25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Pangan sareng Kaséhatan (Dahar anu leres)

25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Pangan sareng Kaséhatan (Dahar anu leres)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan dahareun jeung dahar?

Boh daging, kadaharan ti laut, sayuran, bungbuahan, jsb Sadaya kadaharan leuwih ti hiji sumber énergi. Ieu téh berkah ti Yéhuwa. Nalika Kitab Suci nyarioskeun ngeunaan tuangeun, éta sanés nyarioskeun ngeunaan fisik. Kadang-kadang ngawangkong ngeunaan katuangan spiritual sareng spiritual mangrupikeun hal anu seueur jalma ngalalaworakeun sareng éta sababna seueur anu henteu séhat.

Kutipan Kristen ngeunaan dahareun

"Hiji lalaki bisa dahar dinner na tanpa ngarti persis kumaha dahareun nourishes anjeunna." C.S. Lewis

"Lamun urang moal diajar dahar hiji-hijina kadaharan anu tumuwuh alam semesta, mangka urang kudu kalaparan langgeng." C.S. Lewis

"Kabutuhan anu paling jero pikeun lalaki sanés tuangeun sareng sandang sareng panyumputan, anu penting sapertos aranjeunna. Éta Allah.”

“ Dahar teh kabutuhan tapi masak teh seni. "

"Dua bahan utama pikeun kulawarga urang nyaéta tuangeun sareng iman, janten linggih babarengan sareng nganuhunkeun ka Gusti pikeun tuangeun anu dipasihkeun ku Anjeunna hartosna sadayana pikeun urang. Doa mangrupikeun bagian alami tina kahirupan urang - henteu ngan ukur di méja tuangeun, tapi sadinten sadinten."

"Kuring nyarios rahmat. Abdi a pangagem badag dina rahmat. Kuring kabeneran percanten ka Gusti anu nyiptakeun sadaya tuangeun sareng janten kuring nganuhunkeun pisan pikeun éta sareng kuring hatur nuhun pikeun éta. Tapi kuring ogé nganuhunkeun pikeun jalma-jalma anu nempatkeun tuangeun dina méja."

"Sanaos dunya kacau ayeuna, kuring kedah nganuhunkeun ka Gusti yén kuring ngagaduhan.imah, kadaharan, cai, kahaneutan jeung cinta. Hatur nuhun pikeun ngaberkahan abdi."

"Muga-muga Gusti masihan tuangeun, pakean sareng tempat panyumputan pikeun sadaya umat manusa."

"Sanaos mabok mangrupikeun dosa anu nyebar dina budaya non-Kristen ayeuna, kuring henteu. ngadeteksi yén éta téh masalah utama diantara urang Kristen. Tapi gluttony pasti aya. Kalolobaan urang boga kacenderungan pikeun overindulge dina dahareun anu geus jadi graciously Allah disadiakeun pikeun urang. Urang ngantepkeun bagian sensual tina napsu anu dipasihkeun ku Gusti pikeun kaluar kontrol sareng nyababkeun urang kana dosa. Urang kedah émut yén bahkan tuang sareng nginum urang kedah dilakukeun pikeun kamulyaan Allah (I Korinta 10:31). Jerry Bridges

Gusti parantos masihan tuangeun boh anu mukmin boh anu kafir.

1. Jabur 146:7 Mantenna ngabela perkara nu katindas, mere dahareun ka nu lapar. PANGERAN ngabebaskeun tawanan,

2. Kajadian 9:3 Unggal mahluk hirup bakal jadi kadaharan pikeun maraneh; sakumaha Abdi masihan pepelakan héjo, Kuring geus dibikeun anjeun sagalana.

3. Kajadian 1:29 Allah ngadawuh, “Kami geus dipaparinkeun ka aranjeun saban tatangkalan anu aya siki anu aya di bumi, jeung saban tangkal anu buahna aya siki. Ieu bakal kadaharan anjeun.

Allah maparin dahareun ka sakabeh mahluk-Na.

4. Kajadian 1:30 Jeung ka sato galak di bumi, ka sakabeh manuk di awang-awang, jeung ka sato anu gumelar di taneuh, ka sakur anu aya di jerona aya napas hirup. Abdi masihan unggal pepelakan héjo pikeun tuangeun." Tur éta jadi.

5. Jabur 145:15 Panon sadaya ningali ka anjeun, sareng anjeun masihan tuangeunana dina waktos anu pas.

6. Jabur 136:25 Mantenna mere dahareun ka unggal mahluk. Asih-Na langgeng.

Dahareun dipaké berkah ku Pangéran.

7. Budalan 16:12 “Kami geus nguping gegeremetan urang Israil. Bejakeun ka maranehna, 'Peuting maneh bakal ngadahar daging, isuk-isuk maneh bakal wareg ku roti, supaya maraneh nyaho yen Kami teh PANGERAN Allah maraneh.'”

8. Exodus 16:8 Musa ogé ngomong, "Anjeun bakal nyaho yén éta téh PANGERAN nalika anjeunna masihan anjeun daging pikeun dahar peuting jeung sagala roti nu Anjeun hoyongkeun isuk-isuk, sabab anjeunna geus uninga anjeun grummer ngalawan Mantenna. Saha urang? Maneh lain ngageuleuyeung ka Kami, tapi ka PANGERAN." '

Kalaparan spiritual

Sababaraha jalma ngadahar piringna, tapi tetep kalaparan. Maranéhna kalaparan rohani. Jeung Yesus anjeun moal pernah lapar jeung haus. Napas urang salajengna asalna ti Kristus. Urang bisa ngarasakeun hidangan lantaran Kristus. Kasalametan ngan kapanggih dina Kristus. Éta sadayana ngeunaan Anjeunna, Anjeunna mangrupikeun anu anjeun peryogikeun, sareng Anjeunna mangrupikeun sadayana anu anjeun gaduh.

9. Yohanes 6:35 Teras Yesus nyatakeun, "Kami roti kahirupan. Anu datang ka Kami moal kalaparan, jeung sing saha anu percaya ka Kami moal halabhab.

10. Yoh 6:27 Ulah neangan dahareun anu ruksak, tapi pikeun kadaharan anu langgeng nepi ka hirup langgeng, anu bakal dipaparinkeun ku Putra Manusa.Pikeun anjeunna Allah Rama geus nempatkeun cap persetujuan-Na."

11. Yohanes 4:14 Tapi sing saha anu nginum cai anu ku Kami dipaparinkeun, moal halabhab. Saestuna, cai anu ku Kami dipaparinkeun ka maranehna bakal jadi cinyusu anu ngocor nepi ka hirup langgeng.”

12. Yohanes 6:51 Kami teh roti hirup anu lungsur ti sawarga. Anu ngadahar roti ieu bakal hirup salawasna. Roti ieu daging Kami, anu ku Kami baris dipasihkeun pikeun kahirupan dunya.”

Alkitab sabagé kadaharan rohani urang

Aya kadaharan anu nyehatkeun urang teu saperti kadaharan jasmani anu ngan kapanggih dina Firman Allah.

Tempo_ogé: 30 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kalahiran Yesus (Ayat Natal)

13. Mateus 4:4 Yesus ngawaler, "Aya Kitab Suci: 'Manusia hirup lain ku roti wungkul, tapi ku sakur pangandika anu ti Allah."

Puji PANGERAN dina unggal tepung

Sababaraha jalma teu boga nanaon. Sababaraha urang dahar pai leutak. Urang kudu salawasna bersyukur kana kadaharan anu geus disadiakeun ku Yéhuwa. Henteu paduli naon éta.

14. 1 Timoteus 6: 8 Tapi upami urang ngagaduhan tuangeun sareng pakean, urang bakal puas ku éta.

Ngagungkeun Allah ku kadaharan

Lakukeun ieu ku cara nginum cai jeung sukuran. Lakukeun ieu ku cara méré dahareun ka nu malarat. Ngalakukeun ieu ku ngondang jalma pikeun tuang. Pasihan kamulyaan ka Allah.

15. 1 Korinta 10:31 Jadi, naha dahar, nginum, atawa naon bae, laksanakeun kabeh pikeun kamulyaan Allah.

Naha urang Kristen bisa ngadahar daging babi?

Naha urang Kristen bisa ngadahar udang? Naha urang Kristen tiasa tuang kerang?Urang sarerea geus ngadenge patarosan ieu jeung jawabanana kabeh dahareun diidinan.

16. Rum 14:20 Ulah ngancurkeun pagawean Allah demi dahareun. Sakabeh kadaharan geus beresih, tapi salah lamun jalma ngahakan naon-naon anu matak titajong batur.

17. 1 Korinta 8:8 Tapi dahareun henteu ngadeukeutkeun urang ka Allah; urang teu leuwih goreng lamun urang teu dahar, jeung teu leuwih alus lamun urang dahar.

Ulah nganggap naon-naon anu geus disucikeun ku Allah.

18. Rasul-rasul 10:15 Geus kitu aya sora anu kadua kalina ka Anjeunna, “Ulah! nyebatkeun naon-naon anu parantos disucikeun ku Allah."

19. 1 Korinta 10:25 Ku sabab eta, maraneh bisa ngadahar daging naon bae anu dijual di pasar, ulah nepi ka sual hate nurani.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Gusti Anu Gawé di Balik Pamandangan

Yesus ngalaksanakeun hukum-hukum ngeunaan kadaharan anu najis.

20. Markus 7:19 Sabab eta teh lain asup kana hate, tapi kana beuteung, tuluy kaluar tina awak.” (Dina nyarios kieu, Yesus nyatakeun sadaya tuangeun beresih.)

21. Rum 10: 4 Pikeun Kristus mangrupikeun tungtung hukum pikeun kabeneran pikeun unggal jalma anu percaya.

Kitab Suci ngingetkeun urang ngeunaan jumlah dahareun anu urang tuang.

Rakus mangrupikeun dosa. Lamun teu bisa nahan napsu, maneh moal bisa ngadalikeun naon-naon deui.

22. Siloka 23:2 jeung nundutan peso kana tikoro, lamun geus gluttony.

23. Siloka 25:16 Naha anjeun mendakan madu? dahar saloba anu cukup pikeun thee, lest thou jadi kaeusi therewith, jeungutah eta.

24. Siloka 25:27 Teu hade ngadahar loba teuing madu, jeung teu pantes neangan perkara anu jero teuing.

Gusti bakal salawasna nyadiakeun dahareun keur anjeun.

Sakapeung urang hariwang pisan jeung Allah ngan nyoba nenangkeun urang jeung ngabejaan urang nempatkeun pikiran urang ka Anjeunna. Percanten ka Anjeunna. Anjeunna moal pernah gagal anjeun.

25. Mateus 6:25 Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka maraneh, ulah hariwang ku hirup maraneh, ku naon anu bakal didahar atawa diinum; atawa pikeun awak anjeun, ngeunaan naon anu anjeun bakal ditunda. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang?

Yesus henteu pernah kosong

Naha anjeun naros? Anjeunna teu pernah kosong sabab Anjeunna salawasna ngalakonan wasiat Rama-Na. Hayu urang nyonto Anjeunna. 5>

Yohanes 4:32-34 Tapi saur-Na ka maranehna, "Kami boga kadaharan anu teu nyahoeun." Geus kitu murid-murid-Na silih tanya, "Naha aya anu mawa dahareun ka Anjeunna?" "Kadaharan abdi," saur Yesus, "nyaéta ngalaksanakeun pangersa Anjeunna anu ngutus kuring sareng ngaréngsékeun padamelanna .
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.