30 prekrasnih biblijskih stihova o zalasku sunca (Božjem zalasku sunca)

30 prekrasnih biblijskih stihova o zalasku sunca (Božjem zalasku sunca)
Melvin Allen

Šta Biblija kaže o zalascima sunca?

Jeste li gledali zalazak ili izlazak sunca i hvalili Boga za Njegovu slavu i Njegovu ljepotu? Zalasci sunca ukazuju na slavnog i moćnog Boga koji je dostojan svake hvale. Evo nekoliko prekrasnih Svetih pisama za one koji vole zalaske sunca.

Krišćanski citati o zalascima sunca

“Kada vidite taj zalazak sunca ili onaj panoramski pogled na Božje najfinije izraženo u prirodi, a ljepota vam jednostavno zastane dah, sjetite se toga je samo uvid u pravu stvar koja te čeka na nebu.” Greg Laurie

“Zalazak sunca je dokaz da i završnici mogu biti lijepi.”

“Vjerujem u kršćanstvo kao što vjerujem da je sunce izašlo: ne samo zato što ga vidim, već zato što po njemu vidim sve ostalo.” C. S. Lewis

"To je Božja slika na nebu."

"Svaki izlazak sunca podsjeća nas na neizmjernu ljubav Boga i Njegovu stalnu vjernost."

Neka bude svjetlosti

1. Postanak 1:3 “I reče Bog: “Neka bude svjetlost” i bi svjetlost.” – ( Šta Biblija kaže o svjetlosti?)

2. Postanak 1:4 „Bog je video da je svetlost dobra, i odvojio je svetlost od tame. Bog je nazvao svjetlo “dan”, a tamu je nazvao “noć”.

3. 2. Korinćanima 4:6 „Jer Bog, koji je rekao: „Neka iz tame zasvijetli svjetlost“, učinio je da svoje svjetlo zasvijetli u našim srcima da nam da svjetlost spoznaje slave Božje na licuIsusa Krista.”

4. Postanak 1:18 „da vlada danom i noću, i da odvoji svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.”

Hvalite Stvoritelja zalaska sunca.

Hvalite Gospoda za Njegovo lijepo stvorenje, ali i hvalite Ga za Njegovu dobrotu, Njegovu ljubav i Njegovu svemoć. Bog vlada zalaskom sunca.

5. Psalam 65:7-8 „Ko utišava huk mora, huk valova njihovih, i metež naroda. 8 Oni koji borave na krajevima zemlje stoje u strahu pred Tvojim znakovima; Ti činiš da izlazak i zalazak sunca kliču od radosti.”

6. Psalam 34:1-3 „Blagosiljaću Gospoda u svako doba; Njegova će pohvala uvijek biti u mojim ustima.2 Duša će se moja hvaliti Gospodom; Ponizni će to čuti i radovati se. 3 Uzvisujte Gospoda sa mnom, i uzvisimo ime Njegovo zajedno.”

7. Job 9:6-7 “koji trese zemlju s mjesta njezina, a stupovi njeni drhte; 7 koji zapovijeda suncu, a ono ne izlazi; koji zapečati zvijezde.”

8. Psalam 19:1-6 „Nebesa objavljuju slavu Božju, a nebo gore objavljuje djelo njegovih. 2 Iz dana u dan izliva govor, a iz noći u noć otkriva znanje. 3 Nema govora, niti riječi, čiji se glas ne čuje. 4 Njihov glas se širi po svoj zemlji, i njihove riječi do kraja svijeta. U njima je postavio šator za sunce, 5 koje izlazi kao mladoženjanapušta svoju odaju i, kao snažan čovek, trči svojim tokom sa radošću. 6 Uzdiže se od kraja nebesa, i kruži do kraja njih, i nema ništa skriveno od vrućine njegove.”

9. Psalam 84:10-12 „Jedan je dan u vašim dvorima bolji od hiljadu bilo gdje drugdje! Radije bih bio vratar u domu mog Boga nego da živim dobrim životom u domovima zlih. 11 Jer Gospod Bog je naše sunce i naš štit. On nam daje milost i slavu. GOSPOD neće uskratiti ništa dobro onima koji čine ono što je ispravno. 12 O GOSPODINE Nebeskih Vojska, kakva radost za one koji se uzdaju u tebe.”

Vidi_takođe: Molite se dok se nešto ne dogodi: (Ponekad proces boli)

10. Psalam 72:5 „Bojaće te se sve dok su sunce i mjesec, kroz sve naraštaje.”

11. Psalam 19:4 „Ali glas njihov izlazi po svoj zemlji, njihove riječi do kraja svijeta. Na nebesima je Bog razapeo šator za sunce.”

12. Propovjednik 1:1-5 “Riječi propovjednika, sina Davidova, kralja u Jerusalimu. 2 Taština taština, kaže Propovjednik, taština taština! Sve je taština. 3 Šta čovjek dobija svim trudom u kojem se trudi pod suncem? 4 Generacija ide, i generacija dolazi, ali zemlja ostaje zauvijek. 5 Sunce izlazi i sunce zalazi, i požuri na mjesto gdje izlazi.”

Vidi_takođe: 70 inspirativnih citata o osiguranju (najbolji citati iz 2023.)

Isus je prava svjetlost

Hristos je prava svjetlost koja daje svetlost svetu. Budite mirni na trenutak i razmislitepravo svetlo. Bez pravog svetla, ne biste imali svetlosti. Hristos stvara svetlost iz tame. On daje opskrbu tako da drugi mogu imati svjetlo. Pravo svjetlo je savršeno. Prava svjetlost je sveta. Pravo svjetlo pravi put. Slavimo Hrista što je veličanstvena svetlost.

13. Psalam 18:28 „Upališ mi lampu. GOSPOD, Bog moj, obasjava moju tamu.”

14. Psalam 27:1 „Gospod je svjetlost moja i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je snaga mog života; koga da se bojim?”

15. Izaija 60:20 „Tvoje sunce više neće zalaziti, i tvoj mjesec neće opadati; jer će GOSPOD biti vaša vječna svjetlost, i dani vaše žalosti će prestati.”

16. Jovan 8:12 “Sunce tvoje više neće zalaziti, i mjesec tvoj neće opadati; jer će GOSPOD biti svjetlost vječna, i dani žalosti tvoje će prestati.”

17. 1. Ivanova 1:7 “ali ako hodimo u svjetlosti kao što je On sam u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa Sina Njegovog čisti nas od svakog grijeha.”

Isus je ozdravio nakon zalaska sunca

18. Marko 1:32 „Te večeri nakon zalaska sunca, mnogi bolesnici i opsjednuti demonima dovedeni su Isusu. 33 Cijeli grad se okupio na vratima da gleda. 34 Tako je Isus izliječio mnoge ljude koji su bili bolesni od raznih bolesti, i istjerao je mnoge demone. Ali pošto su demoni znali ko je on, nije im dozvolio da govore.”

19. Luke4:40 “Na zalasku sunca, ljudi su doveli Isusu sve koji su imali razne bolesti, i položivši ruke na svakoga, on ih je izliječio.”

Primjeri zalazaka sunca u Bibliji

Sudije 14:18 „Prije zalaska sunca sedmog dana rekoše mu ljudi iz grada: „Šta je slađe od meda? Šta je jače od lava?” Samson im reče: "Da niste orali s mojom junicom, ne biste riješili moju zagonetku." – (Lavovi citati o životu)

21. Ponovljeni zakon 24:13 „Vrati njihov ogrtač do zalaska sunca da tvoj komšija spava u njemu. Tada će ti zahvaliti, i to će se smatrati pravednim djelom u očima Jehova, Boga tvoga.”

22. 2. Ljetopisa 18:33-34 „Ali neko je nasumce nategao svoj luk i pogodio kralja Izraela između oklopa i oklopa. Kralj je rekao kočijašu: „Vrati se i izbavi me iz borbe. Bio sam ranjen.” 34 Cijeli dan je bitka bjesnila, a kralj Izraela se oslanjao na svoja kola okrenut prema Aramejcima do večeri. Onda je umro u zalasku sunca.”

23. 2. Samuelova 2:24 “Joav i Abišaj su jurili za Abnerom, a sunce je zašlo kada su došli do brda Amma, koje leži ispred Gije na putu u pustinju Gibeon.”

24. Ponovljeni zakon 24:14-15 „Ne iskorištavajte najamnog radnika koji je siromašan i siromašan, bilo da je taj radnik Izraelac ili stranacboravite u jednom od vaših gradova. 15 Platite im svaki dan prije zalaska sunca, jer su siromašni i računaju na to. Inače bi zavapili Gospodu protiv tebe, pa ćeš biti kriv za grijeh.”

25. Izlazak 17:12 „Kad su se Mojsijeve ruke umorile, uzeli su kamen i stavili ga pod njega i on je sjeo na njega. Aron i Hur su mu držali ruke gore – jednu s jedne strane, jednu s druge – tako da su mu ruke ostale mirne do zalaska sunca.”

26. Deuteronomy 23:10-11 „Ako je jedan od vaših ljudi nečist zbog noćnog izlivanja, neka izađe van logora i ostane tamo. 11 Ali kako se veče približi, treba da se opere, a po zalasku sunca može se vratiti u logor.”

27. Izlazak 22:26 “Ako uzmeš ogrtač bližnjega kao zalog, vrati mu ga do zalaska sunca.”

28. Isus Navin 28:9 „Nabio je tijelo ajskog kralja na motku i ostavio ga tamo do večeri. Na zalasku sunca, Joshua im je naredio da uzmu tijelo sa motke i bace ga na ulaz u gradska vrata. I podigli su preko njega veliku hrpu kamenja, koja je ostala do danas.”

29. Jošua 10:27 „Ali u vrijeme zalaska sunca, Jošua je zapovjedio, i skinuli su ih s drveća i bacili u pećinu gdje su se sakrili, i postavili su veliko kamenje na ušće rijeke pećine, koje su ostale do danas.”

30. 1. Kraljevima 22:36 „Taman kad je sunce zalazilo, krik se proširiokroz svoje trupe: „Završili smo! Trčite za svoje živote!”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Alen je strastveni vernik u Božju reč i predani proučavalac Biblije. Sa više od 10 godina iskustva služenja u raznim službama, Melvin je razvio duboko uvažavanje transformativne moći Svetog pisma u svakodnevnom životu. Diplomirao je teologiju na uglednom kršćanskom koledžu, a trenutno pohađa magisterij iz biblijskih studija. Kao autor i bloger, Melvinova misija je pomoći pojedincima da bolje razumiju Sveto pismo i primjenjuju bezvremenske istine u svom svakodnevnom životu. Kada ne piše, Melvin uživa provoditi vrijeme sa svojom porodicom, istražujući nova mjesta i sudjelujući u društvenom radu.