Gün Batımı Hakkında 30 Güzel Kutsal Kitap Ayeti (Tanrı'nın Gün Batımı)

Gün Batımı Hakkında 30 Güzel Kutsal Kitap Ayeti (Tanrı'nın Gün Batımı)
Melvin Allen

Kutsal Kitap günbatımı hakkında ne der?

Gün batımını ya da gün doğumunu izleyip Tanrı'yı yüceliği ve güzelliği için övdüğünüz oldu mu? Gün batımları, tüm övgülere layık olan görkemli ve kudretli bir Tanrı'ya işaret eder. İşte gün batımını sevenler için bazı güzel Kutsal Yazılar.

Günbatımı hakkında Hristiyan alıntıları

"O gün batımını ya da Tanrı'nın doğada ifade ettiği en güzel manzarayı gördüğünüzde ve bu güzellik nefesinizi kestiğinde, bunun sizi cennette bekleyen gerçek şeyin sadece bir görüntüsü olduğunu unutmayın." Greg Laurie

"Gün batımı, sonların da güzel olabileceğinin kanıtıdır."

"Hıristiyanlığa güneşin doğduğuna inandığım gibi inanıyorum: sadece onu gördüğüm için değil, onunla diğer her şeyi gördüğüm için." C. S. Lewis

"Bu, Tanrı'nın gökyüzüne çizdiği resimdir."

"Her gün doğumu bize Tanrı'nın ölçülemez sevgisini ve sürekli sadakatini hatırlatır."

Işık olsun

1. Yaratılış 1:3 "Ve Tanrı, "Işık olsun" dedi, ve ışık oldu." - ( Kutsal Kitap ışık hakkında ne der?)

2. Yaratılış 1:4 "Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve ışığı karanlıktan ayırdı. Tanrı ışığa "gündüz", karanlığa ise "gece" adını verdi.

3. 2. Korintliler 4:6 "Çünkü, "Karanlıktan ışık doğsun" diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde Tanrı'nın yüceliğini bilmenin ışığını bize vermek için ışığını yüreklerimizde parlattı."

4. Yaratılış 1:18 "gündüze ve geceye egemen olmak ve ışığı karanlıktan ayırmak için. Ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü."

Gün batımının yaratıcısına şükürler olsun.

Rab'bi güzel yaratılışı için övün, ama aynı zamanda iyiliği, sevgisi ve her şeye gücü yettiği için de övün. Tanrı gün batımına hükmeder.

5. Mezmur 65:7-8 "Denizlerin kükremesini, Dalgaların uğultusunu, Ulusların kargaşasını dindiren O'dur. 8 Uçlarda yaşayanlar yeryüzünün Senin ayetlerin karşısında huşu içinde durur; güneşin doğuşunu ve batışını sevinçle haykırırsın."

6. Mezmur 34:1-3 "Rab'bi her zaman kutsayacağım, O'nun övgüsü sürekli ağzımda olacak.2 Canım Rab'le övünecek, Alçakgönüllüler bunu duyup sevinecek. 3 Benimle birlikte Rab'bi yüceltelim, O'nun adını birlikte yüceltelim."

7. Eyüp 9:6-7 "Yeryüzünü yerinden oynatan, sütunları titreten; 7 Güneşe buyruk veren, ama doğmayan; yıldızları mühürleyen."

8. Mezmur 19:1-6 "Gökler Tanrı'nın yüceliğini bildirir, Gökyüzü O'nun yapıtını duyurur. 2 Gündüzden gündüze söz dökülür, Geceden geceye bilgi açıklanır. 3 Sesi duyulmayan ne söz vardır, ne de konuşma. 4 Sesleri bütün yeryüzüne, Sözleri dünyanın sonuna dek yayılır. İçlerinde güneş için bir çadır kurdu, 5 Damat gibi çıkanOdasını terk eder ve güçlü bir adam gibi sevinçle yoluna devam eder. 6 Yükselişi göklerin sonundan ve devri onların sonuna kadardır ve sıcaklığından gizli hiçbir şey yoktur."

9. Mezmur 84:10-12 "Senin sarayında bir gün geçirmek, başka yerde bin gün geçirmekten iyidir! Kötülerin evinde iyi bir yaşam sürmektense, Tanrımın evinde bekçi olmayı yeğlerim. 11 Çünkü RAB Tanrı güneşimiz ve kalkanımızdır. Bize lütuf ve yücelik verir. RAB doğru olanı yapanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. 12 Ey göklerin ordularının RAB'bi, güvenenlere ne büyük sevinç!içinde."

10. Mezmur 72:5 "Güneş ve ay durdukça, bütün kuşaklar boyunca senden korkacaklar."

Ayrıca bakınız: Tanrı'ya Karşı Dürüst Olmak: (Bilmeniz Gereken 5 Önemli Adım)

11. Mezmur 19:4 "Ama onların sesi bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın öbür ucuna yayılıyor. Tanrı göklerde güneş için bir çadır kurdu."

12. Vaiz 1:1-5 "Yeruşalim kralı Davut oğlu Vaiz'in sözleri.2 Boş şeylerin boşluğu, diyor Vaiz, boş şeylerin boşluğu! Her şey boştur. 3 İnsan güneşin altında çektiği onca zahmetle ne kazanır? 4 Bir kuşak gider, bir kuşak gelir, ama yeryüzü sonsuza dek kalır. 5 Güneş doğar, güneş batar, doğduğu yere koşar."

İsa gerçek ışıktır

Mesih dünyaya ışık veren gerçek ışıktır. Bir an için durun ve gerçek ışık hakkında düşünün. Gerçek ışık olmasaydı, ışığınız olmazdı. Mesih karanlıktan ışık yaratır. Başkalarının ışığa sahip olabilmesi için karşılık verir. Gerçek ışık mükemmeldir. Gerçek ışık kutsaldır. Gerçek ışık bir yol açar. Görkemli bir ışık olduğu için Mesih'i övelim.

13. Mezmur 18:28 "Sen benim için bir lamba yakarsın. Tanrım RAB karanlığımı aydınlatır."

14. Mezmur 27:1 "Rab ışığımdır, kurtuluşumdur; kimden korkayım? Rab yaşamımın gücüdür; kimden korkayım?"

15. Yeşaya 60:20 "Güneşiniz artık batmayacak, Ayınız solmayacak; Çünkü RAB sonsuz ışığınız olacak, Kederli günleriniz sona erecek."

16. Yuhanna 8:12 "Güneşiniz artık batmayacak, ayınız solmayacak; çünkü RAB sonsuz ışığınız olacak, kederli günleriniz sona erecek."

17. 1 Yuhanna 1:7 "Ama O'nun kendisi Işıkta olduğu gibi biz de Işıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır."

İsa gün batımından sonra iyileşti

18. Markos 1:32 " O akşam günbatımından sonra birçok hasta ve cin çarpmış kişi İsa'ya getirildi. 33 Bütün kent halkı İsa'yı izlemek için kapıda toplandı. 34 İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi ve birçok cini kovdu. Ama cinler onun kim olduğunu bildikleri için konuşmalarına izin vermedi."

19. Luka 4:40 "Gün batarken halk çeşitli hastalıkları olan herkesi İsa'ya getirdi, o da ellerini her birinin üzerine koyarak onları iyileştirdi."

Kutsal Kitap'ta günbatımı örnekleri

Hakimler 14:18 "Yedinci gün güneş batmadan önce kentin adamları ona, "Baldan daha tatlı, aslandan daha güçlü ne var?" diye sordular. Şimşon onlara, "Düvenimle çift sürmeseydiniz, bilmecemi çözemezdiniz" dedi. (Hayat hakkında aslan sözleri)

21. Yasanın Tekrarı 24:13 " Komşunuz içinde uyusun diye gün batımında giysilerini geri verin. O zaman size teşekkür edecekler ve bu Tanrınız RAB'bin gözünde doğru bir davranış sayılacak."

Ayrıca bakınız: 25 Nefret Edenler Hakkında Yararlı Kutsal Kitap Ayetleri (Şok Edici Kutsal Yazılar)

22. 2.Tarihler 18:33-34 "Ama biri rastgele yayını çekti ve İsrail Kralı'nı göğüs zırhıyla pullu zırhı arasından vurdu. Kral savaş arabası sürücüsüne, "Dön ve beni savaşın dışına çıkar. Yaralandım" dedi. 34 Savaş gün boyu sürdü ve İsrail Kralı akşama dek savaş arabasında Aramlılar'a karşı durdu. Sonra günbatımında öldü."

23. 2. Samuel 2:24 "Yoav'la Avişay da Avner'in peşine düştüler; Ammah tepesine vardıklarında güneş batmıştı. lieth Giva'nın önünden, Givon çölüne giden yoldan."

24. Yasanın Tekrarı 24:14-15 "İster İsrailli, ister kentlerinizden birinde yaşayan bir yabancı olsun, yoksul ve muhtaç durumdaki bir işçiden yararlanmayın. 15 Her gün gün batımından önce ücretlerini ödeyin, çünkü yoksuldurlar ve buna bel bağlarlar. Aksi halde RAB'be size karşı feryat edebilirler ve siz de günah işlemiş olursunuz."

25. Mısır'dan Çıkış 17:12 "Musa'nın elleri yorulunca bir taş alıp altına koydular, o da üzerine oturdu. Harun'la Hur, biri bir yanda, biri öbür yanda olmak üzere Musa'nın ellerini tuttular, böylece gün batımına dek elleri sabit kaldı."

26. Yasanın Tekrarı 23:10-11 "Adamlarınızdan biri gece akıntısı yüzünden kirli sayılırsa, ordugahın dışına çıkıp orada kalacak. 11 Ama akşam yaklaşırken yıkanacak ve günbatımında ordugaha dönebilecek."

27. Mısır'dan Çıkış 22:26 "Komşunun pelerinini teminat olarak alırsan, gün batımına kadar ona geri ver."

28. Yeşu 28:9 "Ai kralının cesedini bir direğe çiviledi ve akşama kadar orada bıraktı. Gün batımında Yeşu cesedi direkten indirip kent kapısının girişine atmalarını buyurdu. Cesedin üzerine bugüne dek kalan büyük bir kaya yığını diktiler."

29. Yeşu 10:27 "Ama güneş batarken Yeşu buyruk verdi, onları ağaçlardan indirip saklandıkları mağaraya attılar ve mağaranın ağzına bugüne dek kalan büyük taşlar diktiler."

30. 1.Krallar 22:36 "Tam güneş batarken, askerleri arasında bir çığlık duyuldu: "İşimiz bitti! Canınızı kurtarmak için kaçın!"
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen, Tanrı'nın sözüne tutkuyla inanan ve İncil'in özel bir öğrencisidir. Çeşitli hizmetlerde 10 yılı aşkın tecrübesiyle Melvin, Kutsal Yazıların günlük yaşamdaki dönüştürücü gücüne karşı derin bir takdir geliştirdi. Saygın bir Hıristiyan kolejinden İlahiyat alanında lisans derecesine sahiptir ve şu anda İncil çalışmaları alanında yüksek lisans yapmaktadır. Bir yazar ve blog yazarı olarak Melvin'in misyonu, bireylerin Kutsal Yazıları daha iyi anlamalarına ve zamansız gerçekleri günlük yaşamlarına uygulamalarına yardımcı olmaktır. Melvin yazmadığı zamanlarda ailesiyle vakit geçirmekten, yeni yerler keşfetmekten ve toplum hizmetine katılmaktan hoşlanır.