पावसाबद्दल 50 महाकाव्य बायबल वचने (बायबलमधील पावसाचे प्रतीक)

पावसाबद्दल 50 महाकाव्य बायबल वचने (बायबलमधील पावसाचे प्रतीक)
Melvin Allen

पावसाबद्दल बायबल काय म्हणते?

तुम्ही आकाशातून पाऊस पडताना पाहता तेव्हा तुम्हाला काय वाटते? देवाच्या रचनेबद्दल आणि जगासाठी त्याच्या दयाळू तरतूदीबद्दल तुम्ही विचार करता? पावसासाठी तुम्ही देवाचे आभार मानण्याची शेवटची वेळ कधी आहे?

हे देखील पहा: मुलींबद्दल 20 प्रेरणादायक बायबल वचने (देवाचे मूल)

तुम्ही कधी विचार केला आहे की पाऊस हा देवाच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे?

आज आपण बायबलमधील पावसाच्या अर्थावर चर्चा करणार आहोत.

पावसाबद्दल ख्रिस्ती उद्धृत

"आपण आयुष्य किती गमावतो? देवाचे आभार मानण्यापूर्वी इंद्रधनुष्य पाहण्याची वाट पाहत पाऊस पडतो?"

"पाऊस पडणाऱ्या पावसात; मी पुन्हा वाढायला शिकलो.”

“जीवन म्हणजे वादळ संपण्याची वाट पाहणे नव्हे. हे पावसात कसे नाचायचे हे शिकण्याबद्दल आहे.”

“पाऊस, पाऊस, तुमचा मार्ग घ्या कारण कोणत्याही प्रकारे देव राज्य करेल.”

“पावसाशिवाय काहीही वाढत नाही, मिठी मारायला शिका तुझ्या आयुष्यातील वादळे.”

“हॅलेलुजा, पावसासारखी कृपा माझ्यावर पडते. हल्लेलुया, आणि माझे सर्व डाग धुऊन गेले आहेत.”

बायबलमध्ये पाऊस कशाचे प्रतीक आहे?

बायबलमध्ये, पावसाचा वापर अनेकदा आशीर्वादाचे प्रतीक म्हणून केला जातो. देव, आज्ञाधारकतेसाठी सशर्त आशीर्वाद तसेच देवाच्या सामान्य कृपेचा एक भाग म्हणून. नेहमी नाही, पण कधी कधी. इतर वेळी, नोहाच्या ऐतिहासिक कथेप्रमाणेच पावसाचा उपयोग शिक्षा देण्यासाठी केला जातो. पावसासाठी दोन मुख्य हिब्रू शब्द आहेत: matar आणि geshem . नवीन करारामध्ये, पावसासाठी वापरलेले शब्द आहेत ब्रोचे आणि ह्युटोस .

१.बर्फ.”

35. लेवीय 16:30 “कारण या दिवशी तुम्हाला शुद्ध करण्यासाठी प्रायश्चित केले जाईल; तुम्ही परमेश्वरासमोर तुमच्या सर्व पापांपासून दुबळे व्हाल.”

36. यहेज्कियल 36:25 “मग मी तुझ्यावर शुद्ध पाणी शिंपडीन आणि तू शुद्ध होशील; मी तुला तुझ्या सर्व मूर्तींपासून तुझ्या सर्व अशुद्धतेपासून शुद्ध करीन.”

37. इब्री लोकांस 10:22 “आपण निष्कपट अंतःकरणाने आणि पूर्ण खात्रीने देवाजवळ जाऊ या, जो विश्वास देतो, दोषी विवेकबुद्धीपासून शुद्ध करण्यासाठी आपली अंतःकरणे शिंपडली जातात आणि आपली शरीरे शुद्ध पाण्याने धुतली जातात.”

38. 1 करिंथकरांस 6:11 “तुमच्यापैकी काही असे होते परंतु तुम्ही धुतले गेले होते, परंतु तुम्ही पवित्र केले गेले होते, परंतु तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आणि आमच्या देवाच्या आत्म्याने नीतिमान ठरला होता.”

देवाची वाट पाहणे

आपल्यासाठी जगातील सर्वात कठीण गोष्टींपैकी एक म्हणजे देवाची वाट पाहणे. आपल्याला असे वाटते की देवाने काय करावे आणि ते केव्हा करावे लागेल हे आपल्याला माहित आहे. परंतु प्रकरणाचे सत्य हे आहे की - काय चालले आहे याची आपल्याला फक्त एक छोटीशी झलक आहे. इच्छा असलेल्या सर्व गोष्टी देवाला माहीत आहेत. आपण विश्वासूपणे देवाची वाट पाहू शकतो कारण त्याने आपल्यासाठी जे चांगले आहे ते करण्याचे वचन दिले आहे.

39. जेम्स 5:7-8 “म्हणून बंधूंनो, प्रभूच्या येईपर्यंत धीर धरा. लवकर आणि उशिरा पाऊस येईपर्यंत शेतकरी धीर धरून मातीच्या मौल्यवान उत्पादनाची वाट पाहतो. तुम्ही पण धीर धरा. तुमची अंतःकरणे स्थिर करा, कारण प्रभूचे आगमन जवळ आले आहेहात.”

40. Hosea 6:3 “म्हणून आपण जाणून घेऊ या, प्रभूला जाणून घेण्यासाठी आपण पुढे जाऊ या. त्याचे निघणे पहाटेसारखे निश्चित आहे; आणि तो पावसासारखा आमच्याकडे येईल, वसंत ऋतूच्या पावसाप्रमाणे पृथ्वीला पाणी देतो.”

41. यिर्मया 14:22 “राष्ट्रांच्या निरुपयोगी मूर्तींपैकी कोणी पाऊस पाडतो का? आकाश स्वतःच सरी पाडते का? नाही, परमेश्वरा, आमचा देव तूच आहेस. म्हणून आमची आशा तुझ्यावर आहे, कारण हे सर्व करणारा तूच आहेस.”

42. इब्री लोकांस 6:7 "ज्या जमिनीवर वारंवार पडणारा पाऊस पितो आणि ज्यांच्या फायद्यासाठी ती मशागत केली जाते त्यांच्यासाठी उपयुक्त वनस्पती उत्पन्न करते, तिला देवाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो."

43. प्रेषितांची कृत्ये 28:2 “स्थानिकांनी आमच्यावर विलक्षण दयाळूपणा दाखवला; कारण पावसामुळे आणि थंडीमुळे त्यांनी आग लावली आणि आम्हा सर्वांचे स्वागत केले.”

44. 1 राजे 18:1 “आता अनेक दिवसांनी असे घडले की तिसऱ्या वर्षी एलीयाला परमेश्वराचा संदेश आला, “जा, अहाबला दाखव आणि मी पृथ्वीवर पाऊस पाडीन.”

45. यिर्मया 51:16 “जेव्हा तो आपला आवाज उच्चारतो, तेव्हा आकाशात पाण्याचा गोंधळ होतो, आणि तो ढगांना पृथ्वीच्या शेवटच्या टोकापासून वर आणतो; तो पावसासाठी वीज करतो आणि त्याच्या भांडारातून वारा बाहेर काढतो.”

46. ईयोब 5:10 “तो पृथ्वीवर पाऊस पाडतो आणि शेतात पाणी पाठवतो.”

47. अनुवाद 28:12 “परमेश्वर तुमच्यासाठी त्याचे उत्तम भांडार, स्वर्ग उघडेल.तुमच्या भूमीवर ऋतूत पाऊस पाडा आणि तुमच्या हातच्या सर्व कामांना आशीर्वाद द्या. आणि तुम्ही अनेक राष्ट्रांना कर्ज द्याल, परंतु तुम्ही कर्ज घेणार नाही.”

48. यिर्मया 10:13 “जेव्हा तो आपला आवाज उच्चारतो, तेव्हा आकाशात पाण्याचा गोंधळ होतो, आणि तो ढगांना पृथ्वीच्या टोकापासून वर आणतो; तो पावसासाठी वीज करतो आणि त्याच्या भांडारातून वारा बाहेर काढतो.”

बायबलमधील पावसाची उदाहरणे

बायबलमधील पावसाची काही उदाहरणे येथे आहेत .

49. 2 शमुवेल 21:10 “आणि अयाची मुलगी रिस्पा हिने गोणपाट घेतले आणि ते खडकावर पसरवले, कापणीच्या सुरुवातीपासून ते आकाशातून पाऊस पडेपर्यंत; आणि तिने दिवसा आकाशातील पक्ष्यांना किंवा रात्री शेतातील पशूंना विश्रांती दिली नाही.”

50. एज्रा 10:9 “म्हणून तीन दिवसांत सर्व यहूदा आणि बन्यामीन लोक यरुशलेमला जमले. महिन्याच्या विसाव्या दिवशी तो नववा महिना होता, आणि सर्व लोक देवाच्या घरासमोरील मोकळ्या चौकात बसले होते, या प्रकरणामुळे आणि मुसळधार पावसामुळे थरथर कापत होते.”

बोनस <3

होशे 10:12 “नवीन जमीन फोडा. नीतिमत्ता लावा आणि तुमच्या निष्ठेने माझ्यासाठी जे फळ मिळेल ते कापून टाका.” परमेश्वराला शोधण्याची वेळ आली आहे! जेव्हा तो येईल तेव्हा तो तुमच्यावर चांगुलपणाचा वर्षाव करील.”

समापन

परमेश्वराची स्तुती करा की त्याच्या दया सदैव टिकतील! तो इतका दयाळू आणि उदार आहे की त्याने आशीर्वाद म्हणून पाऊस येऊ दिलाआम्हाला.

प्रतिबिंब

  • पाऊस आपल्याला देवाच्या चरित्राबद्दल काय प्रकट करतो?
  • पाऊस पाहिल्यावर आपण देवाचा आदर कसा करू शकतो?
  • तुम्ही पावसात देवाला तुमच्याशी बोलू देत आहात का?
  • तुम्ही वादळात ख्रिस्तावर लक्ष केंद्रित करत आहात का? <3
लेवीय 26:4 “मग मी तुम्हाला त्यांच्या हंगामात पाऊस देईन, जेणेकरून जमीन आपले उत्पादन देईल आणि शेतातील झाडे फळ देतील.”

2. Deuteronomy 32:2 “माझी शिकवण पावसाप्रमाणे पडू दे आणि माझे शब्द दव सारखे, नवीन गवतावरील सरीसारखे, कोमल रोपांवर भरपूर पावसासारखे पडू दे.”

3. नीतिसूत्रे 16:15 “जेव्हा राजाचा चेहरा उजळतो, त्याचा अर्थ जीवन असतो; त्याची कृपा वसंत ऋतूतील पावसाच्या ढगासारखी आहे.”

पाऊस न्यायी आणि अन्यायी यांच्यावर पडतो

मॅथ्यू 5:45 देवाच्या सामान्य कृपेबद्दल बोलत आहे. देव त्याच्या सर्व निर्मितीवर अशा प्रकारे प्रेम करतो ज्याला सामान्य कृपा म्हणतात. देव अशा लोकांवर देखील प्रेम करतो जे स्वतःला पाऊस, सूर्यप्रकाश, कुटुंब, अन्न, पाणी, वाईट गोष्टींना आवर घालणारे आणि इतर सामान्य कृपा घटकांच्या चांगल्या भेटवस्तू देऊन त्याच्याविरूद्ध शत्रुत्वासाठी तयार होतात. देव जसा त्याच्या शत्रूंवर उदार आहे, तसाच आपणही असायला हवा.

4. मॅथ्यू 5:45 “तो त्याचा सूर्य वाईटावर आणि चांगल्यावर उगवतो आणि नीतिमानांवर आणि अन्याय्यांवर पाऊस पाडतो.”

5. लूक 6:35 “परंतु तुमच्या शत्रूंवर प्रीती करा, त्यांचे भले करा आणि परत मिळण्याची अपेक्षा न करता त्यांना कर्ज द्या. मग तुमचे प्रतिफळ मोठे होईल आणि तुम्ही परात्पराची मुले व्हाल, कारण तो कृतघ्न आणि दुष्टांवर दयाळू आहे.”

6. प्रेषितांची कृत्ये 14:17 “तरीही त्याने स्वतःला साक्ष दिल्याशिवाय सोडले नाही: त्याने तुमच्यावर आकाशातून पाऊस आणि हंगामात पीक देऊन दयाळूपणा दाखवला आहे; तो तुम्हाला भरपूर अन्न देतो आणि तुमची अंतःकरणे भरतोआनंद.”

7. नहूम 1:3 “परमेश्वर क्रोध करण्यास मंद आहे पण सामर्थ्याने महान आहे. परमेश्वर दोषींना शिक्षा न करता सोडणार नाही. त्याचा मार्ग वावटळी आणि वादळात आहे आणि ढग त्याच्या पायाची धूळ आहेत.”

हे देखील पहा: देवाकडे पाहण्याबद्दल 50 महाकाव्य बायबल वचने (येशूकडे डोळे)

8. उत्पत्ति २०:५-६ “त्याने स्वतः मला ‘ती माझी बहीण आहे’ असे म्हटले नाही का? आणि ती स्वतः म्हणाली, ‘तो माझा भाऊ आहे.’ माझ्या हृदयाच्या प्रामाणिकपणाने आणि माझ्या हातांच्या निष्पापपणाने मी हे केले आहे. 6 तेव्हा देव स्वप्नात त्याला म्हणाला, “हो, मला माहीत आहे की तू हे तुझ्या अंतःकरणाच्या प्रामाणिकपणाने केले आहेस आणि मी तुला माझ्याविरुद्ध पाप करण्यापासून रोखले आहे. म्हणून मी तुला तिला स्पर्श करू दिला नाही.”

9. निर्गम 34:23 “तुझ्या सर्व पुरुषांनी वर्षातून तीन वेळा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस्राएलच्या देवासमोर हजर व्हावे.”

10. रोमन्स 2:14 “जेव्हा जेंव्हा परराष्ट्रीय, ज्यांच्याकडे नियमशास्त्र नाही, ते नियमाने आवश्यक असलेल्या गोष्टी स्वभावतः करतात, तेव्हा ज्यांच्याकडे नियमशास्त्र नाही ते स्वतःसाठी नियम बनतात.”

11. यिर्मया 17:9 “हृदय इतर सर्वांपेक्षा कपटी आहे आणि अत्यंत आजारी आहे; ते कोण समजू शकेल?”

बायबलमधील वादळे

जेव्हा आपण बायबलमध्ये वादळांचा उल्लेख पाहतो, तेव्हा आपण देवावर विश्वास कसा ठेवायचा याचे धडे आपल्याला दिसू शकतात. वादळे तो एकटाच वारा आणि पाऊस नियंत्रित करतो. वादळ कधी सुरू व्हायचे आणि कधी थांबायचे हे तो एकटाच सांगतो. जीवनातील कोणत्याही वादळाचा सामना करताना येशू हाच आपली शांती आहे.

१२. स्तोत्रसंहिता 107:28-31 “मग त्यांनी त्यांच्या संकटात परमेश्वराचा धावा केला आणि त्याने त्यांना त्यांच्या संकटातून बाहेर काढले.त्रास त्याने वादळ शांत केले आणि समुद्राच्या लाटा शांत झाल्या. मग ते आनंदी झाले कारण ते शांत होते, म्हणून त्याने त्यांना त्यांच्या इच्छित आश्रयस्थानाकडे मार्गदर्शन केले. त्यांनी परमेश्वराचे त्याच्या प्रेमळ दयेबद्दल आणि मानवपुत्रांसाठी केलेल्या त्याच्या चमत्कारांबद्दल त्याचे आभार मानावेत!”

13. मॅथ्यू 8:26 “त्याने उत्तर दिले, “अहो अल्पविश्वासू, तू इतका का घाबरतोस?” मग तो उठला आणि त्याने वारा आणि लाटांना धमकावले आणि ते पूर्णपणे शांत झाले.”

14. मार्क 4:39 “तो उठला, वाऱ्याला धमकावून लाटांना म्हणाला, “शांत! स्थिर राहणे!" मग वारा कमी झाला आणि तो पूर्णपणे शांत झाला.”

15. स्तोत्रसंहिता ८९:८-९ “सर्वसमर्थ प्रभु देवा, तुझ्यासारखा कोण आहे? परमेश्वरा, तू पराक्रमी आहेस आणि तुझी विश्वासूता तुझ्याभोवती आहे. 9 तू उसळत्या समुद्रावर राज्य करतोस; जेव्हा त्याच्या लाटा वर चढतात तेव्हा तुम्ही त्या शांत होतात.”

16. स्तोत्र 55:6-8 “मी म्हणालो, “अरे, मला कबुतरासारखे पंख असायचे! मी उडून जाऊन निवांत असेन. “पाहा, मी दूर भटकत राहीन, मी वाळवंटात मुक्काम करीन. सेलाह. “मी वादळी वारा आणि वादळापासून माझ्या आश्रयाच्या ठिकाणी घाई करीन.”

17. यशया 25:4-5 “तुम्ही गरीबांसाठी आश्रयस्थान आहात, त्यांच्या संकटात गरजूंसाठी आश्रयस्थान आहात, वादळापासून निवारा आणि उष्णतेपासून सावली आहात. कारण निर्दयी माणसाचा श्वास भिंतीवर चालणाऱ्या वादळासारखा आणि वाळवंटातील उष्णतेसारखा आहे. तुम्ही परकीयांचा कोलाहल शांत करता; जसे ढगाच्या सावलीने उष्णता कमी होते, तसेच निर्दयींचे गाणे आहेशांत.”

देवाने न्यायाची कृती म्हणून दुष्काळ पाठवला

पावित्रात अनेक वेळा आपण पाहू शकतो की देव लोकांच्या समूहावर न्यायाची कृती म्हणून दुष्काळ पाठवतो . लोक त्यांच्या पापांबद्दल पश्चात्ताप करतील आणि देवाकडे परत जावे म्हणून हे केले गेले.

18. Deuteronomy 28:22-24 “परमेश्वर तुम्हांला वाया जाणारे रोग, ताप व जळजळ, उष्णतेने व दुष्काळाने, तुषार व बुरशीने मारील, जो तुमचा नाश होईपर्यंत तुम्हाला पीडा देईल. 23 तुझ्या डोक्यावरचे आकाश पितळेचे, तुझ्या खाली जमीन लोखंडी होईल. 24 परमेश्वर तुमच्या देशाच्या पावसाचे धूळ आणि भुकटी करेल. तुमचा नाश होईपर्यंत तो आकाशातून खाली येईल.”

19. उत्पत्ति 7:4 “आतापासून सात दिवसांनी मी पृथ्वीवर चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्री पाऊस पाडीन आणि मी निर्माण केलेले सर्व प्राणी मी पृथ्वीवरून पुसून टाकीन.”

20. Hosea 13:15 “एफ्राइम त्याच्या सर्व बांधवांपैकी सर्वात फलदायी होता, परंतु पूर्वेकडील वारा-परमेश्वराकडून एक स्फोट- वाळवंटात येईल. त्यांचे सर्व वाहणारे झरे कोरडे होतील आणि त्यांच्या सर्व विहिरी नाहीशा होतील. त्यांच्या मालकीची प्रत्येक मौल्यवान वस्तू लुटून नेली जाईल.”

21. 1 राजे 8:35 "जेव्हा आकाश बंद होते आणि पाऊस पडत नाही कारण तुझ्या लोकांनी तुझ्याविरुध्द पाप केले आहे, आणि जेव्हा ते या स्थानाकडे लक्ष देऊन प्रार्थना करतात आणि तुझ्या नावाची स्तुती करतात आणि त्यांच्या पापापासून दूर जातात कारण तू त्यांना त्रास दिला आहे."

२२. २ इतिहास ७:१३-१४“जेव्हा मी पाऊस पडू नये म्हणून आकाश बंद करीन, किंवा टोळांना जमीन गिळून टाकण्याची आज्ञा करीन किंवा माझ्या लोकांमध्ये पीडा पाठवतील, तेव्हा माझे लोक, ज्यांना माझ्या नावाने संबोधले जाते, ते नम्र होऊन प्रार्थना करतील आणि माझा चेहरा शोधतील. त्यांच्या दुष्ट मार्गांपासून दूर जा, मग मी स्वर्गातून ऐकेन आणि मी त्यांच्या पापांची क्षमा करीन आणि त्यांचा देश बरा करीन.”

23. 1 राजे 17:1 “आता गिलादमधील तिश्बी येथील एलीया तिश्बी अहाबला म्हणाला, “इस्राएलच्या परमेश्वर देवाच्या जीवनाप्रमाणे, मी ज्याची सेवा करतो, त्याशिवाय पुढील काही वर्षांत दव किंवा पाऊस पडणार नाही. माझे शब्द.”

एलीया पावसासाठी प्रार्थना करतो

एलीयाने दुष्ट राजा अहाबला सांगितले की एलीयाने तसे सांगेपर्यंत देव पाऊस थांबवणार आहे. राजा अहाबचा न्यायनिवाडा म्हणून तो हे करत होता. जेव्हा वेळ आली तेव्हा एलीया पावसासाठी प्रार्थना करण्यासाठी कर्मेल पर्वताच्या शिखरावर चढला. जेव्हा तो प्रार्थना करू लागला तेव्हा त्याने आपल्या सेवकाला पावसाच्या कोणत्याही चिन्हासाठी समुद्राकडे पाहण्यास सांगितले. एलीयाने सक्रियपणे प्रार्थना केली आणि उत्तर देण्यासाठी देवावर विश्वास ठेवला. एलीयाला माहीत होते की देव त्याचे वचन पाळणार आहे.

या कथेतून आपण अनेक गोष्टी शिकू शकतो. तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत असलात तरी देव विश्वासू आहे हे लक्षात ठेवा. एलीयाप्रमाणे, देव आपल्याला काय करण्यास सांगत आहे ते आपण ऐकू या. आपण एलीयाप्रमाणेच ऐकले पाहिजे असे नाही तर आपण एलीयाप्रमाणे देवाच्या आज्ञा पाळल्या पाहिजेत. तसेच, आशा गमावू नका. आपण आपल्या महान देवावर पूर्ण विश्वास ठेवूया आणि विसंबून राहूया आणि तो कार्य करेल यावर विश्वास ठेवूया. चलातो उत्तर देईपर्यंत प्रार्थनेत टिकून राहा.

२४. यशया 45:8 “हे आकाश, वरून खाली पडू दे, आणि ढग खाली नीतीमत्तेचा वर्षाव करू दे. पृथ्वी मोकळी होवो आणि तारण फळ देईल, आणि त्यातून धार्मिकता उगवेल. मी, परमेश्वराने ते निर्माण केले आहे.”

25. 1 राजे 18:41 “आता एलीया अहाबला म्हणाला, “जा, खा, पि. कारण मुसळधार पावसाच्या गर्जनेचा आवाज आहे.”

26. जेम्स 5:17-18 “एलीया हा आपल्यासारखाच स्वभावाचा मनुष्य होता आणि त्याने पाऊस पडू नये म्हणून मनापासून प्रार्थना केली आणि पृथ्वीवर तीन वर्षे सहा महिने पाऊस पडला नाही. मग त्याने पुन्हा प्रार्थना केली आणि आकाशाने पाऊस पाडला आणि पृथ्वीने त्याचे फळ दिले. माझ्या बंधूंनो, जर तुमच्यापैकी कोणी सत्यापासून भटकला आणि एखाद्याने त्याला मागे वळवले तर त्याला हे समजावे की जो पापी माणसाला त्याच्या मार्गातील चुकीपासून वळवतो तो त्याच्या आत्म्याला मृत्यूपासून वाचवेल आणि अनेक पापांना झाकून टाकेल.”

२७. 1 राजे 18:36-38 “बलिदानाच्या वेळी, संदेष्टा एलीया पुढे सरसावला आणि त्याने प्रार्थना केली: “हे परमेश्वरा, अब्राहाम, इसहाक आणि इस्राएल यांच्या देवा, आज हे कळू दे की तू इस्राएलमध्ये देव आहेस आणि मी तुझा आहे. सेवक आणि या सर्व गोष्टी तुझ्या आज्ञेनुसार केल्या आहेत. 37 परमेश्वरा, मला उत्तर दे, मला उत्तर दे, म्हणजे या लोकांना कळेल की तू, परमेश्वरा, देव आहेस आणि तू त्यांची मने पुन्हा वळवीत आहेस.” 38मग परमेश्वराचा अग्नी पडला आणि त्याने यज्ञ, लाकूड, दगड आणि माती जाळून टाकली आणि त्यामधील पाणी देखील चाटले.खंदक.”

पुराच्या पाण्याने पाप धुवून टाकले

परंतु पवित्र शास्त्रात आपल्याला सांगितले आहे की आपले पाप आपल्याला दूषित करते. पापाने जग आणि आपले शरीर आणि आपला आत्मा दूषित केला आहे. पतन झाल्यामुळे आपण पूर्णपणे दुष्ट आहोत आणि आपल्याला स्वच्छ धुण्यासाठी ख्रिस्ताच्या रक्ताची आवश्यकता आहे. देव शुद्धता आणि पवित्रतेची मागणी करतो कारण तो पूर्णपणे पवित्र आहे. नोहा आणि जहाजाच्या ऐतिहासिक कथेत हे प्रतिबिंबित झालेले आपण पाहू शकतो. देवाने तेथील रहिवाशांना पुराच्या पाण्यात बुडवून जमीन शुद्ध केली, जेणेकरून नोहा आणि त्याच्या कुटुंबाला वाचवता आले.

28. 1 पेत्र 3:18-22 “ख्रिस्ताने देखील एकदाच पापांसाठी दु:ख भोगले, नीतिमानाने अनीतिमानांसाठी, तुम्हाला देवाकडे आणण्यासाठी. त्याला शरीरात मारण्यात आले पण आत्म्याने जिवंत केले. १९ जिवंत झाल्यावर, तो गेला आणि तुरुंगात टाकलेल्या आत्म्यांना घोषणा केली— २० फार पूर्वी आज्ञाभंग झालेल्या लोकांसाठी जेव्हा नोहाच्या दिवसांत तारू बांधले जात असताना देव धीराने वाट पाहत होता. त्यात फक्त काही लोक, एकूण आठ, पाण्याद्वारे वाचले होते, 21 आणि हे पाणी बाप्तिस्म्याचे प्रतीक आहे जे आता तुम्हाला देखील वाचवते - शरीरातील घाण काढून टाकणे नव्हे तर देवासमोर स्पष्ट विवेकाची प्रतिज्ञा. हे तुम्हाला येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाद्वारे वाचवते, 22 जो स्वर्गात गेला आहे आणि देवाच्या उजवीकडे आहे - देवदूत, अधिकारी आणि शक्ती त्याच्या अधीन आहेत.”

29. उत्पत्ति 7:17-23 “चाळीस दिवस पृथ्वीवर पूर येत राहिला.पाणी वाढले त्यांनी तारू पृथ्वीच्या वर उचलला. 18 पृथ्वीवर पाणी वाढले आणि खूप वाढले आणि तारू पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगू लागला. 19 ते पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणावर उठले आणि आकाशाखालील सर्व उंच पर्वत झाकले गेले. 20 पाणी वाढले आणि पंधरा हातांपेक्षा जास्त खोलीपर्यंत पर्वत झाकले. 21 जमिनीवर फिरणारा प्रत्येक सजीव प्राणी नष्ट झाला - पक्षी, पशुधन, वन्य प्राणी, पृथ्वीवर थवे करणारे सर्व प्राणी आणि सर्व मानवजात. 22 कोरड्या जमिनीवर ज्यांच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास होता ते सर्व मरण पावले. 23 पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचा नाश झाला; लोक आणि प्राणी आणि जमिनीवर फिरणारे प्राणी आणि पक्षी पृथ्वीवरून पुसले गेले. फक्त नोहा आणि त्याच्यासोबत तारवात असलेले बाकी होते.”

३०. 2 पीटर 2:5 "आणि प्राचीन जगालाही सोडले नाही, तर धार्मिकतेचा उपदेशक नोहा, इतर सात जणांसह, जेव्हा त्याने अधार्मिक जगावर जलप्रलय आणला तेव्हा त्याचे रक्षण केले."

31. 2 पीटर 3:6 "ज्याद्वारे त्या वेळी जगाचा नाश झाला, पाण्याने भरून गेला."

32. स्तोत्रसंहिता 51:2 “माझ्या पापापासून मला पूर्णपणे धुवून टाक आणि माझ्या पापापासून मला शुद्ध कर.

33. 1 योहान 1:9 “जर आपण आपल्या पापांची कबुली दिली, तर तो आपल्या पापांची क्षमा करण्यासाठी आणि सर्व अनीतीपासून आपल्याला शुद्ध करण्यासाठी विश्वासू आणि नीतिमान आहे.”

34. स्तोत्रसंहिता 51:7 “मला एजोबाने शुद्ध कर म्हणजे मी शुद्ध होईन, मला धुवा आणि मी त्याहून अधिक पांढरा होईन.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.