50 epinių Biblijos eilučių apie pavasarį ir naują gyvenimą (šiuo metų laiku)

50 epinių Biblijos eilučių apie pavasarį ir naują gyvenimą (šiuo metų laiku)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie pavasarį?

Pavasaris - nuostabus metų laikas, kai žydi gėlės ir viskas atgyja. Pavasaris simbolizuoja naują pradžią ir primena gražų Kristaus prisikėlimą. Sužinokime daugiau apie tai, ką sako Šventasis Raštas.

Krikščioniškos citatos apie pavasarį

"Pavasaris - tai Dievo būdas pasakyti: "Dar kartą"."

"Pavasaris parodo, ką Dievas gali padaryti su niūriu ir purvinu pasauliu."

"Gilios šaknys niekada neabejoja, kad ateis pavasaris."

"Pavasaris - gražus priminimas, kokie gražūs gali būti pokyčiai."

"Draudimo kompanijos dideles stichines nelaimes vadina "Dievo veiksmais". Tiesa yra ta, kad visos gamtos apraiškos, visi orų reiškiniai, nesvarbu, ar tai būtų niokojantis tornadas, ar švelnus lietus pavasario dieną, yra Dievo veiksmai. Biblija moko, kad Dievas valdo visas gamtos jėgas, tiek griaunančias, tiek gaminančias, nuolat, kiekvieną akimirką." Džeris Bridžesas (Jerry Bridges)

"Jei tikintieji nyksta savo pirmojoje meilėje ar kokioje nors kitoje malonėje, tai kita malonė gali augti ir didėti, pavyzdžiui, nuolankumas, jų sudaužyta širdis; kartais atrodo, kad jos neauga šakose, nors gali augti šaknyse; patikrinus malonę, ji prasiveržia labiau; kaip mes sakome, po sunkios žiemos paprastai ateina nuostabus pavasaris." Ričardas Sibbesas

"Niekada nenukirskite medžio žiemą. Niekada nepriimkite neigiamo sprendimo žemaituko metu. Niekada nepriimkite svarbiausių sprendimų, kai esate blogiausios nuotaikos. Palaukite. Būkite kantrūs. Audra praeis. Pavasaris ateis." Robertas H. Šuleris (Robert H. Schuller)

Dievas sukūrė skirtingus metų laikus

1. Pradžios 1:14 (KB) "Dievas tarė: "Tebūna dangaus skliaute šviesuliai, kad skirtų dieną nuo nakties, ir tegul jie bus ženklai, metų laikai, dienos ir metai". (Ką Dievas sako apie šviesą)

2. Ps 104, 19: "Jis padarė mėnulį, kad žymėtų metų laikus; saulė žino, kada nusileisti". (Metų laikai Biblijoje)

3. Ps 74, 16: "Tavo yra diena, taip pat ir naktis, Tu sukūrei mėnulį ir saulę".

4. Ps 19, 1 "Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangus - Jo rankų darbą".

5. Ps 8, 3: "Kai žiūriu į Tavo dangų, Tavo pirštų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kuriuos Tu sutvėrei".

6. Pradžios 8:22 (NIV) "Kol žemė gyvuos, sėja ir derlius, šaltis ir karštis, vasara ir žiema, diena ir naktis nesibaigs".

7. Ps 85, 11-13 "Ištikimybė trykšta iš žemės, o teisumas žvelgia iš dangaus. 12 Viešpats iš tiesų duos, kas gera, ir mūsų žemė duos derlių. 13 Teisumas eina pirma jo ir ruošia kelią jo žingsniams." - (( Ką Biblija sako apie ištikimybę ?)

Pavasaris mums primena, kad Dievas viską daro iš naujo

Pavasaris - tai atsinaujinimo ir naujos pradžios metas. Jis primena apie naują sezoną. Dievas užsiima tuo, kad viską daro nauja. Jis užsiima tuo, kad atgaivina mirusius dalykus. Jis užsiima tuo, kad perkeičia savo žmones į Kristaus atvaizdą. Dievas nuolat juda jumyse ir per jus, kad įvykdytų savo valią savo šlovei. Jei šiuo metu išgyvenate sunkų sezoną, prisiminkite, kadmetų laikai keičiasi ir atminkite, kad prieš jus eina Visagalis Dievas. Jis niekada jūsų nepaliko.

8. Jok 5, 7: "Taigi, broliai ir seserys, būkite kantrūs iki Viešpaties atėjimo. Žiūrėkite, kaip žemdirbys laukia, kol žemė duos vertingą derlių, kantriai laukdamas rudens ir pavasario liūčių."

9. Giesmių giesmė 2, 11-12 (NASB) "Nes štai žiema praėjo, lietus baigėsi ir praėjo. 12 Žiedai jau pasirodė žemėje, atėjo laikas genėti vynmedžius, ir mūsų žemėje pasigirdo balandžių balsas".

10. Job 29, 23 "Jie troško mano kalbų, kaip žmonės trokšta lietaus. Jie gėrė mano žodžius kaip gaivinantį pavasario lietų".

11. Apreiškimo 21,5 "Sėdintysis soste tarė: "Štai aš visa darau nauja." Taip pat jis tarė: "Užrašyk tai, nes šie žodžiai yra patikimi ir teisingi".

12. Iz 43, 19: "Juk aš ruošiuosi daryti kažką naujo. Žiūrėkite, aš jau pradėjau! Argi nematote? Padarysiu kelią per dykumą, sukursiu upes sausoje dykumoje".

13. 2 Korintiečiams 5,17 "Taigi jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Sena praėjo, štai atėjo nauja!"

14. Iz 61, 11: "Nes kaip dirva išleidžia daigus ir sodas priverčia augti sėklas, taip Viešpats padarys, kad visų tautų akivaizdoje išdygtų teisumas ir šlovė".

15. Pakartoto Įstatymo 11,14 "Aš duosiu tavo kraštui lietaus tinkamu laiku, rudens ir pavasario liūčių, ir tu nuimsi derlių: javų, jauno vyno ir šviežio aliejaus".

16. Ps 51, 12: "Atgaivink man savo išgelbėjimo džiaugsmą ir palaikyk mane gailestinga dvasia". (Džiaugsmo pilnatvė Biblijos eilutės)

17. Ef 4, 23 "ir atsinaujinkite savo proto dvasia".

18. Izaijo 43:18 (ESV) "Neprisiminkite buvusių dalykų ir nesvarstykite, kas buvo seniau.

Pavasaris mums primena, kad Dievas yra ištikimas

Skausmas niekada netrunka amžinai. 30 psalmės 5 eilutėje parašyta: "Verksmas gali trukti naktį, Bet džiaugsmo šauksmas ateina rytą." Pagalvokite apie Kristaus prisikėlimą. Kristus patyrė kančią ir mirtį už pasaulio nuodėmes. Tačiau Jėzus prisikėlė nugalėdamas nuodėmę ir mirtį, atnešdamas pasauliui išgelbėjimą, gyvenimą ir džiaugsmą. Šlovinkite Viešpatį už Jo ištikimybę. Naktį ir savo skausmo tamsąnetruks amžinai. Rytą išauš nauja diena ir džiaugsmas.

19. Raudos 3, 23 "Didi jo ištikimybė, jo gailestingumas kiekvieną rytą prasideda iš naujo".

20. Ps 89, 1: "Aš giedosiu apie Viešpaties meilę per amžius, savo lūpomis skelbsiu Tavo ištikimybę visoms kartoms".

Taip pat žr: 25 svarbios Biblijos eilutės apie tyčiojimąsi iš Dievo

21. Joelio 2,23 "Džiaukitės, Siono žmonės, džiaukitės Viešpačiu, savo Dievu, nes jis davė jums rudens lietų, nes yra ištikimas. Jis siunčia jums gausų lietų, rudens ir pavasario lietų, kaip ir anksčiau".

22. Oz 6, 3: "O, kad pažintume Viešpatį! Stenkimės jį pažinti. Jis atsilieps mums taip užtikrintai, kaip aušra ar lietaus atėjimas ankstyvą pavasarį".

23. Zacharijo 10,1 "Prašykite Viešpaties lietaus pavasarį; tai Viešpats siunčia perkūnijas. Jis duoda lietaus lietų visiems žmonėms ir lauko augalus visiems".

24. Ps 135, 7: "Jis verčia debesis kilti nuo žemės pakraščių. Jis sukelia žaibus su lietumi ir iš savo sandėlių išveda vėją".

25. Iz 30, 23 "Tada Jis siųs lietaus sėklai, kurią pasėsi į žemę, ir maistas, gaunamas iš tavo žemės, bus gausus ir turtingas. Tą dieną tavo gyvuliai ganysis atvirose ganyklose".

Taip pat žr: 50 epinių Biblijos eilučių apie Biblijos skaitymą (Kasdienis tyrimas)

26. Jeremijo 10,13 "Kai Jis griaudėja, danguje šniokščia vandenys, Jis verčia debesis kilti nuo žemės pakraščių. Jis sukelia žaibus su lietumi ir iš savo sandėlių iššaukia vėją".

27. Ps 33, 4: "Nes Viešpaties žodis yra teisus, ir visi jo darbai atliekami ištikimai".

28. Pakartoto Įstatymo 31,6 "Būk stiprus ir drąsus. Nebijok ir nebijok dėl jų, nes Viešpats, tavo Dievas, eina su tavimi; jis niekada tavęs nepaliks ir neapleis".

Vandens šaltinis

29. Pradžios 16,7 "Viešpaties angelas rado Hagarą prie šaltinio dykumoje; tai buvo šaltinis, esantis prie kelio į Šūrą".

30. Patarlių 25:26 "Kaip drumstas šaltinis ar užterštas šulinys yra teisieji, kurie pasiduoda nedorėliams".

31. Iz 41, 18: "Aš padarysiu, kad upės tekėtų nederlingose aukštumose ir šaltiniai slėniuose. Dykumą paversiu vandens telkiniais, o išdžiūvusią žemę - šaltiniais".

32. Joz 15,9 "Nuo kalvos viršūnės riba ėjo link Neftoacho vandenų šaltinio, išėjo ties Efrono kalno miestais ir nusileido į Baalą (tai yra Kirjat Jearimą)".

33. Iz 35, 7 "Degantis smėlis taps baseinu, ištroškusi žemė - burbuliuojančiais šaltiniais. Ten, kur kadaise gulėjo šakalai, augs žolė, nendrės ir papirusas".

34. Iš 15, 27 "Tada jie atėjo į Elimą, kur buvo dvylika vandens šaltinių ir septyniasdešimt palmių, ir ten apsistojo prie vandens".

35. Iz 58, 11: "Viešpats visada tave ves, jis patenkins tavo poreikius saulės išdegintoje žemėje ir sustiprins tavo karkasą. Tu būsi kaip gerai laistomas sodas, kaip šaltinis, kurio vandenys niekada neišsenka".

36. Jeremijas 9,1 "O, kad mano galva būtų vandens šaltinis, o akys - ašarų šaltinis! Dieną ir naktį verkčiau dėl savo tautos nužudytųjų".

37. Joz 18,15 "Pietinė pusė prasidėjo nuo Kiriat Jearimo pakraščio vakaruose, o riba išėjo prie Neftoacho vandenų šaltinio".

Išganymo šaltiniai

Niekas šiame pasaulyje jūsų iš tiesų nepatenkins. Ar turite asmeninį ryšį su Kristumi? Ar pasitikite Kristumi dėl nuodėmių atleidimo? Niekas negali prilygti vandeniui, kurį mums siūlo Kristus.

38. Iz 12, 3: "Su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių".

39. Apaštalų darbų 4:12 "Išganymo nėra niekur kitur, nes nėra po dangumi kito vardo, duoto žmonėms, kuriuo galėtume būti išgelbėti".

40. Ps 62, 1: "Mano siela tyloje laukia vien Dievo, iš Jo ateina mano išgelbėjimas".

41. Efeziečiams 2,8-9 (KB) "Jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš savęs: tai Dievo dovana, 9 o ne darbais, kad niekas nesigirtų".

Pavasario pavyzdžiai Biblijoje

42. 2 Kar 5,19 "Jis jam tarė: "Eik ramybėje." Taip jis pasitraukė nuo jo žemės pavasarį".

43. Iš 34,18 "Švęsk neraugintos duonos šventę. 7 dienas valgyk neraugintą duoną, kaip tau įsakiau jaunojo javų mėnesio metu, nes pavasario mėnesį išėjai iš Egipto".

44. Pradžios 48,7 "Man išėjus iš Mesopotamijos, Rachelė mirė nuo manęs Ohanaano krašte, pačioje kelionėje, ir buvo pavasaris; aš ėjau į Efratą ir palaidojau ją prie Efratos kelio, kuris kitu vardu vadinamas Betliejumi".

45. 2 Samuelio 11,1 "Metų pavasarį, kai karaliai išeina į mūšį, Dovydas pasiuntė Joabą ir su juo savo tarnus bei visą Izraelį. Jie nusiaubė amonitus ir apgulė Rabą. Bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje".

46. 1 Kronikų 20,1 "Pavasarį, kai karaliai išeina į karą, Joabas išvedė ginkluotąsias pajėgas. Jis nusiaubė amonitų kraštą, nuėjo į Rabą ir ją apgulė, bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Joabas puolė Rabą ir paliko ją sugriautą".

47. 2 Karalių 4:17 "Bet moteris pastojo ir kitą pavasarį pagimdė sūnų, kaip Eliziejus jai buvo sakęs".

48. 1 Karalių 20:26 "Kitą pavasarį Ben-Hadadas surinko aramėjų kariuomenę ir išvyko į Afeką kovoti su Izraeliu".

49. 2 Kronikų 36,10 "Pavasarį karalius Nebukadnecaras išvežė Jehojachiną į Babiloną. Tuo metu į Babiloną buvo išvežta ir daug lobių iš Viešpaties šventyklos. Nebukadnecaras paskyrė Jehojachino dėdę Zedekiją kitu Judo ir Jeruzalės karaliumi".

50. 2 Kar 13,20 "Eliziejus mirė ir buvo palaidotas. Dabar kiekvieną pavasarį į šalį įžengdavo moabitų plėšikai".

51. Iz 35, 1: "Dykuma ir išdžiūvusi žemė džiūgaus, dykuma džiūgaus ir žydės. Kaip krokus".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.