30 Aayadood oo Qurux Badan oo Baybalka Ku Saabsan Qorrax dhaca (Qorrax dhaca Ilaahay)

30 Aayadood oo Qurux Badan oo Baybalka Ku Saabsan Qorrax dhaca (Qorrax dhaca Ilaahay)
Melvin Allen

Muxuu Baybalku ka yidhi qorrax-dhaca?

Ma daawatay qorrax-dhaca ama qorrax-soo-baxa oo aad Eebbe ku ammaantay ammaantiisa iyo quruxdiisa? Gabbaldhacyadu waxay tilmaamayaan Ilaaha weyn ee sharafta leh oo mudan in la mahadiyo. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah Qorniinka quruxda badan ee kuwa jecel qorrax dhaca.

Masiixiyiin oraahyo ku saabsan qorrax dhaca

“Markaad aragto qorrax dhacaas ama aragtidaas muuqaalka ugu wanaagsan ee lagu muujiyey dabeecadda, oo quruxduna ay neefta kaa qaadayso, xusuusnow waa uun aragtida dhabta ah ee jannada kugu sugaysa.” Greg Laurie

“ Qorrax-dhacdu waa caddaynta in dhammaantiis ay sidoo kale qurux badnaan karto.”

iyada waxaan arkaa wax kasta oo kale." C. S. Lewis

“Waa rinjiyeynta Eebbe ee samada dusheeda.”

“ Qorrax-soo-bax kastaa wuxuu ina xusuusinayaa jacaylka Ilaah ee aan la qiyaasi karin iyo aaminnimadiisa joogtada ah.”

Iftiin ha jiro >

>1. Bilowgii 1:3 KQA - Ilaahna wuxuu yidhi, Iftiin ha ahaado, iftiinna ha ahaado. – ( Muxuu Baybalku ka yidhi iftiinka?)

2. Bilowgii 1:4 KQA - Ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay, markaasuu iftiinkii ka soocay gudcurkii. Ilaahna iftiinkii wuxuu u bixiyey Maalin, gudcurkiina wuxuu u bixiyey habeen.

3. 2 Korintos 4:6 "Waayo, Ilaaha yidhi, Iftiin ha ka iftiimo gudcurka," ayaa nuurkiisa ku iftiimiyey qalbiyadeenna inuu ina siiyo nuurka aqoonta ammaanta Ilaah oo wejigiisa laga helo.ee Ciise Masiix.”

4. Bilowgii 1:18 "si ay u xukumaan maalinta iyo habeenka, oo ay iftiinka uga soocaan gudcurka. Ilaahna wuxuu arkay in taasu wanaagsan tahay.

Ku mahad naqa Abuuraha qorrax-u-dhaca.

<0 Jacaylkiisa, iyo awooddiisa oo dhan. Qorrax dhaca Ilaahay baa xukuma.

5 Sabuurradii 65:7-8 KQA - Isagaa aamusiya guuxa badaha, iyo guuxa hirarkooda, iyo qaska quruumaha. 8 Kuwa dhulka darafyadiisa degganu waxay ka cabsadaan calaamooyinkaaga. Waxaad ka dhigtaa qorrax-soo-baxa iyo qorrax-dhaca farxadda.

6. Sabuurradii 34:1-3 "Mar walba ayaan Rabbiga ammaani doonaa; Naftaydu waxay ku faani doontaa Rabbiga, Oo ammaantiisuna had iyo goorba waxay ku jiri doontaa afkayga. Kuwa is-hoosaysiiya ayaa maqli doona oo rayrayn doona. Rabbiga ila sarraysiiya, Oo aynu magiciisa wada sarraysiinno. 5

7. Ayuub 9:6-7 " Dhulka waa ka ruxruxaa meeshiisa, oo tiirarkiisuna way gariiraan. 7 kan amra qorraxda, oo iyana ma ay soo baxdo; Oo xiddigaha daboola.

8. Sabuurradii 19:1-6 KQA - Samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta Ilaah, cirka sarena wuxuu naadiyaa wixii uu sameeyey. Maalinba maalinta ka dambaysaa waxay soo baxdaa hadal, Habeenna habeenba wuxuu muujiyaa aqoon. 3 Ma jiro hadal, oo erayo aan codkooda la maqlin ma jiraan. Codkoodu wuxuu dhex maraa dhulka oo dhan, Hadalkooduna wuxuu gaadhay dunida meesha ugu dambaysa. Oo dhexdeedana teendho buu ka qotomiyey qorraxda, 5 Oo u soo baxda sida nin aroos ahQolalkiisa ka baxa, oo sidii nin xoog badan, farxad buu ku ordaa. 6 Ka soo bixiddu waxay ka timaadaa samada darafkeeda, oo waxay ku soo wareegtaa darafkeeda, oo kulaylkeedana wax ka qarsoonu ma jiro. Sabuurradii 84:10-12 KQA - Maalin keliya oo barxadahaaga la joogo way ka wanaagsan tahay kun meel kale oo dhan. Intii aan guriga kuwa sharka leh ku noolaan lahaa waxaan ka jeclaan lahaa inaan irid-dhawre ka ahaado guriga Ilaahayga. 11 Waayo, Rabbiga Ilaaha ahu waa qorraxdeenna iyo gaashaankeenna. Nimco iyo ammaan ayuu ina siinayaa. Rabbigu wax wanaagsan kama diidi doono kuwa xaqa ah. 12 Rabbiga ciidammadow, farxad bay u tahay kuwa isku kaa halleeya. 10. Sabuurradii 72:5 "Way kaa cabsan doonaan inta qorraxdu iyo dayaxu jiraan tan iyo ka ab ka ab."

11 Sabuurradii 19:4 KQA - Habase yeeshee codkoodu wuxuu gaadhay dhulka oo dhan, Hadalkoodiina wuxuu gaadhay dunida meesha ugu shishaysa. Ilaah wuxuu samada ka dhisay teendho qorraxda u jirta.

12. Wacdiyahii 1:1-5 KQA - Kuwanu waa erayadii wacdiyaha oo ahaa ina Daa'uud oo Yeruusaalem boqorka ku ahaa. Dhammaan waa wax aan waxba tarayn. Bal maxaa faa'iido ah oo nin ka helaa uu qorraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan? Qarni baa tagaa, oo qarni kalena wuu yimaadaa, laakiinse dhulku weligiisba wuu waaraa. 5 Qorraxdu way soo baxdaa, qorraxduna way dhacdaa, oo ku degdegtaa meeshay ka soo baxdo. 5

iftiinka aduunka. Wax yar aamus oo ka fakariftiinka runta ah. Iftiinka runta ah la'aanteed, iftiin ma yeelan lahaydeen. Masiixu wuxuu ka abuuraa iftiinka gudcurka. Isagu wuxuu bixiyaa sahay si ay kuwa kale iftiin u helaan. Iftiinka runta ahi waa qumman yahay. Iftiinka runta ahu waa quduus. Iftiinka runta ahi wuxuu sameeyaa hab. Aan ku ammaanno Masiix inuu yahay iftiin ammaan ah.

13. Sabuurradii 18:28 "Waxaad ii shidaysaa laambad. Rabbiga Ilaahayga ah ayaa gudcurkayga iftiiminaya. Sabuurradii 27:1 "Rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda; Bal yaan ka cabsadaa? Rabbigu waa xoogga noloshayda; bal yaan ka cabsadaa?

15. Ishacyaah 60:20 Qorraxdaadu mar dambe ma dhici doonto, oo dayaxaaguna ma dili doono; waayo, Rabbigu wuxuu kuu ahaan doonaa iftiin weligiis ah, oo maalmihii murugadaaduna way dhammaan doonaan. waayo, Rabbigu wuxuu kuu ahaan doonaa iftiin daa'im ah, Oo maalmihii murugadaaduna way dhammaan doonaan. 1 Yooxanaa 1:7 "Laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro, wehelnimo ayaynu iskula wadaagnaa, oo dhiigga Ciise Masiix wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan.">Ciise wuu bogsaday qorrax dhaca kadib

18. Markos 1:32 KQA - Makhribkii qorrax-u-dhacii dabadeed ayaa dad badan oo buka oo jinniyo qaba loo keenay Ciise. 33 Markaasaa magaaladii oo dhammu waxay isugu soo ururtay albaabka inay wax fiiriyaan. 34 Haddaba Ciise wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala cayncayn ah qabay, oo jinniyo badan buu ka saaray. Laakiin jinniyadu waxay garanayeen ninkuu yahay, uma oggolaanin inay hadlaan. 5> 19. Luukos4:40 Goortii qorraxdu dhacday dadkii waxay Ciise u keeneen kuwa cudurro kala cayncayn ah qabay, oo midkood kastaaba gacmihiisii ​​buu saaray, wuuna bogsiiyey. 5        Xaakinnada 14:18 KQA - Oo maalintii toddobaad intaan qorraxdu dhicin ayay dadkii magaaladu isagii ku yidhaahdeen, Maxaa malab ka macaan? Maxaa libaax ka xoog badan? Samsoon wuxuu iyagii ku yidhi, Haddaanay qaalintayda ku falin, halxidhaalahayga ma aydaan xallin lahayn. – (Libaax ayaa nolosha ka soo xigtay)

>21. SHARCIGA KUNOQOSHADIISA 24:13 Dharkooda ku celi markay qorrax-dhaca tahay, si uu deriskaagu u seexdo. Markaasay ku mahad naqi doonaan, oo taasu waxay ahaan doontaa fal xagga Rabbiga Ilaahiinna ah hortiisa ku qumman. Taariikhdii Labaad 18:33-34 KQA - Laakiinse nin baa qaansadiisii ​​xooday kama' ahaan, oo wuxuu boqorkii dalka Israa'iil kaga dhuftay laabgashigii iyo gaashaankii dhexdooda. Boqorkiina wuxuu ku yidhi ninkii gaadhifaraskiisa kaxeeyey, War orod oo dagaalka iga bax. waan dhaawacmay.” 34 Oo maalintii oo dhan dagaalkii waa socday, oo boqorkii dalka Israa'iilna wuxuu isdhex taagay gaadhifaraskiisii, isagoo ka hor jeeda reer Suuriya ilaa fiidkii. Oo markii qorraxdu dhacday ayuu dhintay.

23. Samuu'eel Labaad 2:24 KQA - Oo weliba Yoo'aab iyo Abiishay waxay eryadeen Abneer, oo qorraxdiina way dhacday markay yimaadeen buurtii Ammaah, oo waxay hor yaalliin Giyaah ee ku ag yaal jidka cidlada Gibecoon. 5>

24. Sharciga Kunoqoshadiisa 24:14-15 KQA - Shaqaale la kiraysto ha qaadanina miskiin iyo mid baahan, hadduu yahay nin reer binu Israa'iil ah ama hadduu shisheeye yahay.degan mid ka mid ah magaalooyinkaaga. 15 Mushaharkooda sii maalin kasta intaan qorraxdu dhicin, waayo, iyagu waa miskiin, oo wax bay isku halleeyaan. Haddii kalese Rabbigay kuugu baryi doonaan, oo adna dembi baad yeelan doontaa. 5

Sidoo kale eeg: Goorma ayay Maalinta Dhalashada Ciise ku jirtaa Baybalka? (Taariikhda Dhabta Ah)

25 Baxniintii 17:12 KQA - Oo markii Muuse gacmihiisii ​​daaleen ayay dhagax qaadeen oo hoos geliyeen oo isna ku fadhiistay. Markaasaa Haaruun iyo Xuur gacmihiisii ​​kor u qaadeen, oo midba dhinac buu ka maray, oo gacmihiisuna way taagnaayeen ilamaa qorraxdu dhacday. 26. Sharciga Kunoqoshadiisa 23:10-11 KQA - Oo raggiinna haddii mid ka mid ahu uu ku nijaasoobay habeennimada, waa inuu xerada dibadda uga baxaa, oo halkaas ha joogo. 11 Laakiinse markuu makhribku soo dhowaado waa inuu maydho, oo kolkay qorraxdu dhacdo, xerada ha ku noqdo. Baxniintii 22:26 KQA - Oo haddaad shulugga deriskaaga dammiin ka qaadato, u celi goortuu qorrax-dhaca ku dhacay. Yashuuca 28:9 KQA - Markaasuu tiir ku deldelay boqorkii Aacii meydkiisii, oo halkaasuu ku daayay tan iyo fiidkii. Oo kolkii qorraxdu dhacday ayaa Yashuuca amray inay meydka tiirka ka soo bixiyaan oo ay ku soo tuuraan iridda magaalada laga soo galo. Oo waxay ku kor taageen tuulmo dhagaxyo ah oo hadhay ilaa maanta.

29. Yashuuca 10:27 KQA - Laakiinse markii qorraxdu sii dhacaysay ayaa Yashuuca amray, oo intay dhir ka soo dejiyeen ayay ku dhex tuureen godkii ay ku dhuunteen, oo waxay ku dhejiyeen dhagaxyo waaweyn oo Rabbiga afkiisii. godkaasu waa kan ilaa maantadan la joogo.

30. BOQORRADII KOWAAD 22:36 Oo kolkii qorraxdu sii dhacaysay ayaa qayladii soo baxdayisaga oo adeegsanaya ciidamadiisa: “Waan dhammaysannay! Orod naftaada!”

Sidoo kale eeg: Wadaadka Vs Wadaadka: 8 Farqiga u Dhaxeeya (Qeexitaan)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.