25 versículos bíblicos épicos sobre animarse mutuamente (diariamente)

25 versículos bíblicos épicos sobre animarse mutuamente (diariamente)
Melvin Allen

Que di a Biblia acerca de animarnos uns a outros?

En Xoán 16:33 Xesús dixo: "Dixenvos estas cousas, para que poidades en min. ter paz. No mundo terás tribulación. Pero anímate; vencei o mundo". Xesús permitiunos saber que as probas sucederán na nosa vida.

Porén, rematou con ánimo: "Venguei ao mundo". Deus non deixa de alentar ao seu pobo. Do mesmo xeito, debemos nunca deixar de alentar aos nosos irmáns e irmás en Cristo. De feito, mándanos animar aos demais.

A pregunta é, estás facendo iso con amor? Cando nos sentimos queimados e desesperados, as palabras de ánimo energizarán a nosa alma. Non descoides o poder do estímulo. Ademais, fai saber á xente como te animaron, isto é un ánimo para eles. Fai saber ao teu pastor como Deus che falou a través do seu sermón. Ora para que Deus te faga un alentador e ore para que outros crentes sexan alentados.

Ver tamén: Cantos anos tería Xesús hoxe se aínda estivese vivo? (2023)

Citas cristiás sobre animar aos demais

“O ánimo é incrible. En realidade, pode cambiar o curso do día, da semana ou da vida doutra persoa". Chuck Swindoll

"Deus créanos para prosperar co ánimo dos demais."

"Unha palabra de ánimo durante un fracaso vale máis que unha hora de eloxio despois do éxito."

"Ser un alentador, o mundo xa ten moitos críticos."

"O cristián é unha persoaque Xaúl predicara con audacia no nome de Xesús en Damasco.”

21. Feitos 13:43 "Cando a congregación foi despedida, moitos dos xudeus e devotos conversos ao xudaísmo seguiron a Paulo e Bernabé, quen falaron con eles e exhortáronos a continuar na graza de Deus."

22. Deuteronomio 1:38 "Xosué, fillo de Nun, que está diante de ti, entrará alí; anímao, porque el fará herdar a Israel.”

23. 2 Crónicas 35:1-2 "Xosías celebrou a Pascua ao Señor en Xerusalén, e o cordeiro pascual foi sacrificado o día catorce do primeiro mes. Designou aos sacerdotes para os seus deberes e animounos ao servizo do templo do Señor."

Animando aos demais en silencio

Debemos abrir a boca. Porén, ás veces o mellor ánimo é non dicir nada. Hai momentos na miña vida nos que non quero que a xente intente descubrir os meus problemas ou como darme ánimo. Só quero que esteas ao meu lado e escoites. Escoitar a alguén pode ser un dos mellores agasallos que lle fas.

Ás veces, abrir a boca empeora o problema. Por exemplo, a situación de Job e os seus amigos. Estiveron facendo todo ben ata que abriron a boca. Aprende a ser bo oínte e animador en silencio. Por exemplo, cando un amigo ten un ser querido que morre, quizais non sexa o mellor momento para botaloarredor de Escrituras como Romanos 8:28. Só ten que estar con ese amigo e consolalos.

24. Xob 2:11-13 "Cando os tres amigos de Xob, Elifaz o temanita, Bildad o xuhita e Sofar o naamatita, souberon todas as aflicións que lle ocorreran, saíron das súas casas e reuníronse para ir e compadecerse. con el e consolalo. Cando o viron de lonxe, case non podían recoñecelo; puxéronse a chorar en voz alta, arrincábanse as súas túnicas e botaban po sobre a cabeza. Despois sentáronse con el no chan durante sete días e sete noites. Ninguén lle dixo unha palabra, porque viron o grande que era o seu sufrimento.”

Amarnos uns aos outros

Ver tamén: 30 versículos bíblicos importantes sobre a dilixencia (ser dilixente)

O noso ánimo debe ser por amor e sinceridade. Non se debe facer por interese propio nin por adulación. Debemos desexar o mellor para os demais. Cando somos carentes do noso amor, o noso estímulo faise a medias. Animar aos demais non debe sentirse como unha carga. Se é así, debemos volver poñer o noso corazón no evanxeo de Xesucristo.

25. Romanos 12:9-10 "Non finxides simplemente amar aos demais. Encántaos de verdade. Odia o que está mal. Aguanta con forza o que é bo. Ámense uns a outros con cariño xenuíno e deleiteranse en honrarse mutuamente.”

que facilita aos demais a crer en Deus”. Robert Murray McCheyne

“Nunca te canses de facer pequenas cousas polos demais. Pois ás veces, esas pequenas cousas ocupan a maior parte do seu corazón."

"Ser alguén que faga que todo o mundo se sinta como alguén".

"Deus usa a xente quebrada como ti e como eu para rescatar. persoas quebradas coma ti e coma min."

"El (Deus) normalmente prefire traballar a través das persoas en lugar de facer milagres, de modo que dependeremos uns dos outros para a comunión". Rick Warren

Definición bíblica de ánimo

A maioría da xente pensa que dar ánimo é só dicir palabras bonitas para elevar a alguén. Non obstante, é máis que isto. Dar ánimo aos demais significa dar apoio e confianza, pero tamén significa desenvolverse. Mentres animamos a outros crentes, axudámoslles a desenvolver unha relación máis forte con Cristo. Axudámoslles a madurar na fe. Parakaleo, que é a palabra grega para animar significa chamar ao lado, amonestar, animar, ensinar, fortalecer e consolar.

O ánimo dános esperanza

1. Romanos 15:4 "Porque todo o que se escribiu noutros tempos, foi escrito para a nosa instrución, para que mediante a perseveranza e o estímulo das Escrituras teñamos esperanza."

2. 1 Tesalonicenses 4:16-18 "Porque o propio Señor baixará do ceo, cun alto mando, covoz do arcanxo e coa trompeta de Deus, e os mortos en Cristo resucitarán primeiro. Despois diso, os que aínda estamos vivos e quedamos, seremos arrebatados con eles polas nubes para atoparnos no aire co Señor. E así estaremos co Señor para sempre. Polo tanto, animádevos uns a outros con estas palabras."

Aprendamos o que ensinan as Escrituras sobre animar aos demais?

Díxennos que animemos aos demais. Non só debemos ser alentadores dentro da nosa igrexa e dentro dos nosos grupos comunitarios, senón que tamén debemos ser alentadores fóra da igrexa. Cando nos aproveitamos e buscamos oportunidades para alentar aos demais, Deus abrirá oportunidades.

Canto máis nos involucramos na actividade de Deus, máis fácil será a construción dos demais. Ás veces estamos tan cegos ante o que Deus está facendo ao noso redor. Unha das miñas oracións favoritas é que Deus me permita ver como El ve e permite que o meu corazón se rompa polas cousas que rompen o seu corazón. Cando Deus comeza a abrir os nosos ollos, notaremos que aparecen máis oportunidades. Notaremos pequenas cousas das que antes puidemos descoñecer.

Cando espertas pola mañá antes do traballo, da igrexa ou antes de saír pregúntalle a Deus: “Señor, como podo involucrarme na túa actividade. hoxe?" Esta é unha oración que Deus sempre responderá. Un corazón que busca a súa vontade e o avance do seu Reino. É por iso que debemos chamar nosoamigos e familiares con máis frecuencia. É por iso que debemos presentarnos á xente da nosa igrexa. É por iso que debemos sacrificar tempo para falar coas persoas sen fogar e necesitadas. Nunca sabes polo que está pasando alguén.

Fun bendicido por que os crentes me chamaron ao chou. Quizais non souberan polo que estaba pasando, pero as súas palabras animáronme xa que pasaba por unha situación concreta. Temos que construír uns aos outros. Quizais un crente está a caer na desesperación e está a piques de volver ao pecado e pode que o Espírito Santo fale a través das túas palabras o que o deteña. Nunca minimices os efectos do alento na vida dunha persoa! É necesario estímulo no noso camiñar co Señor.

3. 1 Tesalonicenses 5:11 "Por iso, animádevos uns a outros e edificadevos uns a outros, como o estádes facendo."

4. Hebreos 10:24-25 "E consideremos uns aos outros para provocarnos ao amor e ás boas obras: non abandonando a nosa propia reunión, como é costume dalgúns, senón animándonos uns aos outros; e tanto máis canto vexas que se achega o día."

5. Hebreos 3:13 "Pero exhortámonos uns a outros todos os días, mentres se chame "hoxe", para que ningún de vós se endureza polo engano. do pecado”. 6. 2 Corintios 13:11 "Por fin, irmáns, alégrense! Esforzámonos pola restauración total, anímonos uns a outros, sexamos dunha mente, vivan en paz. E o Deus deo amor e a paz estarán contigo". 7. Actos 20:35 "En todo o que fixen, mostreille que con este tipo de traballo duro debemos axudar aos débiles, lembrando as palabras que dixo o propio Señor Xesús: "É máis bendito dar que recibir".

8. 2 Crónicas 30:22 "Ezequías falou animadamente a todos os levitas, que mostraron boa comprensión do servizo de Xehová. Durante os sete días comeron a súa porción, ofreceron sacrificios de comunión e louvaron a Xehová, o Deus dos seus antepasados.”

9. Tito 2:6 "Do mesmo xeito, anima aos mozos a que se dominen."

10. Filemón 1:4-7 Sempre dou grazas ao meu Deus cando me lembro de ti nas miñas oracións, porque escoito falar do teu amor por todo o seu pobo santo e da túa fe no Señor Xesús. Rezo para que a súa asociación connosco na fe poida ser eficaz para afondar na súa comprensión de cada cousa boa que compartimos polo ben de Cristo. O teu amor deume moita alegría e ánimo, porque ti, irmán, refrescaches o corazón do pobo do Señor.

Animado para ser alentador

Ás veces imos a través de probas para que Deus poida facernos un alentador e consolador. Anímanos, para que poidamos facer o mesmo cos demais. Pasei por tantas probas diferentes como crente que é máis fácil para min ser un alentador que para os demais.

Normalmente podo identificarme coa situación de alguén porqueEu estiven nunha situación semellante antes. Sei como se senten os demais. Sei como consolar. Sei que dicir e que non. Cando teño un problema na miña vida non busco xente que non estivese en probas. Prefiro falar con alguén que xa pasou antes polo lume. Se Deus te consolou antes, fai o mesmo cos teus irmáns e irmás en Cristo.

11. 2 Corintios 1:3-4 "Loudado sexa o Deus e Pai do noso Señor Xesucristo, o Pai da compaixón e o Deus de todo consolo, que nos consola en todas as nosas angustias, para que poidamos consolar aos que están en calquera dificultade. o consolo que nós mesmos recibimos de Deus.”

O estímulo fortalecenos

Cando alguén nos dá unha palabra de ánimo, indícanos a seguir adiante. Axúdanos a loitar contra a dor. Axúdanos a poñernos a nosa armadura espiritual para loitar contra as mentiras e as palabras desalentadoras de Satanás.

O desánimo desánimo e cansa, pero o ánimo dános forza, satisfacción espiritual, alegría e paz. Aprendemos a poñer os nosos ollos en Cristo. Ademais, as palabras de ánimo son un recordatorio de que Deus está connosco e que enviou outros para que nos animen. Se es crente, entón es parte do corpo de Cristo. Lembra sempre que somos mans e pés de Deus.

12. 2 Corintios 12:19 "Quizais pensas que estamos dicindo estas cousas só para defendernos. Non, dicimosvós isto como servos de Cristo, e con Deus como testemuña nosa. Todo o que facemos, queridos amigos, é fortalecervos.”

13. Efesios 6:10-18 “Finalmente, fortalecede no Señor e no seu poderío. Ponte a armadura completa de Deus, para que poidas tomar a túa posición contra os esquemas do diaño. Porque a nosa loita non é contra a carne e o sangue, senón contra os gobernantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forzas espirituais do mal nos reinos celestes. Por iso, vestide a armadura completa de Deus, para que cando chegue o día do mal, poidas manterte e, despois de facelo todo, manterte. Mantéñase firmes, entón, co cinto da verdade abrochado á cintura, coa coraza da xustiza no seu lugar e cos pés axustados coa disposición que vén do evanxeo da paz. Ademais de todo isto, toma o escudo da fe, co que podes apagar todas as frechas en chamas do maligno. Toma o casco da salvación e a espada do Espírito, que é a palabra de Deus. E reza no Espírito en todas as ocasións con todo tipo de oracións e peticións. Con isto en mente, estade alerta e seguide sempre orando por todo o pobo do Señor.”

¿As túas palabras están caracterizadas pola graza?

Estás usando a túa boca para formar outros ou estás permitindo que o teu discurso derrube a outros? Como crentes debemosTeña coidado de que se usen palabras para edificar o corpo. Debemos gardar os nosos beizos porque se non temos coidado podemos converternos facilmente en desanimadores, chismes e calumniadores en lugar de alentadores e consoladores.

14. Efesios 4:29 "Que non saia da vosa boca ningunha fala mala, senón só o que sexa útil para edificar o necesitado e facer graza aos que escoitan."

15. Eclesiastés 10:12 "As palabras da boca dos sabios son graciosas, pero os necios son consumidos polos seus propios beizos."

16. Proverbios 10:32 "Os beizos dos xustos saben o que convén, pero a boca dos impíos é perversa."

17. Proverbios 12:25 "A preocupación pesa a persoa; unha palabra alentadora anima a unha persoa.”

O don de ánimo

Algunhas persoas son mellores animadoras que outras. Algúns teñen o don espiritual da exhortación. Os exhortadores queren ver a outros madurar en Cristo. Anímante a tomar decisións piadosas e camiñar no Señor cando te sintas desanimado.

Os exhortadores motívano a aplicar as Escrituras bíblicas á túa vida. Os exhortadores están ansiosos por axudarche a crecer no Señor. Aínda que os exhortadores poden corrixilo, non son demasiado críticos. Cando pasas por probas quererás falar cun exhortador. Permítenche ver os ensaios con luz positiva. Lémbrache o amor de Deus e a súa soberanía.

Recordar e experimentarO amor de Deus lévanos a permanecer obedientes nas nosas probas. Un exhortador axudarache a louvar ao Señor na tormenta. É unha bendición camiñar xunto a un alentador.

Bernabé é un gran exemplo de alguén na Biblia co don de ánimo. Bernabé vendeu un campo que posuía para abastecer a igrexa. Ao longo dos Actos notamos que Bernabé anima e consola aos crentes. Bernabo mesmo defendeu a Paulo ante os discípulos que aínda estaban escépticos da súa conversión.

18. Romanos 12:7-8 Se o teu don é servir aos demais, sírvaos ben. Se es profesor, ensina ben. Se o teu don é animar aos demais, anímate. Se é dar, dá xenerosamente. Se Deus che deu capacidade de liderado, toma a responsabilidade en serio. E se tes un don para mostrar bondade cos demais, faino con gusto.

19. Feitos 4:36-37 Así, Xosé, que tamén foi chamado polos apóstolos Bernabé (que significa fillo de alento), un levita, natural de Chipre, vendeu un campo que lle pertencía e trouxo o diñeiro e púxoo aos apóstolos. ' pés.

20. Feitos 9:26-27 "Cando Xaúl chegou a Xerusalén, intentou atoparse cos crentes, pero todos lle tiñan medo. Non crían que se fixera verdadeiramente un crente! Entón Bernabé levouno aos apóstolos e contoulles como Xaúl vira ao Señor no camiño de Damasco e como o Señor lle falara. Tamén lles dixo
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.