17 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍເປັນພອນ

17 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍເປັນພອນ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄຳພີກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍເປັນພອນ

ມີການເວົ້າຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າເດັກນ້ອຍເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ. ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ນີ້, ແລະ​ມີ​ບາງ​ຄົນ—ທີ່​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ລູກ—ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ນີ້​ແທ້ໆ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ອວຍ​ພອນ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ມີ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ຈໍາ​ນວນ​ຫລາຍ. ນີ້​ຄື​ວິທີ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ສາມາດ​ໃຊ້​ລູກ​ໃຫ້​ເປັນ​ພອນ​ອັນ​ຍິ່ງໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ສາມາດ​ມີ.

ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ, ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

 1. “ສຳ​ລັບ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ." ~ ໂລມ 8:14
 2. “ດ້ວຍ​ວ່າ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ທ່ານ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” ~ Galatians 3: 26

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າພວກເຮົາກາຍເປັນລູກຂອງພຣະອົງເມື່ອໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແນວໃດ? ໂດຍ​ການ​ມີ​ສັດ​ທາ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໂດຍ​ການ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ເປັນ​ນິດ. ຄືກັບວ່າເຮົາເກີດຈາກຜູ້ຍິງຕາມທຳມະຊາດ, ເຮົາ ທາງວິນຍານ ເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອ; ພຽງແຕ່ເຊື່ອ! ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຖືກ​ລ້າງ​ດ້ວຍ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ (ພຣະ​ເຢ​ຊູ​) ແລະ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ, ສະ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ໃນ​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

 1. “ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ເທວະ​ດາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ຄົນ​ບາບ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ກັບ​ໃຈ.” ~ ລືກາ 15:10

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຄົນບາບມາກັບໃຈ, ເທວະດາແຫ່ງສະຫວັນຍິນດີ! ພຽງແຕ່ເໝືອນດັ່ງແມ່ເບິ່ງລູກເກີດໃໝ່ເປັນເທື່ອທຳອິດດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມສຸກອັນລົ້ນເຫຼືອ, ພຣະເຈົ້າຊົງເບິ່ງເຮົາໃນແບບດຽວກັນກັບເຮົາ ເມື່ອເຮົາເກີດໃນພຣະວິນຍານ ເໝືອນດັ່ງຜູ້ເຊື່ອທີ່ເກີດໃໝ່. ພະອົງ​ດີ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ທາງ​ວິນຍານ​ຂອງ​ເຈົ້າ! ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​.

 1. “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ເຮົາ, ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ.” ~ ໂຢ​ຮັນ 14:15
 2. “ດ້ວຍ​ວ່າ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕີ​ສອນ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຮັກ, ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ລົງ​ໂທດ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຮັບ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.” ~ ເຮັບເຣີ 12:6

ດັ່ງ​ນັ້ນ ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ອົງ​ສູງ​ສຸດ, ມັນ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ແລະ​ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ຄວາມ​ສຸກ​ມາ​ສູ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ການ​ນະມັດສະການ​ພຣະອົງ​ຕະຫຼອດ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຮົາ (ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະອົງ. ມັນ) ແລະໃຊ້ພອນສະຫວັນແລະຂອງປະທານທາງວິນຍານຂອງພວກເຮົາເພື່ອຂະຫຍາຍອານາຈັກຂອງພຣະອົງແລະນໍາເອົາຈິດວິນຍານທີ່ສູນເສຍໄປໃຫ້ພຣະອົງ. ເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈ ແລະເອົາຮອຍຍິ້ມໃສ່ໜ້າຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ພຣະອົງຈະລົງໂທດພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ແລະຜິດຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າລົງໂທດຜູ້ທີ່ພຣະອົງຮັກແລະເອີ້ນລູກຂອງພຣະອົງ, ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຂອບໃຈສໍາລັບການລົງໂທດອັນສູງສົ່ງນີ້ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າພຽງແຕ່ສ້າງເຈົ້າໃຫ້ມີລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.

ພະເຈົ້າ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ​ກັບ​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

 1. “ຝຶກ​ອົບຮົມ​ລູກ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ລາວ​ຄວນ​ໄປ; ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລາວ​ເຖົ້າ​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ມັນ.” ~ສຸພາສິດ 22:6
 2. “ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕາມ [ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ] ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ​ກັບ​ລູກ. ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ເຮືອນແລະເວລາໃດເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ, ເວລາເຈົ້າຈະນອນແລະເມື່ອເຈົ້າລຸກຂຶ້ນ." ~ ພຣະບັນຍັດສອງ 6:7

ເດັກນ້ອຍ​ເປັນ​ພອນ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ສິດທິ​ພິເສດ​ແກ່​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢາກ​ເຫັນ​ຜູ້​ເຊື່ອ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ຕ້ອງການເບິ່ງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ວຽກ​ທີ່​ງ່າຍ​ທັງ​ໝົດ, ແຕ່​ເຮົາ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ເພິ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ໃຊ້​ເຮົາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ລູກ​ຂອງ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ. ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ສິດທິ​ພິເສດ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ນະມັດສະການ​ແທ້​ທີ່​ເຫັນ​ຄຸນຄ່າ​ສາຍ​ສຳພັນ​ກັບ​ພະເຈົ້າ.

 1. “ພໍ່​ທັງຫລາຍ​ເອີຍ, ຢ່າ​ຍຸຕິ​ລູກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄຽດ​ແຄ້ນ: ແຕ່​ຈົ່ງ​ພາ​ພວກເຂົາ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງດູ ແລະ​ຄຳ​ຕັກເຕືອນ​ຂອງ​ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ.” ~ ເອເຟດ 6:4

ພໍ່​ແມ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ໂລກ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ບໍ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ພອນ​ຫຼື​ພາ​ລະ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ, ພໍ່​ແມ່​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ—ນັ້ນ​ແມ່ນ, ຈົນ​ກວ່າ​ເດັກ​ຈະ​ໃຫຍ່​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າອອກສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ, ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າການລ້ຽງດູຂອງເຈົ້າໄດ້ເງິນແທ້ໆບໍ; ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີກັບລູກຂອງເຈົ້າແນວໃດ ໂດຍອີງໃສ່ການພົວພັນກັບໂລກ ແລະກັບຄົນອື່ນ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 60 ການຊຸກຍູ້ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການປະຕິເສດແລະຄວາມໂດດດ່ຽວ
 1. “ຂ້ອຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ຫຼາຍ​ໄປ​ກວ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ລູກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ.” ~ 3 ໂຢຮັນ 1:4
 2. “ລູກຊາຍ​ທີ່​ມີ​ປັນຍາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ຍິນດີ, ແຕ່​ເປັນ​ລູກ​ທີ່​ໂງ່ຈ້າ.ເປັນຄວາມໂສກເສົ້າຕໍ່ແມ່ຂອງລາວ.” ~ສຸພາສິດ 10:1

ລູກ​ທີ່​ປະສົບ​ຄວາມ​ສຳເລັດ​ຈະ​ນຳ​ຄວາມ​ສຸກ​ມາ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສະເໝີວ່າ “ແມ່ມີຄວາມສຸກຄືກັບລູກທີ່ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ.” ທີ່ເວົ້າປະລິມານ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມັນຫມາຍຄວາມວ່າພໍ່ແມ່ມີຄວາມສຸກຄືກັບລູກຂອງຕົນເອງ. ຫົວໃຈຂອງແມ່ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເມື່ອລູກໆຂອງລາວມີຊີວິດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ແລະມີຄວາມສຸກ. ກົງກັນຂ້າມກໍເປັນຄວາມຈິງເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຄົນໜຶ່ງມີລູກທີ່ມີບັນຫາ ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສາມາດເອົາຊີວິດຂອງຕົນເອງມາຮ່ວມກັນໄດ້. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີຄວາມສະຫງົບກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ຍາກ ເພາະລູກເປັນຊີວິດຂອງລູກ!

 1. “ເພາະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ຢູ່​ໃນ​ຢາໂຄບ, ແລະ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ກົດ​ໝາຍ​ໄວ້​ໃນ​ອິດສະ​ຣາ​ເອນ, ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ບັນ​ຊາ​ບັນ​ພະ​ບຸ​ລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ຮູ້​ຈັກ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ: ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ. ຮູ້ຈັກເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຄວນຈະເກີດມາ; ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ປະກາດ​ແກ່​ລູກ​ຂອງ​ເຂົາ: ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ​ບໍ່​ລືມ​ພຣະ​ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ຮັກ​ສາ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ:” ~ Psalm 78:5-7
 2. “ແລະ ໃນ​ລູກ​ຫຼານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ຊາດ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ ເພາະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ສຽງ​ຂອງ​ເຮົາ.” ~ປະຖົມມະການ 22:18

ເດັກນ້ອຍ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ເຮົາ​ໂດຍ​ການ​ປະຕິບັດ​ມໍລະດົກ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ປະຖິ້ມ​ໄວ້. ຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານີ້ທັງສອງອະທິບາຍດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເພີ່ມສິ່ງຫນຶ່ງ: ພວກເຮົາຕ້ອງປູກຝັງຄວາມຢ້ານກົວຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະຄໍາຢູ່ໃນພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮູ້ວິທີການນະມັດສະການພຣະອົງ,ວິ​ທີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ກັບ​ພຣະ​ຄຣິດ. ໃນທີ່ສຸດລູກໆຂອງພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າລັກສະນະແບບພຣະຄຣິດມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ຄວາມຮັກແທ້ ມີລັກສະນະແນວໃດ. ມໍລະດົກອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າປະຖິ້ມໄວ້ໃນໂລກນີ້ກໍຕ້ອງຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ລູກຫຼານຂອງເຮົາ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ສືບ​ທອດ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ສືບ​ທອດ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ນັ້ນ ແລະ ພອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ພຽງ​ແຕ່​ເບິ່ງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ທີ່​ມີ​ພະ​ລັງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ທາງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ແລະ Sarah. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ປະ​ຈັກ​ພະ​ຍານ​ແລະ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ​ທານ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ!

 1. “ເມື່ອ​ຜູ້​ຍິງ​ເກີດ​ມາ, ນາງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ເພາະ​ເວລາ​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ເຖິງ, ແຕ່​ເມື່ອ​ນາງ​ເກີດ​ລູກ​ແລ້ວ, ນາງ​ບໍ່​ຈື່​ຈຳ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ເພາະ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ເປັນ​ມະ​ນຸດ. ໄດ້ເກີດມາໃນໂລກ.” ~ ໂຢຮັນ 16:21

ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມາຈາກການມີລູກ—ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນແມ່—ແມ່ນຄວາມຮັກ ແລະຄວາມສຸກອັນແຮງກ້າທີ່ເອົາຊະນະເຈົ້າ ເມື່ອລູກຂອງເຈົ້າຖືກນໍາມາສູ່ໂລກນີ້. . ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຢາກ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​ຜູ້​ນີ້, ອະ​ທິ​ຖານ​ເໜືອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ແລະ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ແລະ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ນັ້ນ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ຮັກ​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ບ້າໆ… ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ກັນ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຍອມ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ.

 1. “ລູກ​ຂອງ​ນາງ​ລຸກ​ຂຶ້ນ ແລະ​ເອີ້ນ​ນາງ​ວ່າ​ເປັນ​ພອນ…” ~ ສຸພາສິດ31:28

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຍັງ​ເປັນ​ພອນ​ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​! ຖ້າ​ເຈົ້າ​ສອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ນັບຖື, ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ, ແລະ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ເຈົ້າ, ສິດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງການ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ​ເຈົ້າ. ພວກເຂົາຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຝັນ, ເປົ້າຫມາຍ, ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງເຈົ້າ; ນີ້ຍັງສາມາດເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ດີ. ໃນຖານະທີ່ເປັນແມ່ທີ່ມີຫົວໃຈອັນເຕັມທີ່ຍ້ອນລູກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ລາວຍັງຈະອຸດົມສົມບູນດ້ວຍລູກທີ່ຮັກແພງ, ສະຫນັບສະຫນູນລາວ, ນັບຖື, ແລະເຮັດບຸນຄຸນ.

 1. “ແຕ່​ເມື່ອ​ພະ​ເຍຊູ​ເຫັນ​ກໍ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ ແລະ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ອົດ​ທົນ​ກັບ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ​ຢ່າ​ຫ້າມ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ພຣະເຈົ້າ. ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຕອນ​ຍັງ​ນ້ອຍ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ້ນ.” ~ມາລະໂກ 10:14-15

ເດັກ​ນ້ອຍ​ອວຍ​ພອນ​ເຮົາ​ໂດຍ​ບົດ​ຮຽນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສອນ​ເຮົາ​ໂດຍ​ທາງ​ອ້ອມ: ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແບບ​ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້. ເດັກນ້ອຍໄວທີ່ຈະເຊື່ອພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອ. ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະດື່ມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສອນເຂົາເຈົ້າ. ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກັງ​ວົນ. ມີຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມສົງໃສ, ແລະການຄາດເດົາທີສອງແມ່ນມາພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີລູກທີ່ມີຊີວິດທີ່ດີມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ມັນງ່າຍສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະເຊື່ອໃນແງ່ບວກເພາະວ່າ, ມີໂອກາດ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ໃນໄວຫນຸ່ມ.

ໃນແບບດຽວກັນກັບເດັກນ້ອຍໄວທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ເວົ້າວ່າ, ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນເດັກນ້ອຍແລະໄວທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄໍາສັນຍານິລັນດອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ.

ເດັກນ້ອຍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຈົນພວກເຮົາສອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງຄົນແປກໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທາງດຽວກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະຮັບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ. ເຮົາ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ສອນ​ໄດ້, ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ອີ່ມ​ຕົວ​ດ້ວຍ​ພະ​ຄຳ​ແລະ​ສະຕິ​ປັນຍາ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ.

 1. “ຫລານ​ເປັນ​ມົງກຸດ​ຂອງ​ຜູ້​ເຖົ້າ, ແລະ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ລູກ​ແມ່ນ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.” ~ສຸພາສິດ 17:6

ການ​ເຫັນ​ລູກ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ແລະ​ອອກ​ໝາກ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ເມັດ​ສົດ​ມາ​ສູ່​ໂລກ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຍິນດີ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ໄດ້​ເຫັນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ພໍ່ແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບພອນ, ແຕ່ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ ພໍ່ຕູ້ ເຊັ່ນກັນ. ພໍ່​ຕູ້​ແມ່​ຕູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະ​ຫລາດ​ທີ່​ຈະ​ສອນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ເຕືອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂລກ, ປະ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ຄົນ, ແລະ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ທີ່​ຊີ​ວິດ​ນໍາ​ມາ​ໃຫ້. ນີ້​ແມ່ນ​ບົດບາດ​ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ, ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພຣະ​ເຈົ້າ! ເດັກນ້ອຍໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະຮັກພໍ່ເຖົ້າ.

 1. “ລາວໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ມີລູກເປັນຄອບຄົວ,

  ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນແມ່ທີ່ມີຄວາມສຸກ.” ~ຄໍາເພງ 113:9

ສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ), ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ປະ​ທານ​ພອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ, ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ການ​ສອນ, ຫຼືພຽງ​ແຕ່​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນໍາ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ແລະ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ flock ຂອງ​ທ່ານ​. Oprah Winfrey ບໍ່​ມີ​ລູກ​ທາງ​ຊີວະ​ພາບ, ແຕ່​ນາງ​ຖື​ວ່າ​ຍິງ​ໜຸ່ມ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ນາງ​ຊ່ວຍ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ນາງ ເພາະ​ນາງ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ເປັນ​ແມ່​ເໜືອ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ລ້ຽງ​ດູ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ທຳນອງ​ດຽວ​ກັນ ຖ້າ​ຜູ້​ຍິງ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ລູກ (ເພາະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຍິງ​ທັງ​ໝົດ), ພຣະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ອວຍ​ພອນ​ນາງ​ດ້ວຍ​ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ການ​ເປັນ​ແມ່​ໃຫ້​ແກ່​ຍິງ​ໜຸ່ມ​ຫລາຍ​ຄົນ. ຕາມທີ່ພຣະອົງປະສົງ.

ເບິ່ງ_ນຳ: Idle Hands Are the Devil's Workshop - ຄວາມໝາຍ (5 ຄວາມຈິງ)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.