15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Debauchery

15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Debauchery
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan debauchery

Debauchery nyaéta hirup hiji gaya hirup anu bertentangan jeung naon dijieun pikeun anjeun. Ieu hirup dina mabok, pesta, pamakéan narkoba, immorality seksual, worldliness, jeung dasarna unholiness. Amérika mangrupikeun tanah anu jahat. Kami ningali kanaékan bestialitas, homoseksualitas, sareng seueur deui hal-hal anu teu sopan. Teu aya mukmin anu leres anu bakal hirup sapertos kitu sareng hiji-hijina hal anu diarepkeun tina gaya hirup ieu nyaéta nyeri anu langgeng di naraka.

Ieu mangrupikeun hal-hal anu tiis pikeun dunya, tapi anu tiis pikeun dunya anu dibenci ku Gusti. Salaku pangagem anjeun kedah maot ka diri sareng nyandak salib unggal dinten. Anjeun teu deui sato pihak, mabok, druggie, tapi anjeun hiji kreasi anyar. Ulah mikanyaah hal dunya lamun aya jalma mikanyaah hal dunya cinta bapa teu aya dina Anjeunna.

Naon anu anjeun langkung bogoh ka Kristus atanapi dunya? Eureun hardening haté anjeun pikeun koreksi. Ngeureunkeun nelepon naraka da'wah seuneu legalists. Tobat, tobat tina dosa anjeun sareng percanten ka Kristus. Luncat kaluar jalan lega nu nuju ka naraka!

Naon ceuk Kitab Suci?

1. Epesus 5:15-18  Ku sabab eta, kudu ati-ati kumaha cara hidep, ulah sakumaha nu teu bijaksana, tapi sakumaha bijaksana, ngamangpaatkeunana. unggal kasempetan, sabab poé téh jahat. Ku sabab kitu ulah jadi bodo, tapi kudu bijaksana ku ngarti naon kahayang Gusti urang. Jeung teu meunang mabok jeung anggur , nudebauchery, tapi kaeusi ku Roh,

2.  Rum 13:12-14 Peuting geus ampir rengse. Poé geus ampir dieu. Janten urang kedah ngeureunkeun ngalakukeun naon waé anu aya dina gelap. Urang kedah nyiapkeun diri pikeun ngalawan kajahatan ku senjata anu kagungan cahaya. Urang kudu hirup di jalan bener, kawas jalma anu kagolong kana poé. Urang henteu kedah gaduh pésta liar atanapi mabok. Urang teu kudu kalibet dina dosa seksual atawa sagala jenis kabiasaan amoral r. Urang teu kudu ngabalukarkeun argumen jeung masalah atawa sirik. Tapi kudu kawas Gusti Yesus Kristus, ku kituna lamun jalma nempo naon anjeun ngalakukeun, maranéhanana baris nempo Kristus. Ulah mikir ngeunaan kumaha carana nyugemakeun kahayang diri dosa anjeun.

3. 1 Petrus 4:3-6 Aranjeun geus cukup kapungkur tina hal-hal jahat anu dirasakeun ku jalma-jalma durhaka, nya eta kalakuan cabul jeung hawa nafsu, pesta-pesta, mabok-mabok, pesta-pesta liar, jeung nyembah brahala anu dahsyat. . Tangtu, urut babaturan anjeun reuwas lamun anjeun henteu deui terjun kana caah tina hal liar jeung destructive maranehna ngalakukeun. Ku kituna aranjeunna fitnah anjeun. Tapi sing inget yén maranéhna kudu ngadep ka Allah, anu geus siap ngahukum sakur nu hirup, boh nu geus maot. Éta sababna Injil Injil diwawarkeun ka jalma-jalma anu ayeuna parantos maot, sanaos aranjeunna parantos ditakdirkeun maot sapertos sadayana jalma, aranjeunna ayeuna hirup salamina sareng Allah dina Roh.

Ulah nurut ka dunya

4. Rum 12:1-3 Dulur-dulur, diSabalikna tina sagala hal anu karek dicaritakeun ngeunaan welas asih Allah, sim kuring ngajurung aranjeun pikeun ngurbankeun raga sabage kurban anu hirup, dibaktikeun ka Allah jeung dipikasenangan ku Mantenna. Ibadah sapertos kieu cocog pikeun anjeun. Ulah jadi kawas jalma di dunya ieu. Gantina, ngarobah cara mikir. Satuluyna Sadérék bakal salawasna bisa nangtukeun naon anu bener-bener dikersakeun ku Allah—naon anu hadé, pikaresepeun, jeung sampurna. Kusabab kahadean anu parantos ditunjukkeun ku Gusti ka kuring, kuring nyuhunkeun anjeun ulah mikirkeun diri anjeun langkung luhur tibatan anu sakuduna. Sabalikna, pikiran anjeun kedah nyababkeun anjeun ngagunakeun pertimbangan anu hadé dumasar kana naon anu dipasihkeun ku Allah ka anjeun masing-masing salaku jalma anu percaya.

5.  Epesus 5:10-11 Tangtukeun hal-hal nu mana nu nyenangkeun Yéhuwa. Henteu aya hubunganana sareng karya-karya anu teu aya gunana anu ngahasilkeun gelap. Gantina, ngalaan aranjeunna keur naon aranjeunna.

Hese asup ka Sawarga, loba jelema anu ngaku Yesus sabage Gusti moal asup.

6. Lukas 13:24-27 ngaliwatan panto sempit. Abdi tiasa ngajamin yén seueur anu bakal nyobian lebet, tapi henteu hasil. Sanggeus nu boga imah bangun jeung nutup panto, geus telat. Anjeun bisa nangtung di luar, ngetok panto, sarta ngomong, ’Juragan, bukakeun panto pikeun kami!’ Tapi anjeunna bakal ngajawab anjeun, 'Kuring teu nyaho saha anjeun. Satuluyna anjeun bakal ngomong, ’Urang dahar jeung nginum jeung anjeun, jeung anjeun ngajar di jalan urang.’ Tapi anjeunna bakal ngabejaan anjeun, 'Kuring teu nyaho saha anjeun. Jauh ti Kami, dulur-dulur kabeh jelema jahat.’

Taya sahijieunanu ngalaksanakeun dosa sareng hirup gaya hirup dosa anu terus-terusan bakal asup ka Surga.

Tempo_ogé: 22 Ayat-ayat Alkitab Ngadorong Pikeun Poé Anu Buruk

7. Galata 5:18-21 Tapi lamun aranjeun dipingpin ku Roh, aranjeun teu aya dina hukum Toret. Ayeuna karya daging geus atra: immorality seksual, najis moral, promiscuity , nyembah brahala, sorcery, hatreds, strike, jealousy, outbursts amarah, ambisi egois, dissensions, faksi, dengki, mabok, carousing, jeung naon bae nu sarupa. Kami nyarioskeun ka anjeun sateuacanna ngeunaan hal-hal ieu — sakumaha anu kuring nyarioskeun ka anjeun sateuacanna — yén jalma-jalma anu ngalaksanakeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah.

8. 1 Yohanes 3:8-1 0 Sing saha anu migawe dosa teh asal ti Iblis, sabab Iblis geus nyieun dosa ti mimiti keneh. Pikeun tujuan ieu Putra Allah ieu wangsit: ngancurkeun karya Iblis. Sakur anu geus diturunkeun ku Allah henteu ngalakukeun dosa, sabab siki Allah aya dina anjeunna, sahingga anjeunna henteu tiasa ngalakukeun dosa, sabab anjeunna parantos diturunkeun ku Allah. Ku ieu putra-putra Allah sareng anak-anak Iblis diungkabkeun: Saha waé anu henteu ngalaksanakeun kabeneran — anu henteu nyaah ka sasama Kristen — sanés ti Allah.

9. 1 Yohanes 1:6-7  Lamun urang nyebutkeun urang boga ukhuwah jeung manéhna tapi tetep leumpang di nu poek, urang bohong jeung teu practicing bebeneran. Tapi lamun urang leumpang di nu caang sakumaha Anjeunna sorangan aya dina caang, urang boga ukhuwah hiji-hiji jeung getih Yesus Putra-Na cleanses urang tina sagala.dosa.

10. 1 Yohanes 2:4-6  Lamun aya nu ngaku-ngaku, “Abdi wawuh ka Allah,” tapi teu nurut kana parentah-parentah Allah, eta jelema teh tukang bohong jeung teu hirup dina bebeneran. Tapi jalma-jalma anu taat kana firman Allah leres-leres nunjukkeun kumaha leres-leres nyaah ka Mantenna. Éta kumaha urang terang yén urang hirup di anjeunna. Jalma-jalma nu nyebutkeun hirupna di Allah, kudu hirupna saperti Yesus.

Pangéling-ngéling

11. 1 Petrus 1:16 sabab geus dituliskeun kieu, "Maneh kudu suci, sabab Kami teh suci."

12. Imamat 20:15-17  Lamun aya jelema bobogohan jeung sato, tangtu dipaehan, jeung eta sato kudu dipaehan. Jeung lamun hiji awewe ngadeukeutan ka sato galak naon, sarta ngagolér ka dinya, Anjeun bakal maehan awewe jeung sato: maranehna pasti bakal dipaéhan; getih maranéhanana bakal kana aranjeunna. Jeung lamun hiji lalaki bakal nyandak adina, putri bapana, atawa putri indungna urang, sarta ningali katetelan nya, sarta manehna ningali nakedness na; éta hal jahat; sarta aranjeunna bakal neukteuk off di tetempoan jalma maranéhanana: anjeunna geus uncovered katetelan adina urang; anjeunna bakal nanggung kajahatan-Na.

13. Siloka 28:9  Sing saha anu ngadenge kana parentah Kami, doa-doana oge pikageuleuheun.

14. Siloka 29:16  Lamun jalma jahat beuki loba dosana, tapi jalma bener bakal narenjo karuksakna.

Conto

15. 2 Korinta 12:18-21 Waktu simkuring ngajurung Titus nganjang ka aranjeun sarta ngintun dulur-dulur urang nu sejen, naha Titus ngamangpaatkeun aranjeun? Henteu! Pikeunurang boga sumanget sarua jeung leumpang dina léngkah silih urang, ngalakonan hal cara nu sarua. Panginten anjeun panginten urang nyarioskeun hal-hal ieu ngan ukur pikeun ngabela diri. Henteu, kami nyarioskeun ka anjeun ieu salaku hamba Kristus, sareng ku Allah salaku saksi urang. Sadayana anu urang laksanakeun, réréncangan anu dipikacinta, nyaéta pikeun nguatkeun anjeun. Pikeun Kami sieun lamun kuring datang kuring moal resep naon kuring manggihan, jeung anjeun moal resep respon kuring. Aing sieun aya pasea, sirik, ambek-ambekan, mentingkeun diri, pitenah, gogodeg, sombong, jeung paripolah nu teu kacatur. Sumuhun, abdi sieun lamun kuring datang deui, Allah bakal ngarendahkeun abdi di payuneun anjeun. Sarta kuring bakal grieved sabab loba anjeun teu nyerah dosa heubeul anjeun. Anjeun teu acan tobat tina najis anjeun, immorality seksual, jeung eagerness pikeun pelesir hawa nafsu.

Bonus

Jabur 94:16 Saha anu baris ngabela Kami ngalawan jalma-jalma jahat? Saha anu bakal nangtung pikeun Kami ngalawan jalma-jalma anu ngalakukeun kajahatan?

Tempo_ogé: 40 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Élmu sareng Téknologi (2023)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.