25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Eexda

25 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Eexda
Melvin Allen

aayadaha Baybalka ee ku saabsan nin jeclaysiga 4> <0 Qorniinka waxaan ku baranaynaa inay mamnuuc tahay oo waa inaan si gaar ah carruurta loogu samayn.

Noloshu waxaynu ku muujinnaa eex, innagoo taajiriinta uga eexanayna masaakiinta, oo dadka kale ula dhaqanno si ka duwan innagoo si qaldan u xukumayna, qolo qolo kale ka duwan tahay, mid jinsiga kale ka duwan yahay, qofka darajadiisa shaqo ama kaniisad qof kale leeyahay, iyo marka aan dhinac doorano.

Sidoo kale eeg: 21 Aayado Baybalka Muhiimka ah oo Ku Saabsan Jidka Mashquulka ah

Noqo qof ixtiraam leh oo dadka oo dhan u naxariista. Ha ku xukumin muuqaalka oo ka toobad keena eexda oo dhan.

Eexdu waa dembi.

1 Yacquub 2:8-9 KQA - Haddaad xajisid qaynuunka boqortooyada oo Qorniinku leeyahay, Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay, wax qumman baad samaynaysaa. Laakiin haddaad dadka u kala eexataan, waad dembaabataan, oo sharcigu wuxuu idinku xukumayaa sidii kuwo sharcidarro ah.2. Yacquub 2:1 Walaalayaalow, rumaysta Rabbigeenna Ciise Masiix ee ammaanta leh yaanay dadka u kala eexan.

3

Ilaah ma jiro eex.

4. Galatiya 3:27-28 Runtii dhammaantiin kuwiinna lagu baabtiisay Masiixa waxaad haysataanhuwaday Masiix. Waayo, kulligiin mid baad ku tihiin Ciise Masiix, haddaba ninku ma aha Yuhuudi ama Gariig, addoon ama xor, lab ama dhaddig. Falimaha Rasuullada 10:34-36 KQA Quruun kastana wuu aqbalaa kuwa isaga ka cabsada oo xaqa sameeya. Kanu waa farriintii injiilka ee reer binu Israa'iil, in nabadi xagga Ilaah ku jirto Ciise Masiix oo ah Sayidka wax walba.6. Rooma 2:11 Waayo, Ilaah dadka kama eexdo.7. Sharciga Kunoqoshadiisa 10:17 Waayo, Rabbiga Ilaahiinna ahu waa Ilaahii ilaahyada iyo Sayidka sayidyada. Isagu waa Ilaaha weyn, oo ah Ilaaha xoogga badan oo laga cabsado, oo aan dadka u kala eexan, oo aan laaluushin. 8. Kolosay 3:25 Waayo, kan sharka leh waa loo abaalgudi doonaa xumaantuu fashay, mana jirto eexasho. Taariikhdii Labaad 19:6-14 KQA - Markaasaa Yehooshaafaad wuxuu iyagii ku yidhi, Waxaad samaynaysaan iska jira, waayo, idinku dadka uma aad xukumaysaan, waxaadse u samaynaysaan Rabbiga. Wuu kula joogi doona markaad go'aan gaadhid. Haddaba midkiin kastaaba Rabbiga ha ka cabsado. Waxaad samaynaysaan u fiirsada, waayo, Rabbiga Ilaaheenna ahu wuxuu doonayaa inuu dadka xaq u yeelo. Wuxuu rabaa in dadka oo dhan loola dhaqmo si isku mid ah, mana rabo in go'aannada ay saameyn ku yeeshaan lacagta." AYUUB 34:19 10 AYUUB 34:19 19 Kii amiirro u kala eexan maayo, oo kan taajir ahna aan miskiinka u roonayn, Waayo, iyagu dhammaantood waa shuqulkii gacmihiisa. 2                                              maqlaa Ilaah kuwa xaqa ah'shar leh.5> 11. 1 Butros 3:12 Waayo, Rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah, Dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda. Laakiinse wejiga Rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya. 12 Yooxanaa 9:31 KQA - Waxaynu og nahay inaan Ilaah dembilayaasha maqlin, laakiin hadduu mid Ilaah caabudo oo doonistiisa sameeyo, Ilaah wuu maqlaa isaga. Maahmaahyadii 15:29 Rabbigu kuwa sharka leh wuu ka fog yahay, Laakiinse kuwa xaqa ah baryadooduu maqlaa. Maahmaahyadii 15:8 KQA - Allabariga kuwa sharka leh Rabbigu aad buu u karhaa, Laakiinse kuwa qumman baryadoodu waa ka farxisaa isaga. 15 Maahmaahyadii 10:3 Rabbigu kuwa xaqa ah uma daayo inay gaajooto, Laakiinse wuxuu diidaa damaca kuwa sharka leh.

Markaad dadka kale xukumayso. Maahmaahyadii 24:23 16 Maahmaahyadii 24:23 KQA - Oo weliba kuwanu waa erayadii kuwa xigmadda lahu, Ma wanaagsana in dadka loo kala eexdo. 17. Baxniintii 23:2 xumaanta. Markaad dacwo furto, garta ha qalloocin oo dadka badan dhinac ha ka leexin. 18. Sharciga Kunoqoshadiisa 1:17 Maqashii yar iyo weynba si isku mid ah. Ninna ha ka baqin, waayo, xukunka Ilaah baa iska leh. Kiis kasta oo kugu adag ii keena, oo anna waan maqli doonaaye.

19 Laawiyiintii 19:15 KQA Miskiinka ha u eexan, kan weynna ha u eexan, laakiinse deriskaaga si qumman ugu garsoor. 20. Efesos 5:1 Haddaba ahaada kuwo ku dayda Ilaah idinkoo ah carruur la jecel yahay.21 Yacquub 1:22 Hadalka keliya ha maqlina, naftiinnana khiyaaneeya. Samee waxa uu leeyahay.

22. Rooma 12:16 Midkiinba midka kale ku wada qummanaada. Ha kibrin, laakiin diyaar u ahow inaad dadka meel hoose ku darsatid. Ha iskibrin.

> Tusaalooyin <03. 23. 23. 23. 33-34, wiilashiisii ​​waxay fadhiyeen curadyada dhalasho, oo ka dhashay curadyada. Nimankii oo yaaban ayaa is eegay. Yuusufna wuxuu iyagii uga keenay qayb miiskiisa, mooyaane wuxuu reer Benyaamiin wax ka siiyey intii uu mid kasta siiyey shan jeer. Markaasay wada diyaafadeeyeen oo Yuusuf si xor ah ula cabbeen.

Sidoo kale eeg: 30 Aayadood oo Baybalka ah oo waaweyn oo ku saabsan wada shaqaynta iyo wada shaqaynta24. Bilowgii 37:2-3 Kuwanu waa farcankii Yacquub. Yuusufna isagoo toddoba iyo toban sannadood jiray ayuu idaha la daajinayay walaalihiis; Wiilkuna wuxuu la jiray wiilashii Bilhah iyo Silfah oo ahaa naagihii aabbihiis. Markaasaa Yuusuf aabbihiis u keenay warkoodii xumaa. Israa'iilna Yuusuf wuu ka jeclaa carruurtiisa oo dhan, maxaa yeelay, wuxuu ahaa inankuu dhalay markuu gaboobay; oo wuxuu u sameeyey shulug midabyo badan leh. Bilowgii 37:4-5 KQA - Markaasaa walaalihiis arkeen in aabbahood isaga ka jecel yahay walaalihiis oo dhan, markaasay nebcaadeen isagii, oo way kari waayeen inay isaga si nabad ah ula hadlaan. Yuusufna wuu riyooday, markaasuu riyo u sheegay walaalihiis, iyana aad bay u sii nebcaadeen. - (Riyada Kitaabka Quduuska ah)

Gunnada 5> Luukos 6:31 Sameekuwa kale sidaad jeceshahay inay kugu sameeyaan.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.