus en situacións imposibles

Cando esteas nunha situación imposible, lembra a forza de Deus. Non hai nada que El non poida facer. Todas as promesas de Deus para a axuda de Deus están dispoñibles para ti hoxe.

9. Mateo 19:26 Xesús mirou para eles e dixo: "Para os homes isto é imposible, pero para Deus todo é posible".

10. Isaías 41:10 Non temas, porque eu estou contigo; non teñas medo, porque eu son o teu Deus. fortalecereiche; Vou axudarche; Aferrareime a ti coa miña dereita xusta.

11. Salmos 27:1 De David. O Señor é a miña luz e a miña salvación: a quen teño medo? O Señor é a fortaleza da miña vida; a quen lle teño medo?

Esforzando coas túas propias forzas

Non podes facer nada coas túas propias forzas. Nin sequera poderías salvarte aínda que quixeses. A Escritura deixa claro que por nós mesmos non somos nada. Necesitamos confiar nunha fonte de forza. Somos débiles, estamos rotos, estamos desamparados e estamos desesperados. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Xesús! A salvación é obra de Deus e non do home.

12. Efesios 2:6-9 E Deus resucitounos con Cristo e sentounos con el nos reinos celestiales en Cristo Xesús, para que no vindeiraidade pode mostrar as riquezas incomparables da súa graza, expresada na súa bondade con nós en Cristo Xesús. Porque por graza fuches salvo, por medio da fe, e isto non é de vós mesmos, é don de Deus, non por obras, para que ninguén se glorie.

13. Romanos 1:16 Porque non me avergoño do evanxeo, porque o poder de Deus é o que salva a todo aquel que cre: primeiro ao xudeu, despois ao xentil.

A forza do Señor móstrase en todos os crentes.

Cando os máis malos dos máis malos se arrepinten e confían en Cristo, esa é a obra de Deus. O seu cambio en nós mostra a súa forza ao traballo.

14. Efesios 1:19-20 e cal é a inconmensurable grandeza do seu poder para os que cremos, segundo o traballo da súa inmensa forza. Demostrou este poder no Mesías levantándoo de entre os mortos e sentándoo á súa dereita nos ceos.

Deus dános forza

Temos que confiar no Señor todos os días. Deus dános forza para vencer a tentación e enfrontarnos aos trucos de Satanás.

15. 1 Corintios 10:13 Ningunha tentación vos alcanzou, excepto a que é común á humanidade. E Deus é fiel; non deixará que sexas tentado máis aló do que poidas soportar. Pero cando esteas tentado, el tamén proporcionará unha saída para que poidas aguantar.

16. Santiago 4:7 Sométete, pois, a Deus. Resistiro demo, e fuxirá de ti.

Ver tamén: 50 versículos bíblicos principais sobre a cruz de Cristo (poderoso)

17. Efesios 6:11-13 Ponte toda a armadura de Deus para poder manterte firme contra todas as estratexias do diaño. Porque non loitamos contra inimigos de carne e óso, senón contra gobernantes e autoridades malvadas do mundo invisible, contra poderosos poderes deste mundo escuro e contra espíritos malignos nos lugares celestes. Polo tanto, ponte cada peza da armadura de Deus para que poidas resistir ao inimigo no tempo do mal. Despois, despois da batalla, aínda estarás firme.

A forza de Deus nunca falla.

Ás veces a nosa propia forza fallará. Ás veces o noso corpo fallará, pero a forza do Señor nunca falla.

18. Salmos 73:26 A miña carne e o meu corazón poden fallar, pero Deus é a fortaleza do meu corazón e a miña porción para sempre.

19. Isaías 40:28-31 Non o sabes? Non escoitaches? O Señor é o Deus eterno, o Creador dos confíns da terra. Non se cansará nin se cansará, e ninguén pode comprender o seu entendemento. Dá forza ao cansado e aumenta o poder do débil. Mesmo os mozos cansan e cansan, e os mozos tropezan e caen; pero os que esperan no Señor renovarán as súas forzas . Volarán ás ás coma aguias; correrán e non se cansarán, andarán e non se desmaiarán.

A forza dunha muller piadosa

As Escrituras di que unha virtuosaa muller está vestida de forza. Xa te preguntas por que? É porque confía no Señor e confía na súa forza.

20. Proverbios 31:25 Ela está vestida con forza e dignidade; pode rirse dos días que veñen.

Deus dános forza para facer a súa vontade

Ás veces o demo intenta usar o cansazo para impedirnos de facer a vontade de Deus, pero Deus dános forza para facer a súa vontade. e cumpre a súa vontade.

21. 2 Timoteo 2:1 Ti entón, meu fillo, fortalecete na graza que hai en Cristo Xesús.

22. Salmo 18:39 Arméchesme de forza para a batalla; humillaches aos meus adversarios diante de min.

23. Salmo 18:32 o Deus que me dotou de forza e fixo o meu camiño irreprensible.

24. Hebreos 13:21 que te equipe con todo o que necesites para facer a súa vontade. Que produza en vós, polo poder de Xesucristo, todo o ben que lle agrada. Toda a gloria para el por sempre! Amén.

A forza do Señor guiaranos.

25. Éxodo 15:13 No teu amor inagotable guiarás ao pobo que redimiste. Na túa forza guiaraos á túa santa morada.

Debemos orar constantemente pola súa forza.

26. 1 Crónicas 16:11 Mira ao Señor e á súa forza; buscar sempre o seu rostro.

27. Salmo 86:16 Vólvese a min e ten piedade de min; mostra a túa forza a favor do teu servo; sálvame, porque te sirvoigual que a miña nai.

Cando o Señor é a túa forza, eres moi bendito.

28. Salmos 84:4-5 Benaventurados os que habitan na túa casa; sempre te lovan. Benaventurados os que teñen a forza en ti, cuxo corazón está en peregrinación.

Centrámonos no Señor para fortalecernos

Debemos escoitar constantemente música cristiá para ser elevados e para que a nosa mente se poña no Señor e no seu forza.

29. Salmo 59:16-17 Pero eu cantarei a túa forza, pola mañá cantarei o teu amor; porque ti es a miña fortaleza, o meu refuxio nos tempos de angustia. Ti es a miña forza, cántoche loanza; ti, Deus, es a miña fortaleza, o meu Deus en quen podo confiar.

30. Salmo 21:13 Levántate, Señor, con todo o teu poder. Con música e canto celebramos os teus poderosos actos.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.