50 versículos bíblicos principais sobre a cruz de Cristo (poderoso)

50 versículos bíblicos principais sobre a cruz de Cristo (poderoso)
Melvin Allen

A cruz na que morreu Xesús é o sepulcro eterno do pecado. Cando Xesús decidiu levar a nosa carga do pecado sobre os seus ombreiros, tamén optou por asumir o castigo e morrer para que o home puidese vivir eternamente. O pobo escolleu que Xesús morrese nunha cruz romana, facendo do símbolo da promesa de Deus unha cruz para mostrar o seu amor pola humanidade.

Como Xesús morreu na cruz por nós, a cruz convértese nun símbolo de morte e vida para todos os que elixiron aceptar o don de Xesús aceptando o noso castigo no noso nome. Para comprender mellor o sacrificio, vexamos máis de preto as moitas formas en que a cruz afecta a vida e a fe. Unha comprensión máis profunda da cruz axudarache a comprender plenamente a magnitude do don.

Ver tamén: 30 versículos bíblicos alentadores sobre trastornos alimentarios

Citas cristiás sobre a cruz

“A cruz é o centro da historia do mundo; a encarnación de Cristo e a crucifixión do noso Señor son o pivote ao redor do que xiran todos os acontecementos dos tempos. O testemuño de Cristo era o espírito de profecía, e o poder crecente de Xesús é o espírito da historia. Alexander MacLaren

“O seu berro desconsolado na cruz: “Pai, perdoaos; porque non saben o que fan”, mostra o corazón de Deus cara aos pecadores. John R. Rice

“Mentres Cristo loitaba ata o outeiro do Calvario e sangraba sobre el, o seu obxectivo era erradicar o amor propio e implantar o amor de Deus nos corazóns dos homes. Un só podeRomanos 5:21 "para que, así como o pecado reinou na morte, así tamén a graza reine mediante a xustiza para traer vida eterna por medio de Xesucristo, noso Señor."

23. Romanos 4:25 "Foi entregado á morte polos nosos pecados e resucitou para a nosa xustificación."

24. Gálatas 2:16 "Pero sabemos que unha persoa non é xustificada polas obras da lei, senón pola fe en Xesucristo, así tamén cremos en Cristo Xesús, para ser xustificados pola fe en Cristo e non pola fe en Cristo. obras da lei, porque polas obras da lei ninguén será xustificado."

A Trindade e a cruz

Xesús declarou con audacia en Xoán 10:30: "Eu e o Pai somos un". Si, tomou forma humana ao nacer dunha muller e vivir en carne mortal, pero non estaba só. Aínda que só morreu a súa carne, Deus e o Espírito Santo non o abandonaron senón que estiveron alí todo o tempo. Como os tres son un, Deus e o Espírito Santo son divinos e non o material. Esencialmente, a Trindade non se rompeu na cruz. Deus non abandonou a Xesús, nin o Espírito Santo. Non obstante, non eran a carne e estaban alí en espírito.

Moita xente cre cando Xesús dixo na cruz: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaches?" Era unha proba que Deus o abandonara para morrer só, pero é todo o contrario. Xesús estaba tomando o noso castigo e converteuse nun de nós para levar a nosa morte. Igualmente, tomou oas palabras das nosas bocas. Non lle preguntamos a Deus, por que estou só? Por que non estás aquí para min? A súa declaración permitiu que a natureza humana de dubidar de Deus e a falta de fe morrera con el xunto co pecado.

Ademais, este versículo remóntase ao Salmo 22 como unha cita directa que permite que Xesús cumpra outra profecía. Mentres Xesús na carne estaba na cruz, Deus entregou ao seu Fillo para ir á súa morte e quedou con el, mentres o Espírito traballaba en Xesús para darlle forza aplicando o Espírito. Son un equipo, cada un coa súa parte específica.

25. Isaías 9:6 "Porque un neno nos nace, un fillo nos dá; e o goberno estará sobre o seu ombreiro, e o seu nome chamarase Conselleiro marabilloso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz.”

26. Xoán 10:30 "Eu e o Pai somos un."

27. 1 Xoán 3:16 "Conocemos o amor por isto, que deu a súa vida por nós; e debemos dar a nosa vida polos irmáns e irmás.”

Versículos da Biblia sobre a morte de Xesús na cruz

Mateo trae a historia de Xesús morrendo. a cruz, seguida de Marcos, Lucas e Xoán. Cada relato comeza con Xudas traizoando a Xesús, enviándoo ante o gobernador Pilato co encargo de que Xesús afirmase ser o rei dos xudeus. Pilato lavouse as mans do xuízo de Xesús deixando a decisión aos xudeus que optaron por crucificar a Xesús nunha cruz.

A imaxe mental de Xesús.a morte pinta unha escena de horror e odio pola verdade. Unha vez que se puxo en marcha a decisión, a xente ordenou que Xesús fose azotado por un artefacto con varias cordas que remataban cada unha nun obxecto punzante. A súa pel foi desollado antes de que fose á cruz polo seu propio pobo. Vestírono como un rei cheo dunha coroa de espiños mentres se mofaban e cuspirían cunha vinganza incomparable.

Xesús colleu a cruz levándoa ata o Gólgota coa axuda dun home chamado Simón cando se debilitou demasiado. segue arrastrando o feixe macizo. Rexeitou unha bebida destinada a aliviar a súa dor antes de que cravasen as súas mans e os pés na cruz para que o suspendese na humillación ante os seus asasinos. Mesmo no último da súa vida, Xesús demostrou o seu amor salvando a un home na cruz ao seu carón.

Durante horas estivo colgado na cruz sangrando, os seus músculos tensos e crudos. Tería desmaiado con frecuencia pola dor das uñas, as marcas nas súas costas e as pinchaduras de espiñas arredor da súa cabeza. Á hora novena, cando a dor da súa carne era demasiada, Xesús chamou a Deus mentres liberaba o seu espírito a Deus. Só entón a xente acordou que Xesús era realmente o Fillo de Deus.

28. Feitos 2:22-23 "Feitos israelitas, escoitade isto: Xesús de Nazaret era un home acreditado por Deus ante vós mediante milagres, marabillas e sinais, que Deus fixo entre vós por medio del, como vós mesmos sabedes. 23 Este home foi entregado por Deusplan deliberado e coñecemento previo; e ti, coa axuda de homes malvados, matárao cravándoo na cruz.”

29. Feitos 13:29-30 "Cando levaron a cabo todo o que estaba escrito sobre el, baixaron da cruz e depositárono nun sepulcro. 30 Pero Deus resucitouno de entre os mortos."

30. Xoán 10:18 "Ninguén mo quita, pero eu o deixo de min mesmo. Teño poder para poñelo, e teño poder para tomalo de novo. Este mandamento recibín do meu Pai.”

31. 1 Pedro 3:18 "Porque Cristo tamén sufriu unha vez polos pecados, o xusto polos inxustos, para levarnos a Deus, sendo condenado á morte na carne, pero vivificado no espírito."

32 . 1 Xoán 2:2 "El é a propiciación polos nosos pecados, e non só polos nosos, senón tamén polos pecados de todo o mundo."

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre mulleres pastoras

33. 1 Xoán 3:16 "Conocemos o amor por isto, que deu a súa vida por nós; e debemos dar a nosa vida polos irmáns e irmás.”

34. Hebreos 9:22 "De feito, baixo a lei case todo se purifica con sangue, e sen derramamento de sangue non hai perdón dos pecados."

35. Xoán 14:6 "Xesús díxolle: "Eu son o camiño, a verdade e a vida; ninguén vén ao Pai senón por min.”

Por que sufriu Xesús como o fixo?

Que horrible é pensar en Xesús sufrindo e morrendo un morte insoportable cando El era inocente. Faitepregúntome, por que tivo que sufrir tanto para salvarnos do pecado? Poderíase cumprir a Lei sen a dor e a angustia? Xesús sufriu desde o momento en que se fixo carne, non só na súa morte na cruz.

A vida está chea de dor de nacer, espertar con dor de costas, problemas de estómago, cansazo, a lista continúa e on. Non obstante, a dor na cruz foi moito máis traumática. A morte nunha cruz foi humillante xa que colgaches para que todos o viran sen xeito de coidar o teu corpo. A agonía degradou ao noso Salvador ese día xa que sufriu primeiro unha batida e unha coroa de espiños antes de ter as mans e os pés cravados fisicamente na cruz.

O seu corpo estaba mutilado, a carne desgarrada e ata o máis mínimo movemento provocaría agonía. A carne rasgando as súas mans e os pés sería insoportable mentres tentaba manter o corpo erguido xunto cos espasmos musculares. Ningún humano que non experimentou tortura pode sequera comezar a comprender a horrible morte nunha cruz.

De novo, porén, por que necesitaba Xesús experimentar tanta dor para salvarnos do pecado? A resposta é tan horrible de contemplar como o castigo. Deus deunos o libre albedrío e a humanidade -os xudeus, o pobo elixido, o pobo de Deus- decidiu aforcar a Xesús. Si, en calquera momento Deus, ou Xesús poderían deter o pobo ou escoller un castigo diferente, pero iso erradicaría o libre albedrío, e Deus sempre nos quixoter a opción de escollelo e non ser robots que non amamos a nós mesmos. Desafortunadamente, co bo vén o malo xunto coa opción de torturar ao noso Salvador.

Ademais, Xesús sabía o que ía pasar, o que ía sufrir de antemán, xa que é Deus, e fíxoo igualmente. Díxolles aos discípulos en Marcos 8:34: "E convocou á multitude cos seus discípulos e díxolles: "Se alguén quere vir detrás de min, que se negue a si mesmo, que leve a súa cruz e que me siga". Xesús deu o exemplo, mostrando o angustiosa que sería a vida dun crente, e aínda así Xesús fíxoo voluntariamente por amor por nós.

36. Isaías 52:14 "Como moitos quedaron asombrados de ti, a súa aparencia estaba tan estropeada, máis aló da aparencia humana, e a súa forma máis aló da dos fillos da humanidade."

37. 1 Xoán 2:2 "El é a propiciación polos nosos pecados, e non só polos nosos, senón tamén polos pecados de todo o mundo."

38. Isaías 53:3 "Foi desprezado e rexeitado pola humanidade, un home de sufrimento e familiarizado coa dor. Como aquel ao que a xente se lle oculta a cara, era desprezado, e tirámolo en pouca estima.”

39. Lucas 22:42 "dicindo: "Pai, se queres, quita de min esta copa. Non obstante, non se faga a miña vontade, senón a túa.”

40. Lucas 9:22 "E dixo: "O Fillo do Home ten que sufrir moitas cousas e ser rexeitado polos anciáns, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, e debe ser morto.e ao terceiro día resucitades.”

41. 1 Pedro 1:19-21 "pero co sangue precioso de Cristo, un año sen defecto nin defecto. 20El foi elixido antes da creación do mundo, pero foi revelado nestes últimos tempos por amor de vós. 21 Por medio del cres en Deus, quen o resucitou de entre os mortos e o glorificou, e así a túa fe e esperanza están en Deus."

Versículos da Biblia sobre levar a túa cruz

Xesús levou o exemplo de como levar a túa cruz tomando literalmente a nosa cruz. Tanto en Marcos 8:34 como en Lucas 9:23, Xesús dille á xente que para seguilo, deben negarse a si mesmos, levar a súa cruz e seguilo. A primeira descríbese en que deben deixar de pensar nas súas necesidades e desexos e asumir a vontade de Cristo. En segundo lugar, a cruz era un inimigo coñecido baixo o dominio romano, e sabían que a vítima foi obrigada a levar a súa cruz ata o lugar no que serían crucificados.

Cando Xesús díxolle á xente que levasen a súa cruz e Sígueo, estaba explicando que a vida como un crente non sería bonita, senón dolorosa ata a morte. Seguir a Xesús era renunciar a todas as partes de si mesmo, asumir a súa vontade e seguilo non a un home. Levar a túa cruz e seguir a Xesús é o sacrificio definitivo cunha recompensa eterna.

42. Lucas 14:27 "Quen non leva a súa cruz e vén detrás de min, non pode ser o meu discípulo."

43. Marcos 8:34 "Entón chamoua multitude a el xunto cos seus discípulos e díxolle: "O que queira ser o meu discípulo, que se negue a si mesmo, que tome a súa cruz e que me siga".

44. Gálatas 2:20 "Con Cristo fun crucificado e xa non vivo, pero Cristo vive en min. A vida que agora vivo no corpo, vívoa pola fe no Fillo de Deus, que me amou e entregouse a si mesmo por min.”

Que quere dicir que Xesús pagou a nosa débeda na súa totalidade?

Baixo o antigo pacto ou a Lei, nós, como pecadores legalmente, estaríamos obrigados a morrer. A Lei eran os Dez Mandamentos dos que Xesús cumpriu perfectamente cada un dos cales cumprían a Lei. Por mor da súa obediencia, a Lei cumpriuse e El puido ser un sacrificio como alguén puro e cumprido coa Lei. Tomou por nós o noso castigo de morte e, ao facelo, pagou a nosa débeda con Deus, quen estableceu a Lei e o castigo da morte. Cando Xesús morreu na cruz, cancelou a débeda sacrificando o sangue necesario para permitirnos entrar na presenza de Deus (1 Corintios 5:7). Como a Pascua, estamos cubertos polo sangue de Xesús, e xa non se mostrará o noso pecado a Deus.

45. Colosenses 2:13-14 "E a vós, que estabades mortos nas vosas ofensas e na incircuncisión da vosa carne, Deus deu vida xunto con el, perdoándonos todas as nosas ofensas, 14 cancelando o rexistro da débeda que estaba contra nós co seu demandas legais. Isto deixouno de lado, cravándoo na cross.”

46. Isaías 1:18 "Ven agora, e imos discutir o teu caso", di o Señor,

"Aínda que os teus pecados sexan como escarlata, serán brancos coma a neve; Aínda que sexan vermellos coma o carmesí, serán coma a la.”

47. Hebreos 10:14 "Porque cunha única ofrenda perfeccionou para sempre aos santificados."

Como mostra a cruz o amor de Deus?

Cando miras nunha cruz nunha vidreira ou nunha cadea ao pescozo, non estás mirando un símbolo inocuo, senón un doloroso recordatorio do castigo que te salvaron polo sacrificio de Xesús. Pasou horas torturado, burlado, ridiculizado, cunha dor horrible e agónica para morrer polos teus pecados. Que maior amor hai que dar a vida por outra persoa?

O amor máis fermoso que mostra a cruz é o sinxelo que é estar con Deus. Xa non é necesario seguir a Lei tal e como se cumpriu, pero agora simplemente debes aceptar un agasallo que che entregaron. O camiño cara a Deus é sinxelo: "... confesa coa túa boca que Xesús é o Señor e cre no teu corazón que Deus o resucitou de entre os mortos e serás salvado".

Non moitos enviarían ao seu fillo a morrer. para salvar a vida doutra persoa, pero Deus fíxoo. Antes diso, deunos o libre albedrío, polo que tiñamos opcións e, como cabaleiro, non se obriga a nós. Pola contra, deixounos facer o noso camiño, pero deunos un xeito doado de elixilo. Todo isto é posiblepor mor da cruz.

48. Romanos 5:8 "Pero Deus mostra o seu amor por nós en que cando aínda eramos pecadores, Cristo morreu por nós."

49. Xoán 3:16 "Porque tanto amou Deus ao mundo que deu ao seu Fillo unigénito, para que todo aquel que cre nel non pereza, senón que teña vida eterna."

50. Efesios 5:2 "e anda no amor, como Cristo nos amou e entregouse a si mesmo por nós como ofrenda de sacrificio perfumado a Deus."

Conclusión

O A cruz non é só un símbolo para os crentes senón un recordatorio de amor. Xesús sacrificouse na última demostración de amor para salvarnos do noso propio castigo polo pecado. A cruz non é só dúas liñas que cruzan, senón unha historia de amor enteira de redención e salvación e un testemuño persoal do amor que Xesús ten por ti.

aumenta a medida que o outro diminúe”. Walter J. Chantry

“Desde a cruz, Deus declara que te amo”. Billy Graham

“A vida é desperdiciada se non captamos a gloria da cruz, a apreciamos polo tesouro que é e afianzamos a ela como o prezo máis alto de todo pracer e o máis profundo consolo en cada dor. . O que antes foi unha tontería para nós, un Deus crucificado, debe converterse na nosa sabedoría e no noso poder e na nosa única gloria neste mundo". John Piper

“Só na Cruz de Cristo recibiremos poder cando sexamos impotentes. Atoparemos forza cando sexamos débiles. Experimentaremos esperanza cando a nosa situación estea desesperada. Só na Cruz hai paz para os nosos corazóns atormentados". Michael Youssef

“Un Cristo morto polo que debo facer todo; un Cristo vivo fai todo por min".― Andrew Murray

“O símbolo máis obsceno da historia da humanidade é a Cruz; aínda que na súa fealdade segue sendo o testemuño máis elocuente da dignidade humana”. R.C. Sproul

"A cruz móstranos a gravidade do noso pecado, pero tamén nos mostra o amor inconmensurable de Deus". Billy Graham

"1 cruz + 3 cravos = 4givin."

"A salvación chega a través dunha cruz e un Cristo crucificado". Andrew Murray

“Sesga horriblemente o significado da cruz cando os profetas contemporáneos de autoestima din que a cruz é unha testemuña do meu valor infinito. A perspectiva bíblica é que a cruz é unha testemuña do valor infinito deGloria de Deus e testemuña da inmensidade do pecado do meu orgullo". John Piper

"A vitoria duradeira nunca se pode separar dunha posición duradeira sobre o fundamento da cruz". Watchman Nee

“É na cruz onde a Lei de Deus e a gracia de Deus se exhiben de forma máis brillante, onde se glorifican a súa xustiza e a súa misericordia. Pero tamén é na cruz onde máis nos humillamos. É na cruz onde admitimos ante Deus e ante nós mesmos que non podemos facer absolutamente nada para gañar ou merecer a nosa salvación". Jerry Bridges

Que di a Biblia sobre a cruz?

Pablo menciona a cruz moitas veces no Novo Testamento, usándoa para facer referencia ao sacrificio de Xesús en moitas cartas aos crentes. Algúns versos pertinentes en Colosenses explican a intención do sacrificio de Cristo. Colosenses 1:20 di: "e por El reconciliar todas as cousas consigo mesmo, tanto as da terra como as do ceo fixeron a paz polo sangue da súa cruz". Máis tarde, en Colosenses 2:14, Paulo afirma: “Tendo cancelado o certificado de débeda que consistía en decretos contra nós, que era hostil para nós; e quitouno do camiño, cravouno na cruz."

En Filipenses 2:5-8, Paulo di elocuentemente o propósito da cruz, dicindo: "Ten esta actitude. en vós mesmos que tamén estaba en Cristo Xesús, quen, como xa existía xa en forma de Deus, fixonon considerar a igualdade con Deus algo que hai que agarrar, senón que se baleirou por tomando a forma de servo e nacendo a semellanza dos homes. E sendo atopado en aparencia como un home, humillóuse a si mesmo facéndose obediente ata a morte: morte en cruz". Todos estes versos demostran que a intención da cruz era servir de lugar de sepultura para o pecado.

1. Colosenses 1:20 "e por el reconciliar consigo todas as cousas, xa sexan as da terra coma as do ceo, facendo a paz polo seu sangue, derramado na cruz."

2. Colosenses 2:14 "despois de borrar a caligrafía dos requisitos que era contra nós, que era contrario a nós. E quitouno do camiño, cravouno na cruz.”

3. 1 Corintios 1:17 "Porque Cristo non me enviou a bautizar, senón a predicar o evanxeo, e non con palabras de sabedoría elocuente, para que a cruz de Cristo non se limpe do seu poder."

4. Filipenses 2:5-8 "Nas vosas relacións uns cos outros, teñades a mesma mentalidade que Cristo Xesús: 6 Quen, sendo Deus por natureza, non consideraba que a igualdade con Deus fose algo para o seu propio proveito; 7 máis ben, non se fixo nada tomando a propia natureza de servo, sendo feito a semellanza humana. 8 E sendo atopado en aparencia como un home, humillóuse a si mesmo facéndose obediente ata a morte, ata a morte de cruz!"

5. Gálatas 5:11 “Irmánse irmás, se aínda estou predicando a circuncisión, por que aínda me perseguen? Nese caso quedou abolido o delito da cruz.”

6. Xoán 19:17-19 "Levando a súa propia cruz, saíu ao lugar da Caveira (que en arameo chámase Gólgota). 18 Alí o crucificaron, e con el outros dous, un a cada lado e Xesús no medio. 19 Pilato tiña un aviso preparado e pegado á cruz. Decía: Xesús de Nazaret, o rei dos xudeus.”

Que significado ten a cruz na Biblia?

Mentres a cruz era o lugar físico de morte para Xesús, converteuse no lugar espiritual da morte polo pecado. Agora a cruz simboliza a salvación xa que Cristo morreu na cruz para salvarnos do castigo do pecado. Antes de Xesús, a forma simple significaba a morte xa que era un castigo común durante a época tanto para os romanos como para os gregos. Agora a cruz ofrece esperanza como símbolo de amor e unha promesa mantida por Deus de redención.

Xénese 3:15, Deus promete un salvador que entregou na cruz. Mesmo antes da súa morte na cruz, Xesús díxolles aos seus discípulos: "E quen non toma a súa cruz e non me segue, non é digno de min. O que atopou a súa vida, perderao, e o que perdeu a súa vida pola miña conta, atoparao”. Xesús deunos a vida perdendo a súa, amosando o amor máis incrible posible, "non hai amores maiores queisto, que un dará a súa vida polos seus amigos” (Xoán 15,13).

7. 1 Pedro 2:24 "El mesmo levou os nosos pecados" no seu corpo na cruz, para que morramos aos pecados e vivimos pola xustiza; “polas súas feridas fuches curado”.

8. Hebreos 12:2 "fixando os nosos ollos en Xesús, o pioneiro e perfeccionador da fe. Pola alegría que lle dispuña soportou a cruz, desprezando a súa vergoña, e sentouse á dereita do trono de Deus.”

9. Isaías 53: 4-5 "Sin duda asumiu a nosa dor e soportou o noso sufrimento, aínda que o consideramos castigado por Deus, golpeado por el e aflixido. 5 Pero foi traspasado polas nosas transgresións, esmagado polas nosas iniquidades; o castigo que nos deu a paz foi sobre el, e polas súas feridas nos curamos.”

10. Xoán 1:29 "Ao día seguinte viu a Xesús vir cara a el e díxolle: "Velaí o Año de Deus, que quita o pecado do mundo!"

11. Xoán 19:30 "Entón, cando Xesús recibiu o viño agrio, dixo: "Está rematado!" E inclinando a cabeza, entregou o seu espírito.”

12. Marcos 10:45 "Porque nin o Fillo do Home veu para ser servido, senón para servir e dar a súa vida en rescate por moitos."

Foi Xesús crucificado nunha cruz ou estaca?

Xesús foi crucificado nunha cruz, non nunha estaca; con todo, xa sexa nunha cruz ou nunha estaca, o propósito non cambia: morreu polos nosos pecados. Os catro libros apostólicos dan evidencia dodispositivo da morte de Xesús. En Mateo, a xente puxo: "Este é Xesús, o rei dos xudeus" por riba da súa cabeza, o que nos leva a crer que había unha viga transversal, a mesma que levaba Xesús.

Ademais, a multitude díxolle específicamente a Xesús. para baixar da cruz se El é o Fillo de Deus. Aínda que, antes de Cristo, existían catro formas de cruz usadas para a crucifixión, e cal deles foi usada para Xesús pode ser sempre incerta. A palabra grega para cruz é stauros e tradúcese como “unha estaca puntiaguda ou pálida” (Elwell, 309), o que deixa certo espazo para a interpretación. Os romanos usaban varias formas de cruces, incluíndo un poste, unha estaca e unha cruz invertida, e ata unha cruz de San Andrés, que tiña forma de X.

Outros versos da Biblia dan máis crédito a unha cruz tradicional. como se atopa en case toda a simboloxía cristiá. En Xoán 20, Tomás dixo que non crería que vira a Xesús a non ser que puidese cravar buratos nas mans de Xesús, e os cravos non se usaron para unha estaca ou un poste, senón para unha cruz para manter os brazos estendidos. Non importa en que versión dunha cruz estaba Xesús, estaba nela para morrer a propósito para a redención.

13. Feitos 5:30 "O Deus dos nosos antepasados ​​resucitou a Xesús dos mortos, a quen mataches colgándoo nunha cruz."

14. Mateo 27:32 "Ao saír, atoparon un home de Cirene, chamado Simón. Obrigaron a este a levar a súa cruz.”

15. Mateo27:40 "Mírate agora!" berráronlle. "Dixeches que ías destruír o Templo e reconstruílo en tres días. Pois ben, se es Fillo de Deus, sálvate e baixa da cruz!”

A importancia da Cruz

Todo o Antigo Testamento da cruz. A Biblia conduce ao Novo Testamento para levar a Xesucristo e á súa morte na cruz para a redención humana. No Antigo Testamento, vemos dous factores principais, humanos pecadores que non poden cumprir a Lei (os Dez Mandamentos) xunto coa xenealoxía e a profecía que conducen a un só home: Xesús. Todo o que veu antes leva a Xesús. Deus nunca abandonou os seus seres humanos preciosos. Primeiro, El estivo connosco na terra; despois enviou ao seu Fillo seguido do Espírito Santo para guiarnos e manternos conectados á Trindade.

Todos estes factores levan á importancia da cruz. Sen a cruz, estamos presos para asumir o castigo polos nosos pecados. "Porque o salario do pecado é a morte, pero o don gracioso de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, noso Señor". Se Xesús non morrera na cruz, teriamos que morrer para que se derramase sangue para cubrir os nosos pecados. O sangue de Xesús era capaz de cubrir todos os nosos pecados porque estaba sen pecado.

Agora, en lugar da cruz que simboliza a morte, simboliza a redención e o amor. A cruz converteuse no maior sacrificio e na historia de amor xamais contada, nun agasallo do Creador. Só coa cruz podemosvivir para sempre con Deus mentres Xesús cumpriu a Lei e fixo que o home puidese estar na presenza de Deus mesmo na nosa natureza pecaminosa.

16. 1 Corintios 1:18 "Porque a mensaxe da cruz é unha necia para os que perecen, pero para nós, que estamos a ser salvos, é o poder de Deus."

17. Efesios 2:16 "e nun só corpo para reconciliar a ambos con Deus a través da cruz, coa cal matou a súa hostilidade."

18. Gálatas 3:13-14 “Pero Cristo salvounos da maldición que a lei promulga. Cando foi colgado na cruz, tomou sobre si a maldición polo noso mal. Porque nas Escrituras está escrito: "Maldito todo aquel que está colgado nunha árbore". 14 Por medio de Cristo Xesús, Deus bendixo aos xentís coa mesma bendición que prometeu a Abraham, para que nós, os crentes, recibamos pola fe o Espírito Santo prometido."

19. Romanos 3:23-24 "porque todos pecaron e están destituídos da gloria de Deus, 24 e todos son xustificados gratuitamente pola súa graza mediante a redención que veu por Cristo Xesús."

20. 1 Corintios 15:3-4 "Porque o que recibín díxenvos como de primeira importancia: que Cristo morreu polos nosos pecados segundo as Escrituras, 4 que foi sepultado, que resucitou ao terceiro día segundo a Escritura. Escrituras.”

21. Romanos 6:23 "Porque a paga do pecado é a morte, pero o don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, noso Señor."

22.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.