25 versículos bíblicos importantes sobre os froitos do espírito (9)

25 versículos bíblicos importantes sobre os froitos do espírito (9)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre os froitos do Espírito?

Cando confías en Xesucristo como o teu Señor e Salvador, recibes o Espírito Santo. Só hai un Espírito, pero hai nove atributos del que son evidentes na vida dun crente. O Espírito Santo obrará nas nosas vidas ata a morte para conformarnos á imaxe de Cristo.

Ao longo do noso camiño de fe, El seguirá axudándonos a madurar e a producir os froitos do Espírito.

O noso camiño cristián de fe é unha batalla continua entre a nosa nova natureza e a nosa vella natureza. Debemos camiñar polo Espírito diariamente e permitir que o Espírito traballe nas nosas vidas.

Citas cristiás sobre os froitos do Espírito

"Se sabemos que o obxectivo do Espírito Santo é levar ao home ao lugar do dominio propio, non caeremos na pasividade senón que progresar ben na vida espiritual. "O froito do Espírito é o dominio propio""  Watchman Nee

"Todos os froitos do Espírito sobre os que debemos valorar como proba de graza, resúmense na caridade ou amor cristián; porque esta é a suma de toda graza”. Jonathan Edwards

“Ninguén pode conseguir Joy con só pedilo. É un dos froitos máis maduros da vida cristiá e, como todos os froitos, hai que cultivalo”. Henry Drummond

A fe, a esperanza e a paciencia e todas as forzas fortes, fermosas e vitais da piedade están murchas e mortas nunvida sen oración. A vida do crente individual, a súa salvación persoal e as grazas persoais cristiás teñen o seu ser, florecer e froito na oración. E.M. Límites

Que son os froitos do Espírito na Biblia?

1. Gálatas 5:22-23 Pero o froito do Espírito é amor, alegría, paz , paciencia, bondade, bondade, fidelidade, mansedume e autocontrol. Contra tales cousas non hai lei.

2. Efesios 5:8-9 Porque antes erades tebras, pero agora sodes luz no Señor. Vive como fillos da luz, pois o froito que produce a luz consiste en toda forma de bondade, xustiza e verdade.

3. Mateo 7:16-17 Os coñeceredes polos seus froitos. Os homes recollen uvas de espiños ou figos de cardos? Así, toda boa árbore dá bo froito; pero unha árbore corrupta dá froitos malos.

4. 2 Corintios 5:17 Polo tanto, se alguén está en Cristo, é unha nova creación. O vello pasou; velaquí, o novo chegou.

5. Romanos 8:6 Porque poñer a mente na carne é morte, pero poñer a mente no Espírito é vida e paz.

6. Filipenses 1:6 Estou convencido diso, que quen comezou unha boa acción entre vós, a rematará no Día do Mesías Xesús.

O amor é froito do Espírito

7. Romanos 5:5 E a esperanza non nos avergonza, porque o amor de Deus foi derramado enos nosos corazóns a través do Espírito Santo, que nos foi dado.

Ver tamén: 15 versículos épicos da Biblia sobre a fame nos últimos días (preparar)

8. Xoán 13:34 Un novo mandamento douvos: Que vos amédes uns a outros; como eu vos amei, que tamén vos queredes uns a outros. - (O amor de Deus é inconmensurables versículos da Biblia)

9. Colosenses 3:14 Sobre todo, vístete de amor, que nos une a todos en perfecta harmonía.

Como é a alegría froito do Espírito?

10. 1 Tesalonicenses 1:6 Entón recibistes a mensaxe con gozo do Espírito Santo a pesar do sufrimento severo que che trouxo. Deste xeito, imitaches tanto a nós como ao Señor.

A paz é un froito do Espírito

11. Mateo 5:9 "Felices os pacificadores, porque serán chamados fillos de Deus.

12. Hebreos 12:14 Busca a paz con todos, así como a santidade, sen a cal ninguén verá ao Señor.

O froito do Espírito é a paciencia

13. Romanos 8:25 Pero se esperamos o que aínda non observamos, agardamos con paciencia. .

14. 1 Corintios 13:4  O amor é paciente, o amor é bondadoso. Non envexa, non presume, non se enorgullece.

Que é a bondade como froito do Espírito?

15. Colosenses 3:12 Por iso, como escollidos de Deus, santos e queridos, aborrecédevos a vós mesmos cun corazón de misericordia, bondade, humildade, mansedume e paciencia,

16. Efesios 4:32 Sexa bondadosos uns cos outros,compasivos, perdoándovos uns aos outros como Deus vos perdoou por Cristo.

A bondade é froito do Espírito Santo

17. Gálatas 6:10 Polo tanto, cando teñamos oportunidade, fagamos ben a todas as persoas, especialmente a os que pertencen á familia dos crentes.

Como é a fidelidade froito do Espírito?

18. Deuteronomio 28:1 "E se obedeces fielmente a voz do Señor, o teu Deus, tendo coidado de cumprir todos os seus mandamentos que che mando hoxe, o Señor, o teu Deus, elevarate. sobre todas as nacións da terra.

19. Proverbios 28:20 O home fiel prosperará con bendicións, pero quen teña présa por enriquecerse non escapará do castigo.

Froito da mansedumbre

20. Tito 3:2 para non calumniar a ninguén, para ser pacífico e considerado, e ser sempre amable con todos.

21. Efesios 4:2-3 con toda humildade e mansedume, con paciencia, aceptándonos uns aos outros con amor,  gardando con dilixencia a unidade do Espírito coa paz que nos une.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre os burladores (verdades poderosas)

O dominio de si mesmo é un froito do Espírito

22. Tito 1:8 En vez diso, debe ser hospitalario, entregado ao bo, sensato, recto, devoto e autocontrolado.

23. Proverbios 25:28 Como unha cidade cuxos muros están destrozados é unha persoa que carece de dominio propio.

Recordatorios

24. Romanos 8:29 A quen coñeceu de antemán, tamén predestinoupara ser conforme á imaxe do seu Fillo, para que fose o primoxénito entre moitos irmáns.

25. 1 Pedro 2:24 El mesmo levou os nosos pecados no seu corpo sobre a árbore, para que morramos ao pecado e vivamos para a xustiza. Polas súas feridas fuches curado.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.