35 Principais versículos da Biblia sobre a Arca de Noé e amp; A inundación (Significado)

35 Principais versículos da Biblia sobre a Arca de Noé e amp; A inundación (Significado)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a Arca de Noé?

Ata os non cristiáns escoitaron falar da Arca de Noé, que a miúdo se conta como unha historia clásica dun neno cando, en realidade, é un suceso real que aconteceu hai uns miles de anos. Non todos os cristiáns coñecen todos os detalles do evento, como o nome da muller de Noé. Antes de que os medios de comunicación ou Hollywood intenten dicirche información incorrecta sobre o propósito da Arca de Noé, aprende aquí a verdade.

Citas cristiás sobre a Arca de Noé

“Dícese. que se a arca de Noé tivese que ser construída por unha compañía; aínda non terían posto a quilla; e pode ser así. O que é cousa de moitos homes é cousa de ninguén. As cousas máis grandes son logradas por homes individuais". — Charles H. Spurgeon

“As aves limpas e impuras, a pomba e o corvo, están aínda na arca”. Agustín

“Por perseveranza o caracol chegou á arca”. Charles Spurgeon

"Usa os teus deberes, como fixo as súas ás a pomba de Noé, para levarte á arca do Señor Xesucristo, onde só hai descanso". Isaac Ambrose

Que é a Arca de Noé?

Deus viu o vil que se volveu o mundo cos humanos actuando sen amor nin honra os uns cos outros e decidiu comezar de novo. . Xénese 6:5-7 di: "Entón o Señor viu que a maldade da humanidade era grande na terra e que toda intención dos pensamentos dos seus corazóns era só o mal continuamente. Entón, o Señor lamentou que Elde cada animal limpo con el para o diluvio, xa que algúns serían usados ​​como sacrificio (Xénese 8:20). Non obstante, o número exacto de animais aínda é discutible.

Aínda que os escépticos insisten en que Noé non puido caber dous de cada especie de animal a bordo da Arca, os números non o confirman. Algúns estiman que entre 20.000 e 40.000 animais poderían caber dentro dunha arca das proporcións descritas na Biblia. Ademais, a Biblia di que os tipos de animais en lugar de especies deixan a discusión a clasificación dos animais. Esencialmente, Deus quería dous cans na Arca, non dous de cada tipo de can, e o mesmo para outros animais tamén.

24. Xénese 6:19-21 "Traerás na arca a dous de todos os seres vivos, macho e femia, para que os manteñan con vida contigo. 20 Dous de cada especie de paxaro, de toda especie de animal e de toda especie de criatura que se move polo chan virán a ti para que te manteñan con vida. 21 Tomarás toda clase de alimentos que hai que comer e gardarás como alimento para ti e para eles.”

25. Xénese 8:20 "Entón Noé construíu un altar ao Señor e, collendo algúns animais limpos e paxaros limpos, sacrificou sobre el holocaustos."

Cando foi o diluvio de Noé?

A cuestión de cando ocorreron estes eventos segue aberta. As xenealoxías bíblicas permítennos situar o diluvio uns 1.650 anos despois da creación, poñéndoo pretohai 4.400 anos. Cando chegou o Diluvio, Noé tiña 600 anos (Xénese 7:6). Sabemos que permaneceron a bordo da Arca un pouco máis dun ano porque a Biblia especifica tanto a data en que comezou o Diluvio (Xénese 7:11) como o día en que saíron (Xénese 8:14–15).

Podemos obter información sobre canto tempo atrás tivo lugar o diluvio a partir das xenealoxías que figuran no Antigo Testamento. Esta técnica estima que entre Adán e Noé pasaron 1.056 anos.

26. Xénese 7:11 (NVI) "No ano seiscentos da vida de Noé, no segundo mes, o día dezasete do mes, nese día explotaron todas as fontes do gran abismo, e as fiestras do ceo foron aberto.”

27. Xénese 8:14-15 "Ao vinte e sete día do segundo mes a terra estaba completamente seca. 15 Entón Deus díxolle a Noé."

Leccións aprendidas da historia da Arca de Noé

A Biblia mantén un tema coherente de xuízo e salvación xunto coa obediencia e a desobediencia. Estes dous temas aparecen na narración de Noé e o diluvio. Noé distinguiuse por ser virtuoso nunha época na que o mal estaba desenfreado e Deus creou un medio para a salvación. A xente da terra era desobediente, pero Noé era obediente.

Do mesmo xeito, o relato do Diluvio ilustra a severidade da xustiza de Deus e a garantía da súa salvación. Deus está ofendido polos nosos pecados, e os seusa xustiza esixe que sexamos castigados por eles. Deus salvou a Noé e á súa familia dos efectos do seu xuízo sobre o mundo, e hoxe salva a cada un dos seus crentes a través de Cristo. O noso Creador sempre deixa camiño para que todos pasen a eternidade con El, pero só se escollemos seguilo.

28. Xénese 6:6 "E lamentouse o Señor de que fixera o home na terra, e entristeceuse no seu corazón."

29. Efesios 4:30 "E non contristeis ao Espírito Santo de Deus, co que estabas selado para o día da redención". – (Versos bíblicos do Espírito Santo de Deus)

30. Isaías 55:8-9 "Porque os meus pensamentos non son os teus pensamentos, nin os teus camiños son os meus camiños", di o Señor. 9 "Porque como os ceos son máis altos que a terra, así son os meus camiños máis altos que os teus camiños, e os meus pensamentos máis altos que os teus pensamentos."

31. Proverbios 13:16 "Todo home prudente actúa con coñecemento, pero o necio fai gala da súa insensatez."

32. Filipenses 4:19 "E o meu Deus suplirá todas as túas necesidades segundo as súas riquezas na gloria en Cristo Xesús."

33. Lucas 14:28-29 "Pois quen de vós, desexando construír unha torre, non se senta primeiro a contar o custo, se ten o suficiente para rematala? 29 Se non, cando puxo os cimentos e non pode rematar, todos os que o ven comezan a mofarse del.”

34. Salmos 18:2 "O Señor é a miña pedra, a miña fortaleza e o meu salvador; o meu Deus é a miña pedra, na que me refuxio, meuescudo e corno da miña salvación, a miña fortaleza". – ( Xesús é os meus versos de rocha )

Que pasou coa Arca de Noé?

Xénese 8:4 di que a Arca pousou nas montañas de Ararat en Turquía. Tanto o monte Ararat como as montañas adxacentes en Irán foron obxecto de moitas expedicións na procura da Arca. Desde a antigüidade, persoas de moitos ámbitos e profesións participaron en expedicións para localizar a Arca de Noé. Non obstante, a explicación máis plausible é que Noé e a súa familia reutilizou os materiais para comezar a súa vida.

Dado que a inundación acabou con todas as outras estruturas e a familia de Noé continuou crecendo, a Arca puido ser unha fonte de materiais de construción. Ademais, debido á inundación, toda a madeira da terra estaría encharcada e tardaría anos en secarse. Ademais, o barco xigante podería ter podrecido, cortado para facer leña ou ser destruído por outros medios. Finalmente, no caso improbable de que a Arca sobreviva (hai poucas evidencias que suxiran que teña), a madeira tería que ser petrificada para conservala nunha soa peza.

35. Xénese 8:4 "e o día dezasete do mes sétimo, a arca descansou nos montes de Ararat".

Conclusión

Segundo o Libro de Genesis, Noé e a súa familia, xunto con dous de cada especie de animais terrestres, foron salvados da inundación mundial que se produciu ao redor.Hai 4.350 anos. A Arca marca a graza salvadora de Deus mostrando como o home pecou, ​​e Deus salvounos de todos os xeitos, aqueles que escolleron seguir as súas instrucións. Aínda que moitos cren que o diluvio é unha historia inventada, segue sendo unha parte inestimable da historia e retrata o amor de Deus polo seu pobo.

fixera á humanidade na terra, e estaba triste no seu corazón. Entón o Señor dixo: "Eu vou aniquilar da faz da terra á humanidade que eu creei; a humanidade, e os animais tamén, e as cousas que se arrastran, e as aves do ceo. Porque sinto ter feitos".

Pero Deus mirou favorablemente a Noé xa que era o único home xusto que vivía naquel momento. Entón Deus prometeulle a Noé: "Establecerei o meu pacto contigo; ti e a túa muller e os teus fillos e as súas mulleres entraredes na arca". (Xénese 6:8–10,18). O Señor instruíu a Noé sobre como construír o barco que o mantería a salvo a el e á súa familia mentres toda a terra se inundaba. A Arca de Noé é o barco no que Noé e a súa familia viviron durante aproximadamente un ano durante a inundación e ata que apareceu a terra seca.

1. Xénese 6:8-10 (NVI) "Pero Noé atopou gracia aos ollos do Señor. Noé e o diluvio 9 Este é o relato de Noé e a súa familia. Noé era un home xusto, irreprensible entre a xente do seu tempo, e camiñaba fielmente con Deus. 10 Noé tivo tres fillos: Sem, Cam e Iafet". – (Versículos da Biblia Fidelidade)

2. Xénese 6:18 (NBL) "Pero eu establecerei o meu pacto contigo; e entrarás na arca: ti, os teus fillos, a túa muller e as mulleres dos teus fillos contigo".

3. Xénese 6:19-22 (NKJV) "E de todos os seres vivos de toda carne introducirás dous de cada especie no arca, para que os manteñan con vida.ti; serán homes e mulleres. 20Dos paxaros segundo a súa especie, dos animais segundo a súa especie e de todos os reptiles da terra segundo a súa especie, virán a ti dous de cada especie para mantelos con vida. 21 E tomarás para ti de todos os alimentos que se coman e recollerás para ti; e será alimento para ti e para eles". 22 Así fixo Noé; segundo todo o que Deus lle mandou, así o fixo.”

Que significado ten a Arca de Noé?

En definitiva, o propósito da Arca de Noé é o mesmo principio. repetido ao longo das Escrituras: Os humanos somos pecadores e o pecado leva á morte, pero Deus abrirá un camiño para que todos se salven. Porque "o salario do pecado é a morte", Deus na súa santidade debe xulgar e castigar o pecado (Romanos 6:23). Do mesmo xeito que Deus é santo, tamén é misericordioso. Pero o Señor mirou favorablemente a Noé (Xénese 6:8) e puxo á súa disposición unha ruta de liberación tal e como Deus nos proporciona agora a través de Xesucristo.

4. Xénese 6:5-8 "O Señor viu como se fixo grande a maldade da raza humana sobre a terra, e que toda inclinación dos pensamentos do corazón humano era só o malo todo o tempo. 6 O Señor lamentou que fixera seres humanos na terra, e o seu corazón estaba profundamente turbado. 7Entón dixo o Señor: "Eu borrarei da faz da terra o xénero humano que creei, e con eles os animais, as aves e as criaturas quemoverse polo chan, porque lamento ter feitos. 8 Pero Noé atopou gracia aos ollos do Señor."

5. Romanos 6:23 “Porque a paga do pecado é a morte, pero o don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, noso Señor.- (Versículos da Biblia sobre Xesucristo)

Ver tamén: 21 versículos bíblicos importantes sobre falsos deuses

6. 1 Pedro 3:18-22 "Porque tamén Cristo sufriu unha vez para sempre polos pecados, o xusto polos inxustos, para levarnos a Deus, sendo morto na carne, pero vivificado no espírito; 19no que tamén foi e pregoou aos espíritos no cárcere, 20que antes eran desobedientes cando a paciencia de Deus agardaba nos días de Noé, durante a construción da arca, na que uns poucos, é dicir, oito persoas. , foron levados con seguridade a través da auga. 21 Correspondente a iso, agora o bautismo sálvavos, non a eliminación da sucidade da carne, senón unha apelación a Deus para unha boa conciencia, mediante a resurrección de Xesucristo, 22 que está á dereita de Deus, que foi ao ceo. , despois de que os anxos, as autoridades e os poderes foran sometidos a El.”

Ver tamén: 120 citas inspiradoras sobre a oración (O poder da oración)

7. Romanos 5:12-15 "Por iso, así como o pecado veu ao mundo por medio dun só home, e a morte polo pecado, así a morte estendeuse a todos os homes porque todos pecaron, 13 porque o pecado estaba no mundo antes de que a lei fose dada, pero o pecado non se conta onde non hai lei. 14 Con todo, a morte reinou desde Adán ata Moisés, mesmo sobre aqueles cuxos pecados non eran coma ostransgresión de Adán, que era un tipo do que estaba por vir. 15Pero o don gratuíto non é como o delito. Porque se moitos morreron pola culpa dun só home, moito máis a graza de Deus e o don gratuíto da graza dun só home, Xesucristo, abondou para moitos”. – (Graza na Biblia)

Quen era Noé na Biblia?

Noé foi un membro da décima xeración da descendencia de Set de Adán e Eva e foi elixido para a salvación nun mundo malvado. A maioría do que sabemos sobre Noé e a súa vida provén de Xénese 5–9. Sem, Cam e Iafet eran Noé e os tres fillos da súa muller, e cada un tiña unha muller.

O avó de Noé, Matusalén, e o seu pai, Lamec, aínda estaban vivos cando construíu a Arca. As Escrituras dinos que Noé se comportou. humildemente con Deus e foi aceptado ante os seus ojos (Xénese 6:8–9, Ezequiel 14:14).

Non obstante, o que fixo Noé antes de construír a Arca é descoñecido para nós como a Biblia, nin outros documentos enumeran. a súa ocupación anterior.

8. Xénese 6:9 "Este é o relato de Noé e a súa familia. Noé era un home xusto, irreprensible entre a xente do seu tempo, e camiñaba fielmente con Deus.”

9. Xénese 7:1 (KJV) "E Xehová díxolle a Noé: Entra ti e toda a túa casa na arca; porque a ti vin xustos diante de min nesta xeración.”

10. Xénese 6:22 (NLT) "Entón Noé fixo todo exactamente como Deus lle mandara."

11.Hebreos 11:7 "Por fe Noé, cando foi advertido sobre cousas que aínda non se vían, construíu con temor de Deus unha arca para salvar á súa familia. Pola fe condenou o mundo e fíxose herdeiro da xustiza que vén pola fe.”- (A fe na Biblia)

12. Ezequiel 14:14 “aínda que estes tres homes —Noé, Daniel e Xob— estivesen nel, só poderían salvarse a si mesmos pola súa xustiza, declara o Señor Soberano.”

Quen era a muller de Noé?

A Biblia non comparte información sobre as mulleres da vida de Noé, como os seus nomes ou a liñaxe familiar. Non obstante, o nome da muller de Noé provoca disputa entre dúas teorías principais sobre a súa vida. En ningún lugar da Biblia nos dan detalles sobre a esposa de Noé, incluído o seu nome ou a historia da súa vida. Non obstante, foi elixida como unha das mulleres para repoboar a terra despois da inundación debido ao seu temor e respecto.

Unha teoría sostén que era Naama, a filla de Lamec e a irmá de Tubal-Caín, segundo o midrash coñecido como Xénese Rabbah (c. 300-500 d.C.), unha compilación de antigas interpretacións rabínicas do Xénese. . Unha segunda teoría suxire que a esposa de Noé era Emzara ("nai dunha princesa"), como se indica no Libro Apócrifo dos Xubileos en 4:33. Tamén decatámonos de que é filla do tío paterno de Noé, Rake'el, o que converte a súa prima primeira de Noé unha vez eliminada.

O libro Apocrypha tamén inclúe os nomes da nora de Noé,Sedeqetelbab (esposa de Sem), Na'eltam'uk (esposa de Xamón) e Adataneses (esposa de Jefet). Outros escritos do Segundo Templo dos Rollos do Mar Morto, o Apócrifo Xénese, tamén dan fe do uso do nome Emzara para a esposa de Noé.

Porén, na literatura rabínica posterior, a muller de Noé refírese cun nome diferente ( Naamah), o que suxire que o nome Emzara non foi recoñecido universalmente.

13. Xénese 5:32 "Noé tiña 500 anos e enxendrou a Sem, Cam e Iafet."

14. Xénese 7:7 "E entrou Noé, e os seus fillos, a súa muller e as mulleres dos seus fillos con el, na arca, por mor das augas do diluvio."

15. Xénese 4:22 (NVI) "Tamén Zila deu a luz a Tubal-caín; foi o forxador de todos os instrumentos de bronce e ferro. A irmá de Tubal-caín era Naama.”

Cantos anos tiña Noé cando morreu?

Xénese 5–10 proporciona unha árbore xenealóxica que nos axuda a calcular a súa familia. idade ao nacemento e ao falecemento. Tiña 500 anos cando se converteu en pai, e Xénese 7:6 afirma que Noé tiña 600 anos cando ocorreu o diluvio. Non obstante, a Biblia é confusa sobre a idade de Noé cando Deus lle deu a tarefa de construír a Arca. Despois do diluvio, Noé viviu outros 350 anos antes da súa morte á idade de 950. (Xénese 9:28-29).

16. Xénese 9:28-29 "Despois do diluvio Noé viviu 350 anos. 29 Noé viviu un total de 950 anos, e despois morreu.”

17. Xénese 7:6 "Noé tiña seis anoscen anos cando as augas caeron sobre a terra.”

Canto tempo tardou Noé en construír a Arca?

De cando en vez, escoitarás iso. Noé tardou 120 anos en construír a Arca. O número mencionado en Xénese 6:3 parece ser a fonte da confusión referida a unha vida máis curta e non á Arca. Non obstante, parece un período máximo plausible para construír a Arca. estaría nalgún lugar entre 55 e 75 anos.

Canto tempo tardou Noé en construír a Arca é outra pregunta que non se responde na Biblia. En Xénese 5:32, cando escoitamos falar por primeira vez de Noé, xa viviu 500 anos. Polo tanto, calcúlase que Noé ten 600 anos cando subiu á Arca. Noé recibiu instrucións específicas para construír a Arca en Xénese 6:14. Deus díxolle que o introduza en Xénese 7:1. Segundo algunhas interpretacións de Xénese 6:3, Noé tardou 120 anos en construír a Arca. Segundo a idade de Noé en Xénese 5:32 e a súa idade en Xénese 7:6, algúns argumentan que levou 100 anos.

18. Xénese 5:32 (NVI) "Despois de que Noé tiña 500 anos, Noé enxendrou a Sem, Cam e Iafet."

19. Xénese 6:3 "E dixo o Señor: O meu espírito non sempre disputará co home, porque el tamén é carne; aínda que os seus días serán cento vinte anos."

20. Xénese 6:14 (NKJV) "Fai-te unha arca de madeira de gopher; fai cuartos na arca e cúbrea por dentro efóra con campo.”

21. Xénese 7:6 "Noé tiña 600 anos cando o diluvio cubriu a terra."

22. Xénese 7:1 "Entón o Señor díxolle a Noé: "Entra na arca ti e toda a túa casa, porque só a ti vin xusto diante de min nesta xeración."

Que grande. era a Arca de Noé?

Deus ofrécelle a Noé instrucións específicas sobre como construír a Arca, incluíndo as súas dimensións, o deseño e os tipos de materiais que debería usar (Xénese 6:13–16). Información como estas deixa claro que a Arca era máis semellante a un buque de carga moderno que a un xoguete de baño para nenos. As dimensións da Arca foron rexistradas en cóbados, pero en termos profanos, podería ter unha lonxitude de 550 pés, un ancho de 91,7 pés e unha altura de 55 pés, aproximadamente un terzo do tamaño do Titanic.

23. Xénese 6:14-16 "Entón fai-te unha arca de madeira de ciprés; fai cuartos nel e cúbreo de brea por dentro e por fóra. 15 Así a construirás: a arca terá trescentos cóbados de longo, cincuenta cóbados de ancho e trinta cóbados de alto. 16Faille un tellado, deixando debaixo do tellado un oco dun cóbado de alto ao redor. Pon unha porta ao costado da arca e fai cubertas inferiores, medias e superiores.”

Cantos animais había na Arca de Noé?

Deus instruíu a Noé que levase dous de cada especie (macho e femia) na Arca dos animais impuros (Xénese 6:19-21). Tamén lle dixeron a Noé que levase sete
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.