50 versículos bíblicos épicos sobre a primavera e a nova vida (esta tempada)

50 versículos bíblicos épicos sobre a primavera e a nova vida (esta tempada)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a primavera?

A primavera é unha época fantástica do ano onde as flores están en auxe e as cousas cobran vida. A primavera é un símbolo dun novo comezo e un recordatorio da fermosa resurrección de Cristo. Imos aprender máis do que di a Escritura.

Citas cristiás sobre a primavera

“A primavera é o xeito de dicir de Deus, unha vez máis.”

Ver tamén: 15 versículos bíblicos alentadores sobre arco da vella (versos poderosos)

“A primavera mostra o que Deus pode facer cun mundo monótono e sucio."

"As raíces profundas nunca dubidan que chegará a primavera."

"Primavera: un bonito recordatorio do fermoso que pode ser realmente o cambio."

"As compañías de seguros refirense aos grandes desastres naturais como "actos de Deus". A verdade é que todas as expresións da natureza, todas as ocorrencias do tempo, xa sexa un tornado devastador ou unha suave chuvia nun día de primavera, son actos de Deus. A Biblia ensina que Deus controla todas as forzas da natureza, tanto destrutivas como produtivas, de forma continua, momento a momento. Jerry Bridges

“Se os crentes decaen no seu primeiro amor, ou nalgunha outra graza, outra graza pode medrar e aumentar, como a humildade, o seu corazón roto; ás veces parece que non medran nas pólas cando poden medrar na raíz; nun cheque a graza estala máis; como dicimos, despois dun inverno duro adoita seguir unha primavera gloriosa”. Richard Sibbes

“Nunca tales unha árbore no inverno. Nunca tome unha decisión negativa notempo baixo. Nunca tomes as túas decisións máis importantes cando esteas no teu peor humor. Agarda. Ten paciencia. Pasará a tormenta. Chegará a primavera". Robert H. Schuller

Deus fixo as diferentes estacións

1. Xénese 1:14 (KJV) "E dixo Deus: Que haxa luces no firmamento do ceo para separar o día da noite; e que sexan para sinais, e para estacións, e para días e anos”. – (O que Deus di sobre a luz)

2. Salmos 104:19 "Fixo a lúa para marcar as estacións; o sol sabe cando poñerse”. (Estacións na Biblia)

3. Salmos 74:16 "O día é teu, e tamén a noite; Estableceches a lúa e o sol.”

4. Salmos 19:1 "Os ceos proclaman a gloria de Deus; os ceos proclaman a obra das súas mans.”

5. Salmos 8:3 "Cando considero os teus ceos, obra dos teus dedos, a lúa e as estrelas, que ti ordenaches."

6. Xénese 8:22 (NVI) "Mentres dure a terra, a sementeira e a colleita, o frío e a calor, o verán e o inverno, o día e a noite nunca cesarán."

7. Salmos 85:11-13 "A fidelidade xorde da terra, e a xustiza mira desde o ceo. 12 O Señor dará o bo, e a nosa terra dará a súa colleita. 13A xustiza vai diante del e prepara o camiño para os seus pasos". – ( Que di a Biblia sobre a fidelidade ?)

A primavera lémbranos que Deus está facendo as cousasnovo

A primavera é tempo de renovación e de novos comezos. É un recordatorio dunha nova tempada. Deus está no negocio de facer cousas novas. Está no negocio de dar vida a cousas mortas. Está no negocio de transformar o seu pobo á imaxe de Cristo. Deus móvese constantemente en ti e a través de ti para cumprir a súa vontade para a súa gloria. Se actualmente estás nunha tempada difícil, lembra que as estacións cambian e lembra que é o Deus Todopoderoso o que vai diante de ti. Nunca te deixou.

8. Santiago 5:7 "Sede, entón, pacientes, irmáns, ata a chegada do Señor. Mira como o labrego agarda a que a terra dea a súa valiosa colleita, agardando pacientemente as choivas do outono e da primavera.”

9. Cantares 2:11-12 (NASB) "Porque velaquí, o inverno pasou, a chuvia rematou e pasou. 12 Xa apareceron as flores na terra; Chegou o tempo de podar as vides, e escoitouse a voz da tartaruga na nosa terra.”

10. Xob 29:23 "Querían que eu falase como a xente anhela a choiva. Bebían as miñas palabras coma unha refrescante choiva de primavera.”

11. Apocalipse 21:5 "E o que estaba sentado no trono dixo: "Velaí, estou facendo novas todas as cousas". Tamén dixo: "Escribe isto, porque estas palabras son fidedignas e verdadeiras".

12. Isaías 43:19 "Porque estou a piques de facer algo novo. Mira, xa comecei! Non o ves? farei uncamiño polo deserto. Crearei ríos no páramo seco.”

13. 2 Corintios 5:17 "Por iso, se alguén está en Cristo, é unha nova creación. O vello pasou. Velaí que chegou o novo!”

14. Isaías 61:11 "Porque así como a terra fai brotar o brote e un xardín fai crecer sementes, así o Señor Soberano fará brotar a xustiza e a loanza ante todas as nacións."

15. Deuteronomio 11:14 "Proporcionarei choiva á túa terra no seu momento, choivas de outono e de primavera, e recollerás o teu gran, o viño novo e o aceite novo."

16. Salmos 51:12 "Devolve-me a alegría da túa salvación, e susténtame cun espírito voluntario". – (Versos bíblicos plenitude de alegría)

17. Efesios 4:23 "e ser renovado no espírito das vosas mentes."

18. Isaías 43:18 (NVI) "Non te lembres das cousas antigas, nin consideres as cousas antigas.

A primavera lémbranos que Deus é fiel

A dor nunca dura para sempre. . Salmos 30:5 "O choro pode durar a noite, pero un grito de alegría chega pola mañá". Pensa na resurrección de Cristo. Cristo experimentou o sufrimento e a morte polos pecados do mundo. Non obstante, Xesús resucitou derrotando o pecado e a morte, aportando salvación, vida e alegría ao mundo. Loa o Señor pola súa fidelidade. A noite e a escuridade da túa dor non durarán para sempre. Haberá un novo día e alegría pola mañá.

19. Lamentacións 3:23 "Grande é a súa fidelidade; as súas misericordias comezan de novo cada mañá.”

20. Salmos 89:1 "Cantarei para sempre a amorosa devoción do Señor; coa miña boca proclamarei a túa fidelidade a todas as xeracións.”

21. Xoel 2:23 "Alégrate, pobo de Sión, alégrate no Señor, o teu Deus, que che deu as choivas do outono porque é fiel. Envíache chuvias abundantes, tanto de outono como de primavera, coma antes.”

22. Oseas 6:3 "¡Oh, que coñezamos ao Señor! Seguimos para coñecelo. Responderanos con tanta seguridade como a chegada do amencer ou a chegada das choivas a principios da primavera.”

23. Zacarías 10:1 "Pídelle ao Señor que chova na primavera; é o Señor quen manda as treboadas. El dá chuvias a todos os pobos e a todos as plantas do campo.”

24. Salmos 135:7 "El fai que as nubes se levanten dos extremos da terra. El xera o raio coa choiva e saca o vento dos seus almacéns.”

25. Isaías 30:23 "Entón enviará choiva pola semente que sementaste na terra, e a comida que proveña da túa terra será rica e abundante. Nese día o teu gando pacerá en pastos abertos.”

26. Xeremías 10:13 "Cando trona, as augas do ceo bruan; Fai que as nubes erguen dende os extremos da terra. El xera o raio coa choiva e fai saír o ventodos seus almacéns.”

27. Salmos 33:4 "Porque a Palabra do Señor é recta, e toda a súa obra faise con fidelidade."

28. Deuteronomio 31:6 "Sed fortes e valentes. Non teñas medo nin te asustes por causa deles, porque o Señor, o teu Deus, vai contigo; nunca te deixará nin te abandonará.”

Manancial de auga

29. Xénese 16:7 "O anxo do Señor atopou a Agar preto dunha fonte no deserto; era a fonte que está á beira do camiño de Shur.”

30. Proverbios 25:26 "Como un manantial enlodado ou un pozo contaminado son os xustos que dan paso aos impíos."

31. Isaías 41:18 "Farei fluír ríos en alturas áridas e fontes nos vales. Converterei o deserto en pozas de auga e o chan seco en fontes.”

32. Xosué 15:9 "Desde o cume do outeiro, o límite que se dirixía á fonte das augas de Neftoé, saía ás cidades do monte Efrón e baixaba cara a Baala (é dicir, Quiriat-Iearim)."

33. Isaías 35:7 "A area ardente converterase nun estanque, a terra sedienta en mananciais burbullantes. Nos asentos onde antes xacían os chacales crecerán herba, canas e papiros.”

34. Éxodo 15:27 "Entón chegaron a Elim, onde había doce fontes de auga e setenta palmeiras, e acamparon alí xunto á auga."

35. Isaías 58:11 "O Señor guiarate sempre; el satisfará as túas necesidades nunha terra e vontade queimada polo solfortalece o teu cadro. Serás coma un xardín ben regado, coma un manancial cuxas augas nunca fallan.”

36. Xeremías 9:1 "Oh, se a miña cabeza fose unha fonte de auga e os meus ollos unha fonte de bágoas! Choraría día e noite polos mortos do meu pobo.”

37. Xosué 18:15 "O lado sur comezaba nos arredores de Quiriat-Iearim ao oeste, e o límite saía na fonte das augas de Neftoah."

As fontes da salvación

Nada neste mundo che satisfará de verdade. Tes relación persoal con Cristo? Confíaste en Cristo para o perdón dos pecados? Nada se pode comparar coa auga que Cristo nos ofrece.

Ver tamén: 60 versículos da Biblia reconfortantes sobre a enfermidade e a curación (enfermo)

38. Isaías 12:3 "Con gozo sacarás auga das fontes da salvación."

39. Feitos 4:12 "A salvación non se atopa en ninguén, porque non hai outro nome debaixo do ceo dado á humanidade polo que debamos ser salvados."

40. Salmos 62:1 "A miña alma agarda en silencio só a Deus; Del vén a miña salvación.”

41. Efesios 2:8-9 (KJV) "Porque pola graza sodes salvos mediante a fe; e iso non de vós mesmos: é don de Deus: 9 Non por obras, para que ninguén se glorie."

Exemplos de primavera na Biblia

42 . 2 Reis 5:19 "E díxolle: Vaite en paz. Así que se apartou del na primavera da terra.”

43. Éxodo 34:18 "Celebrarás a festa dos ázimos. Sete díascomerás pans ázimos, como che ordenei no tempo do mes do millo novo, porque no mes da primavera saíches de Exipto.”

44. Xénese 48:7 "Porque, cando saín de Mesopotamia, Raquel morreu de min na terra de Ohanaán no mesmo camiño, e era primavera; que por outro nome se chama Belén.”

45. 2 Samuel 11:1 "Na primavera do ano, cando os reis saen á batalla, David enviou a Ioab e os seus servos con el e a todo Israel. E arrasaron aos amonitas e sitiaron Rabá. Pero David quedou en Xerusalén."

46. 1 Crónicas 20:1 "Na primavera, no momento en que os reis marchan á guerra, Ioab levou as forzas armadas. Destruíu a terra dos amonitas e foi a Rabá e asediouna, pero David quedou en Xerusalén. Ioab atacou Rabá e deixouna en ruínas."

47. 2 Reis 4:17 "Pero a muller concibiu e na primavera seguinte deu a luz un fillo, como lle dixera Eliseo."

48. 1 Reis 20:26 "A primavera seguinte, Ben-Hadad reuniu aos arameos e subiu a Afek para loitar contra Israel."

49. 2 Crónicas 36:10 "Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor levou a Ioaquín a Babilonia. Moitos tesouros do templo do Señor tamén foron levados a Babilonia naquel tempo. E Nabucodonosor instalou o de Ioaquíntío, Sedequías, como o seguinte rei de Xudá e Xerusalén.”

50. 2 Reis 13:20 "Eliseo morreu e foi enterrado. Agora os asaltantes moabitas adoitaban entrar no país cada primavera.”

51. Isaías 35:1 "O deserto e a terra seca alegraranse; o deserto alegrarase e florecerá. Como o azafrán.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.