70 kraftfulde bibelvers om at synge for Herren (sangere)

70 kraftfulde bibelvers om at synge for Herren (sangere)
Melvin Allen

Hvad siger Bibelen om at synge?

Sang er en del af vores menneskelige erfaring. Sange er blevet brugt til at udtrykke nogle af de dybeste menneskelige glæder og sorger fra tidernes morgen. Bibelen har naturligvis en masse at sige om musik og sang. Du undrer dig måske over, hvad Gud mener om den sang, du synger hver søndag morgen. Hvad siger Bibelen egentlig om sang? Forhåbentlig vil disse tanker hjælpe dig med at besvare dinespørgsmål.

Kristne citater om at synge

"Enhver god gave, vi har fået fra vuggen og opefter, er kommet fra Gud. Hvis et menneske bare stopper op og tænker over, hvad han har at prise Gud for, vil han opdage, at der er nok til at holde ham i gang med at synge lovsang i en uge." Ros

"Gud elsker at høre din sang - så syng."

Se også: 20 opmuntrende bibelvers om at have det sjovt

"Vi kan synge på forhånd, selv i vores vinterstorm, i forventning om en sommersol ved årsskiftet; ingen skabte kræfter kan ødelægge vor Herre Jesu musik, ej heller spilde vores glædesang. Lad os da være glade og glæde os over vor Herres frelse; for troen har aldrig haft grund til at få våde kinder og nedhængende bryn, eller til at hænge eller dø." Samuel Rutherford

"Gospelmusikken fører os hjem."

"I hele mit liv, i alle tider af mit liv, er du stadig Gud. Jeg har grund til at synge, jeg har grund til at tilbede."

Syng Guds lovsang

Der er mange vers i Skriften, der pålægger os at synge for Herren. Men hvis du er en efterfølger af Jesus, vil du have lyst til at synge for ham. Det er en naturlig overstrømning af din kærlighed og taknemmelighed for Gud at synge for ham. At synge giver dig mulighed for at udtrykke, hvad du føler for Gud.

Kom, lad os prise Herren, lad os synge til glæde for Gud, som beskytter os, lad os komme til ham med taksigelser og synge glade lovsange. ( Salme 95:1-2 ESV)

Gud er værdig til din lovprisning. Når du synger for ham, erklærer du hans storhed, hans herlighed og at han har førstepladsen i dit liv. At synge er en udgydelse af dit hjertes taknemmelighed og kærlighed til Gud. Skriften fortæller os, at vi skal synge for Gud. Vi kan med glæde adlyde denne befaling og samtidig få fordele i vores eget hjerte, når vi gør det.

1. Salme 13:6 (KJV) "Jeg vil synge for Herren, fordi han har været rundhåndet mod mig."

2. Salme 96:1 (NIV) :Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, hele jorden."

3. Salme 33:3 "Syng for ham en ny sang, spil dygtigt med jubelråb."

4. Salme 105:2 (NASB) "Syng for ham, lovsyng ham, fortæl om alle hans undere."

5. Salme 98,5 "Syng HERREN med lyre, med harpe i melodisk sang."

6. 1 Krønikebog 16:23 "Syng for HERREN, hele jorden, forkynd hans frelse dag efter dag."

7. Salme 40,3 "Han har lagt en ny sang i min mund, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og sætte deres lid til HERREN."

8. Esajas 42:10 "Syng for HERREN en ny sang, hans lovsang fra jordens ende, I, som går ned til havet og alt, hvad der er i det, I øer og alle, der bor i dem."

9. Salme 51:14 (NLT) "Tilgiv mig, at jeg har udgydt blod, Gud, som frelser, så vil jeg med glæde synge om din tilgivelse." (Hvad Jesus siger om tilgivelse)

10. Salme 35:28 "Så skal min tunge forkynde din retfærdighed og din lovsang hele dagen lang."

11. Salme 18,49: "Derfor vil jeg prise dig, HERRE, blandt folkene, jeg vil synge dit navns lov."

12. Salme 108:1 "Mit hjerte er fast, Gud, jeg vil synge og spille af hele mit væsen."

13. Salme 57,7 "Mit hjerte er fast, Gud, mit hjerte er fast, jeg vil synge og spille musik."

14. Salme 30,12: "For at min herlighed skal synge dig lovsang og ikke tie stille; HERRE, min Gud, jeg vil takke dig til evig tid."

15. Salme 68:32 "Syng for Gud, I jordens riger, syng Herren til ære."

16. Salme 67:4 "Folkene skal glæde sig og synge af glæde, for du dømmer folkene retfærdigt og leder jordens folk."

17. Salme 104,33 "Jeg vil synge for HERREN hele mit liv, jeg vil synge min Gud, så længe jeg lever."

18. Salme 101:1 "Af David, en salme. Jeg vil synge om din kærlighed og retfærdighed, dig, HERRE, vil jeg lovsynge."

19. Salme 59,16 "Men jeg vil synge om din styrke og om morgenen forkynde din kærlige hengivenhed; thi du er min fæstning, min tilflugt i trængselstider."

20. Salme 89:1 "Jeg vil synge om HERRENs kærlige hengivenhed for evigt, med min mund vil jeg forkynde din trofasthed fra slægt til slægt til slægt."

21. Salme 69,30: "Jeg vil prise Guds navn med sang og ophøje ham med taksigelse."

22. Salme 28,7 "HERREN er min styrke og mit skjold; mit hjerte stoler på ham, og jeg får hjælp; derfor glæder mit hjerte sig, og jeg takker ham med min sang."

23. Salme 61:8 "Så vil jeg altid lovsynge dit navn og opfylde mine løfter dag efter dag."

24. Dommerne 5,3 "Hør dette, I konger, hør, I herskere, jeg vil synge for HERREN, jeg vil prise HERREN, Israels Gud, med sang."

25. Salme 27:6 "Så skal mit hoved holdes højt over mine fjender omkring mig, og ved hans hytte vil jeg ofre med jubelråb, jeg vil synge og spille for HERREN."

26. Salme 30,4 "Syng for HERREN, I hans hellige, og lovsyng hans hellige navn."

27. Salme 144:9 "Jeg vil synge en ny sang for dig, min Gud, på den ti-strengede lyre vil jeg synge for dig."

28. Esajas 44,23 "Syng af glæde, I himle, for det har HERREN gjort, råb højt, I jord under jer, udbryd i sang, I bjerge, I skove og alle jeres træer, for HERREN har forløst Jakob, han viser sin herlighed i Israel."

29. 1 Korinther 14:15 "Hvad skal jeg så gøre? Jeg vil bede med min ånd, men også bede med min forstand; jeg vil synge med min ånd, men også synge med min forstand."

30. Salme 137:3 "For vore fanger krævede en sang af os. Vore pinsler insisterede på en glædeshymne: "Syng os en af de sange fra Jerusalem!"

Gud elsker at synge

Skriften siger ikke klart, at Gud elsker at synge, men der er mange bud til kristne om at synge og tilbede Gud. Så det betyder helt sikkert, at Gud elsker at synge. Nogen har engang kommenteret, at kristendommen er en syngende religion, fordi Kristi tilhængere altid synger om ham. Det er det, der gjorde de første kristne unikke. Romerne vidste ikke, hvad de skulle gøre med disse kristne, der sangI Apostlenes Gerninger læser vi en beretning om, hvordan de kristne sang, mens de led i den tidlige kirke.

Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang salmer til Gud, og fangerne lyttede til dem, da skete der pludselig et stort jordskælv, så at fængslets grundvold blev rystet, og straks blev alle døre åbnet, og alles lænker blev løsnet. Da fangevogteren vågnede og så, at fængselsdørene var åbne, trak han sit sværd og ville slå sig selv ihjel,og formodede, at fangerne var undsluppet. Men Paulus råbte med høj stemme: "Gør dig ikke noget ondt, for vi er alle her. (ApG.16:25-28 ESV)

Sang giver dig mulighed for at udtrykke ikke kun din tillid til Gud, men også dit behov for Gud. Mange af de første kristne, der led, sang sange af klagesange, lovsange, tilbedelse og kærlighed til Gud, mens de gennemgik prøvelser. Sang må være noget Gud elsker, for han giver dem, der står midt i prøvelser, en unik styrke og mod til at holde ud gennem sang.

31. Salme 147:1 "Lovet være Herren, thi det er godt at synge vor Guds lovsang, det er dejligt, og en lovsang er passende."

32. Salme 135,3 "Halleluja, for HERREN er god, lovsyng hans navn, for det er dejligt."

33. Salme 33:1 "Glæd jer i HERREN, I retfærdige, de oprigtiges ros er passende."

34. Salme 100,5 "Thi HERREN er god, og hans kærlige hengivenhed varer evigt, hans trofasthed varer til alle tider."

35. Åbenbaringen 5:13 "Og jeg hørte alle skabninger i himlen og på jorden og under jorden og på havet og alt, hvad der er i dem, sige: "Ham, der sidder på tronen, og Lammet være lovprisning og ære og herlighed og ære og kraft i evighedernes evigheder!"

36. Salme 66,4: "Hele jorden bøjer sig for dig, de synger dig, de synger dit navns lovsang."

37. Johannes 4:23 "Men den time kommer, og den er allerede nu, hvor de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi Faderen søger sådanne til at tilbede ham."

38. Romerbrevet 12:1 "Derfor opfordrer jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at fremstille jeres legemer som et levende og helligt offer, som er Gud velbehageligt, hvilket er jeres åndelige gudstjeneste."

39. 3. Mosebog 3:5 "Arons sønner skal brænde det på alteret sammen med brændofferet, der ligger på brændet, som et ildoffer til en liflig duft for Herren."

40. ApG 16:25-28 "Omkring midnat bad Paulus og Silas og sang salmer til Gud, og de andre fanger lyttede til dem. 26 Pludselig skete der et så voldsomt jordskælv, at fængslets fundamenter blev rystet. I det samme fløj alle fængselsdøre op, og alles lænker blev løs. 27 Fangevogteren vågnede, og da han så fængselsdørene åbne, trak han sit sværd og villefor at slå sig selv ihjel, fordi han troede, at fangerne var undsluppet. 28 Men Paulus råbte: "Du må ikke gøre dig selv noget, vi er her alle sammen!"

41. Zefanja 3:17 "Herren, din Gud, er i din midte, en vældig frelser, han vil glæde sig over dig med jubel, han vil berolige dig med sin kærlighed, han vil juble over dig med høj sang."

Hvorfor synger vi i gudstjenesten?

Er du bange for, at du ikke lyder godt, når du synger? Gud har skabt din stemme, så der er gode chancer for, at han gerne vil høre dig synge, selv om du ikke synes, du synger godt. Det er fristende at bekymre sig om, hvordan du lyder, men det er nok ikke så vigtigt for Gud.

At synge tilbedelsessange sammen med andre troende er et af de dejlige privilegier, vi har som Kristi efterfølgere. Fælles tilbedelse forener troende sammen for at synge for Gud. Det opbygger kirken og minder os om det evangelium, der har bragt os sammen som ét fællesskab. Når du tilbeder sammen med andre troende, siger du, at vi er sammen om det her.

En anden grund til at vi synger i tilbedelse er at forkynde, hvem Gud er. Salme 59:16 siger, Men jeg vil synge om din styrke, om morgenen vil jeg synge om din kærlighed, thi du er min borg, min tilflugt i trængselstider. Denne salme fortæller os, at vi synger i tilbedelse, fordi

 • Gud er vores styrke
 • Han er vores fæstning, der vogter os
 • Han er vores tilflugt, når vi har det svært

Gud ønsker ikke kun, at vi skal synge, men han forklarer også, hvordan vi kan tilbede sammen. I Efeserne 5:20 står der ....og I skal tale til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, synge og synge af hjertet og synge Herren med jeres hjerte, idet I altid og for alt takker Gud Fader i vor Herres Jesu Kristi navn. (se Kol. 3:16 for en lignende befaling). Dette vers fortæller os, at når vi tilbeder, kan vi tilbede med

 • Salmer
 • Salmer
 • Spirituelle sange
 • Lav melodier (sandsynligvis nye)
 • At takke (temaet for vores sange)

Fordele ved at synge

Ifølge videnskabelige undersøgelser har sang følelsesmæssige, fysiske og mentale sundhedsmæssige fordele. Bibelen siger selvfølgelig også, at der er mange åndelige fordele ved at synge. Hvorfor er det så godt for dig at synge? Her er blot nogle få af de sundhedsmæssige fordele, som forskerne siger, at du får, når du synger.

 • Stressfrigørelse - At synge lindrer din stress. Cortisol er som et alarmsystem i din krop. Det styrer visse dele af din hjerne til at reagere på frygt, stress og humørsvingninger. Det produceres af dine binyrer. Forskere ville se, om en persons cortisolniveau faldt, når de sang. De målte cortisolniveauet i sangerens mund før og efter de sang. Sikkert nok, demængden af kortisol faldt, efter at personen havde sunget.
 • Hjælper med at bekæmpe smerte - Forskere har fundet ud af, at sang udløser frigør et hormon, der øger din smertetolerance.
 • Dine lunger fungerer bedre - Når du synger, trækker du vejret dybt og bruger musklerne i dit åndedrætssystem. Det hjælper dine lunger til at blive stærkere. Folk med kroniske åndedrætslidelser får fordele af at synge. Det giver dem mere styrke i deres lunger og åndedrætssystem, så de bedre kan håndtere deres tilstand.
 • Følelsen af at være forbundet - Det har vist sig, at det at synge sammen med andre styrker følelsen af samhørighed og fællesskab. Folk, der synger sammen, har en højere følelse af velvære og meningsfuldhed.
 • Hjælper dig med at sørge - Når du sørger over tabet af en elsket person, hjælper det dig med at udtrykke din sorg på en meningsfuld måde at kunne synge om din sorg.

42. Kolosserbrevet 3:16 "Lad Kristi budskab bo rigt i jer, når I underviser og formaner hinanden med al visdom gennem salmer, hymner og åndelige sange, idet I synger til Gud med taknemmelighed i jeres hjerter."

43. Efeserbrevet 5:19-20 "tal til hinanden med salmer, hymner og sange fra Ånden; syng og gør musik af hjertet til Herren, 20 idet I altid takker Gud Fader for alt i vor Herres Jesu Kristi navn."

44. 1 Korinther 10:31 (ESV) "Hvad enten I spiser eller drikker, eller hvad I end gør, så gør alt til Guds ære."

45. Salme 150,6 "Alt, hvad der har ånde, skal prise Herren."

46. Efeserbrevet 5:16 "at udnytte enhver lejlighed, for dagene er onde."

Se også: 30 vigtige bibelvers om at bede for andre (EPIC)

47. Salme 59,16 "Men jeg vil synge om din styrke, om morgenen vil jeg synge om din kærlighed; thi du er min borg, min tilflugt i trængselstider."

48. Salme 5,11 "Men alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal altid synge af glæde. Udbred din beskyttelse over dem, for at de, der elsker dit navn, kan glæde sig i dig."

49. Åbenbaringen 4:11 (KJV) "Du er værdig, Herre, til at modtage herlighed og ære og magt; for du har skabt alle ting, og for din vilje er og blev de skabt."

50. Romerbrevet 12:2 "Lad jer ikke tilpasse jer denne verden, men lad jer forvandle ved fornyelse af jeres sind, så I ved prøvelse kan erkende, hvad der er Guds vilje, hvad der er godt og velbehageligt og fuldkomment."

Spirituelle fordele ved at synge

Når du læser fordelene ved at synge, forstår du, at Gud i sin visdom vidste, at mennesker havde brug for at synge for deres sundhed og velbefindende. Som kristne ved vi selvfølgelig, at vi synger for at tilbede og ære Gud. Her er nogle åndelige fordele ved at synge.

 • Sang hjælper os med at lære teologi -Hvis du synger gamle salmer, der er rige på bibelske sandheder, hjælper det dig med at lære om din tro og om evangeliet om Jesus Kristus. Teologisk sunde sange lærer selv små børn dybe sandheder fra Skriften.
 • Følelsesmæssige forbindelser til Gud -Når du synger, nærmer du dig Gud og udgyder din kærlighed til ham i sang. Du kan synge en sang af glæde eller klage. Du kan blive overbevist om dine synder og synge en sang af taksigelse for Jesu død på korset for at betale for disse synder.
 • Du lærer skriften udenad -Mange af de sange, som kristne synger, er direkte fra Bibelen. Når du synger, lærer du Skriften, mens du synger.
 • Du slutter dig sammen med andre troende -Sang sammen med andre troende forener jeres hjerter, og når I synger sammen, er det et lille glimt af himlen på jorden.
 • At synge hjælper dig med at huske -Når du synger en sang, bringer den sandheder om Gud i erindring. Vi husker, hvem han er, og hvad han har gjort for os.
 • At synge giver dig håb for fremtiden -Sange om vores himmelske hjem giver os håb for fremtiden i en verden, hvor der ikke er flere tårer eller smerter.

51. Kolossenserbrevet 3:16-17 "Lad Kristi budskab bo rigt i jer, når I underviser og formaner hinanden med al visdom i salmer, hymner og åndelige sange, idet I synger til Gud med taknemmelighed i jeres hjerter. 17 Og hvad I end gør, hvad enten det er i ord eller gerning, så gør det alt sammen i Herren Jesu navn, idet I ved ham takker Gud, Faderen."

52. Salme 16:11 (ESV) "Du viser mig livets vej; i dit nærvær er glædens fylde, ved din højre hånd er der fryd i evighed."

53. 2 Krønikebog 5:11-14 "Præsterne trak sig så tilbage fra Det Hellige. Alle de præster, der var der, havde indviet sig selv, uanset deres divisioner. 12 Alle levitterne, der var musikere - Asaf, Heman, Jeduthun og deres sønner og slægtninge - stod på østsiden af alteret, klædt i fint linned og spillede på cymbler, harper og lyrer. De blev ledsaget af 120 præster, der lødtrompeterne. 13 Trompeterne og musikerne sang i fællesskab til Herrens pris og tak. Med trompeter, bækkener og andre instrumenter i hånden hævede sangerne deres stemmer til Herrens pris og sang: "Han er god, hans kærlighed varer evigt." Så blev Herrens tempel fyldt af skyen, 14 og præsterne kunne ikke udføre deres tjeneste på grund af skyen, for herlighedenHerrens sjæl fyldte Guds tempel."

54. Hebræerbrevet 13:15 "Lad os da ved ham til stadighed bringe Gud et lovprisningsoffer, det vil sige frugten af læber, der kender hans navn."

55. Jakob 4:8 "Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer. Vask jeres hænder, I syndere, og rens jeres hjerter, I dobbeltmoralske."

Gud synger over os

Der er flere vers i Bibelen, der fortæller os, at Gud synger. Det er ikke overraskende, da han skabte mennesket (og kvinderne) i sit billede (1. Mosebog 1:27), og mennesker kan lide at synge. Hvem har ikke sunget en melodi i brusebadet eller under kørslen i bilen? Her er flere vers, der viser, at Gud synger over os.

56. 3:17 (NLT) "Thi Herren, din Gud, bor midt iblandt dig, han er en mægtig frelser, han vil glæde sig over dig med glæde, han vil med sin kærlighed berolige al din frygt, han vil glæde sig over dig med glade sange."

57. Job 35:10 "Men ingen siger: "Hvor er Gud, min skaber, som giver sange om natten?"

58. Salme 42,8: "Om dagen foreskriver HERREN sin kærlige hengivenhed, om natten er hans sang hos mig som en bøn til mit livs Gud."

59. Salme 32:7 "Du er mit skjulested, du beskytter mig mod trængsler og omgiver mig med sange om befrielse."

Sangere i Bibelen

Der er en lang række sangere i Bibelen, og her er blot nogle få af dem.

Den første musiker i Bibelen var Jubal, Lemeks søn, og det er sangerne, som var overhoveder for levitternes fædrenehuse, der boede i tempelkammeret uden at skulle udføre andre opgaver, for de var beskæftiget med deres arbejde dag og nat. (1 Krønikebog 9:33 ESV)

Efter at han havde rådført sig med folket, udpegede han dem, der skulle synge til Herren, og dem, der skulle lovprise ham, i hellige klæder, mens de gik ud foran hæren og sagde: "Tak Herren, for hans nåde er evig. (2 Krønikebog 20:21 ESV)

● Jesus og hans disciple spiste påskemåltidet. Efter at have spist brød og vin læser vi. Og da de havde sunget en Lovsang, gik de ud på Oliebjerget. (Markus 14:26 ESV)

60. 1 Krønikebog 9:33 (NKJV) "Det var sangerne, lederne af levitternes fædrenehuse, som boede i kamrene og var fri for andre opgaver, for de var beskæftiget med dette arbejde dag og nat."

61. 1 Kong. 10,12: "Og kongen lavede af almugtræet understøtninger til HERRENs hus og til kongens hus samt lejer og harper til sangerne. Der er ikke kommet eller set noget sådant almugtræ den dag i dag."

62. 2 Krønikebog 9:11 "Kongen lavede algumtræet til trapper til HERRENs hus og til kongens palads og til lyrer og harper til sangerne (aldrig før var noget lignende set i Judas land)."

63. 1 Krønikebog 9:33 "Og disse er de sangere, som var de vigtigste af levitternes fædre, der blev tilbage i kamrene og var frie, for de var beskæftiget med dette arbejde dag og nat."

64. Salme 68,25 "Forrest er sangerne, efter dem musikerne, med dem er de unge kvinder, der spiller på klokkespil."

65. 2 Krønikebog 20:21 "Efter at have rådført sig med folket udnævnte Josafat mænd til at synge for Herren og prise ham for hans helligheds pragt, mens de drog ud i spidsen for hæren og sagde: "Tak Herren, for hans kærlighed varer evigt."

66. 1 Krønikebog 15:16 (NASB): "David talte til levitternes ledere om at udpege deres slægtninge som sangerne med musikinstrumenter, harper, lejer og bækkener, og de spillede for at skabe glædeslyde."

Eksempler på sang i Bibelen

En af de første sange, der er optegnet i Bibelen, findes i 2. Mosebog 15. Israelitterne undslap Egypten ved at krydse det Røde Hav på tør grund, da Gud skubbede vandet tilbage på begge sider. Da den egyptiske hær forfølger israelitterne, strander de midt i det tildækkede Røde Hav og bliver fuldstændig ødelagt. Da Moses og folket indser, at de er blevet reddet, bryder de ud i sang.

I 2. Mosebog 15:1-21 fortælles hele den sang, som de sang for at fejre Guds befrielse. Første vers i 2. Mosebog 15:1 siger, Da sang Moses og Israels folk denne sang for HERREN og sagde: "Jeg vil synge for HERREN, for han har sejret med stor herlighed, og han har kastet hesten og dens rytter i havet. Anden Mosebog 15:1 ESV)

67. Åbenbaringen 14:3 "Og de sang en ny sang for tronen og for de fire levende væsener og de ældste. Ingen kunne lære sangen undtagen de 144.000, som var blevet forløst fra jorden."

68. Åbenbaringen 5:9 "Og de sang en ny sang: "Du er værdig til at tage bogrullen og åbne dens segl, fordi du blev slagtet, og fordi du med dit blod købte dem fra alle stammer og tungemål og folk og nationer for Gud."

69. 4 Mosebog 21:17 "Da sang Israel denne sang: "Spring op, o brønd, syng alle sammen for den!"

70. 2 Mosebog 15,1-4 "Da sang Moses og israelitterne denne sang til Herren: "Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Både hest og kusk har han slynget i havet. 2 "Herren er min styrke og mit værn, han er blevet min frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min faders Gud, og jeg vil ophøje ham. 3 Herren er en kriger, Herren er hans navn. 4 Faraos vogne ogsin hær har han kastet i havet; de bedste af Faraos officerer er druknet i det røde hav."

Hvad med den tåspidsende sang?

Skriften pålægger os at synge, og den fortæller os også, hvad vi skal synge, og hvem vi skal synge for.

Lad Kristi ord bo rigt i jer, idet I lærer og formaner hinanden i al visdom og synger salmer, hymner og åndelige sange med taknemmelighed i jeres hjerter til Gud.( Kol. 3:16 ESV)

Det er vigtigt at skelne, om de sange, vi synger, opfylder disse kriterier. Nogle gange synger vi sange med en iørefaldende melodi, der mangler sand bibelsk dybde. Alle har oplevet dette og ved, at selv om sangen ikke er dårlig, giver den os bare ikke mulighed for at have en åndeligt betydningsfuld tid med tilbedelse af Gud.

Der er ikke noget galt med en sang, der er god til at danse på tæerne, hvis det er en bibelsk baseret tilbedelsessang, der er skrevet på en måde, der giver mulighed for fælles tilbedelse. Gud er ikke så bekymret for tempoet, som han er bekymret for vores hjerter. Nogle af de bedste fælles tilbedelsessange er dem, vi synger sammen med andre troende for at ære og takke Gud.

Store tilbedelsessange at synge

Hvis du leder efter nogle bibelbaserede lovsange, skal du ikke lede længere end til disse klassiske sange.

 • Hvor stor er vores Gud-Chris Tomlin
 • Dette er en fantastisk nåde - Phil Wickham
 • 10.000 grunde-Matt Redman
 • Kom, du kilde - Robert Robinson
 • Og kan det være-Charles Wesley
 • Amazing Grace (My Chains Are Gone)-Chris Tomlin
 • Se Guds trone i det høje - Bob Kauflin
 • Se vor Gud - suveræn nåde Musik
 • Kristus, vores håb i liv og død - Keith og Kristyn Getty
 • All I Have Is Christ-Keith & Kristyn Getty

Konklusion

Over mindst et dusin gange fortæller Skriften os at synge for Herren, at tilbede ham med en ny sang, at træde ind i hans nærvær med sang. Disse befalinger gentages igen og igen. Interessant nok instruerer Skriften os i at synge mere, end den fortæller os at døbe eller dele evangeliet. At synge giver os mulighed for at huske evangeliet, vise Gud ære, udtrykke taknemmelighed, for atat lære skriften udenad og forene sig med andre troende i tilbedelse. Sang forbinder os følelsesmæssigt med Gud og giver os mulighed for at udtrykke vores kærlighed til ham.




Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.