60 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Perceraian Sareng Nikah deui (Cina)

60 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Perceraian Sareng Nikah deui (Cina)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan cerai?

Naha anjeun terang yén Amérika Serikat ngagaduhan tingkat cerai katilu pangluhurna di dunya? Sedih, 43% tina pertikahan munggaran di AS mungkas cerai. Éta parah pikeun pasangan anu cerai deui anu nikah deui: 60% tina pernikahan kadua sareng 73% tina pernikahan katilu ambruk.

Sakumaha pikareueuseun statistik éta, wartos anu saé nyaéta tingkat cerai laun-laun turun. Alesan utama nyaéta pasangan anu ngantosan dugi aranjeunna langkung dewasa (ahir dua puluhan) sareng biasana tanggal dua dugi ka lima taun sateuacan nikah. Tapi bisi nu nuju wondering - pasangan anu hirup babarengan saméméh nikah anu leuwih dipikaresep meunang cerai ti jalma anu henteu! Hirup babarengan saacan nikah ngaronjatkeun kamungkinan cerai.

Seueur pasangan anu milih hirup babarengan komo ngangkat kulawarga tanpa nikah. Naon tingkat kasuksésan pasangan cohabiting unmarried? Dismal! Pasangan nu hirup babarengan di luar nikah leuwih gampang papisah ti nu nikah, sarta 80% kasus KDRT aya diantara pasangan hirup babarengan.

Kumaha cerai mangaruhan pasangan Kristen? Sababaraha statistik nunjukkeun yén pasangan Kristen kamungkinan pikeun cerai sapertos urang non-Kristen. Tapi, seueur jalma anu ngaidentipikasi salaku urang Kristen tapi henteu aktip di garéja, rutin maca Alkitab atanapi ngadoa, sareng henteu milarian nuturkeun Firman Allah dina kahirupan sapopoe. Ieu nominal "Kristen"kajahatan, demi Kami sorangan, jeung teu inget deui kana dosa-dosa maneh.”

25. Epesus 1: 7-8 "Dina Anjeunna urang gaduh panebusan ku getih-Na, panghampura dosa, saluyu sareng kabeungharan kurnia Allah 8 anu dipasihkeun ka urang. Kalayan sagala hikmah jeung pangarti.”

Perceraian dina Perjanjian Lama

Urang geus ngabahas petikan Malachi 2 ngeunaan kumaha Allah benci cerai. . Hayu urang tingali hukum Musa ngeunaan talak (echoed dina Yermia 3: 1):

"Lamun hiji lalaki nyokot pamajikan jeung nikah manehna, sarta eta kajadian, lamun manehna manggih ni'mat dina panonna sabab geus kapanggih sababaraha indecency dina dirina, yen manehna nulis manehna sertipikat cerai, nempatkeun eta dina leungeun nya, sarta ngirimkeun manehna jauh ti imahna, sarta manehna ninggalkeun imahna sarta balik sarta jadi pamajikan lalaki sejen, sarta salakina dimungkinkeun robah ngalawan manehna, Nulis surat talak ka manehna, tuluy diasongkeun kana leungeunna, tuluy diusir ti imahna, atawa upama salaki tukang anu ngajodokeun manehna maot, maka urut salakina anu ngusir manehna teu meunang ngarebut deui. jadi pamajikanana, sanggeus manehna geus najis; sabab éta mangrupikeun kajahatan di payuneun PANGERAN." (Deuteronomy 24:1-4)

Kahiji, naon anu dimaksud "kasundaan" dina ayat ieu? Asalna tina kecap Ibrani ervah, nu bisa ditarjamahkeun jadi ”taranjang, teu sopan, éra, najis”. Ieu sigana imply dosa seksual, tapi meureun moal zinahsabab dina hal éta, awéwé jeung lover nya bakal narima hukuman pati (Imamat 20:10). Tapi éta jelas sigana mangrupikeun pelanggaran moral anu serius.

Intina nyaéta yén salaki henteu tiasa megat pamajikanana kusabab masalah anu sepele. Urang Israil kakara ninggalkeun Mesir, tempat cabul jeung talak téh biasa jeung gampang, tapi hukum Musa ngawajibkeun salaki nulis surat talak. Nurutkeun Mishna (tradisi lisan Yahudi), ieu hartina pamajikan bisa kawin deui sangkan boga sarana pangrojong. Ieu teu jadi loba condoning cerai tapi ieu konsési pikeun ngajaga urut pamajikan.

Yesus commented on ieu dina Mateus 19, nyebutkeun yen saha Allah ngagabung dina nikah, hayu hiji misahkeun. Tapi waktu urang Parisi ngadesek manéhna ngeunaan hukum Musa, Yésus ngomong yén lalaki éta diidinan megat pamajikanana lantaran karasa haténa. Maksud Allah teu aya talak pisan. Anjeunna henteu maréntahkeun atanapi ngantunkeun cerai

Patarosan salajengna, naha salaki kahiji teu tiasa nikah deui ka urut pamajikan upami salaki kadua cerai atanapi maot? Naha ieu mangrupa abomination? Rabbi Moses Nahmanides, 1194-1270 AD, ngusulkeun undang-undang anu nyegah pertukaran pamajikan. Sawatara ulama nganggap yén maksudna nyaéta pikeun salaki anu munggaran ati-ati pikeun megat pamajikanana - sabab éta mangrupikeun tindakan anu penting - anjeunna moal pernah tiasa gaduh deui janten pamajikanana deui - sahenteuna upami anjeunnakawin deui.

26. Yeremia 3:1 "Lamun hiji lalaki megat pamajikanana sarta manehna ninggalkeun anjeunna sarta nikah ka lalaki sejen, naha anjeunna bakal balik deui ka manehna? Naha lahan bakal najis lengkep? Tapi maneh geus hirup jadi palacuran jeung loba pameget — naha maneh ayeuna balik deui ka Kami?” nyebutkeun Gusti.”

27. Deuteronomy 24: 1-4 "Upami aya lalaki nikah ka awéwé anu janten henteu resep anjeunna kusabab anjeunna mendakan hal anu teu sopan ngeunaan anjeunna, sareng anjeunna nyerat surat talak ka anjeunna, masihan ka anjeunna sareng ngaluarkeun anjeunna ti bumina, 2 sareng upami saatosna. Manéhna ninggalkeun imahna, manéhna jadi pamajikan lalaki séjén, 3 jeung salakina kadua teu resep manéhna jeung nulis surat talak manéhna, méré manéhna jeung ngirim manéhna ti imahna, atawa lamun manéhna maot, 4 tuluy salakina kahiji, nu cerai manehna, teu meunang kawin deui sanggeus manehna geus najis. Éta bakal hina dina panon Yéhuwa. Ulah mawa dosa ka tanah anu dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh jadi milik pusaka.”

28. Yesaya 50: 1 "Kieu timbalan PANGERAN: "Di mana surat talak indung anjeun anu ku Kami diusir? Atawa ka nu creditors kuring kuring ngajual anjeun? Kusabab dosa anjeun anjeun dijual; ku sabab kajahatan maneh indung maneh diusir.”

29. 22:13 Tapi upama randa atawa pepegatan jeung teu boga anak keur nafkahkeun, tuluy balik deui ka imah bapana saperti keur ngora keneh,ngadahar kadaharan bapana deui. Upami teu kitu, jalma-jalma di luar kulawarga imam teu meunang ngadahar kurban-kurban suci.”

30. Bilangan 30:9 (NKJV) "Sagala ikrar randa atawa awewe dipegatkeun, anu ku manehna geus kabeungkeut dirina, kudu ngalawan manehna."

31. Yehezkiel 44:22 “Maraneh teu meunang kawin ka randa-randa atawa ka awewe anu dipegatkeun; ngan bisa kawin ngan parawan katurunan Israil atawa randa-randa imam.”

32. Leviticus 21:7 "Aranjeunna teu meunang kawin ka awéwé anu najis ku palacuran atanapi cerai ti salaki, sabab imam suci pikeun Allahna."

Talak dina Perjanjian Anyar

Yesus netelakeun patarosan urang Parisi ngeunaan Ulangan 24 dina Mateus 19: 9, "Sareng Kami nyarioskeun ka anjeun, saha waé anu megat pamajikanana, kecuali kusabab cabul, sareng kawin ka awéwé sanés, éta jinah."

Yesus nerangkeun yen lamun saurang salaki megat pamajikanana pikeun kawin ka awewe sejen, manehna teh zinah ngalawan pamajikanana nu kahiji, sabab di payuneun Allah, manehna masih keneh kawin jeung pamajikan nu kahiji. Kitu ogé pikeun pamajikan anu megat salakina sarta kawin ka lalaki séjén. "Lamun hiji awewe talak salakina sarta nikah ka lalaki sejen, manehna commited zinah." (Markus 10:12)

Di payuneun Allah, hiji-hijina hal anu ngalanggar perjangjian éta nyaéta cabul séksual. "Anu geus dihijikeun ku Allah, ulah dipisahkeun ku manusa." (Markus 10:9)

Konsép perjangjian anu ngariung ieu diulang deui dina 1 Korinta 7:39: “Istri wajibsalakina salami anjeunna hirup. Tapi lamun salakina maot, manéhna bebas kawin ka saha waé nu dipikahayang, salila manéhna milik Yéhuwa.” Catet yén Allah hoyong urang Kristen nikah sareng Kristen!

33. Markus 10: 2-6 "Sababaraha urang Parisi sumping pikeun nguji anjeunna, naroskeun, "Naha sah pikeun lalaki megat pamajikanana?" 3 "Naon anu diparentahkeun ku Musa ka anjeun?" anjeunna ngawaler. 4Ceuk maranehna, "Musa ngijinkeun saurang lalaki nulis surat talak jeung ngusir manehna." 5 "Ku sabab atos hate aranjeun, Musa nyerat ieu hukum ka aranjeun," waler Yesus. 6 "Tapi dina mimiti ciptaan Allah 'ngajadikeun lalaki jeung awewe."

34. Mateus 19: 9 "Kami nyarioskeun ka anjeun yén saha waé anu megat pamajikanana, kecuali kusabab cabul, sareng kawin ka awéwé sanés, éta jinah."

35. 1 Korinta 7:39 “Istri kabeungkeut ku Toret salami salakina hirup; tapi lamun salakina maot, manéhna geus di kamerdikaan nikah ka saha manéhna bakal; ngan ka Gusti.”

36. Markus 10:12 "Jeung lamun manehna megat salakina sarta kawin ka lalaki sejen, manehna commits zinah."

2> Naon alesan Alkitab pikeun talak?

Tunjangan Alkitabiah anu munggaran pikeun cerai nyaéta cabul, sakumaha anu diajarkeun Yesus dina Mateus 19:9 (tingali di luhur). Ieu kalebet zinah, homoseksualitas, sareng incest - sadayana ngalanggar persatuan intim tina perjanjian perkawinan.

Perceraian henteu diwajibkeun, bahkan dina jinah. Kitab Hosea nyaéta ngeunaan nabipamajikan teu satia Gomer, anu anjeunna nyandak deui sanggeus dosa nya; Ieu mangrupikeun ilustrasi tina henteu satia urang Israil ka Allah ngalangkungan nyembah berhala. Sakapeung, salaki polos milih tetep dina nikah jeung laksana panghampura - utamana lamun éta hiji-waktos gagal jeung salaki teu satia sigana genuinely repentant. Konseling pastoral teu diragukeun - pikeun nyageurkeun sareng restorasi - sareng tanggung jawab pikeun pasangan anu salah.

Sangu Alkitab anu kadua pikeun cerai nyaéta upami anu teu percaya hoyong cerai ti pasangan Kristen. Lamun pasangan non-Kristen daék cicing di nikah, pasangan Kristen teu kudu neangan talak, sabab percaya bisa boga pangaruh spiritual positif dina séjén. lain Gusti, yén lamun aya lanceukna boga pamajikan unbelief, sarta manéhna consents hirup jeung manéhna, manéhna teu kudu talak manéhna. Jeung upama aya awewe nu boga salaki nu teu percaya, jeung manehna satuju hirup jeung manehna, manéhna teu kudu talak salakina. ; Pikeun disebutkeun barudak anjeun najis, tapi ayeuna maranéhna geus suci. Tapi lamun anu kafir geus ninggalkeun, hayu anjeunna ninggalkeun; lanceukna atawa lanceukna teu dina kaayaan perbudakan dina kasus kawas, tapi Allah geus disebut urang dina karapihan. Pikeun kumaha anjeun terang, pamajikan, naha anjeun bakal nyalametkeunsalaki anjeun? Atawa kumaha anjeun nyaho, salaki, naha anjeun bakal nyalametkeun pamajikan anjeun?" (1 Korinta 7:12-16)

37. Mateus 5: 32 (ESV) "Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun yén saha waé anu megat pamajikanana, kecuali kusabab hubungan séksual, ngajantenkeun anjeunna jinah, sareng saha waé anu kawin ka awéwé anu ditalakkeun, éta jinah."

38 . 1 Korinta 7:15 (ESV) "Tapi upami pasangan anu henteu percanten papisah, hayu waé. Dina kasus kawas lanceukna atawa adina teu enslaved. Allah geus manggil aranjeun kana katengtreman.”

39. Mateus 19: 9 "Kami nyarioskeun ka anjeun yén saha waé anu megat pamajikanana, kecuali kusabab cabul, sareng kawin ka awéwé sanés, éta jinah."

2> Naha alesan nyiksa pikeun talak dina Alkitab?

Alkitab henteu masihan nyiksa salaku alesan pikeun cerai. Sanajan kitu, lamun pamajikan jeung / atawa barudak dina kaayaan bahaya, maranéhanana kudu pindah kaluar. Upami pasangan anu nyiksa satuju kana konseling pastoral (atanapi pendak sareng terapis Kristen) sareng nungkulan akar panyabab nyiksa (amarah, kecanduan narkoba atanapi alkohol, jsb.), panginten aya harepan restorasi.

40. "Tapi ka nu nikah mah mere parentah, lain kuring, tapi Gusti, yén pamajikan ulah ninggalkeun salakina (tapi lamun manehna ninggalkeun, manehna kudu tetep lajang, atawa lamun teu reconciled ka salakina), sarta yén salaki. nyaéta henteu megat pamajikanana.” (1 Korinta 7:10-11)

41. Paribasa 11:14 "Bangsa ragrag kusabab kakurangan pituduh,tapi meunangna datang ku naséhat loba.”

42. Budalan 18:14-15 “Barang mertua Musa narenjo sagala anu dilampahkeun ku Musa pikeun jalma-jalma, tuluy mariksa, “Naon anu dilakonan ku maraneh di dieu? Naha anjeun nyobian ngalakukeun ieu nyalira bari sadayana nangtung di sakuriling anjeun ti isuk dugi ka sonten?”

Naon Alkitab nyebutkeun ngeunaan cerai jeung kawin deui?

Yesus nuduhkeun yen lamun zinah anu jadi sabab talak teh, kawin deui teh lain dosa. Kalakuan cabul, jeung kawin ka awewe sejen, lamun zinah.” (Mateus 19:9)

Kumaha lamun cerai teh lantaran pasangan nu teu disalametkeun hayang kaluar tina nikahna? Paul nyarios yén pasangan anu percaya "henteu aya dina kaayaan budak," anu tiasa nunjukkeun yén nikah deui diidinan, tapi henteu dinyatakeun sacara eksplisit.

43. “Lamun anu kafir geus indit, kudu indit; lanceukna atawa lanceukna teu aya dina kaayaan budak dina kasus kawas kitu.” (1 Korinta 7:15)

Naha Allah hayang kuring tetep dina perkawinan nu teu bagja?

Seueur urang Kristen geus nyoba menerkeun hiji non - cerai Alkitabiah ku nyebutkeun, "Kuring pantes jadi senang." Tapi anjeun teu bisa sabenerna bagja iwal anjeun leumpang dina ta’at jeung ukhuwah jeung Kristus. Panginten patarosanana kedah kieu, "Naha Gusti hoyong perkawinan abdi tetep teu bahagia?" Jawabanna, tangtosna, bakal, "Henteu!" Nikah ngagambarkeun Kristus sareng garéja,nu mangrupakeun persatuan nu pangbagja.

Naon anu dikersakeun ku Gusti pikeun anjeun laksanakeun - upami perkawinan anjeun henteu bahagia - nyaéta damel pikeun ngajantenkeun éta bagja! Tingali kana lampah anjeun sorangan: naha anjeun nyaah, negeskeun, ngahampura, sabar, bageur, sareng henteu mentingkeun diri? Dupi anjeun calik sareng salaki anjeun sareng ngabahas naon anu nyababkeun anjeun bagja? Dupi anjeun milarian konseling sareng pendeta anjeun?

45. 1 Petrus 3: 7 "Salaki, dina cara anu sami kedah ati-ati nalika anjeun hirup sareng pamajikan anjeun, sareng hormat aranjeunna salaku pasangan anu langkung lemah sareng salaku ahli waris sareng anjeun tina kurnia hirup anu saé, supados henteu aya anu ngahalangan doa anjeun. "

46. 1 Petrus 3: 1 "Nya kitu ogé istri, tunduk kana salaki anjeun sorangan, supados sanajan aya anu henteu nurut kana pangandika, aranjeunna tiasa dimeunangkeun tanpa kecap ku kalakuan pamajikanana."

47 . Kolosa 3: 14 (NASB) "Salian ti sagala hal ieu, pake cinta, anu mangrupikeun beungkeut persatuan anu sampurna."

48. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah damel pikeun kahadean jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

49. Markus 9:23 "Lamun bisa?" ceuk Isa. "Sagala hal mungkin pikeun jalma anu percaya."

50. Jabur 46:10 "Mantenna nyarios, "Tenang, sareng terang yén Kami Allah; Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, Kami bakal diluhurkeun di bumi.”

51. 1 Petrus 4: 8 "Langkung sadayana, silih pikanyaah pisan, sabab cinta nutupan seueur dosa."

1> 2> Gusti tiasa nyageurkeun anjeun.nikah

Anjeun meureun nganggap perkawinan anjeun rusak, tapi Gusti urang mangrupikeun Gusti anu mujijat! Nalika anjeun nempatkeun Gusti di tengah maot tina kahirupan anjeun sorangan sareng pusat perkawinan anjeun, penyembuhan bakal datang. Lamun anjeun leumpang dina hambalan jeung Roh Suci, anjeun bisa hirup graciously, lovingly, sarta dina panghampura. Nalika anjeun duaan nyembah sareng ngado'a babarengan - di bumi anjeun, rutin, ogé di garéja - anjeun bakal kagum ku naon anu lumangsung dina hubungan anjeun. Gusti bakal ngambekan rahmat-Na kana perkawinan anjeun ku cara anu teu kabayang.

Gusti bakal nyageurkeun pernikahan anjeun nalika anjeun saluyu sareng definisi cinta Gusti, anu hartosna ngaleungitkeun diri anjeun sareng sadar yén anjeun duaan mangrupikeun hiji. . Cinta sajati henteu egois, milari diri, sirik, atanapi gampang gelo. Asih sajati nyaeta sabar, bageur, ulet, jeung boga harepan.

52. Siloka 3:5 (NIV) ”Percaya ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan.”

53. 1 Petrus 5: 10 "Jeung Allah tina sagala kurnia, anu nelepon anjeun ka kamulyaan langgeng-Na dina Kristus, sanggeus anjeun geus sangsara sakeudeung, Anjeunna bakal mulangkeun anjeun sarta ngajadikeun anjeun kuat, teguh tur steadfast> 54. 2 Tesalonika 3: 3 "Tapi Gusti satia, sareng anjeunna bakal nguatkeun sareng ngajaga anjeun tina anu jahat."

55. Jabur 56:3 "Tapi nalika kuring sieun, abdi bakal percanten ka anjeun."

56. Rum 12:12 “Geura bungah ku harepan; sabargaduh tingkat cerai anu langkung luhur. Urang Kristen anu aktip ngalaksanakeun imanna jauh kurang kamungkinan cerai ti urang non-Kristen sareng urang Kristen nominal.

Tapi, urang sadayana terang urang Kristen anu aktip, komitmen anu ngagaduhan. cerai - sababaraha leuwih ti sakali - malah loba pendeta. Ieu raises patarosan, naon Alkitab nyebutkeun ngeunaan cerai? Naon alesan Alkitab pikeun cerai? Kumaha upami nikah deui? Naha Gusti hoyong anjeun tetep dina perkawinan anu teu bahagia? Hayu urang luncat kana Firman Allah pikeun ningali naon anu Anjeunna nyarioskeun!

Petikan Kristen ngeunaan cerai

“Perkawinan utamina mangrupikeun janji pikeun tabah sareng hadir dina kaayaan naon waé. .”

“Mitos Talak: 1. Lamun cinta geus kaluar ti nikah, leuwih hade dipegatkeun. 2. Langkung sae pikeun murangkalih pikeun pasangan anu teu bahagia pikeun cerai tibatan ngagedekeun budakna dina suasana perkawinan anu teu bahagia. 3. Talak téh leuwih saeutik tina dua kajahatan. 4. Anjeun ngahutang ka diri. 5. Sarerea boga hak kana hiji kasalahan. 6. Gusti nungtun abdi kana cerai ieu.” Urang Sunda Sproul

"Nalika Allah jadi saksi kana jangji-jangji perjangjian hiji pernikahan, éta jadi leuwih ti hiji perjangjian manusa. Gusti sanes pamaen pasip dina upacara kawinan. Dina pangaruh manéhna nyebutkeun, Kuring geus katempo ieu, Kuring mastikeun eta jeung kuring ngarekam eta di sawarga. Sareng kuring masihan kana perjangjian ieu ku ayana sareng tujuan Kami martabat janten gambar tina perjangjian Kami sareng pamajikan kuring,dina tribulation; neraskeun sakedapan dina solat.”

Berjuang pikeun nikah anjeun

Inget, Sétan benci perkawinan sabab éta téh ilustrasi. Kristus sareng garéja. Manéhna jeung sétan-sétan gawé lembur ngancurkeun perkawinan. Anjeun kudu jadi sadar ieu sareng waspada pikeun serangan-Na dina nikah anjeun. Nolak pikeun ngidinan anjeunna ngajalankeun ngaganjel dina hubungan anjeun. "Tahan Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun." (Yakobus 4:7)

Waktu "diri" atawa sifat dosa anjeun ngajalankeun acara, perselisihan perkawinan teu bisa dihindari. Tapi nalika anjeun beroperasi dina Roh, konflik bakal gancang direngsekeun, anjeun moal gampang nyinggung atanapi gelo, sareng anjeun gancang ngahampura.

Ngadegkeun waktos "altar kulawarga" unggal dinten dimana anjeun maca. jeung ngabahas Kitab Suci, jeung ibadah, nyanyi, jeung solat babarengan. Lamun anjeun intim sacara spiritual, sagalana sejenna ragrag kana tempatna.

Praktekkeun manajemén konflik suksés. Diajar agreeably teu satuju. Diajar ngabahas masalah anjeun kalayan damai tanpa ngabeledug ku ambek-ambekan, janten defensif, atanapi janten konfrontasi.

Henteu kunanaon nyuhunkeun bantosan! Neangan counselors wijaksana - pendeta anjeun, a therapist nikah Kristen, pasangan heubeul happily-nikah. Panginten aranjeunna parantos ngaréngsékeun masalah anu sami sareng anjeun sareng tiasa masihan nasihat anu mangpaat.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Doa Babarengan (Kakuatan!!)

57. 2 Korinta 4: 8-9 "Kami didesek dina unggal sisi, tapi henteu ditumbuk; bingung, tapi teu diputus asa; persecuted, tapi teu ditinggalkeun; diteunggeul, tapi teu ditumpes.”

58. Jabur 147: 3 "Gusti nyageurkeun anu remuk manah sareng ngabeulit tatuna."

59. Epesus 4: 31-32 "Sing sadayana kapaitan sareng amarah sareng amarah sareng gogorowokan sareng pitenah singsingkeun ti anjeun, sareng sadaya kejahatan. 32 Sing silih asih, sing lemah lembut, sing silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus geus ngahampura ka aranjeun.”

60. 1 Korinta 13:4-8 “Asih teh sabar jeung bageur; cinta teu sirik atawa boast; teu sombong 5 atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan; teu jengkel atawa ambek; 6 Éta henteu gumbira ku kalakuan anu salah, tapi girang ku kabeneran. 7 Asih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarep-ngarep sagala hal, tabah kana sagala hal. 8 Asih teu aya tungtungna. Sedengkeun pikeun prophecies, aranjeunna bakal maot; Sedengkeun pikeun basa, aranjeunna bakal eureun; ari elmu mah bakal sirna.”

61. Yakobus 4:7 "Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Tantang Iblis, tangtu kabur ti aranjeun.”

62. Epesus 4:2-3 “Kudu rendah haté jeung lemah lembut; sing sabar, silih pikanyaah. 3 Saenyana usaha pikeun ngajaga kasatunggalan Ruh Allah ku jalan beungkeutan karapihan.”

63. Ibrani 13: 4 "Perkawinan kedah dihormatan ku sadayana, sareng ranjang nikah tetep suci, sabab Allah bakal ngahukum anu jinah sareng sadaya anu cabul."

Kacindekan

Tanggapan alami pikeun masalah sareng konflik nyaéta ngan ukur nyebatna sareng jaminankaluar tina perkawinan. Sababaraha pasangan tetep babarengan, tapi teu nungkulan masalah - aranjeunna tetep nikah tapi séksual jeung emotionally jauh. Tapi Firman Allah nyarioskeun urang pikeun tabah. Hiji pernikahan senang ngalibatkeun loba Persib! Urang kudu tabah dina Firman-Na, dina solat, jadi asih jeung bageur, dina akur damai, dina ngarojong jeung encouraging unggal séjén, dina ngajaga spark of asmara hirup. Nalika anjeun tabah, Gusti bakal nyageurkeun sareng ngadewasakeun anjeun. Mantenna bakal ngajadikeun aranjeun sampurna, taya kakurangan naon-naon.

“Ulah patah semangat dina migawe kahadean, sabab dina waktuna urang bakal panen, lamun urang henteu bosen.” (Galata 6:9)

gereja.” John Piper

"Anu ngajadikeun cerai jeung nikah deui jadi pikareueuseun di mata Allah lain saukur nu ngalibatkeun covenant-breaking ka salaki, tapi éta ngalibatkeun misrepresenting Kristus jeung covenant-Na. Kristus moal ninggalkeun pamajikan-Na. Kantos. Meureun aya waktos jarak nyeri sareng mundur tragis di pihak urang. Tapi Kristus ngajaga covenant-Na salawasna. Nikah mangrupikeun tampilan éta! Éta hal pamungkas urang bisa nyebutkeun ngeunaan eta. Éta nunjukkeun kamulyaan cinta anu ngajaga perjanjian Kristus." John Piper

"Perkawinan anu diwangun dina Kristus mangrupikeun perkawinan anu didamel pikeun langgeng."

"Perkawinan mangrupikeun ilustrasi anu terus-terusan, jelas ngeunaan biaya pikeun mikanyaah jalma anu teu sampurna tanpa sarat… Al Masih geus nyaah ka urang.”

Tempo_ogé: 70 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Rencana Allah Pikeun Urang (Percanten ka Anjeunna)

Perjangjian kawin

Perjangjian kawin teh mangrupa jangji anu mulya antara panganten awewe jeung panganten lalaki di payuneun Allah. Lamun anjeun asup kana covenant nikah Kristen, anjeun bringing Allah kana persamaan - anjeun teken ayana sarta kakuatan-Na leuwih hubungan anjeun. Nalika anjeun ngucapkeun sareng netepkeun ikrar anjeun di payuneun Gusti, anjeun ngondang Gusti pikeun ngaberkahan pernikahan anjeun sareng ngajantenkeun anjeun kuat ngalawan usaha sétan pikeun ngarusak hubungan anjeun.

Perjangjian nyaéta ikrar anjeun pikeun tetep sareng nikah. - sanajan anjeun dina konflik atawa lamun masalah sigana-insurmountable timbul. Anjeun kerja keras henteu ngan tetep dina perkawinan tapi pikeun berkembang dinabeungkeut anjeun geus dijieun. Nalika anjeun ngahormatan sareng perjanjian anjeun, Gusti bakal ngahormatan anjeun.

Perjangjian nikah téh sadayana ngeunaan komitmen - anu henteu sanés hartosna nyegerkeun huntu anjeun sareng ngan ukur ngagantung di dinya. Éta hartina anjeun aktip kerja pikeun nyieun hubungan anjeun leuwih intimately disambungkeun. Anjeun milih sabar, hampura, sareng bageur, sareng anjeun ngajantenkeun pernikahan anjeun janten anu pantes dijagi sareng dihargaan.

"'. . . lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging.’ Ieu téh hiji misteri jero-tapi kuring keur ngobrol ngeunaan Kristus jeung jamaah. Tapi, masing-masing anjeun ogé kedah nyaah ka pamajikan sapertos anjeunna mikanyaah ka dirina, sareng pamajikan kedah hormat ka salakina." (Epesus 5:31-33)

Perjanjian nikah ngagambarkeun Kristus jeung gereja. Yesus mangrupikeun sirah - Anjeunna ngorbankeun dirina pikeun ngajantenkeun panganten-Na suci sareng murni. Salaku kapala kulawarga, salaki kudu nuturkeun conto cinta pangorbanan Yesus - nalika anjeunna mikanyaah pamajikanana, anjeunna nyaah ka dirina! Pamajikan kudu ngahargaan, ngahargaan, jeung ngadukung salakina.

1. Epesus 5:31-33 (NIV) "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging." 32 Ieu misteri anu jero, tapi kuring nyarioskeun perkawis Kristus sareng jamaah. 33 Tapi, masing-masing oge kudu nyaah ka pamajikan saperti dirina sorangan, jeung pamajikan kudu hormat ka pamajikananasalaki.”

2. Mateus 19:6 (ESV) "Jadi aranjeunna henteu deui dua tapi hiji daging. Jadi naon anu geus dihijikeun ku Allah, ulah dipisahkeun ku manusa.”

3. Maleakhi 2:14 (KJV) "Tapi maneh nanya, Ku naon? Sabab PANGERAN geus jadi saksi antara maneh jeung pamajikan nu keur ngora keneh, anu geus dihianat ku maneh, tapi manehna teh sobat anjeun, jeung pamajikan tina perjangjian maneh.”

4. Kajadian 2:24 (NKJV) "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta aranjeunna bakal jadi hiji daging."

5. Epesus 5: 21 "Sing silih tunduk kana hormat ka Kristus."

6. Pandita 5:4 “Lamun maneh ikrar ka Allah, ulah lila-lila nedunan. Anjeunna teu boga pelesir di fools; laksanakeun kaul.”

7. Siloka 18:22 ”Anu manggih pamajikan meunang kasaean, jeung meunang kahadean ti Pangeran.”

8. Yohanes 15:13 "Asih anu langkung ageung teu aya anu langkung ti ieu, anu masihan nyawana pikeun sobat-sobatna."

9. Paribasa 31:10 "Saha anu tiasa mendakan awéwé anu soleh? sabab hargana jauh di luhur batu permata.”

10. Kajadian 2:18 “PANGERAN Allah ngandika, “Teu hade lamun manusa nyorangan; Kami bakal ngajantenkeun anjeunna pembantu sapertos anjeunna ”

11. 1 Korinta 7:39 "Awéwé tetep kabeungkeut ka salakina salami anjeunna hirup. Tapi upama salakina maot, manéhna bebas kawin ka saha waé nu dipikahayang, tapi kudu jadi milik Yéhuwa.”

12. Titus 2: 3-4 "Kitu ogé, ajarkeun awéwé anu langkung kolot pikeun hormat dina cara aranjeunna.hirup, ulah jadi fitnah atawa addicted ka loba anggur, tapi pikeun ngajarkeun naon alus. 4 Tuluy maranehna bisa ngajurung awewe ngora supaya nyaah ka salaki jeung ka anakna.”

13. Ibrani 9:15 "Ku sabab eta Kristus teh mediator tina hiji perjangjian anyar, yén maranéhanana anu disebut bisa nampa warisan langgeng jangji-ayeuna yén anjeunna geus maot salaku tebusan pikeun ngabebaskeun aranjeunna tina dosa-dosa anu dipigawé dina covenant kahiji. ”

14. 1 Petrus 3: 7 "Salaki, dina cara anu sami kedah ati-ati nalika anjeun hirup sareng pamajikan anjeun, sareng hormat aranjeunna salaku pasangan anu langkung lemah sareng salaku ahli waris sareng anjeun tina kurnia hirup anu saé, supados henteu aya anu ngahalangan doa anjeun. ”

15. 2 Korinta 11: 2 (ESV) "Sabab kuring ngarasa timburu ilahi ka anjeun, saprak kuring nikah ka anjeun salaki hiji, pikeun nunjukkeun anjeun salaku parawan murni ka Kristus."

16. Yesaya 54:5 "Kanggo anu ngadamel anjeun mangrupikeun salaki anjeun, Gusti anu Maha Kawasa namina; Jeung Nu Mahasuci Israil teh Panebus maneh, Allahna saalam dunya.”

17. Wahyu 19: 7-9 "Hayu urang girang sareng gumbira sareng muji anjeunna! Pikeun kawinan Anak Domba geus datang, jeung panganten awewe geus nyiapkeun dirina. 8Lénen alus, caang jeung beresih, ku manéhna dipakékeun.” (Lénen alus ngagambarkeun kalakuan adilna umat Allah anu suci.) 9 Saur malaikat ka kaula, "Tulis kieu: Bagja jalma anu diondang kana jamuan kawinan Anak Domba!" Sareng anjeunna nambihan, "Ieu mangrupikeun kecap anu leresAllah.”

Allah benci talak

“Maraneh nutupan altar PANGERAN ku cimata, ku tangis jeung keueung, sabab Mantenna geus teu aya deui. méré perhatian kana kurban atawa narima eta kalawan ni'mat ti leungeun anjeun. Tapi maneh nanya, 'Ku naon?'

Sabab PANGERAN geus jadi saksi antara maneh jeung pamajikan nu ngora keneh, anu ku maraneh geus dihianat, padahal manehna teh jodo jeung pamajikan maneh ku perjangjian. . . . Sabab Kami benci talak, saur PANGERAN." (Maleakhi 2:13-16)

Naha Allah benci talak? Kusabab éta misahkeun naon Anjeunna geus ngagabung, sarta éta megatkeun gambar Kristus jeung gareja. Ieu biasana mangrupa kalakuan panghianatan sarta treachery dina bagian tina hiji atawa duanana mitra - utamana lamun henteu satia ieu aub, tapi sanajan henteu, éta megatkeun hiji sumpah suci dijieun pikeun salaki. Ieu ngabalukarkeun tatu irreparable ka salaki jeung utamana barudak. Talak sering kajadian nalika salah sahiji atawa duanana pasangan geus nempatkeun selfishness saméméh selflessness.

Allah nyebutkeun yen lamun salah salaki geus ngalakonan khianat talak ka salaki atawa pamajikanana, eta bakal ngahalangan hubungan pasangan dosa urang jeung Allah.

18. Maleakhi 2:16 (NAB) "Kanggo Kami benci talak," saur PANGERAN, Allah Israil, "sareng saha anu nutupan pakeanna ku kekerasan," saur Gusti Nu Maha Kawasa. "Janten sing ati-ati kana sumanget anjeun, supados anjeun henteu ngahianat."

19. Malachi 2: 14-16 "Tapi anjeunngomong, "Naha anjeunna henteu?" Sabab PANGERAN jadi saksi antara anjeun jeung pamajikan anjeun ngora, ka saha anjeun geus faithful, sanajan manéhna pendamping anjeun jeung pamajikan anjeun ku covenant. 15 Naha Mantenna henteu ngajantenkeun aranjeunna hiji, sareng bagian tina Roh dina ngahijikeun aranjeunna? Sareng naon anu dicarioskeun ku Gusti? turunan saleh. Janten jaga diri anjeun dina sumanget anjeun, sareng ulah aya anu henteu satia ka pamajikan anu ngora. 16 "Kanggo lalaki anu henteu mikanyaah pamajikanana tapi megat anjeunna, saur PANGERAN, Allah Israil, nutupan pakeanna ku kekerasan, saur PANGERAN Nu Maha Kawasa. Ku kituna jaga diri anjeun dina roh anjeun, sarta ulah iman.”

20. 1 Korinta 7: 10-11 "Ka anu kawin, kuring masihan paréntah ieu (sanés kuring, tapi Gusti): Pamajikan henteu kedah misah ti salakina. 11 Tapi lamun kitu, manehna kudu tetep lajang atawa rukun deui jeung salakina. Jeung salaki teu kudu talak pamajikanana.”

Naha Allah ngahampura talak?

Saméméh ngajawab pananya ieu, urang kudu negeskeun heula yén hiji jalma bisa jadi korban nu teu boga dosa. dina cerai. Contona, lamun anjeun digawé teuas pikeun nyalametkeun nikah, tapi salaki anjeun cerai anjeun nikah batur, anjeun teu kaliru tina dosa cerai. Sanaos anjeun nampik nandatanganan surat-surat, salaki anjeun tiasa teras-terasan ngagugat cerai di kalolobaan nagara bagian.

Salajengna, anjeun henteu kaliru upami cerai anjeun ngalangkungan alesan Alkitab. Anjeun teu kedah jantendihampura, iwal ti parasaan kanyeri anjeun ka urut salaki anjeun.

Sanajan anjeun aya pihak anu kaliru dina cerai atawa cerai kusabab alesan-alesan anu henteu dumasar kana Alkitab, Allah bakal ngahampura anjeun lamun anjeun tobat. Ieu ngandung harti ngaku dosa anjeun di payuneun Allah sareng mutuskeun pikeun henteu ngalakukeun dosa éta deui. Lamun dosa Anjeun zinah, unkindness, abandonment, kekerasan, atawa dosa sejenna ngabalukarkeun direcahna, Anjeun kudu ngaku eta dosa ka Allah jeung ngahurungkeun jauh ti eta. Anjeun oge kudu ngaku jeung menta hampura ka urut salaki anjeun (Mateus 5:24).

Lamun anjeun bisa nedunan sababaraha cara (kawas mayar deui nafkah anak), anjeun tangtu kudu ngalakukeun kitu. Sadérék ogé kudu néangan konseling Kristen profésional atawa boga sistem tanggung jawab ka pastor Sadérék atawa pamingpin nu saleh séjénna, lamun Sadérék deui zinah, boga masalah ngatur amarah, atawa mikaresep porno, alkohol, narkoba, atawa judi.

21. Epesus 1:7 (NASB) "Dina Anjeunna urang gaduh panebusan ku getih-Na, panghampura tina kasalahan urang, dumasar kana kabeungharan rahmat-Na."

22. 1 John 1: 9 "Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil, sarta bakal ngahampura dosa urang jeung nyucikeun urang tina sagala kajahatan."

23. Yohanes 3:16 “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah nepi ka binasa, tapi meunang hirup langgeng.”

24. Yesaya 43:25 "Kami, malah Kami, anu ngaleungitkeun anjeun
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.