25 ważnych wersetów biblijnych o doradztwie

25 ważnych wersetów biblijnych o doradztwie
Melvin Allen

Wersety biblijne o doradztwie

Chrześcijańskie doradztwo to tylko używanie Słowa Bożego do doradzania innym i nie ma nic wspólnego z doradztwem psychologicznym. Biblijne doradztwo służy do nauczania, zachęcania, upominania i prowadzenia, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów życiowych. Doradcy powinni pouczać innych, aby oderwali swoje zaufanie i umysł od świata i postawili je z powrotem na Chrystusa. Pismo Święte nieustannie mówi nam, abyśmy odnawiali nasze umysły.

Wiele razy przyczyną naszych problemów jest to, że przestajemy skupiać się na Chrystusie i stajemy się rozproszeni przez wszystko wokół nas. Musimy pozwolić, aby Chrystus był naszym głównym celem.

Musimy codziennie wyznaczyć czas, kiedy jesteśmy z Nim sam na sam. Musimy pozwolić Bogu, aby zmienił nasze umysły i pomógł nam myśleć bardziej jak Chrystus.

Jako chrześcijanie mamy doradzać innym i słuchać mądrych rad, abyśmy wszyscy mogli wzrastać w Chrystusie. Duch Święty, który mieszka w nas, pomoże nam w prowadzeniu i nauce Słowa Bożego.

Cytaty

  • "Kościół tak długo był uwodzony przez poradnictwo psychologiczne, że wszystko, co wydaje się sprzeczne z obecnymi praktykami poradnictwa, jest zwykle uważane za konsekwencję ignorancji" T.A. McMahon
  • "Kaznodziejstwo jest osobistym doradztwem na gruncie grupowym" Harry Emerson Fosdick

Co mówi Biblia?

1. Przysłów 11:14 Naród upada przez brak wskazówek, ale zwycięstwo przychodzi przez radę wielu.

2. Przysłów 15:22 Plany zawodzą bez rady, ale z wieloma doradcami są potwierdzone.

3. Prz 13:10 Gdzie jest spór, tam jest pycha, ale mądrość znajduje się u tych, którzy słuchają rady.

4. Przysłów 24:6 bo powinieneś prowadzić wojnę z solidnym przewodnictwem - zwycięstwo przychodzi z wieloma doradcami.

Zobacz też: 25 ważnych wersetów biblijnych o polowaniu (Czy polowanie jest grzechem?)

5. Prz 20:18 Plany są potwierdzone przez uzyskanie porady , a z przewodnictwem prowadzi się wojnę.

Rada od Boga.

6. Psalm 16:7-8 Będę chwalił Pana, który mi radzi - nawet w nocy moje sumienie mnie poucza. Zawsze mam Pana na uwadze. Ponieważ On jest po mojej prawicy, nie zachwieję się.

7. Psalm 73:24 Ty mnie prowadzisz swoją radą, prowadząc mnie do chwalebnego przeznaczenia.

Zobacz też: 15 ważnych wersetów biblijnych o byciu popychadłem

8. Psalm 32:8 [Pan mówi:] " Będę cię pouczał, będę cię uczył drogi, którą masz iść, będę ci doradzał, bo moje oczy czuwają nad tobą.

9. Jk 3:17 Lecz mądrość z góry jest najpierw czysta , potem pokojowa, łagodna, przystająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna, nie obłudna -. (Wisdom Bible verses)

Duch Święty naszym doradcą.

10. Jan 16:13 Gdy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was w pełną prawdę. Nie będzie mówił sam z siebie. Będzie mówił to, co usłyszy i powie wam o rzeczach, które mają nadejść.

11. Jan 14:26 Lecz Doradca, Duch Święty - Ojciec pośle Go w moim imieniu - nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Słuchanie mądrych rad.

12. Prz 19:20 Słuchaj rad i przyjmuj dyscyplinę, abyś pod koniec życia stał się mądry.

13. Prz 12:15 Uparty głupiec uważa swoją drogę za właściwą, ale człowiek, który słucha rady, jest mądry.

Wzmacniajcie się nawzajem.

14. Hebrajczyków 10:24 Musimy też zastanowić się, jak zachęcać się wzajemnie do okazywania miłości i czynienia dobra. Nie powinniśmy zaprzestać gromadzenia się z innymi wierzącymi, jak to czynią niektórzy z was. Musimy natomiast jeszcze bardziej zachęcać się nawzajem, gdyż widzimy, że nadchodzi dzień Pański.

15. 1 Tesaloniczan 5:11 Tak więc zachęcajcie się wzajemnie i budujcie, jak to czynicie.

16. Hebrajczyków 3:13 Zamiast tego zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się on "dniem dzisiejszym", aby nikt z was nie zatwardził się podstępem grzechu .

Biblia jest jedynym narzędziem, którego potrzebujesz.

17. 2 Tymoteusza 3:16-17 Całe Pismo jest dane przez Boga. I całe Pismo jest użyteczne do nauczania i do wskazywania ludziom, co jest złe w ich życiu. Jest użyteczne do poprawiania błędów i nauczania właściwego sposobu życia. Korzystając z Pisma, ci, którzy służą Bogu, będą przygotowani i będą mieli wszystko, czego potrzebują do wykonania każdej dobrej pracy.

18. Joz 1:8 Ta Księga Prawa nie odejdzie od twoich ust, ale będziesz ją rozważał we dnie i w nocy, abyś uważał, abyś czynił zgodnie ze wszystkim, co w niej jest napisane . Bo wtedy uczynisz swoją drogę pomyślną i wtedy będziesz miał dobre powodzenie -. (Sukces w Biblii)

19. Psalm 119:15 Chcę rozważać twoje przewodnie zasady i badać twoje drogi.

20. Psalm 119:24-25 Twoje ustawy są moją rozkoszą; są moimi doradcami. Jestem położony nisko w prochu; zachowaj moje życie według twojego słowa.

Przypomnienia

21. Efezjan 4:15 Zamiast tego, mówiąc prawdę w miłości , wzrastamy całkowicie i stajemy się jednym z głową, czyli jednym z Mesjaszem,

22. Jk 1,19 Zrozumcie to, moi drodzy bracia i siostry! Niech każdy człowiek szybko słucha, wolno mówi, wolno się gniewa.

23. Prz 4,13 Trzymaj się instrukcji, nie puszczaj jej; strzeż jej, bo ona jest twoim życiem.

24. Kolosan 2:8 Uważajcie, aby nikt nie dał się porwać przez pustą, zwodniczą filozofię, która jest według tradycji ludzkich i duchów elementarnych tego świata, a nie według Chrystusa.

25. Kolosan 1:28 On jest tym, którego głosimy, napominając i ucząc wszystkich z całą mądrością, abyśmy mogli przedstawić wszystkich w pełni dojrzałych w Chrystusie.

Bonus

Efezjan 4:22-24 Nauczono was w odniesieniu do waszego dawnego sposobu życia, abyście odłożyli swoje dawne "ja", które ulega zepsuciu przez swoje zwodnicze pragnienia; abyście stali się nowi w postawie waszych umysłów i przyoblekli nowe "ja", stworzone na podobieństwo Boga w prawdziwej sprawiedliwości i świętości.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.