देवाविषयी 25 प्रमुख बायबल वचने पडद्यामागे कार्यरत आहेत

देवाविषयी 25 प्रमुख बायबल वचने पडद्यामागे कार्यरत आहेत
Melvin Allen

हे देखील पहा: मांजरींबद्दल 15 अद्भुत बायबल वचने

देवाबद्दल बायबलमधील वचने काम करत आहेत

घाबरू नका! तुम्ही काळजी करू नका. परमेश्वराला तुमच्या चिंता माहीत आहेत आणि तो तुम्हाला सांत्वन देणार आहे, पण तुम्ही त्याच्याकडे यावे. देव सध्या काम करत आहे!

जरी सर्व काही तुटत आहे असे वाटत असले तरी ते प्रत्यक्षात जागेवर पडत आहे. ज्या गोष्टी तुम्हाला अवरोधित करत आहेत असे तुम्हाला वाटते त्या गोष्टी देव त्याच्या गौरवासाठी वापरणार आहे. देव मार्ग काढेल.

देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही विशिष्ट क्षेत्रात सर्वोत्तम असण्याची गरज नाही. देव तुमच्या प्रार्थना ऐकतो.

लक्षात ठेवा की आपण अशा देवाची सेवा करतो जो आपण विचार करतो किंवा कल्पनेपेक्षा खूप पुढे करू शकतो. जरा शांत हो! हे आता दुखत आहे, परंतु फक्त त्याची प्रतीक्षा करा. तो विश्वासू असल्याचे सिद्ध होईल.

तुमच्या चिंता तात्पुरत्या आहेत, परंतु प्रभु आणि त्याची कृपा चिरंतन आहे. देव तुम्हाला आत्ता समजत नसलेल्या मार्गाने जात आहे. शांत राहा आणि त्याला तुमच्या हृदयातील वादळ शांत करू द्या.

त्याच्याकडे प्रार्थनेत जा आणि जोपर्यंत तुमचे मन त्याच्यावर केंद्रित होत नाही तोपर्यंत तिथेच रहा. ही वेळ आहे फक्त विश्वास ठेवण्याची आणि पूजा करण्याची!

देव कार्य कोट करत आहे

"जर तुम्ही त्याबद्दल प्रार्थना करत असाल तर देव त्यावर कार्य करत आहे."

“देव तुमच्यासाठी गोष्टी घडवून आणत आहे. तुम्हाला ते दिसत नसतानाही, तुम्हाला ते जाणवत नसतानाही, जरी ते स्पष्ट दिसत नसले तरीही. देव तुमच्या प्रार्थनेवर काम करत आहे.”

“देवाची योजना नेहमीच सर्वोत्तम असते. कधीकधी प्रक्रिया वेदनादायक आणि कठीण असते. पण हे विसरू नका की जेव्हा देव शांत असतो तेव्हा तो काहीतरी करत असतोत्यांच्यापेक्षा मौल्यवान? तुमच्यापैकी कोणी चिंता करून तुमच्या आयुष्यात एक तास वाढवू शकतो का?

17. हबक्कूक 2:3 कारण अजूनही दृष्टान्त त्याच्या ठरलेल्या वेळेची वाट पाहत आहे; ते शेवटपर्यंत घाई करते - ते खोटे बोलणार नाही. जर ते मंद वाटत असेल तर प्रतीक्षा करा; तो नक्कीच येईल; उशीर होणार नाही.

18. गलतीकरांस 6:9 आणि आपण चांगले करण्यात खचून जाऊ नये, कारण आपण हार मानली नाही तर योग्य वेळी आपण कापणी करू.

19. स्तोत्र 27:13-14 मला याची खात्री आहे: मी जिवंत लोकांच्या देशात परमेश्वराचा चांगुलपणा पाहीन. परमेश्वराची वाट पाहा; खंबीर व्हा आणि मनापासून परमेश्वराची वाट पाहा.

20. स्तोत्र 46:10 तो म्हणतो, “ शांत राहा आणि मी देव आहे हे जाणून घ्या; मी राष्ट्रांमध्ये उंच होईन, मी पृथ्वीवर उंच होईन.”

लढाई जिंकेपर्यंत प्रार्थनेसाठी घ्या.

देवाचा शोध घ्या! जेव्हा तुम्ही दिवसेंदिवस तुमच्या परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करता आणि देवावर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा ते तुम्हाला मारून टाकते! यामुळे नैराश्य आणि एकाकीपणाची भावना निर्माण होते.

मी अशी प्रकरणे पाहिली आहेत जिथे लोक कठीण परिस्थितीत गेले आणि त्यामुळे अत्यंत नैराश्य आले. सैतान धोकादायक आहे. मनावर कसा परिणाम करायचा हे त्याला माहीत आहे. जर तुम्ही त्याला हरवले नाही तर ते तुम्हाला हरवणार आहे!

तुमच्यापैकी काही बदलत आहेत आणि तुमच्या वेदनांमुळे तुम्ही आध्यात्मिकरित्या कोरडे होत आहात. उठा आणि लढा! प्रार्थनेत जीव गमवावा लागला तर जीव गमवावा. आपण एक विजयी आहात! स्वतःला देवापासून दूर लपवा. तिथे काहीतरी आहेएकटे पडणे आणि देवाची उपासना करणे जे तुम्हाला असे म्हणण्यास प्रवृत्त करते, "माझा देव मला अपयशी ठरणार नाही!"

उपासनेमुळे हृदय बदलते आणि ते तुमचे हृदय जिथे हवे तिथे ठेवते. जेव्हा मी देवाबरोबर एकटा असतो तेव्हा मला माहित असते की मी त्याच्या बाहूंमध्ये सुरक्षित आहे. ही परिस्थिती कठीण असू शकते, काय चालले आहे हे मला कदाचित माहित नसेल, परंतु प्रभु मी ते तुमच्या हातात सोडतो! देवा मला तुला जाणून घ्यायचे आहे. देवा मला तुझी अधिक उपस्थिती हवी आहे!

बर्‍याचदा आपल्याला फक्त देवाची उपासना करायची असते आणि त्याला ओळखायचे असते आणि तो बाकीचे हाताळतो. पवित्र शास्त्र म्हणते की प्रथम त्याचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व शोधा, आणि या सर्व गोष्टी जोडल्या जातील. जेव्हा तुम्ही परमेश्वरासोबत सेवन कराल तेव्हा तुम्हाला एक प्रचंड शांती मिळेल.

21. फिलिप्पैकर 4:6 कशाचीही चिंता करू नका, तर प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना व विनंती करून आभारप्रदर्शनासह तुमच्या विनंत्या देवाला कळवाव्यात.

22. लूक 5:16 पण येशू अनेकदा एकाकी ठिकाणी जाऊन प्रार्थना करत असे.

23. रोमन्स 12:12 आशेने आनंद करा, संकटात धीर धरा, प्रार्थनेत सतत रहा.

कठीण काळ अपरिहार्य असतो.

आपण कधीही करू नये असा विचार करणे म्हणजे मी वाईट काळातून जात आहे किंवा देवाने माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर दिले नाही. मी केलेले आहे. कदाचित देव अजूनही मला शिक्षा करत असेल, कदाचित मी आज खूप गर्विष्ठ होतो, मी पुरेसा चांगला नाही, इ.

जर परीक्षा आपल्यावर अवलंबून असतील तर आपण नेहमीच परीक्षांमध्ये असू. आम्ही श्वास घेऊ शकणार नाही! आम्ही ते पापी आहोत आणि आम्ही करूचुका! तुमची कामगिरी फारशी चांगली नाही. तुमचा आनंद केवळ ख्रिस्ताकडून येऊ द्या.

सर्वात धर्मी माणसे कठीण परीक्षांना सामोरे गेले. जोसेफ, पॉल, पीटर, ईयोब इ. देव त्यांच्यावर वेडा झाला नाही, परंतु ते सर्व परीक्षांना सामोरे गेले. आशा गमावू नका! देव तुमच्या पाठीशी आहे.

देवाने मला एकाकीपणाच्या अवस्थेतून जाण्याची परवानगी दिली जेणेकरून मी त्याच्याबरोबर एकटे राहण्यास शिकू शकेन आणि त्याच्यावर अधिक अवलंबून राहू शकेन. देवाने मला आर्थिक अडचणींमधून जाण्याची परवानगी दिली जेणेकरून मी माझ्या आर्थिक बाबतीत त्याच्यावर अधिक विश्वास ठेवू शकेन आणि त्यामुळे मी माझे आर्थिक व्यवस्थापन कसे चांगले करावे हे शिकू शकेन.

माझ्या विश्वासाच्या वाटचालीत मी अनेक परीक्षांना तोंड दिले आहे, पण देव नेहमीच माझ्यासोबत आहे. मी ज्या गोष्टीतून जाईन त्यापेक्षा देव आता माझ्यासाठी खरा आहे. मी देवावर नेहमीपेक्षा जास्त प्रेम करतो. देव तुमच्यात निराश नाही. देव काम करत आहे. तुम्ही त्याच्यावर सर्वकाही विश्वास ठेवू शकता!

24. योहान 16:33 “माझ्यामध्ये तुम्हांला शांती मिळावी म्हणून मी तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. या जगात तुम्हाला त्रास होईल. पण मनावर घ्या! मी जगावर मात केली आहे.”

25. स्तोत्रसंहिता 23:4 मी अंधाऱ्या दरीतून जात असतानाही मला कोणत्याही धोक्याची भीती वाटत नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस; तुझी काठी आणि तुझी काठी ते मला सांत्वन देतात.

तुझ्यासाठी.”

“देव वेळ आणि दबाव वापरून सुरवंटांना फुलपाखरात, वाळूचे मोत्यांमध्ये आणि कोळशाचे हिऱ्यात बदल करतो. तो तुमच्यावरही काम करत आहे.”

“तुम्ही आहात तिथे तुम्ही या क्षणी असावं अशी देवाची इच्छा आहे. प्रत्येक अनुभव हा त्याच्या दैवी योजनेचा भाग आहे.”

"आपल्या वाटेत देव काम करत आहे."

"देवाच्या मार्गाने केलेल्या कामाला देवाच्या पुरवठ्याची कधीच कमतरता भासणार नाही." हडसन टेलर

आमच्या प्रतीक्षेत, देव काम करत आहे

आम्ही बोलतो तसे देव तुमच्यासाठी लढत आहे. मी निर्गमन द्वारे वाचत आहे आणि मी जे काही पाहतो तो देव त्याच्या मुलांच्या जीवनात कार्य करतो याबद्दलचा एक अध्याय आहे.

या अध्यायाद्वारे देव माझ्याशी बोलला आहे आणि मी प्रार्थना करतो की तुम्ही निर्गम ३ वाचा आणि त्याला तुमच्याशी बोलण्याची परवानगी द्या. तुम्ही त्याला पाहा किंवा न पाहिले तरी देव कामात आहे.

मी निर्गम 3 वाचायला सुरुवात करताच माझ्या लक्षात आले की देवाने त्याच्या लोकांची ओरड ऐकली. देव माझे ऐकतो का हे जाणून घेण्यापूर्वी मी परीक्षांमध्ये होतो आणि निर्गम 3 आम्हाला दाखवते की तो करतो. देव तुमचे दुःख पाहतो! त्याला तुमच्या वेदना माहित आहेत! तो तुझे रडणे ऐकतो! तुम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात करण्यापूर्वीच त्याला उत्तर मिळाले होते. 5><0 इस्राएल लोक मदतीसाठी ओरडत असताना देव मोशेद्वारे कार्य करत होता. तुम्हाला कदाचित ते दिसणार नाही, तुम्हाला ते कसे समजणार नाही, पण देव कामावर आहे आणि तो तुम्हाला सोडवणार आहे! फक्त एक क्षण शांत राहा जेणेकरून तुम्हाला कळेल की मदत मार्गावर आहे. तुम्ही सध्या काळजी करत असताना देव आधीच कामावर आहे.

१. निर्गम ३:७-९परमेश्वर म्हणाला, “मी मिसरमध्ये असलेल्या माझ्या लोकांचे दु:ख पाहिले आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमुळे मी त्यांच्या आक्रोशाकडे लक्ष दिले आहे, कारण त्यांच्या दु:खाची मला जाणीव आहे. म्हणून मी त्यांना इजिप्शियन लोकांच्या सामर्थ्यापासून सोडवण्यासाठी आणि त्या देशातून चांगल्या आणि प्रशस्त प्रदेशात, दूध आणि मधाने वाहणाऱ्या देशात, कनानी, हित्ती आणि लोकांच्या ठिकाणी आणण्यासाठी खाली आलो आहे. अमोरी आणि पेरिज्जी आणि हिव्वी आणि जेबुसी. आता पाहा, इस्राएलच्या मुलांचा आक्रोश माझ्याकडे आला आहे. शिवाय, इजिप्शियन लोक त्यांच्यावर किती अत्याचार करीत आहेत ते मी पाहिले आहे.

2. यशया 65:24 त्यांनी हाक मारण्यापूर्वी मी उत्तर देईन; ते बोलत असताना मी ऐकेन.

तुमच्या अविश्वासातही देव काम करत असतो.

तुम्ही काळजी करण्यात इतके व्यस्त असता तेव्हा हे समजणे कठिण असते की देव कामावर आहे हे तुम्हाला दिसत नाही. दृष्टीक्षेपात सुधारणेचा छोटासा इशारा. त्याच्या वचनांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. देवाने इस्राएल लोकांना प्रोत्साहन देणारा संदेश पाठवला, पण त्यांच्या निराशेमुळे त्यांनी ऐकले नाही.

त्यांनी स्वतःला विचार केला की आम्ही हे सर्व आधी ऐकले आहे, परंतु आम्ही अजूनही या चाचण्यांमध्ये आहोत. आजही तेच घडते! पवित्र शास्त्रात अशी अनेक वचने आहेत जी आपल्याला सांगतात की देव आपल्याबरोबर आहे, परंतु निराशेमुळे आपण त्यावर विश्वास ठेवत नाही.

माझ्याकडे लोकांनी मला सांगितले की प्रार्थना कार्य करत नाही आणि हे स्पष्टपणे अविश्वास बोलण्याचा आत्मा होता.देवाची वचने आपण धैर्याने धरली पाहिजेत. तुमच्या निरुत्साहामुळे तुम्हाला देव कामावर आहे यावर विश्वास ठेवण्यापासून थांबले आहे का? आज आपल्या अविश्वासासाठी मदतीसाठी विचारा!

3. निर्गम 6:6-9 “म्हणून, इस्राएल लोकांना सांग: ‘मी परमेश्वर आहे आणि मी तुम्हाला इजिप्शियन लोकांच्या जोखडातून बाहेर काढीन. मी तुम्हांला त्यांच्या गुलाम होण्यापासून मुक्त करीन, आणि मी तुमची पूर्तता करीन आणि तुझी मुक्तता करीन. मी तुम्हाला माझे स्वतःचे लोक म्हणून घेईन आणि मी तुमचा देव होईन. तेव्हा तुम्हाला समजेल की मी तुमचा देव परमेश्वर आहे, ज्याने तुम्हाला मिसरच्या जोखडातून बाहेर काढले. आणि अब्राहाम, इसहाक आणि याकोब यांना द्यायची शपथ मी उचलून धरलेल्या देशात तुला घेऊन जाईन. ते मी तुला ताब्यात देईन. मी परमेश्वर आहे.” मोशेने हे इस्राएली लोकांना कळवले, पण त्यांच्या निराशेमुळे आणि कठोर परिश्रमामुळे त्यांनी त्याचे ऐकले नाही.

4. मार्क 9:23-25 ​​आणि येशू त्याला म्हणाला, “जर तुला शक्य असेल तर! जो विश्वास ठेवतो त्याला सर्व काही शक्य आहे.” लगेच मुलाचे वडील ओरडले आणि म्हणाले, “माझा विश्वास आहे; माझ्या अविश्वासाला मदत करा!” आणि जेव्हा येशूने पाहिले की लोकसमुदाय धावत येत आहे, तेव्हा त्याने त्या अशुद्ध आत्म्याला धमकावले आणि म्हटले, “हे मूक आणि बहिरे आत्म्या, मी तुला आज्ञा देतो की, याच्यातून बाहेर जा आणि त्याच्यात परत जाऊ नकोस.”

5. स्तोत्र 88:1-15 हे परमेश्वरा, माझ्या तारणाच्या देवा, मी रात्रंदिवस तुझ्यासमोर हाक मारली आहे. माझी प्रार्थना तुझ्यापुढे येऊ दे. तुझे कान माझ्याकडे वळवारडणे कारण माझा आत्मा संकटांनी भरलेला आहे, आणि माझे जीवन कबरेच्या जवळ आले आहे. जे लोक खड्ड्यात जातात त्यांच्यात माझी गणती आहे; मी अजिबात शक्ती नसलेल्या माणसासारखा आहे, मेलेल्यांमध्ये वाहून गेलेल्या माणसासारखा आहे, थडग्यात पडलेल्या मारल्यासारखा आहे, ज्यांची तुला आठवण नाही, आणि जे तुझ्या हातातून कापले गेले आहेत. तू मला सर्वात खालच्या खड्ड्यात, अंधारात, खोलवर ठेवले आहेस. तुझा राग माझ्यावर भारी आहे आणि तू तुझ्या सर्व लहरींनी मला त्रास दिला आहेस. तू माझ्या ओळखीच्या लोकांना माझ्यापासून दूर ठेवले आहेस; तू मला त्यांच्यासाठी तिरस्करणीय केले आहेस; मी बंद आहे, आणि मी बाहेर पडू शकत नाही; दुःखामुळे माझे डोळे वाया जातात. परमेश्वरा, मी रोज तुला हाक मारतो. मी तुझ्याकडे हात पसरले आहेत. मृतांसाठी तुम्ही चमत्कार कराल का? मेलेले उठतील आणि तुझी स्तुती करतील का? तुझी दया कबरेत घोषित केली जाईल का? किंवा नाशाच्या ठिकाणी तुझा विश्वासूपणा? अंधारात तुझे चमत्कार कळतील का? आणि विस्मरणाच्या देशात तुझे चांगुलपणा? पण हे परमेश्वरा, मी तुझी प्रार्थना केली आणि सकाळी माझी प्रार्थना तुझ्यासमोर येते. परमेश्वरा, तू माझा आत्मा का टाकून देतोस? तू तुझा चेहरा माझ्यापासून का लपवतोस? मी माझ्या तारुण्यापासून दु:खी आहे आणि मरायला तयार आहे; मी तुझे भय सहन करतो; मी व्याकूळ झालो आहे.

6. जॉन 14:1 “तुमची अंतःकरणे अस्वस्थ होऊ देऊ नका. देवावर श्रद्धा ठेव; माझ्यावरही विश्वास ठेवा."

आपल्याला दिसत नसतानाही देव काम करत असतो.

देवाला सुद्धा काळजी आहे का? देव कुठे आहे?

देवाने मला पाहिले आहेमाझ्या दु:खात आणि तरीही तो काहीच करत नाही. देव माझ्यावर प्रेम करतो का? आपण अनेकदा परीक्षांना देवाच्या आपल्याबद्दलच्या भावनांशी बरोबरी करतो. जर आपण परीक्षांमधून जात आहोत, तर देव आपल्यावर वेडा आहे आणि त्याला त्याची पर्वा नाही. जर आपल्या जीवनात सर्वकाही चांगले चालले असेल, तर देव आपल्यावर प्रेम करतो आणि आपल्यावर आनंदी आहे. नाही! हे नसावे! इस्राएल लोकांनी असे मानले की देवाला त्यांची पर्वा नाही, परंतु ते त्याचे स्वतःचे लोक आहेत ज्यांना त्याने स्वतःसाठी वेगळे केले आहे.

निर्गम 3:16 मध्ये देव म्हणाला मला तुझी काळजी आहे. त्याला जशी इस्रायली लोकांची काळजी होती तशीच त्याला तुमची काळजी आहे. देवाला तुमचे दुःख माहीत आहे आणि त्याने तुमचे दुःख अनुभवले आहे. “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू मला का सोडलेस?” असे येशूने म्हटले नाही का? देवाला काळजी आहे आणि तो फिरत आहे, परंतु आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. संपूर्ण शास्त्रवचनात आपण लेआ, राहेल, हन्ना, डेव्हिड इत्यादींच्या दु:खाला पाहतो. देव वेदनांमधून कार्य करतो!

देव तुम्हाला शिक्षा करत नाही. देव कधीकधी आपल्यासाठी नवीन दरवाजे उघडण्यासाठी अडचणी वापरतो. देवाने माझ्या आयुष्यात हे केले आहे. चाचण्यांशिवाय आम्ही हलणार नाही. देव इस्राएल लोकांना शिक्षा देत नव्हता. तो त्यांना वचन दिलेल्या देशाकडे नेत होता, परंतु तरीही त्यांनी तक्रार केली कारण त्यांना पुढे असलेल्या महान आशीर्वादांची माहिती नव्हती. कुरकुर करू नका! तो काय करतोय हे देवालाच माहीत. त्याने ऐकले आता तुम्ही धीर धरा!

7. निर्गम 3:16 जा आणि इस्राएलच्या वडिलांना एकत्र करा आणि त्यांना सांगा, तुमच्या पूर्वजांचा देव, अब्राहाम, इसहाक आणि याकोब यांचा देव परमेश्वर मला प्रकट झाला आहे.तो म्हणाला, "मला तुमची काळजी आहे आणि इजिप्तमध्ये तुमच्याशी काय केले गेले आहे."

8. निर्गम 14:11-12 ते मोशेला म्हणाले, “इजिप्तमध्ये कबर नसल्यामुळे तू आम्हाला मरण्यासाठी वाळवंटात आणलेस? आम्हाला मिसरमधून बाहेर आणून तू आमचे काय केलेस? मोशेने लोकांना उत्तर दिले, “भिऊ नका. खंबीर राहा आणि आज परमेश्वर तुम्हाला जी मुक्ती देईल ते तुम्हाला दिसेल. तुम्ही आज पाहत असलेले इजिप्शियन लोक पुन्हा कधीही दिसणार नाहीत.”

9. स्तोत्र 34:6 या गरीब माणसाने हाक मारली आणि परमेश्वराने त्याचे ऐकले. त्याने त्याला त्याच्या सर्व संकटांतून वाचवले.

10. जॉन 5:17 पण येशूने उत्तर दिले, "माझा पिता नेहमी काम करतो आणि मीही आहे."

देव बायबलमधील वचनांद्वारे त्याचा उद्देश पूर्ण करत आहे

देव तुमच्या परीक्षांचा उपयोग तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या आजूबाजूला चांगले काम करण्यासाठी करत आहे

तुमच्या चाचण्या वाया घालवू नका! वेदना वाढण्यासाठी वापरा! देवा मला सांगा या परिस्थितीतून मी काय शिकू शकतो. मला शिकवा प्रभु. दुःखाबद्दल काहीतरी आहे जे तुम्हाला बदलते. असे काहीतरी चालले आहे जे तुम्हाला समजत नाही. देव तुमच्याद्वारे शिकवत आहे आणि तो तुमच्या दुःखात तुमचा उपयोग करत आहे. प्रत्येक परिस्थितीत देव मला शिकवत आहे हे जाणून घेणे मला प्रोत्साहन देणारे आहे. जोसेफ गुलाम झाला. तो एकाकी पडला होता. तो वर्षानुवर्षे अडचणीतून जात होता, पण परमेश्वर योसेफाच्या पाठीशी होता. जोसेफच्या परीक्षा निरर्थक नव्हत्या.

इजिप्तमध्ये दुष्काळ पडण्यापूर्वी, देव उपाय तयार करत होता! त्याच्या चाचणीमुळे त्यांचे प्राण वाचलेखूप लोक. तुमच्या चाचण्यांचा उपयोग अनेकांचे जीव वाचवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, त्याचा उपयोग निराशेतील लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, काही गरजूंना मदत करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तुमच्या चाचण्यांच्या महत्त्वाबद्दल कधीही शंका घेऊ नका! अनेकदा आपण हे विसरतो की देव आपल्याला त्याच्या पुत्राच्या परिपूर्ण प्रतिमेत रुपांतरित करणार आहे तोपर्यंत आपण मरेपर्यंत!

तो आपल्यामध्ये नम्रता, दयाळूपणा, दया, सहनशीलता आणि बरेच काही कार्य करणार आहे. ज्या परिस्थितीत संयमाची गरज नाही अशा परिस्थितीत तुम्ही कधीच नसाल तर तुम्ही संयम कसा वाढवू शकता? चाचण्या आपल्याला बदलतात आणि ते आपले डोळे अनंतकाळपर्यंत स्थिर करतात. ते आम्हाला अधिक आभारी बनवतात. तसेच, मी तुम्हाला हे लक्षात ठेवू इच्छितो की कधीकधी आपण ज्या गोष्टींसाठी प्रार्थना केली आहे त्या अडचणीच्या मार्गावर असतात. देव आपल्याला आशीर्वाद देण्यापूर्वी तो आपल्याला आशीर्वादासाठी तयार करतो.

जर देव तुम्हाला आशीर्वाद देत असेल आणि तुम्ही तयार नसाल तर तुम्ही देवाला विसरु शकता. लांबच्या चाचण्यांमुळे अपेक्षा निर्माण होते ज्यामुळे चाचणी संपल्यावर ती आणखी खास बनते. देव काय करत आहे हे कदाचित तुम्हाला आणि मला कधीच समजणार नाही, परंतु आम्हाला सर्वकाही समजून घेण्याचा किंवा समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले जात नाही. आम्हाला फक्त विश्वास ठेवण्यास सांगितले जाते.

11. योहान 13:7 येशूने उत्तर दिले, "मी काय करत आहे हे तुला आता कळत नाही, पण नंतर तुला समजेल."

हे देखील पहा: गुप्त पापांबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (भयानक सत्ये)

12. उत्पत्ती 50:20 तुमच्यासाठी, तुम्ही माझ्याविरुद्ध वाईट म्हणायचे होते, परंतु देवाचा अर्थ हा सध्याचा परिणाम घडवून आणण्यासाठी, बर्याच लोकांना जिवंत ठेवण्यासाठी चांगल्यासाठी होता.

13, उत्पत्ति 39:20-21 योसेफच्या मालकाने त्याला नेले आणि आत ठेवलेतुरुंग, ज्या ठिकाणी राजाचे कैदी बंदिस्त होते. पण योसेफ तुरुंगात असताना परमेश्वर त्याच्याबरोबर होता. त्याने त्याच्यावर दयाळूपणा दाखवला आणि तुरुंगाच्या वॉर्डनच्या नजरेत त्याला अनुकूलता दिली.

14. 2 करिंथकरांस 4:17-18 कारण आपली हलकी आणि क्षणिक संकटे आपल्यासाठी एक चिरंतन वैभव प्राप्त करत आहेत जी त्या सर्वांपेक्षा खूप जास्त आहे. म्हणून आपण आपली नजर जे दिसते त्यावर नाही तर जे अदृश्य आहे त्यावर लावतो, कारण जे दिसत आहे ते तात्पुरते आहे, परंतु जे दिसत नाही ते शाश्वत आहे.

15. फिलिप्पैकर 2:13 कारण तो देव आहे जो तुमच्यामध्ये काम करतो, इच्छेसाठी आणि त्याच्या चांगल्या आनंदासाठी कार्य करण्यासाठी.

देव पडद्यामागे काम करत आहे.

देवाच्या वेळेवर विश्वास ठेवा.

तुम्हाला डोळे पुसून रडावे लागले तरी फक्त देवावर विश्वास ठेवा. आम्ही काळजी का करतो? आपण एवढी शंका का ठेवतो? आपण खूप निराश होतो कारण काही कारणास्तव आपल्याला ओझे धरून ठेवायचे आहे. स्वतःच्या वेळेवर विश्वास ठेवणे थांबवा. स्वतःच्या सामर्थ्याने देवाची योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणे थांबवा.

काय करायचे हे देवाला माहीत आहे, ते कसे करायचे हे देवाला माहीत आहे आणि ते कधी करायचे हे त्याला माहीत आहे. देवाच्या वेळेवर विश्वास ठेवण्यास मला खरोखर मदत केली ती म्हणजे देव मला जे हवे आहे ते मला हवे आहे. मी तुझ्यावर प्रेम करतो. तुम्ही माझे नेतृत्व करा आणि मी तुमच्या मागे येईन. आपण आपल्या सर्व उद्यासाठी देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे.

16. मॅथ्यू 6:26-27 आकाशातील पक्ष्यांकडे पहा; ते पेरत नाहीत किंवा कापणी करत नाहीत किंवा कोठारांमध्ये साठवत नाहीत आणि तरीही तुमचा स्वर्गीय पिता त्यांना खायला देतो. तू जास्त नाहीस ना
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.