17 viktiga bibelverser om att barn är en välsignelse

17 viktiga bibelverser om att barn är en välsignelse
Melvin Allen

Bibelverser om att barn är en välsignelse

Det har sagts upprepade gånger att barn är den mest värdefulla gåvan. Det finns människor som tror på detta, och det finns några - sannolikt utan barn - som inte riktigt ser den stora omfattningen av denna tro. Gud välsignar oss med barn på många olika sätt. Här är hur Gud kan använda ens barn för att bli den största välsignelsen en förälder någonsin kan få.

FÖR DET FÖRSTA ÄR VI GUDS BARN

 1. "Ty alla som leds av Guds Ande är Guds söner." ~Rom 8:14
 2. "Ty i Kristus Jesus är ni alla Guds barn." ~Galatians 3:26

Guds ord säger att vi blir hans barn när vi tar emot den helige Ande och följer honom. Hur tar vi emot den helige Ande? Genom att tro på Gud, genom att tro att han sände sin enfödde Son för att ta vårt straff genom att dö för våra synder så att vi kan tjäna honom med våra liv och skörda evigt liv. Precis som vi föddes naturligt av en kvinna, är vi andligt Född av tro; bara genom att tro! Som Guds barn är vi tvättade med Lammets (Jesus) blod och våra synder är förlåtna, därför framstår vi som heliga i Guds ögon.

 1. "Likaså säger jag er: Guds änglar gläder sig åt en syndare som ångrar sig." ~Luke 15:10

Varje gång en syndare kommer till omvändelse gläder sig himlens änglar! Precis som en mamma ser på sitt nyfödda barn för första gången med överväldigande kärlek och glädje, ser Gud på oss på exakt samma sätt när vi föds in i Anden som pånyttfödda troende. Han är överlycklig över din andliga födelse! Särskilt eftersom det är ett beslut som du har fattat på egen hand.

Se även: 25 viktiga bibelverser om en dygdig kvinna (Ordspråksboken 31)
 1. "Om ni älskar mig, ska ni hålla mina bud." ~John 14:15
 2. "Ty Herren bestraffar dem han älskar och straffar alla som han tar emot som sina barn." ~Hebreerbrevet 12:6

Så som barn till den Högste är det vårt ansvar och privilegium att glädja Gud genom att dyrka honom med hela vårt liv (och inte bara en del av det) och använda våra talanger och andliga gåvor för att utvidga hans rike och föra förlorade själar till honom. Vi kan bara göra detta med den Helige Andes kraft. Gud kommer att belöna oss när vi behagar honom och ger honom ett leende på läpparna, men han kommer säkert att straffa oss.Var säker på att Gud straffar dem som han älskar och kallar sina barn, så var tacksam för detta gudomliga straff eftersom Gud bara formar dig till hans karaktär.

HUR GUD VÄLSIGNAR OSS MED VÅRA EGNA BARN

 1. "Lär upp ett barn på den väg det ska gå, så att det inte avviker från den när det är gammalt." ~ Ordspråksboken 22:6
 2. "Upprepa [Guds bud] gång på gång för era barn, tala om dem när ni är hemma och när ni är på väg, när ni går och lägger er och när ni går upp." ~Deuteronomium 6:7

Barn är en välsignelse från Gud eftersom han ger oss privilegiet att uppfostra en människa till människor som inte bara vi vill se som troende, utan framför allt som Gud vill se. Även om föräldraskap inte alls är ett lätt jobb kan vi räkna med att Gud är vår vägledare och använder oss för att välsigna våra barn med villkorslös kärlek och resurser. Vi har också privilegiet att uppfostra barnen till att blisanna dyrkare som värdesätter en relation med Gud.

 1. "Och ni fäder, reta inte upp era barn till vrede, utan uppfostra dem i Herrens fostran och förmaning." ~ Efesierbrevet 6:4

Föräldrar är ansvariga för att uppfostra (sina egna) människor som kommer att dela världen med andra människor, så oavsett om de är en välsignelse eller en börda för andra är föräldrarna fortfarande ansvariga - det vill säga tills barnet är tillräckligt gammalt för att ta ansvar för sina egna handlingar. Kom ihåg att när tiden kommer när du släpper ut dina barn ut i världen på egen hand, kommer du att se om din uppfostran verkligen har gett resultat.Du kommer att se hur bra du lyckas med ditt barn genom att se hur de interagerar med världen och andra människor.

 1. "Jag har ingen större glädje än att höra att mina barn vandrar i sanningen." ~3 Johannes 1:4
 2. "En klok son gör en far glad, men en dåraktig son är en sorg för sin mor." ~ Ordspråksboken 10:1

Framgångsrika barn ger sina föräldrar glädje. Jag har alltid hört "en mor är lika glad som sitt sorgligaste barn". Det säger mycket. Det betyder i princip att en förälder är lika glad som sina egna barn. En mammas hjärta är fullt när hennes barn lever ett framgångsrikt, hälsosamt och lyckligt liv. Motsatsen gäller också när man har ett problembarn som inte verkar kunna få sitt eget liv att gå ihop.Detta gör det svårt för föräldrarna att få lugn och ro i sina egna liv, eftersom barnen är deras liv!

 1. "Ty han har upprättat ett vittnesbörd i Jakob och fastställt en lag i Israel, som han befallde våra fäder att de skulle göra dem kända för sina barn, så att det kommande släktet skulle känna dem, de barn som skulle födas, som skulle stå upp och förkunna dem för sina barn, för att de skulle sätta sitt hopp till Gud och inte glömma Guds gärningar, utan hålla hans bud."~Palm 78:5-7
 2. "Och i er avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, eftersom ni har varit lydiga mot min röst." ~ 1 Mos 22:18

Barn välsignar oss genom att föra vidare det arv vi lämnar efter oss. Dessa verser är båda självförklarande, men jag måste tillägga en sak: vi måste ingjuta fruktan för Gud och Ordet i dem så att de kan lära sig att leva enligt Guds bud, veta hur man dyrkar honom, hur man utvidgar hans rike och hur man har en blomstrande relation med Kristus. Våra barn kommer så småningom att visa världen vadhur en karaktär som liknar Kristus ser ut och vad äkta kärlek Det arv som Gud vill att du ska lämna efter dig i den här världen måste vi föra vidare till våra barn. De är där för att ärva och föreviga det arvet och Guds generationsvälsignelser.

Se även: 25 uppmuntrande bibelverser om livets stormar (väder)

Titta bara på den kraftfulla släkt som Gud började genom Abraham och Sara. Gud satte ett vittnesbörd och ett arv genom deras avkomma för att i slutändan ge oss Jesus Kristus, världens frälsare!

 1. "När en kvinna föder barn har hon sorg, för hennes stund har kommit, men när hon har fött barnet minns hon inte längre sorgen, för hon gläder sig åt att en människa har fötts i världen." ~Johannesevangeliet 16:21

En stor välsignelse som kommer från att ha ett barn - särskilt som mamma - är den intensiva kärlek och glädje som överväldigar dig när ditt barn äntligen kommer till världen. Denna kärlek du känner gör att du vill skydda detta barn, be över det och ge det det bästa liv du kan och låta Gud göra resten när det gäller att uppfostra detta barn. Precis som en förälder blir djupt förälskad i sitt barn,Gud är vansinnigt förälskad i oss... sina barn och vill skydda oss på samma sätt om vi tillåter det.

 1. "Hennes barn reser sig upp och kallar henne välsignad..." ~ Ordspråksboken 31:28

Barn är också en välsignelse eftersom de kan vara ett stort stöd för sina föräldrar! Om du lär dem att ha respekt, rädsla och kärlek för dig, deras auktoritet, kommer de att vilja ha det bästa för dig. De kommer att stödja dina drömmar, mål och ambitioner, vilket också kan vara en bra motivation. Som en mamma vars hjärta är fullt på grund av sina välmående barn kommer hon också att berikas av sina barn.att älska henne, stödja henne, respektera henne och göra henne tjänster.

 1. "Men när Jesus såg det blev han mycket missnöjd och sade till dem: 'Låt de små barnen komma till mig och förbjud dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Jag säger er sannerligen: Den som inte tar emot Guds rike som ett litet barn, han kommer inte in i det.'" ~Mark 10:14-15

Barn välsignar oss genom de lektioner de indirekt lär oss: att ha en barnslig tro och en vilja att lära sig. Barn är snabba att tro helt enkelt för att de inte vet att de inte ska tro. De kommer till världen redo att lära sig och suga upp det vi lär dem. Det är inte förrän de blir äldre som de naturligt börjar oroa sig. Att ha rädslor, tvivel och tvivel kommer med ofördelaktigaOm du har ett barn som har levt ett bra liv hittills är det lätt för dem att tro på det positiva eftersom det är troligt att det är vad de känner till i så ung ålder.

På samma sätt som barn är snabba att ta emot till exempel Guds rike, måste vi vara barnsliga och snabba att tro på Guds eviga löften. Som Guds barn måste vi ha full säkerhet om vår frälsning.

Barn är mycket tillitsfulla tills vi lär dem att undvika främlingar. På samma sätt måste vi vara tillitsfulla mot Gud och ta emot honom snabbt. Vi måste också vara undervisningsbara, redo att bli mättade med Guds ord och visdom.

 1. "Barnbarn är de gamlas krona, och barnens ära är deras fäder." ~ Ordspråksboken 17:6

Att se våra barn växa upp och bli fruktbara genom att föra ut sin friska säd i världen är en glädje för föräldrarna att se. Detta gör att man inte bara blir en välsignad förälder, utan också en välsignad mor- och farförälder Mor- och farföräldrar är utrustade med den visdom som gör att de kan lära sina barnbarn och den erfarenhet som gör att de kan dela med sig av och varna dem för världen, olika typer av människor och olika situationer som livet medför. Detta är en viktig roll i ett litet barns liv, så ta till dig detta av Gud givna uppdrag! Barn värdesätter och älskar sina mor- och farföräldrar.

 1. "Han ger den barnlösa kvinnan en familj,

  och gör henne till en lycklig mor." ~Palm 113:9

Prisa Herren!

Slutligen, även om vi inte får barn på naturlig väg (blodsbarn), välsignar Gud oss ändå med egna barn genom adoption, en lärarkarriär eller bara genom att vara en ledare och känna sig föräldraledig och beskyddande över sin flock. Oprah Winfrey har inga biologiska barn, men hon betraktar alla unga kvinnor som hon hjälper som sina barn, eftersom hon känner sig moderlig över dem och har ett starkt behov attPå samma sätt, om en kvinna inte är ämnad att föda barn (för att det inte är Guds vilja att hon ska föda barn), kan det vara en annan sak. alla kvinnor), kommer Gud ändå att välsigna henne med gåvan att vara mor till så många unga kvinnor som han vill.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen är en passionerad troende på Guds ord och en hängiven studerande av Bibeln. Med över 10 års erfarenhet av att tjänstgöra i olika ministerier, har Melvin utvecklat en djup uppskattning för Skriftens förvandlande kraft i vardagen. Han har en kandidatexamen i teologi från en välrenommerad kristen högskola och håller för närvarande på med en magisterexamen i bibelvetenskap. Som författare och bloggare är Melvins uppdrag att hjälpa individer att få en större förståelse för Bibeln och tillämpa tidlösa sanningar i deras dagliga liv. När han inte skriver tycker Melvin om att spendera tid med sin familj, utforska nya platser och engagera sig i samhällstjänst.