40 Pięknych wersetów biblijnych o pięknie kobiet (Boskie)

40 Pięknych wersetów biblijnych o pięknie kobiet (Boskie)
Melvin Allen

Co Biblia mówi o pięknie kobiet?

Nasz świat ma obsesję na punkcie standardu piękna. Kobiety konsekwentnie zgłaszają, że czują się nieadekwatnie po obejrzeniu reklamy produktu kosmetycznego, w której pojawia się mocno zmieniony wizerunek kobiety.

Piękno jest czymś, co większość kobiet skrycie pragnie osiągnąć, ale czy jest to biblijne? Co czyni kogoś pięknym według Pisma Świętego?

Chrześcijańskie cytaty o kobiecym pięknie

"Chcę przestać porównywać i zacząć celebrować to, kim Bóg mnie stworzył".

"Kobieta bogobojna, jest piękna od wewnątrz".

"Piękno nie polega na posiadaniu ładnej twarzy to posiadanie ładnego umysłu, ładnego serca i ładnej duszy".

"Nie ma nic piękniejszego niż kobieta, która jest odważna, silna i ośmielona z powodu tego, kim jest w niej Chrystus".

"Najpiękniejsze kobiety, jakie kiedykolwiek obserwowałem, to te, które zamieniły życie skupione na sobie na życie skupione na Chrystusie".

"Nic nie robi większego wrażenia niż kobieta, która jest bezpieczna w unikalnym sposobie, w jaki Bóg ją stworzył".

"Piękno nie polega na posiadaniu ładnej twarzy to posiadanie ładnego umysłu, ładnego serca i ładnej duszy".

Co Biblia mówi o pięknie?

Biblia mówi o pięknie. Bóg stworzył każdego z nas wyjątkowo, a więc stworzył piękno. Posiadanie piękna nie jest grzechem i jest czymś, za co należy dziękować Bogu.

1. Pieśń Salomona 4:7 " Jesteś zupełnie piękna , moja miłość; nie ma w tobie żadnej skazy".

2. Izajasza 4:2 "W owym dniu gałąź Pana będzie piękna i chwalebna, a owoc ziemi będzie chlubą i czcią ocalałych z Izraela."

3. Przysłów 3:15 "Ona jest cenniejsza niż klejnoty i nic, czego pragniesz, nie może się z nią równać."

4. Psalm 8:5 " A jednak uczyniłeś go nieco niższym od istot niebieskich i ukoronowałeś go chwałą i czcią."

5. Rdz 1,27 "Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; mężczyznę i kobietę stworzył ich."

6. Pieśń nad Pieśniami 1,15-16 "Jakże jesteś piękna, moja kochana! O, jakże piękne są twoje oczy, które są gołębiami. 16 Jakże jesteś przystojny, mój ukochany! O, jakże czarujący! A nasze łoże jest pełne werwy".

7. Pieśń Salomona 2:10 "Mój ukochany mówił do mnie: "Wstań, mój kochany, mój piękny, i chodź".

Piękno wewnętrzne Pismo Święte

Od zewnętrznego piękna cenniejsze jest piękno wewnętrzne. Biblia mówi, że piękny jest ten, kto niesie dobrą nowinę - a konkretnie ten, kto pomaga zaprowadzić pokój, głosi Ewangelię i mówi innym o Jezusie.

Stajemy się coraz bardziej promieniście piękni, gdy jesteśmy uświęceni - bo w ten sposób stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. Zewnętrzne piękno będzie blaknąć, ale każdego dnia może rozkwitać nasze wewnętrzne piękno.

8. Izajasza 52:7 "Jak piękne na górach są stopy tego, który przynosi dobrą nowinę, który ogłasza pokój, który przynosi dobrą nowinę o szczęściu, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: "Twój Bóg króluje." (Being happy Bible verses)

9. Prz 27:19 "Tak jak woda odbija twarz, tak serce odbija osobę ."

10. Prz 6:25 "Nie pożądaj jej piękna w swoim sercu, Ani niech cię nie ujmuje swoimi powiekami."

11. 2 Kor 3,18 "A my wszyscy z odsłoniętym obliczem, wpatrując się w chwałę Pana, przeobrażamy się w ten sam obraz z jednego stopnia chwały w drugi, bo to pochodzi od Pana, który jest Duchem."

Zobacz też: 25 ważnych wersetów biblijnych o oszukiwaniu samego siebie

12. Psalm 34:5 "Ci, którzy patrzą na niego, promienieją, a ich oblicza nigdy się nie zawstydzą."

13. Mt 6:25 "Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o swoje życie, co będziecie jedli lub co będziecie pili, ani o swoje ciało, co na siebie włożycie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarmem, a ciało czymś więcej niż odzieniem?"

14. 2 Kor 4,16 "Dlatego nie zniechęcamy się. Nie, nawet jeśli na zewnątrz się zużywamy, wewnątrz jesteśmy odnawiani każdego dnia."

15. Mt 5,8 "Jakże błogosławieni są ci, którzy są czystego serca, bo to oni zobaczą Boga!"

Cechy bogobojnej kobiety

Nie jest grzechem ubierać się ładnie lub nosić umiarkowaną ilość makijażu. Może tak być, w zależności od motywów serca. Ale samo staranie się o ładny wygląd nie jest grzechem. Biblia mówi, że nie musimy skupiać się na naszym wyglądzie zewnętrznym, ale raczej na tym, by mieć cichego i łagodnego ducha. Siła, godność i bojaźń Boża są tym, co czyni kobietę piękną, o wiele bardziej...bardziej niż jej twarz.

16. 1 P 3,3-4 "Niech wasza ozdoba nie będzie zewnętrzna - splatanie włosów i zakładanie złotej biżuterii, albo ubranie, które nosicie - ale niech waszą ozdobą będzie ukryta osoba serca o nietrwałym pięknie łagodnego i cichego ducha , który u Boga jest bardzo cenny."

17. Prz 31:30 "Urok jest zwodniczy, a piękno próżne, lecz kobieta, która boi się Pana, ma być pochwalona."

18. 1 Tymoteusza 2:9-10 "Podobnie też kobiety powinny przyozdabiać się w godny strój, ze skromnością i opanowaniem, nie w warkocze i złoto lub perły albo kosztowne stroje, lecz w to, co jest właściwe dla kobiet wyznających pobożność - w dobre uczynki."

19. Przysłów 31:25 "Siła i honor są jej odzieniem, A ona raduje się w ostatnim dniu."

20. Prz 3,15-18 "Ona jest cenniejsza od klejnotów i nic, czego pragniesz, nie może się z nią równać. Długie życie jest w jej prawej ręce, w jej lewej ręce są bogactwa i cześć. Jej drogi są drogami przyjemności, a wszystkie jej ścieżki są pokojem. Ona jest drzewem życia dla tych, którzy się jej trzymają; ci, którzy trzymają ją mocno, są nazywani błogosławionymi."

Jak Bóg cię widzi

Bóg, nasz Stwórca, zrosił każdego z nas w łonie matki.Mówi, że jesteśmy cudownie stworzeni.Bóg patrzy na nasze serca, aby nas osądzić, a nie na podstawie naszego wyglądu zewnętrznego.Bóg widzi nas początkowo jako grzeszników.Ale nawet w naszym nikczemnym stanie, Chrystus umarł za nas.Umiłował nas, nie ze względu na to, jak wyglądaliśmy, lub dlatego, że mieliśmy w sobie coś, co było warte ocalenia.Wybrał nas.

A kiedy jesteśmy zbawieni, krew Chrystusa nas okrywa.W tym momencie, kiedy Bóg nas widzi, nie widzi już nas jako grzeszników potrzebujących zbawienia - grzeszników, którzy są winni złamania wszystkich praw - ale widzi nas jako całkowicie odkupionych i usprawiedliwionych.A jeszcze bardziej widzi przypisaną sprawiedliwość Chrystusa na nas i nasze stopniowe uświęcenie.On sprawi, że wszystko będzie piękne w swoim czasie -w tym nas.

21. Psalm 139:14 " Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie tak cudownie złożonym ! Twoje dzieło jest cudowne - jak dobrze wiem."

22. 1 Samuel 16:7 "Lecz Pan powiedział do Samuela: Nie patrz na jego wygląd ani na wysokość jego wzrostu, bo go odrzuciłem. Bo Pan nie widzi tak, jak widzi człowiek; człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce."

23. Kaznodzieja 3:11 "Uczynił wszystko piękne w swoim czasie. Również wieczność włożył w serce człowieka, a jednak tak, że nie może on poznać tego, co Bóg uczynił od początku do końca."

24. Rz 5,8 "Lecz Bóg okazuje swoją miłość do nas w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł."

Zobacz też: 30 najważniejszych wersetów biblijnych o lojalności (Bóg, przyjaciele, rodzina)

25. Psalm 138:8 "Pan ułoży swoje plany wobec mojego życia - bo Twoja dobroć miłująca, Panie, trwa na wieki. Nie opuszczaj mnie - bo Ty mnie stworzyłeś".

26. 2 Kor 12,9 "A On mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski, bo moc doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się raczej chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa."

27. Hebrajczyków 2:10 "Albowiem wypadało, aby On, dla którego są wszystkie rzeczy i przez którego są wszystkie rzeczy, doprowadzając wielu synów do chwały, udoskonalił autora ich zbawienia przez cierpienia."

Zachęcające wersety biblijne dla kobiet

Biblia wyraźnie wyjaśnia, jak kobieta może wzrastać w pięknie - prezentować się ze skromnością i samokontrolą, bojąc się Pana i wzrastając w Jego łasce.

28. Przysłów 31:26 "Jej usta otworzyła w mądrości, A prawo dobroci jest na jej języku."

29. Przysłów 31:10 " Doskonałą żonę któż może znaleźć? Jest ona daleko cenniejsza niż klejnoty".

30. Izajasza 62:3 "Będziesz koroną piękności w ręku Pana, a diademem królewskim w ręku twego Boga."

31. Zachariasz 9:17 "Bo jak wielka jest jego dobroć i jak wielkie jest jego piękno! Ziarno sprawi, że rozkwitną młodzieńcy, a nowe wino młode kobiety."

32. Izajasza 61:3 "Udzielić tym, którzy się smucą na Syjonie - dać im piękne nakrycie głowy zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałoby, szatę chwały zamiast słabego ducha; aby mogli być nazwani dębami sprawiedliwości, sadzą Pana, aby był uwielbiony."

33. Psalm 46:5 "Bóg jest w niej, nie upadnie; Bóg ją wspomoże o świcie."

34. Prz 11:16 "Kobieta łagodnego wdzięku zdobywa szacunek, lecz mężczyźni szorstkiej przemocy chwytają za łup."

35. 1 Tymoteusza 3:11 "Tak samo kobiety mają być godne szacunku nie złośliwe gaduły, ale wstrzemięźliwe i godne zaufania we wszystkim."

Piękne kobiety w Biblii

W Biblii jest kilka kobiet, które wyróżniają się pięknem fizycznym: Estera, królowa Wasty, Saraj itd. Jednak, jak pokazuje ta lista, piękno fizyczne sięga daleko. Estera i Saraj czciły Pana, ale Wasty nie.

Ale bardziej niż o pięknie fizycznym Biblia mówi o pięknie wewnętrznym. Za szczególnie piękną uważa się kobietę, która kocha innych jak Chrystus, jest wstrzemięźliwa i pełna szacunku, a także życzliwego serca. Taką kobietą jest Hannah, a także Tabitha.

36. Estera 2:7 "Wychowywał Hadassah, to jest Esterę, córkę swego wuja, bo nie miała ani ojca, ani matki. Młoda kobieta miała piękną figurę i była urocza do oglądania, a gdy umarł jej ojciec i matka, Mordechaj wziął ją za własną córkę."

37. Rdz 12,11 "Gdy miał wejść do Egiptu, powiedział do Saraj, żony swojej: "Wiem, że jesteś kobietą piękną z wyglądu."

38. 1 Samuel 2:1 "Wtedy Hannah modliła się i powiedziała: Moje serce raduje się w Panu; w Panu mój róg jest podniesiony wysoko. Moje usta chlubią się nad moimi wrogami; bo rozkoszuję się twoim wybawieniem."

39. Dz 9,36 "W Joppie była uczennica imieniem Tabitha (po grecku nazywa się Dorcas); zawsze czyniła dobrze i pomagała ubogim."

40. Rut 3:11 "A teraz, córko moja, nie bój się, uczynię dla ciebie wszystko, o co prosisz. Wszyscy mieszkańcy mojego miasta wiedzą, że jesteś kobietą o szlachetnym charakterze."

Wniosek

Piękno fizyczne nie jest grzechem, ale nie powinno być głównym celem kobiet. Kobiety powinny raczej dążyć do wewnętrznego piękna, do serca, które kocha Pana.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.