Cal é a verdadeira relixión de Deus? O que é correcto (10 verdades)

Cal é a verdadeira relixión de Deus? O que é correcto (10 verdades)
Melvin Allen

Cando falamos de relixión, a que nos referimos? A relixión significa crer nun poder sobrehumano: un deus. Algunhas culturas adoran a múltiples deuses no que se chama politeísmo. A crer nun só deus chámase monoteísmo.

A relixión é algo máis que aceptar que Deus existe. Implica adoración e adoración e un estilo de vida que reflicte as ensinanzas morais da propia fe.

Como sabemos, a xente de todo o mundo cre en moitas relixións diferentes. Mesmo as persoas que seguen a mesma fe adoitan ter ideas diferentes sobre a forma correcta de seguir esa relixión. Por exemplo, hai islam sunnita e xiita; O cristianismo ten católicos e protestantes, e moitas máis subramas.

Algunhas persoas non teñen relixión (ateísmo) ou dubidan de que realmente poidas saber nada de Deus (agnosticismo). Algunhas persoas consideran que non é científico crer en Deus. É certo? E entre todas estas relixións mundiais, cal é a verdade? Exploremos!

É importante a relixión?

Si, a relixión importa. A relixión contribúe a unha vida familiar estable e á preservación da sociedade. A fe nun poder superior axuda a abordar a infinidade de problemas sociais aos que nos enfrontamos hoxe. A práctica regular da relixión, a través da asistencia a cultos e servizos de ensino, participar en comuñón con outros crentes e pasar tempo en oración e ler escrituras ten múltiples beneficios. Permite que as persoas sexan máisresucitado da tumba! Seguir a Cristo significa que estamos liberados da lei da morte. O cristianismo é a única relixión onde o seu líder morreu para que os seus seguidores puidesen vivir.

Ver tamén: 15 versículos bíblicos importantes sobre o pago de impostos

Muhammed e Siddhartha Gautama nunca afirmaron ser Deus. Xesús fixo.

 • “Eu e o Pai somos un”. (Xoán 10:30)

Cal é a relixión correcta para min e por que?

A relixión correcta para ti é a única relixión verdadeira. O cristianismo é a única relixión que che ofrece un Salvador sen pecado que deu a súa propia vida para que ti e todas as persoas do planeta poidas ter a oportunidade de ser salvado do pecado e da morte. O cristianismo é a única relixión que che restablece a relación con Deus: captar o seu amor alucinante e incomprensible. O cristianismo é a única relixión que che dá a esperanza válida: a confianza da vida eterna. O cristianismo é a única relixión que che ofrece a paz que supera o entendemento nesta vida. O cristianismo é a única relixión onde o Espírito Santo de Deus vén vivir dentro de ti e intercede por ti con xemidos demasiado profundos para palabras (Romanos 8:26).

Se es musulmán, budista, hindú, etc. un ateo, ou un agnóstico, a verdade atópase en Xesucristo. Xesús, o verdadeiro Deus, pode ser o teu Salvador e Señor. Confía nel! Deus perdoará os teus pecados e darache vida eterna. El inundará o teu corazón de luz e esperanza. Deus farache completo; El daráti plenitude de vida. Ao confiar en Xesucristo como o teu Salvador, restablecerás a comunión con Deus, a esa intimidade gozosa e o amor alucinante.

Hoxe é o día da salvación. Escolle a verdade!

emocionalmente estable, proporciona redes de apoio esenciais e conduce á paz na vida e na sociedade.

Sabías que a práctica da relixión axuda a aliviar a pobreza? Moitas organizacións que atenden ás persoas sen fogar e empobrecidas son relixiosas. Os cristiáns serven de mans e pés de Xesús cando proporcionan vivenda e alimento ás persoas sen fogar e necesitadas. Son relixiosas varias organizacións que axudan ás persoas a eliminar as adiccións ou ofrecen programas de orientación para mozos en risco.

Cantas relixións hai no mundo?

O noso mundo ten máis de 4000 relixións. Ao redor do 85% das persoas no mundo seguen algunha relixión. As cinco relixións principais son o cristianismo, o islam, o xudaísmo, o budismo e o hinduísmo.

A relixión máis grande do mundo é o cristianismo, e a segunda máis grande é o islam. O cristianismo, o islam e o xudaísmo son todos monoteístas, o que significa que adoran a un só deus. É o mesmo deus? Non exactamente. O Islam pode afirmar que adora ao mesmo Deus que os cristiáns, pero negan que Xesús sexa Deus. Din que Xesús foi un profeta importante. Os xudeus tamén negan a divindade de Cristo. Xa que o Deus do cristianismo é un Deus trino: Pai, Fillo, & Espírito Santo - un Deus en tres Persoas - os musulmáns e os xudeus non adoran ao mesmo Deus.

O hinduismo é unha relixión politeísta, que adora a múltiples deuses; teñen seis deuses/deusas principais e centos de divindades menores.

Algunhas persoasdigamos que o budismo non ten deuses, pero en realidade, a maioría dos budistas rezan ao "Buda" ou Siddhartha Gautama, quen fundou a relixión como unha rama do hinduísmo. Os budistas tamén rezan a numerosos espíritos, deuses locais e persoas que cren que alcanzaron a iluminación e se converteron nun Buda. A teoloxía budista ensina que estas persoas ou espíritos non son deuses. Cren que "deus" é a enerxía na natureza, unha especie de panteísmo. Entón, cando rezan, tecnicamente non están orando a alguén, pero o exercicio da oración axuda a inspirar a un a desvincularse desta vida e dos seus desexos. Iso é o que ensina a teoloxía budista, pero na vida real, a maioría dos budistas comúns creen que se están comunicando co Buda ou con outros espíritos e pídenlles cousas específicas.

Poden todos. as relixións son verdadeiras?

Non, non cando teñen ensinanzas que entran en conflito con outras relixións e teñen deuses diferentes. Unha crenza fundamental do cristianismo, o islam e o xudaísmo é que hai UN SOLO Deus. O hinduísmo ten varios deuses, e o budismo non ten nin moitos deuses, dependendo do budista que lle preguntes. Aínda que cristiáns, musulmáns e xudeus coinciden en que só hai un Deus, o seu concepto de Deus é diferente.

As relixións tamén teñen diferentes ensinanzas sobre o pecado, o ceo, o inferno, a necesidade da salvación, etc. A verdade non relativa, especialmente a verdade sobre Deus. É ilóxico dicir que todos son verdadeiros. A lei dea non contradición afirma que as ideas que se contradín non poden ser certas simultaneamente e no mesmo sentido.

Hai varios deuses?

Non! Os hindús e os budistas poderían pensalo así, pero como xurdiron todos estes deuses? Se investigas o hinduísmo, descubrirás que cren que Brahma creou deuses, demos e homes. . . e ben e mal! Entón, de onde veu Brahma? Saíu dun ovo de ouro cósmico! De onde veu o ovo? Alguén tivo que crealo, non? Os hindús realmente non teñen unha resposta para iso.

Deus é o Creador increado. Non xurdiu dun ovo, e ninguén o creou. Sempre foi, sempre é e sempre será. El fixo todo o que existe, pero El sempre existiu. El é infinito, sen principio nin fin. Como parte da Divinidade, Xesús é o Creador.

 • “Digno eres ti, o noso Señor e Deus, de recibir gloria, honra e poder, porque ti creaches todas as cousas, e pola túa vontade, eles existiron e foron creados". (Apocalipse 4:11)
 • “Por El foron creadas todas as cousas, tanto no ceo como na terra, visibles e invisibles, sexan tronos, ou dominios, ou gobernantes ou autoridades; todas as cousas foron creadas por medio de El e para El". (Colosenses 1:16)
 • “El [Xesús] estaba no principio con Deus. Todas as cousas xurdiron por medio del, e ademais del non chegou nin unha cousaen existencia que xurdiu". (Xoán 1:2-3)
 • "Eu son o Alfa e a Omega, o primeiro e o último, o principio e o fin". (Apocalipse 22:13)

Como atopar a verdadeira relixión?

Fágase estas preguntas:

 • Que relixión é O líder nunca pecou?
 • O líder de que relixión díxolles aos seus seguidores que botasen a outra meixela cando fosen maltratados?
 • Que líder de que relixión morreu para expiar os pecados de todo o mundo?
 • Que líder de relixión fixo un xeito de restaurar a relación con Deus?
 • Que líder de relixión resucitou á vida despois de morrer como substituto dos teus pecados e dos pecados de todas as persoas?
 • Cal. Deus dará vida ao teu corpo mortal a través do seu Espírito, que vive en ti se cres no seu nome?
 • A que Deus podes chamar Pai Abba (papá) e cuxo amor por ti supera todo coñecemento?
 • Que relixión che ofrece paz con Deus e vida eterna?
 • Que Deus te fortalecerá con poder mediante o seu Espírito no teu ser interior cando confíes nel?
 • Que Deus obra todas as cousas xuntas para o ben dos que o aman?

Islam ou cristianismo?

O cristianismo e o islam teñen algunhas semellanzas. Ambas relixións adoran a un só Deus. O Corán (libro sagrado islámico) recoñece persoas bíblicas como Abraham, David, Xoán o Bautista, Xosé, Moisés, Noé e a virxe María. OO Corán ensina que Xesús fixo milagres e volverá para xulgar á xente e destruír o anticristo. Ambas relixións cren que Satanás é un malhechor que engana á xente, sentándoas a deixar a súa fe en Deus.

Pero os musulmáns admiten que o seu profeta Mahoma era só un profeta e non sen pecado. Cren que era o mensaxeiro de Deus pero non o seu salvador. Os musulmáns non teñen un salvador. Esperan que Deus perdoe os seus pecados e lles permita entrar ao ceo despois de que a maioría deles pase algún tempo no inferno. Pero non teñen a certeza de que non pasarán a eternidade no inferno.

En cambio, Xesús, a terceira Persoa da Trindade Divina, morreu polos pecados de toda a xente do mundo. Xesús ofrece a salvación do pecado e a garantía de ir ao ceo a todos os que cren no seu nome e chaman a Xesús como o seu Señor e Salvador. Os cristiáns teñen perdón dos seus pecados e o Espírito Santo de Deus vive dentro de todos os cristiáns, guiándoos, dándoos poder e bendicindoos con plenitude de vida. O cristianismo ofrece o amor incomprensible de Xesús e a intimidade con Deus como Pai de Abba (papá).

Budismo ou cristianismo?

A noción budista do pecado é que é un mal feito moral. , pero contra a natureza, non contra unha divindade suprema (na que realmente non cren). O pecado ten consecuencias nesta vida, pero pódese remediar cando unha persoa busca a iluminación. Os budistas non cren no ceo no sentidoque fan os cristiáns. Cren nunha serie de renacementos. Se unha persoa é capaz de separarse dos desexos da vida, pode alcanzar unha forma superior na próxima vida. En definitiva, cren, unha persoa pode alcanzar a iluminación total, acabando con todo sufrimento. Por outra banda, se non perseguen a iluminación e, en cambio, perseguen desexos terreais e pecan contra a natureza, renacerán nunha forma de vida inferior. Quizais sexan un animal ou un espírito atormentado. Só os humanos poden alcanzar a iluminación, polo que renacer como non humano é unha situación miserable.

Os cristiáns cren que o pecado está en contra da natureza e de Deus. O pecado sepáranos da relación con Deus, pero Xesús restaurou a oportunidade de relación con Deus a través da súa morte sacrificial. Se alguén recoñece o seu pecado e se arrepinte, cre no seu corazón que Xesús é o Señor e cre que morreu polos seus pecados, renacen. O renacemento non está na próxima vida, senón esta vida. Cando alguén recibe a Xesús como o seu Salvador, cambia ao instante. Son libres do pecado e da morte, teñen vida e paz, e son adoptados como fillos de Deus (Romanos 8:1-25). Os seus pecados son perdoados e reciben a natureza de Deus para substituír a súa natureza pecaminosa. Cando morren, os seus espíritos están inmediatamente con Deus. Cando Xesús volva, os mortos en Cristo e os que aínda están vivos resucitarán con perfecto, inmortalcorpos e reinará con Cristo (1 Tesalonicenses 4:13-18).

Cristianismo e ciencia

A ciencia refuta a relixión? O cristianismo está reñido coa ciencia, como afirman algúns agnósticos e ateos?

Absolutamente non! Deus puxo en marcha as leis da ciencia cando creou o mundo. A ciencia é o estudo do mundo natural, e constantemente descobre novas verdades sobre o universo e o mundo que nos rodea.

Algunhas cousas que antes se crían "cientificamente probadas" foron desmentidas pola ciencia a medida que chegan novos coñecementos. á luz. Así, pode ser perigoso poñer a fe na ciencia, porque a "verdade" científica cambia. Realmente non cambia, pero ás veces os científicos chegan a conclusións equivocadas, baseadas nunha comprensión defectuosa.

A ciencia é unha gran ferramenta e axúdanos a comprender o mundo que Deus fixo. Canto máis entendemos a ciencia, o intrincado interfuncionamento de átomos e células, a natureza e o universo, máis nos damos conta de que todo isto foi creado e non puido ocorrer por casualidade.

Ver tamén: 25 Principais versículos da Biblia sobre a asistencia á igrexa (¿edificios?)

A ciencia trata sobre o aspectos obxectivos e naturais do que Deus creou, mentres que a verdadeira relixión inclúe o sobrenatural, pero as cousas espirituais e a ciencia non son contraditorias. O noso universo está rexido por leis da física exquisitamente afinadas. O noso universo non podería sustentar a vida se sequera unha pequena cousa cambiase. Pense na inmensa cantidade de información que haiunha cadea de ADN. As leis da física e os descubrimentos biolóxicos apuntan a unha mente intelixente que o creou todo. A ciencia, a verdadeira ciencia, indícanos a Deus e infórmanos sobre a súa natureza:

 • “Porque dende a creación do mundo os seus atributos invisibles, é dicir, o seu poder eterno e a súa natureza divina, foron claramente. percibidos, sendo entendidos polo feito, de xeito que non teñen escusa” (Romanos 1:20).

Por que o cristianismo é a verdadeira relixión?

A lei da non contradición dinos que a verdade é exclusiva. Só existe unha relixión verdadeira. Examinamos como o cristianismo se enfronta a outras relixións e á ciencia. Tamén debemos sinalar que a relixión non é só un conxunto de rituais; A verdadeira relixión é a relación con Deus. E desa relación con Deus sae a "relixión pura": unha fe que trae vida eterna pero que tamén transforma a unha persoa nas mans e os pés de Xesús e nunha vida santa:

 • "Relixión pura e inmaculada. diante do noso Deus e Pai está isto: visitar os orfos e as viúvas nas súas angustias, e manterse sen manchas do mundo”. (Santiago 1:27)

Xesús, o autor e perfeccionador da nosa fe, non ten parangón en comparación cos líderes espirituais doutras relixións. O Buda (Siddhartha Gautama) e Mahoma están mortos e nas súas tumbas, pero só Xesús rompeu a catividade e o poder da morte cando el
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.