22 ważne wersety biblijne o wychowaniu dzieci (EPIC)

22 ważne wersety biblijne o wychowaniu dzieci (EPIC)
Melvin Allen

Wersety biblijne o wychowaniu dzieci

Dzieci są tak pięknym darem, a niestety dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, że są one postrzegane jako ciężar. Ta mentalność jest tak daleka od tego, czego Bóg kiedykolwiek by chciał. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest naprawdę eksponować piękno rodzicielstwa.

Chociaż dzieci wymagają dużo czasu, zasobów, cierpliwości i miłości, są tego warte! Mając czwórkę swoich własnych musiałem nauczyć się z czasem (wciąż się uczę), czego naprawdę Bóg chce ode mnie dla moich dzieci. Co mogę podzielić się z innymi o dzieciach i naszym Judy. Jest tak wielu terapeutów i doradców, którzy mogą pomóc ci wiedzieć, jak być rodzicem, ale naprawdę najlepszym sposobem jest zwrócenie się do Boga iJego Słowo.

Dzisiaj chciałam poruszyć kilka z wielu obowiązków, jakie mamy jako chrześcijańskie patenty wobec naszych dzieci. W żadnym konkretnym porządku, ale wszystkie równie ważne.

Kochające dzieci

Jak już wspomniałem, dziś bardziej niż kiedykolwiek wydaje się, że dzieci są postrzegane jako niedogodność i ciężar. Jako chrześcijanie nie możemy należeć do tej kategorii, musimy nauczyć się kochać dzieci. Musimy być tymi, którzy kochają przyszłe pokolenie.

To my jesteśmy powołani do tego, by być światłem i różnicą we wszystkim, w tym w kochaniu dzieci. Mówi to osoba, która nigdy nie chciała mieć dzieci. Kiedy przyszłam do Jezusa, wiele rzeczy się zmieniło, w tym sposób, w jaki postrzegałam dzieci.

Coraz bardziej widzimy krzyczącą potrzebę miłości do dzieci.Naszych dzieci.Naszym danym przez Boga zadaniem jest kochać je i prowadzić do ich Stwórcy.Dzieci są tak ważne i kochane przez Jezusa, że nawet porównał nas do nich i powiedział, że musimy być tacy jak one, aby wejść do Jego Królestwa!

Cytat - "Okażcie swoim dzieciom Bożą miłość, kochając je i innych tak, jak Chrystus kocha was. Bądźcie szybcy w przebaczaniu, nie chowajcie urazy, szukajcie tego, co najlepsze, i mówcie delikatnie do obszarów ich życia, które wymagają rozwoju" Genny Monchamp

1. Psalm 127:3-5 " Oto dzieci są dziedzictwem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika są dzieci młodości. Błogosławiony człowiek, który napełnia nimi swój kołczan!".

2. Psalm 113:9 "On daje bezdzietnej kobiecie rodzinę, czyni ją szczęśliwą matką. chwała Panu!".

3. Łk 18,15-17 "Teraz zaś przynosili do niego nawet niemowlęta, aby mógł ich dotknąć. A gdy uczniowie to widzieli, ganili ich. Lecz Jezus przywołał ich do siebie, mówiąc: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego."

4. Tytusa 2:4 "Te starsze kobiety powinny ćwiczyć młodsze kobiety, aby kochały swoich mężów i swoje dzieci."

Nauczanie/prowadzenie dzieci

Rodzicielstwo to najtrudniejsza i najbardziej satysfakcjonująca praca, jaką Bóg nam powierzył. Często zastanawiamy się i pytamy, czy robimy to dobrze. Czy coś przeoczyliśmy? Czy jest już za późno, by być właściwym rodzicem dla mojego dziecka? Czy moje dziecko się uczy? Czy w ogóle uczę go wszystkiego, czego potrzebuje? Ach, rozumiem!

Weźcie sobie do serca, że mamy niesamowitego Boga, który tak łaskawie zostawił nam przewodnik, jak nie tylko uczyć, ale i prowadzić nasze dzieci. Bóg jest doskonałym przykładem rodzica i tak wiem, że nie jesteśmy idealni, ale w swojej nieskończonej mądrości wypełnia szczeliny, których nam brakuje. Kiedy dajemy z siebie 100% i pozwalamy Panu, by nas kształtował, daje nam mądrość, której potrzebujemy, by dać naszym dzieciom dar bycia nauczanym i prowadzonym.

Cytat - "Niech żaden z chrześcijańskich rodziców nie ulega złudzeniu, że szkółka niedzielna ma ich odciążyć od osobistych obowiązków. Pierwszym i najbardziej naturalnym stanem rzeczy jest, aby chrześcijańscy rodzice kształcili własne dzieci w wychowaniu i napominaniu Pana" ~ Charles Haddon Spurgeon

5) Przysłów 22:6 " Kieruj swoje dzieci na właściwą drogę , a gdy będą starsze, nie opuszczą jej."

6. Pwt 6,6-7 "Te słowa, które wam dziś nakazuję, musicie zachować w pamięci, 7 i musicie uczyć ich wasze dzieci i mówić o nich, gdy siedzicie w domu, gdy idziecie drogą, gdy się kładziecie i gdy wstajecie."

7. Efezjan 6:1-4 "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu, bo to jest słuszne. "Czcij ojca i matkę" (to pierwsze przykazanie z obietnicą), "aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. "Ojcowie, nie prowokujcie dzieci waszych do gniewu, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pańskiej".

Zobacz też: 60 najważniejszych wersetów biblijnych o snach i wizjach (Cele życiowe)

8. 2 Tymoteusza 3:15-16 "Od dzieciństwa uczono was świętych Pism, które dały wam mądrość, abyście przyjęli zbawienie, które przychodzi przez zaufanie do Chrystusa Jezusa. 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i jest pożyteczne, aby nas nauczyć, co jest prawdą, i uświadomić nam, co jest złe w naszym życiu. Poprawia nas, gdy się mylimy, i uczy nas, abyśmy robili to, co jest słuszne."

Dyscyplinowanie swoich dzieci

Jest to część rodzicielstwa, której wielu nie lubi, z którą wielu się nie zgadza, a wielu ignoruje. Nie możemy jednak ignorować faktu, że dzieci potrzebują dyscypliny. Wygląda ona inaczej w przypadku każdego dziecka, ale faktem jest, że potrzebują one dyscypliny.

Na przykład u mojego najstarszego dziecka formą dyscypliny jest odbieranie przywilejów.

Nie potrzeba wiele, aby zrozumiała, że jej nieposłuszeństwo ma konsekwencje i rzadko popełnia to samo wykroczenie. Następnie mamy (pozostaniemy bezimienni) inne moje cenne dziecko, które wymaga nieco więcej niż słów, aby pomóc mu zrozumieć konsekwencje nieposłuszeństwa.

Buntownicza natura, którą wszyscy mamy, wymaga trochę więcej formowania i miłości od nas, rodziców.Nie możemy być rodzicami popychadłami.Bóg nie stworzył nas po to, abyśmy byli rządzeni przez dziecko, które nie ma pojęcia, co Słowo Boże mówi o ich wychowaniu.Musimy polegać na Bogu, Jego Duchu Świętym i Słowie, które nas poprowadzi do dyscyplinowania naszych dzieci.Bóg kocha nas tak bardzo, że nawet On dyscyplinuje tych, których kocha.My jakorodzice powinni zrobić to samo.

Cytat - "Bóg jest zainteresowany rozwojem twojego charakteru. Czasami pozwala ci postępować, ale nigdy nie pozwoli ci posunąć się za daleko bez dyscypliny, która sprowadzi cię z powrotem. W twojej relacji z Bogiem może On pozwolić ci podjąć złą decyzję. Wtedy Duch Boży sprawia, że rozpoznajesz, że nie jest to Boża wola. On prowadzi cię z powrotem na właściwą drogę" - Henry Blackaby

Zobacz też: 25 ostrzegawczych wersetów biblijnych o złych kobietach i złych żonach

9. Hbr 12:11 "Na razie wszelka dyscyplina wydaje się raczej bolesna niż przyjemna, ale później wydaje spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy zostali przez nią wyćwiczeni."

10. Przysłów 29:15-17 " Dyscyplinowanie dziecka rodzi mądrość, ale matka jest zhańbiona przez niezdyscyplinowane dziecko . Kiedy źli są u władzy, grzech kwitnie, ale pobożni doczekają się ich upadku. Dyscyplinuj swoje dzieci, a dadzą ci spokój i uszczęśliwią twoje serce."

11. Przysłów 12:1 "Ten, kto kocha dyscyplinę, kocha wiedzę,

ale ten, kto nienawidzi nagany, jest głupi".

Dawanie przykładu

Wszystko, co robimy, ma znaczenie. Sposób, w jaki stawiamy czoła sytuacji, sposób, w jaki mówimy o innych, sposób, w jaki się ubieramy, sposób, w jaki się nosimy. Nasze dzieci obserwują każdy nasz ruch. To one widzą nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Chcesz wiedzieć, jaki jest jeden z najszybszych sposobów na to, by dziecko przemyślało chrześcijaństwo? Chrześcijański rodzic pełen hipokryzji. Nie możemy mówić, że kochamy Boga i prowadzić życie, które jest nieprzyjemne dlaOn, nasze dzieci stają się świadkami naszego chodzenia z Jezusem.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie chodzi o to, co czyni nas szczęśliwymi, ale o to, co czyni nas świętymi, co naprawdę zmienia nasze życie.Nie jest łatwo, ale to błogosławieństwo być udoskonalonym w naszym chodzeniu z Jezusem i mieć nasze dzieci świadkami pokuty, poświęcenia, przebaczenia i miłości.Tak jak Jezus.On dał nam przykład, jest naszym Ojcem i postępuje zgodnie z tym, co mówi.Dawanie przykładu jest kluczowe dla naszych dzieci, a mynie może nie opierać się na Jezusie! P.S. - to, że ty jesteś chrześcijaninem, nie oznacza, że twoje dzieci są. Tym bardziej potrzebny jest nasz przykład.

Cytat - Chcesz namieszać w umysłach swoich dzieci? Oto jak - gwarantowane! Wychowuj je w legalistycznym, ciasnym kontekście zewnętrznej religii, w której wykonanie jest ważniejsze niż rzeczywistość. Udawaj swoją wiarę. Zakradaj się i udawaj swoją duchowość. Trenuj swoje dzieci, aby robiły to samo. Przyjmuj długą listę "do" i "don't" publicznie, ale hipokrytycznie praktykuj je prywatnie... ale nigdy nie przyznaj się do tego.fakt, że to hipokryzja. Działaj w jeden sposób, ale żyj w inny. I możesz liczyć na to, że pojawią się emocjonalne i duchowe szkody. ~ Charles (Chuck) Swindoll

12. 1 Tymoteusza 4:12 "Niech nikt nie gardzi tobą za twoją młodość, ale daj wierzącym przykład w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości." (Nieważne jak młody, jeśli rodzic może być)

13. Tytusa 2:6-7 "Zachęcaj młodzieńców do używania dobrego sądu. 7 Zawsze dawaj przykład, czyniąc dobre rzeczy. Gdy nauczasz, bądź przykładem moralnej czystości i godności."

14. 1 P 2,16 "Żyjcie jako ludzie wolni, ale nie chowajcie się za swoją wolnością, gdy czynicie zło. Zamiast tego używajcie swojej wolności, aby służyć Bogu."

15. 1 Piotra 2:12 "Żyjcie tak dobrze wśród pogan, aby, choć oskarżają was o złe postępowanie, widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, w którym nas odwiedzi."

16. Jana 13:14-15 " Jeśli więc ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście czynili tak, jak ja wam uczyniłem."

17. Flp 3,17 "Przyłączcie się do naśladowania mojego przykładu, bracia i siostry, i tak jak macie nas za wzór, miejcie na oku tych, którzy żyją tak jak my."

Zapewnienie dzieciom

Ostatnią rzeczą, którą chcę poruszyć jest zapewnienie. Mówiąc to mam oczywiście na myśli finanse, ale mam też na myśli zapewnienie miłości, cierpliwości, ciepłego domu i wszystkich powyższych, które właśnie wspólnie przeczytaliśmy.

Zapewnienie nie jest kupowaniem wszystkiego, co dziecko chce. Zapewnienie nie jest wybieraniem pracy zamiast nich, aby zarobić pieniądze, (W niektórych sytuacjach jest to jedyny wybór, jaki mamy, aby zapewnić podstawy, ale dla przeciętnego rodzica, to nie jest przypadek). To nie jest upewnianie się, że mają wszystkie rzeczy, których nie dostałeś jako dziecko.

Zapewnić: wyposażyć lub zaopatrzyć kogoś w (coś użytecznego lub niezbędnego). To jedna z definicji słowa zapewnić i to właśnie powinniśmy zrobić. Wyposażyć nasze dzieci w to, co niezbędne. W taki sposób, w jaki Bóg zapewnia nam. On jest zawsze tym, na którego chcemy patrzeć jako na przykład, jak powinniśmy zapewnić lub co powinniśmy zapewnić naszym dzieciom.

Cytat - "Rodzina powinna być ściśle związaną grupą. Dom powinien być samodzielnym schronieniem bezpieczeństwa; rodzajem szkoły, w której naucza się podstawowych lekcji życia; i rodzajem kościoła, w którym czci się Boga; miejscem, w którym cieszy się zdrowy wypoczynek i proste przyjemności" ~ Billy Graham

18. Flp 4:19 "A Bóg mój zaspokoi każdą potrzebę waszą według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie."

19. 1 Tymoteusza 5:8 " Lecz jeśli ktoś nie zapewnia utrzymania swoim krewnym, a zwłaszcza członkom swojego gospodarstwa domowego, zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego."

20. 2 Kor 12:14 "Oto po raz trzeci jestem gotów przyjść do was. I nie będę ciężarem, bo nie szukam tego, co jest wasze, lecz wasze. Bo dzieci nie są zobowiązane do oszczędzania dla swoich rodziców, lecz rodzice dla swoich dzieci" (Paweł był ojcem jak do Koryntu).

21. Psalm 103:13 " Jak ojciec okazuje współczucie swoim dzieciom , tak Pan okazuje współczucie tym, którzy się go boją.

22. Galatów 6:10 "Przeto, jak mamy sposobność, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z domowników wiary" (dotyczy to także naszych dzieci).

Rodzicielstwo, to trudna sprawa.

Nie jest to łatwe, wiem o tym, ale do wszystkiego, czym się podzieliłam, dążę jako matka 4. To składanie kolana codziennie w obecności Boga.To ciągłe szeptanie modlitw o mądrość.Nie musimy tego robić same Przyjaciółko.NIE JESTEŚ sama w wychowaniu swoich dzieci.Niech Pan obdarzy nas mądrością, byśmy mogli robić wszystko, co powyżej!

Cytat - "Dzieci są naprawdę błogosławieństwem od Boga.Niestety, nie przychodzą z instrukcją obsługi.Ale nie ma lepszego miejsca, aby znaleźć porady na temat rodzicielstwa niż Słowo Boże, które ujawnia niebiańskiego Ojca, który kocha nas i nazywa nas swoimi dziećmi.Zawiera wspaniałe przykłady bogobojnych rodziców.Daje bezpośrednie instrukcje, jak być rodzicem, i jest wypełniony wieloma zasadami, które możemy zastosować jakostaramy się być najlepszymi rodzicami, jakimi możemy być." - Adrian Rogers
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.