17 tähtsat piiblisalmi laste õnnistuse kohta

17 tähtsat piiblisalmi laste õnnistuse kohta
Melvin Allen

Piiblisalmid laste õnnistuse kohta

On korduvalt öeldud, et lapsed on kõige kallim kingitus. On inimesi, kes seda usuvad, ja on ka neid - tõenäoliselt ilma lasteta -, kes ei näe tegelikult selle uskumuse suurt ulatust. Jumal õnnistab meid lastega mitmel viisil. Siin on, kuidas Jumal võib kasutada oma lapsi, et olla suurim õnnistus, mida lapsevanem kunagi saada võib.

ESITEKS, ME OLEME JUMALA LAPSED

 1. "Sest kõik, keda Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed." ~Rooma 8:14.
 2. "Sest Kristuses Jeesuses olete te kõik Jumala lapsed." ~Galatiuse 3:26

Jumala sõna ütleb, et me saame Tema lasteks, kui võtame vastu Püha Vaimu ja järgime Teda. Kuidas me saame Püha Vaimu? Läbi usu Jumalasse, uskudes, et Ta saatis oma ainsa Poja võtma meie karistust, surres meie pattude eest, et me saaksime oma eluga teenida Teda ja korjata igavest elu. Nii nagu me sünnime loomulikult naisest, oleme me ka vaimselt sündinud usust; lihtsalt uskudes! Jumala lastena oleme me pestud Talle (Jeesuse) verega ja meie patud on andeks antud, seega oleme Jumala silmis pühad.

 1. "Niisamuti ütlen ma teile, et Jumala inglite ees on rõõm ühe patuse üle, kes teeb meeleparanduse." ~Luuka 15:10

Iga kord, kui patune tuleb meeleparandusele, rõõmustavad taeva inglid! Nii nagu ema vaatab oma vastsündinud lapsele esimest korda ülevoolava kiindumuse ja rõõmuga, vaatab Jumal meile täpselt samamoodi, kui me sünnime Vaimus uuestisündinud usklikena. Ta rõõmustab sinu vaimse sünni üle! Eriti seetõttu, et see on otsus, mille sa ise oled teinud.

Vaata ka: 25 olulist piiblisalmi distsipliini kohta (12 asja, mida teada)
 1. "Kui te armastate mind, siis te peate minu käske." ~Johannese 14:15
 2. "Sest Issand karistab neid, keda ta armastab, ja ta karistab igaüht, kelle ta võtab oma lapseks." ~Heebrealastele 12:6

Nii et Kõigekõrgema lapsena on meie kohustus ja privileeg tuua Jumalale rõõmu, kummardades Teda kogu oma eluga (mitte ainult osaga sellest) ja kasutades oma andeid ja vaimseid andeid, et laiendada Tema Kuningriiki ja tuua kadunud hinged Tema juurde. Me saame seda teha ainult Püha Vaimu väega. Jumal premeerib meid, kui me meeldime Temale ja paneme naeratuse Tema näole, kuid Ta karistab meid kindlasti kakui me ei kuuletu Temale ja läheme vastuollu Tema tahtega. Ole kindel, et Jumal karistab neid, keda Ta armastab ja kutsub oma lasteks, nii et ole tänulik selle jumaliku karistuse eest, sest Jumal ainult kujundab sind Tema iseloomu järgi.

KUIDAS JUMAL ÕNNISTAB MEID OMA LASTEGA

Vaata ka: 15 julgustavat piiblisalmi lootusetuse kohta (Lootuse Jumal)
 1. "Õpeta last sellele teele, mida ta peab minema; isegi kui ta on vana, ei kaldu ta sellest kõrvale." ~Parandussõnad 22:6.
 2. "Kordage [Jumala käske] ikka ja jälle oma lastele. Rääkige neist, kui olete kodus ja kui olete teel, kui lähete magama ja kui tõusete." ~Maabraham 6:7.

Lapsed on Jumala õnnistus, sest Ta annab meile privileegi kasvatada inimesest selline inimene, keda mitte ainult meie kui usklikud ei taha näha, vaid peamiselt selline, keda Jumal tahab näha. Kuigi lapsevanemaks olemine ei ole sugugi kerge töö, võime loota, et Jumal on meie juhiks ja kasutab meid selleks, et õnnistada oma lapsi tingimusteta armastuse ja ressurssidega. Meil on ka privileeg kasvatada lapsi, et neist saaksidtõelised kummardajad, kes hindavad suhet Jumalaga.

 1. "Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihaseks, vaid kasvatage neid Issanda kasvatuses ja manitsuses." ~Epheslastele 6:4.

Vanemad vastutavad (oma) inimeste kasvatamise eest, kes jagavad maailma teiste inimestega, nii et olenemata sellest, kas nad on teistele õnnistuseks või koormaks, vastutavad vanemad ikkagi - see tähendab, kuni laps on piisavalt vana, et võtta vastutus oma tegude eest. Pidage meeles, et kui saabub aeg, mil lasete oma lapsed iseseisvalt maailma, näete, kas teie kasvatus tõesti tasus end ära.välja; te näete, kui hästi te oma lapsega hakkama saate, lähtudes tema suhtlemisest maailma ja teiste inimestega.

 1. "Mul ei ole suuremat rõõmu kui kuulda, et mu lapsed käivad tões." ~3 Johannese 1:4
 2. "Tark poeg teeb isale rõõmu, aga rumal poeg on oma emale kurb." ~Parandussõnad 10:1

Edukad lapsed toovad oma vanematele rõõmu. Olen alati kuulnud: "ema on sama õnnelik kui tema kõige kurvem laps." See räägib palju. See tähendab põhimõtteliselt, et vanem on sama õnnelik kui tema enda lapsed. Ema süda on täis, kui tema lapsed elavad edukat, tervet ja õnnelikku elu. Vastupidine on ka siis, kui on probleemne laps, kes ei saa oma elu näiliseltSee muudab vanema jaoks raskeks, et ta saaks oma eluga rahule jääda, sest tema lapsed on tema elu!

 1. "Sest ta pani Jaakobis paika tunnistuse ja määras Iisraelile seaduse, mida ta käskis meie isadele, et nad teeksid need teatavaks oma lastele, et tulevane sugupõlv neid tunneks, et lapsed, kes sünnivad, tõuseksid ja kuulutaksid neid oma lastele, et nad paneksid oma lootuse Jumalale ja ei unustaks Jumala tegusid, vaid hoiaksid tema käske."~Psalm 78:5-7
 2. "Ja teie järeltulijate kaudu on õnnistatud kõik rahvad maa peal, sest te olete kuulanud minu häält." ~ 1. Moosese 22:18.

Lapsed õnnistavad meid, kandes edasi pärandit, mille jätame maha. Need salmid on mõlemad iseenesestmõistetavad, kuid pean lisama ühe asja: me peame neile sisendama Jumala kartust ja Sõna, et nad õpiksid, kuidas elada Jumala käskude järgi, teaksid, kuidas Teda kummardada, kuidas laiendada Tema Kuningriiki ja kuidas omada õitsvat suhet Kristusega. Meie lapsed näitavad lõpuks maailmale, midaKristuse sarnane iseloom näeb välja ja mida tõeline armastus näeb välja. Mis iganes pärand, mida Jumal tahab, et sa jätaksid siia maailma, tuleb edasi anda meie lastele. Nad on selleks, et pärida ja jäädvustada seda pärandit ja Jumala õnnistusi põlvest põlve.

Vaadake vaid võimsat sugupuud, mida Jumal alustas Aabrahami ja Saara kaudu. Jumal pani nende järglaste kaudu tunnistuse ja pärandi, et anda meile lõpuks Jeesus Kristus, maailma Päästja!

 1. "Kui naine sünnitab, on tal mure, sest tema tund on kätte jõudnud, aga kui ta on sünnitanud lapse, ei mäleta ta enam seda ahastust, sest tal on rõõm, et inimene on sündinud maailma." ~Johannese 16:21.

Suur õnnistus, mis tuleneb lapse saamisest - eriti emana -, on see intensiivne armastus ja rõõm, mis vallutab teid, kui teie laps lõpuks siia maailma sünnib. See armastus, mida te tunnete, paneb teid tahtma seda last kaitsta, palvetada tema eest ja anda talle nii suur elu kui võimalik ning lasta Jumalal teha ülejäänud osa selle lapse kasvatamisest. Nii nagu lapsevanem armub sügavalt oma lapsesse,Jumal on meisse hullult armunud... Tema lastesse ja soovib meid samamoodi kaitsta, kui me seda lubame.

 1. "Tema lapsed tõusevad üles ja kutsuvad teda õnnistatuks..." ~Parandussõnad 31:28

Lapsed on ka õnnistus, sest nad võivad olla oma vanematele suureks toeks! Kui õpetate neile, kuidas teid, nende autoriteeti, austada, karta ja armastada, tahavad nad teie jaoks parimat. Nad toetavad teie unistusi, eesmärke ja ambitsioone; see võib olla ka hea motivatsioon. Nagu ema, kelle süda on täis oma jõukate laste tõttu, on ta ka oma lastega rikastunud.armastades teda, toetades teda, austades teda ja tehes talle teeneid.

 1. "Aga kui Jeesus seda nägi, sai ta väga pahaseks ja ütles neile: "Laske väikestel lastel minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest sellistel on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile: Kes ei võta Jumala riiki vastu nagu väike laps, see ei pääse sinna sisse." ~Markuse 10:14-15.

Lapsed õnnistavad meid nende õppetundidega, mida nad meile kaudselt õpetavad: lastepärane usk ja valmisolek õppida. Lapsed usuvad kiiresti lihtsalt sellepärast, et nad ei oska mitte uskuda. Nad tulevad siia maailma valmis õppima ja imavad endasse seda, mida me neile õpetame. Alles siis, kui nad saavad vanemaks, hakkavad nad loomulikult muretsema. Hirmude, kahtluste ja kahtluste omamine tuleb ebasoodsateSeega, kui teie laps on seni hästi elanud, on tal lihtne uskuda positiivset, sest suure tõenäosusega on ta seda juba nii noores eas teadnud.

Nii nagu lapsed on kiired võtma vastu, ütleme, Jumala kuningriiki, peame ka meie olema lapsemeelsed ja uskuma kiiresti Jumala igavestesse tõotustesse. Jumala lastena peab meil olema täielik kindlustunne oma päästes.

Lapsed on väga usaldavad, kuni me õpetame neid vältima võõraid inimesi. Nii peame ka meie olema Jumala suhtes usaldavad ja Teda kiiresti vastu võtma. Samuti peame olema õpetatavad, valmis olema küllastunud Jumala Sõnaga ja tarkusega.

 1. "Lapselapsed on vanade krooniks ja laste au on nende isad." ~Parandussõnad 17:6

Näha, kuidas meie lapsed kasvavad ja saavad viljakaks, tuues oma värske seemne maailma, on vanematele rõõm näha. See teeb mitte ainult õnnistatud lapsevanema, vaid ka õnnistatud vanavanem Samuti on vanavanematele antud tarkus õpetada oma lapselapsi ja kogemus, et jagada nendega ja hoiatada neid maailma, erinevate inimeste ja erinevate olukordade kohta, mida elu toob. See on võimas roll väikese lapse elus, nii et võtke see Jumala antud ülesanne omaks! Lapsed hindavad ja armastavad oma vanavanemaid.

 1. "Ta annab lastetule naisele perekonna,

  tehes temast õnneliku ema." ~Psalm 113:9

Kiitke Issandat!

Lõpuks, isegi kui meil ei ole loomulikul teel lapsi (verelapsi), õnnistab Jumal meid ikkagi oma lastega, kas lapsendamise, õpetaja karjääri või lihtsalt juhina olemise kaudu, kui tunned end vanemlikuna ja kaitsjana oma karja üle. Oprah Winfrey'l ei ole bioloogilisi lapsi, kuid ta peab kõiki noori naisi, keda ta aitab, oma lasteks, sest ta tunneb nende kõigi üle emalikku tunnet ja tugevat vajadustkaitsta ja kasvatada neid. Samamoodi, kui naine ei ole mõeldud lapsi sünnitama (sest see ei ole Jumala tahtmine, et kõik naised), õnnistab Jumal teda ikkagi kingitusega olla ema nii paljudele noortele naistele, kui Ta tahab.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen on kirglik jumalasõna uskuja ja pühendunud piibliõpilane. Omades enam kui 10-aastast kogemust erinevates teenistustes teenides, on Melvin hakanud sügavalt hindama Pühakirja muutvat jõudu igapäevaelus. Tal on mainekas kristliku kolledži bakalaureusekraad teoloogias ja praegu omandab ta magistrikraadi piibliuuringutes. Autori ja blogijana on Melvini missioon aidata inimestel Pühakirja paremini mõista ja rakendada ajatuid tõdesid oma igapäevaelus. Kui ta ei kirjuta, naudib Melvin perega aega veetmist, uute kohtade avastamist ja ühiskondlikku tööd.