50 svarbių Biblijos eilučių apie sėkmę

50 svarbių Biblijos eilučių apie sėkmę
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie sėkmę?

Visi trokštame sėkmės, tačiau tikintysis trokšta kitokios sėkmės nei pasaulis. Sėkmė krikščioniui yra paklusnumas žinomai Dievo valiai, nesvarbu, ar tai reikštų, kad tenka išgyventi išbandymus, ar gauti palaiminimą. Tikroji sėkmė - tai daryti tai, ko Dievas mums nori, net jei tai skausminga, mums kainuoja ir t. t. Daugelis žmonių žvelgia į mega bažnyčias, tokias kaip Džoelio Ostino (Joel Osteen) bažnyčia, tačiau tai nėra sėkmė.

Jėzus sakė: "Saugokitės bet kokio godumo, nes žmogaus gyvenimas nesusideda iš jo turto gausos".

Jis moko klestėjimo evangelijos, o Dievas niekur nedalyvauja. Savo bažnyčioje galite turėti milijoną žmonių, ir tai gali būti pati nesėkmingiausia bažnyčia Dievo akyse, nes Dievo joje nėra.

Bažnyčia iš 3 žmonių, kurią Dievas liepė įkurti, yra daug sėkmingesnė, ir nors ji yra maža, Dievas nori, kad kai kurie žmonės turėtų mažus tarnavimus Jo šlovei.

Taip pat žr: 25 svarbios Biblijos eilutės apie sukčiavimą

Krikščioniškos citatos apie sėkmę

"Sėkmė yra tame pačiame kelyje kaip ir nesėkmė; sėkmė yra tik šiek tiek toliau." Jackas Hylesas

Jei mūsų tapatybė yra mūsų darbas, o ne Kristus, sėkmė bus mūsų galvose, o nesėkmė - mūsų širdyse." Tim Keller.

"Ką nors prarasti Dievo valioje reiškia rasti kažką geresnio." Džekas Hailzas

"Geriau patirti nesėkmę, kai tikslas galiausiai pavyks, nei sėkmę, kai tikslas galiausiai žlugs."

- Peteris Maršalas

"Skirtumas tarp sėkmės ir nesėkmės yra darbas." Jackas Hylesas

Nesėkmė nėra sėkmės priešingybė, ji yra sėkmės dalis

"Didžiausia mūsų baimė turėtų būti ne nesėkmė, bet sėkmė, kai gyvenime pavyksta tai, kas iš tikrųjų nėra svarbu." Francis Čanas

"Tie, kuriems nepasisekė, dažnai pirmieji pamato Dievo sėkmės formulę." Erwinas Lutzeris

"Nesėkmė nereiškia, kad jums nepasisekė, tai tik reiškia, kad jums dar nepasisekė." Robertas H. Šuleris (Robert H. Schuller)

"Didžioji sėkmės paslaptis - eiti per gyvenimą kaip žmogus, kuris niekada nesnaudžia." Albertas Šveiceris

"Žemėje neturime nieko bendra su sėkme ar jos rezultatais, o tik su tuo, kad esame ištikimi Dievui ir dėl Dievo, nes būtent nuoširdumas, o ne sėkmė yra saldus kvapas Dievo akivaizdoje." Frederikas V. Robertsonas

"Kai Dievas kviečia tave kažkam, Jis ne visada kviečia tave sėkmei, Jis kviečia tave paklusti! Kvietimo sėkmė priklauso nuo Jo, o paklusnumas - nuo tavęs." Davidas Wilkersonas

Dieviškoji sėkmė ir žemiškoji sėkmė

Daugelis žmonių nori savo šlovės, o ne Viešpaties šlovės. Jie nori būti žinomi kaip sėkmės istorija ir turėti didelį vardą. Ar esate pasirengę vykdyti Dievo valią, net jei tai reiškia, kad jums nebus šlovės ir jūsų vardas bus toks menkas?

Jei Dievas lieptų jums pradėti tarnystę, ar norėtumėte tai daryti, jei tai reikštų, kad tik vienas žmogus išgirs jūsų pamokslą, ir tai būtų valytojas, kuris valo patalpas? Ar norite to, ko norite jūs, ar to, ko nori Dievas? Ar norite, kad jus matytų žmonės, ar norite, kad Dievas būtų matomas?

1. Filipiečiams 2,3 nieko iš savanaudiškų ambicijų ar puikybės, bet nuolankiai laikykite kitus svarbesniais už save. - (Nuolankumo Raštai)

2. Jn 7, 18 Kas kalba savo nuožiūra, tas tai daro siekdamas asmeninės šlovės, o kas siekia šlovės to, kuris jį siuntė, yra tiesos žmogus; jame nėra nieko melagingo.

3. Jn 8, 54 Jėzus atsakė: "Jei aš save šlovinu, mano šlovė nieko nereiškia. Mano Tėvas, kurį jūs laikote savo Dievu, yra tas, kuris mane šlovina.

Sėkmė yra paklusnumas Dievo valiai

Sėkmė - tai daryti tai, ką Dievas liepė daryti, nepaisant kainos ir pasekmių. Žinau, kad kartais tai sunku, bet kadangi Dievo meilė tokia didelė, privalome tai daryti.

4. 2 Korintiečiams 4, 8-10. Esame iš visų pusių prispausti, bet ne sutriuškinti; suglumę, bet ne nusiminę; persekiojami, bet ne apleisti; mušami, bet ne sunaikinti. Mes visada nešiojame savo kūne Jėzaus mirtį, kad ir Jėzaus gyvenimas apsireikštų mūsų kūne.

5. Lk 22, 42-44 " Tėve, jei nori, atimk nuo manęs šią taurę, tačiau tebūnie ne mano, bet tavo valia." Jam pasirodė angelas iš dangaus ir jį sustiprino. Slegiamas kančios, jis dar karščiau meldėsi, ir jo prakaitas kaip kraujo lašai krito ant žemės.

Dievas nori, kad jums sektųsi

Net jei tai yra kažkas kilnaus, pavyzdžiui, bažnyčios įkūrimas, mes nesielgiame sėkmingai, jei nusprendžiame įkurti bažnyčią, o Dievas nori, kad darytume ką nors kita, pavyzdžiui, būtume valytojais. Tai priklauso nuo Jo valios ir laiko.

6. Apd 16, 6-7 Paulius ir jo palydovai keliavo po Frygijos ir Galatijos kraštą, Šventajai Dvasiai neleidus skelbti žodžio Azijos provincijoje. Priėję Mysijos pasienį, jie bandė įžengti į Bitiniją, bet Jėzaus Dvasia jiems neleido.

7. Mt 6, 33 Bet pirmiausia ieškokite jo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus duota.

Sėkmė Dievo akyse

Kartais žmonės sakys dalykus, kurie jus išblaškys, pavyzdžiui: "Kodėl tu tai darai, tai nesėkminga, Dievas aiškiai nėra su tavimi, bet žmonės nežino, ką Dievas tau pasakė".

Žmonių akyse tai gali būti nesėkminga, bet Dievo akyse tai yra sėkminga, nes Jis liepė jums tai daryti, Jis leido tai daryti ir, nors galite patirti išbandymų, Jis padarys kelią. Ar prisimenate Jobo istoriją? Jo žmona ir draugai pasakojo jam dalykus, kurie buvo netiesa. Jis buvo Dievo valioje. Sėkmė ne visada atrodo taip, kaip mes manome, kad turėtų būti. Sėkmė gali būti išbandymas.kuris veda į palaiminimą.

8. Jobo 2,9-10 Jo žmona jam tarė: ,,Ar tu vis dar laikaisi savo sąžiningumo? Prakeik Dievą ir mirk!" Jis atsakė: ,,Tu kalbi kaip kvaila moteris. Argi turėtume priimti iš Dievo gėrį, o ne bėdą?" Visa tai sakydamas Jobas nenusidėjo.

9. 1 Jn 2, 16-17. Juk visa, kas yra pasaulyje - kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, - ateina ne iš Tėvo, bet iš pasaulio. Pasaulis ir jo geismai praeina, o kas vykdo Dievo valią, tas gyvena per amžius.

Kartais sėkmė Dievo akyse padeda mums augti nuolankumu.

Pasodina mus į galą ir padeda tam, kuris veda. Laiko virvę tam, kuris leidžiasi į šulinį. Grupė žmonių meldžiasi gale, o pamokslininkas veda. Būti tarnu yra sėkmė.

10. Mk 9, 35 Sėdėdamas Jėzus pasišaukė Dvylika ir tarė: "Kas nori būti pirmas, turi būti pats paskutinis ir visų tarnas."

11. Mk 10, 43-45. Bet tarp jūsų nėra taip: "Kas nori tapti tarp jūsų didis, tebūna jūsų tarnas, o kas nori būti tarp jūsų pirmas, tebūna visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį".

12. Jn 13, 14-16. Dabar, kai aš, jūsų Viešpats ir Mokytojas, nuploviau jums kojas, ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad darytumėte, kaip aš jums padariau. Iš tiesų sakau jums: nė vienas tarnas nėra didesnis už savo šeimininką ir nė vienas pasiuntinys nėra didesnis už tą, kuris jį siuntė.

Ar Dievas užtikrina finansinę sėkmę?

Taip, ir palaiminimuose nėra nieko blogo. Aš meldžiuosi už šį palaiminimą. Tačiau Dievas mus laimina, kad galėtume būti palaiminimu kitiems, o ne tam, kad būtume godūs. Jei Dievas jus laimina finansiškai, šlovė Dievui. Jei Jis jus laimina išbandymais, kurie padeda nešti vaisių, augti ir labiau pažinti Dievą, tada šlovė Dievui.

13. Pakartoto Įstatymo 8,18 Atsimink Viešpatį, savo Dievą, nes jis yra tas, kuris duoda tau galią įgyti turtų, kad patvirtintų savo sandorą, kurią prisiekė tavo tėvams, kaip ir šiandien.

Kai būsite Dievo valioje, Jis atvers jums duris. Evangelizacija, mokykla, sutuoktinis, darbas ir t. t.

14. Pradžios 24,40 "Jis atsakė: 'Viešpats, kurio akivaizdoje ištikimai vaikščiojau, atsiųs su tavimi savo angelą ir padarys tavo kelionę sėkmingą, kad galėtum paimti žmoną mano sūnui iš mano giminės ir iš mano tėvo giminės.

15. Patarlių 2,7 Jis saugo sėkmę doriems, jis yra skydas tiems, kurių elgesys nepriekaištingas,

16. 1 Samuelio 18,14 Visa, ką jis darė, jam labai sekėsi, nes Viešpats buvo su juo.

17. Apreiškimo 3, 8. Aš žinau tavo darbus. Štai aš tau padėjau atviras duris, kurių niekas negali uždaryti. Žinau, kad tu turi mažai jėgų, bet tu laikaisi mano žodžio ir neišsižadėjai mano vardo.

Kaip Dievas apibrėžia sėkmę?

Vien tik tikras tikėjimas Kristumi pakeis jūsų gyvenimo centrą iš jūsų valios į Dievo valią.

Turėsite naujų troškimų dėl Kristaus, kad galėtumėte gyventi Jam patinkantį gyvenimą. Gyvenimas pagal Dievo žodį suteiks jums sėkmę. Turėtumėte ne tik jį skaityti ir įsiminti, bet ir juo vadovautis.

18. Joz 1,8 "Šita Įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet ją apmąstyk dieną ir naktį, kad rūpestingai vykdytum visa, kas joje parašyta, nes tada tavo kelias bus sėkmingas, tada tau seksis.

Dievas laimina jus sėkme

Kai eini su Viešpačiu, Dievas visada yra šalia tavęs ir laimina tave tavo darbe. Dievas tiesia kelią. Dievui tenka visa šlovė.

19. Pakartoto Įstatymo 2,7 "Nes Viešpats, tavo Dievas, laimino tave visuose tavo darbuose; Jis žinojo tavo klajones per šią didelę dykumą. Šituos keturiasdešimt metų Viešpats, tavo Dievas, buvo su tavimi; tau nieko netrūko".

20. Pradžios 39,3 "Potifaras tai pastebėjo ir suprato, kad Viešpats buvo su Juozapu ir teikė jam sėkmę visame, ką jis darė".

21. 1 Samuelio 18,14 "Visa, ką jis darė, jam labai sekėsi, nes Viešpats buvo su juo".

Vaikščiodami su Viešpačiu turite nuolat išpažinti savo nuodėmes. Tai yra sėkmės dalis.

22. 1 Jn 1, 9 Jei išpažįstame savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų neteisybių.

23. Patarlių 28:13 "Kas slepia savo nuodėmes, tam nepasiseks, o kas jas išpažįsta ir jų atsisako, sulauks gailestingumo".

24. Ps 51, 2: "Nuplauk mane nuo mano kaltės ir apvalyk mane nuo mano nuodėmės".

25. Ps 32, 5 "Pagaliau išpažinau Tau visas savo nuodėmes ir nustojau stengtis slėpti savo kaltę. Sakiau sau: "Išpažinsiu savo maištą Viešpačiui." Ir Tu man atleidai! Visa mano kaltė išnyko."

Melskitės už sėkmę, žvelgdami į Viešpatį ir Jo valią.

26. Ps 118, 25. Prašau, Viešpatie, išgelbėk mus. Prašau, Viešpatie, suteik mums sėkmę.

27. Nehemijo 1,11 Viešpatie, išklausyk mano maldą! Išklausyk maldas tų iš mūsų, kurie džiaugiasi Tavo garbe. Prašau, suteik man šiandien sėkmę, padaryk, kad karalius būtų man palankus. Įdėk į jo širdį, kad būtų man palankus." Tomis dienomis buvau karaliaus taurininkas.

Tegul Dievas suteikia jums sėkmę

Užuot laukę atsakymo, tikėkitės atsakymo. Tikėkitės, kad Dievas suteiks jums sėkmę. Tikėkite, kad Jis tai padarys.

28. Nehemijo 2,20 Aš jiems atsakiau: "Dangaus Dievas duos mums sėkmę. Mes, jo tarnai, pradėsime atstatymą, o jūs neturite jokios dalies Jeruzalėje ir jokių pretenzijų ar istorinių teisių į ją".

29. Pradžios 24,42 "Šiandien atėjęs prie šaltinio tariau: 'Viešpatie, mano šeimininko Abraomo Dieve, jei nori, suteik sėkmę kelionei, į kurią atėjau.

30. 1 Kronikų 22,11 "Dabar, mano sūnau, tegul Viešpats būna su tavimi ir tegul tau sekasi statyti Viešpaties, savo Dievo, namus, kaip jis sakė.

Sėkmė gali atrodyti kaip nesėkmė.

Buvo pamokslininkas, į kurio pamaldas niekada niekas neateidavo, bet netoliese gyveno 11 metų vaikas. Jo tarnystė pasaulyje niekada nebūtų laikoma sėkminga, bet tas 11 metų vaikas buvo išgelbėtas, užaugo ir Dievas jį panaudojo milijonams žmonių išgelbėti. Nežiūrėkite į tai, kas matoma.

Jėzus pasauliui buvo didžiausia nesėkmė. Žmogus, teigiantis, kad yra Dievas, kuris negalėjo išsigelbėti ant kryžiaus. Šventas Dievas turi mus nubausti, bet Jis padarė mums kelią. Dievas sutrynė savo Sūnų, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Jis padarė būdą, kaip susitaikyti su Juo atgailaujant ir pasitikint vien Jėzumi Kristumi. Tai yra sėkmės istorija.

31. 1 Korintiečiams 1,18 Nes žinia apie kryžių yra kvailystė tiems, kurie žūsta, bet mums, kurie esame išgelbėjami, ji yra Dievo galybė.

Priminimai

32. Patarlių 15:22 "Planai žlunga dėl patarimų stokos, bet su daugeliu patarėjų jie pavyksta".

33. Ps 21, 11: "Nors jie rengia prieš tave piktus kėslus ir rezga piktus planus, jiems nepavyks".

34. Ekleziasto 11:6 "Sėk savo sėklą ryte, o vakare tegul tavo rankos nedirba tuščiai, nes nežinai, kas pavyks: ar tas, ar anas, ar abu vienodai gerai seksis".

35. Joz 1, 7 "Būkite stiprūs ir labai drąsūs. Stenkitės laikytis viso įstatymo, kurį jums davė mano tarnas Mozė; nenukrypkite nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, kad jums sektųsi visur, kur tik eisite".

36. Ekleziasto 10:10 "Naudojant buką kirvį, reikia didelės jėgos, tad galąskite ašmenis. Tokia yra išminties vertė - ji padeda pasiekti sėkmę."

37. Job 5, 12: "Jis sugriauna gudriųjų planus, kad jų rankos nepasiektų sėkmės".

Sėkmės pavyzdžiai Biblijoje

38. 1 Kronikų 12,18 "Tuomet Dvasia nužengė ant trisdešimties vado Amasajo ir jis tarė: "Mes esame tavo, Dovydai! Mes esame su tavimi, Jesės sūnau! Sėkmė, sėkmė tau ir sėkmė tiems, kurie tau padeda, nes tavo Dievas tau padės." Taigi Dovydas juos priėmė ir paskyrė savo žygio būrių vadais."

39. Teisėjų 18,4-5 "Jis papasakojo jiems, ką Michėjas jam buvo padaręs, ir tarė: "Jis mane pasamdė, ir aš esu jo kunigas". 5 Tada jie jam tarė: "Prašau, pasiteirauk Dievo, ar mūsų kelionė bus sėkminga".

40. 1 Samuelio 18,5 "Kad ir į kokią misiją Saulius jį siųsdavo, Dovydui taip sekėsi, kad Saulius jam suteikė aukštą laipsnį kariuomenėje. Tai patiko visiems kariams, taip pat ir Sauliaus karininkams."

41. Pradžios 24,21 "Nepratardamas nė žodžio, vyras atidžiai stebėjo ją, norėdamas sužinoti, ar VIEŠPATS padarė jo kelionę sėkmingą, ar ne".

42. Rom 1, 10 "visada meldžiuosi, prašydamas, kad galbūt dabar, pagaliau Dievo valia, man pavyktų ateiti pas jus".

43. Ps 140, 8: "Viešpatie, neleisk piktiems žmonėms įsigalėti. Neleisk, kad jų piktiems sumanymams pavyktų, nes jie taps išdidūs".

44. Iz 48, 15: "Aš pasakiau: "Aš pašaukiau Kyrą! Aš pasiųsiu jį į šį žygį ir padėsiu jam jį sėkmingai įvykdyti.

45. Jeremijo 20,11 "Bet Viešpats yra su manimi kaip baisus karys, todėl mano persekiotojai suklups, jie manęs nenugalės. Jie bus labai sugėdinti, nes jiems nepavyks. Jų amžina gėda niekada nebus užmiršta".

46. Jeremijo 32,5 "Jis nuves Zedekiją į Babiloną, ir aš ten su juo susidorosiu", - sako Viešpats, - "jei kovosi su babiloniečiais, tau niekada nepavyks".

47. Nehemijo 1,11 "Viešpatie, tegul Tavo ausis būna dėmesinga šio Tavo tarno maldai ir maldai Tavo tarnų, kurie su malonumu gerbia Tavo vardą. Suteik šiandien savo tarnui sėkmę, suteikdamas jam malonę šio žmogaus akivaizdoje." "Aš buvau karaliaus taurininkas".

48. Job 6, 13: "Ne, aš esu visiškai bejėgis, be jokios sėkmės galimybės".

Taip pat žr: 22 svarbios Biblijos eilutės apie žmogaus baimę

49. 1 Kronikų 12,18 "Tuomet Dvasia nužengė ant trisdešimties vado Amasajo ir jis tarė: "Mes esame tavo, Dovydai! Mes esame su tavimi, Jesės sūnau! Sėkmė, sėkmė tau ir sėkmė tiems, kurie tau padeda, nes tavo Dievas tau padės." Taigi Dovydas juos priėmė ir paskyrė savo žygio būrių vadais."

50. 1 Samuelio 18:30 "Filistinų vadai ir toliau eidavo į mūšį, ir vis dažniau Dovydas susilaukdavo didesnės sėkmės nei kiti Sauliaus karininkai, ir jo vardas tapo gerai žinomas".

Premija

Patarlių 16:3 "Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo planai bus sėkmingi."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.