25 svarbios Biblijos eilutės apie moteris pastorių

25 svarbios Biblijos eilutės apie moteris pastorių
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie moteris pastorių

Ar moterys gali būti pastorėmis? Ne! Daugelis moterų sako: "Dievas pašaukė mane būti pamokslininke." Ne, Jis to nepadarė, ir Šventasis Raštas tai aiškiai įrodo! Dievas niekada nebuvo pašaukęs daryti nieko, kas prieštarautų Jo žodžiui. Yra daug garsių moterų pastorių, tokių kaip Džoisė Mejer (Joyce Meyer), Juanita Bynum (Juanita Bynum), Paula Vait (Paula White), Viktorija Ostin (Victoria Osteen), Nadija Bolz-Veber (Nadia Bolz-Weber), Bobbija Hiuston (Bobbie Houston) ir kitos, tačiau jos visos yra nuodėmėje.

Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, kad moterys neturi turėti dvasinės valdžios vyrams. Neneigiu, kad moterys pastorės negali mokyti daugelio dalykų, kurie yra bibliniai, ir galbūt jos netgi jums padėjo, tačiau kiekviena iš jų iškraipė Šventąjį Raštą, kad pateisintų savo nuodėmę ir geismą.

Taip pat žr: 35 galingos Biblijos eilutės apie erelius (Pakilti ant sparnų)

Jais negalima pasitikėti, o Dievas nėra patenkintas. Sužinokime, ko Biblija moko šia aktualia tema.

Citatos

  • "Tačiau dabar pagalvokite, ar moterys, norėdamos valdyti vyrus, neperžengia sveiko proto ir protingumo ribų." Jonas Kalvinas
  • "Pagrindinis vyro darbas yra Dievas, o moters - vyras." - Jack Hyles

Lyčių konfliktas kilo dėl nuopuolio. Moterys norėdavo valdyti vyrus, bet vietoj to valdė vyrai. Taip yra ne tik santuokoje.

Ta pati problema įsivelia ir į bažnyčią, nes daugelis moterų nesitenkina joms Dievo suteiktu vaidmeniu. Aš noriu daugiau. Aš noriu būti galingesnė. Aš noriu vadovauti. Aš noriu būti viršesnė už vyrą.

1. Pradžios 3, 15-16 "Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis smogs tau į galvą, o tu smogsi jam į kulną." Tada jis tarė moteriai: "Aš paaštrinsiu tavo nėštumo skausmą, ir skausme tu gimdysi. Ir tu norėsi valdyti savo vyrą, bet jis valdys tave." Ir jis valdys tave.

Jie nebuvo sukurti būti lyderiais santuokoje ar bažnyčioje. Jie nėra menkesni, tiesiog jų vaidmenys skiriasi.

Dievas iš tikrųjų saugo moteris. Ne veltui moterys gyvena ilgiau nei vyrai. Dėl Dievo joms suteikto vaidmens joms tenka patirti mažiau streso ir spaudimo.

Taip pat žr: 22 naudingos Biblijos eilutės apie geidulingumą

Pavaldumas yra palaiminimas moterims. Moterims reikia globėjo. Nors daugelis moterų trokšta būti pamokslininkėmis, jos neturi to daryti. Kitaip elgtis reiškia būti nuodėmėje ir pasisavinti vyro valdžią.

Daugelis netikrų mokytojų bando iškraipyti Šventąjį Raštą ir sako, kad tai yra jūsų aiškinimas. Ne! Jame aiškiai pasakyta būtent tai! Jokia moteris neturėtų mokyti viešame bažnyčios šlovinime ir tarnystėje.

2. 1 Timotiejui 2, 12 "Bet aš neleidžiu moteriai mokyti ar turėti valdžią vyrui , bet kad ji tylėtų".

3. 1 Pt 3, 7 "Taip pat ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, rodydami pagarbą moteriai kaip silpnesniam indui , nes jos kartu su jumis yra gyvybės malonės paveldėtojos, kad jūsų maldoms nebūtų kliūčių".

Viskas grįžta prie sukūrimo ir tvarkos. Pirmiausia buvo sukurtas vyras, o paskui moteris buvo sukurta vyrui.

Šėtonas suvedžiojo Ievą, tačiau nuodėmė įėjo per Adomą, o ne per Ievą, ir mus išgelbėjo antrasis Adomas Jėzus Kristus.

Vyras yra lyderis ir gynėjas. Užuot klausęs Ievos, kuri pirmoji nusidėjo, Dievas klausė Adomo - lyderio. Adomas buvo žmonijos galva, o Ieva buvo Adomo atsakomybė. Ieva bandė būti lyderė. Ji bandė daryti savo reikalus. Ji pasisavino Adomo atsakomybę vadovauti ir buvo apgauta, o jis pasidavė jos apgaulei. Taip pat turėtume pastebėti, kad Šėtonasgundė Ievą, o ne Adomą.

4. 1 Timotiejui 2:13-14 "Nes pirmiausia buvo sukurtas Adomas, o paskui Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, bet moteris, būdama apgauta, puolė į nusikaltimą".

5. 1 Korintiečiams 11:9 "nes iš tiesų vyras buvo sukurtas ne dėl moters, bet moteris dėl vyro".

6. 2 Kor 11, 3 "Bet aš bijau, kad, kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo Ievą , taip ir jūsų protai bus išvesti iš paprastumo ir tyrumo atsidavimo Kristui".

7. Rom 5, 12: "Taigi, kaip per vieną žmogų nuodėmė atėjo į pasaulį, o per nuodėmę - mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones, nes visi nusidėjo".

8. Pradžios 2:18 "Tada Viešpats Dievas tarė: "Negera žmogui būti vienam; aš padarysiu jam tinkamą pagalbininką".

Kai kurios moterys jaučiasi blogai dėl to, kad moteris sukėlė nuopuolį. Ta stigma yra. Tai tavo kaltė. 1 Timotiejui 2, 15 Dievas pateikė sprendimą.

Moterys turi esminį vaidmenį, nuo kurio niekada neturėtų bėgti. Moters vaidmuo Bažnyčioje ir santuokoje yra toks didelis, kad šėtonas stengiasi jį pulti feministiniu judėjimu ir maištingomis moterimis, kurios įsiskverbia į krikščionybę. Moterys ras tikrąjį išsipildymą gimdydamos vaikus.

Moterims patikėta atsakomybė užauginti dievobaimingus vaikus, o tai iš esmės reiškia vesti žmoniją į dievobaimingumą. Štai kodėl šėtonas to taip nekenčia! Motinos dievobaimingumas daro didžiausią įtaką vaikui. Tarp motinos ir vaiko yra ryšys, kuris nepanašus į jokį kitą ryšį. Kaip manote, kodėl ši karta vis blogėja?

Daugelis moterų nenori atlikti savo dieviško vaidmens, bet verčiau atiduoda vaikus į darželį. Kodėl moteris turėtų norėti kitokio vaidmens, kai jos vaidmuo daro didžiulę įtaką ne tik vaikams, bet ir visai kartai? Šlovinkite Viešpatį už savo atsakomybę, kuri atneš palaiminimą šiam pasauliui.

9. 1 Timotiejui 2, 15 "Tačiau moterys bus išgelbėtos per vaikų gimdymą - jei jos išliks tikėjimo, meilės ir šventumo dorybėje".

10. 1 Timotiejui 5,14 "Todėl patariu jaunesnėms našlėms tuoktis, turėti vaikų, tvarkyti namus ir neduoti priešui progos šmeižtui".

11. Patarlių 31, 28: "Jos vaikai atsikelia ir vadina ją palaiminta; taip pat ir jos vyras ją giria".

12. Tit 2, 3-5 "Vyresnės moterys taip pat turi elgtis pagarbiai, nebūti piktavalės apkalbėtojos ir nesivadovauti gausiu vynu, mokyti, kas gera, kad skatintų jaunas moteris mylėti savo vyrus, mylėti savo vaikus, būti protingas, tyras, darbščias namuose, maloningas, paklusnias savo vyrams, kad Dievo žodis nebūtų niekinamas".

Šventajame Rašte vyresnieji visada yra vyrai. 1 Tim 2 leidžia mums suprasti, kad tai nėra kultūrinis pagrindas, kaip kai kas gali sakyti.

13. 1 Timotiejui 3,8 " Diakonai taip pat turi būti orūs vyrai , ne dviveidžiai, ne mėgstantys daug vyno ir ne mėgstantys nešvariai pasipelnyti".

14. Tit 1, 6 " Vyresnysis turi būti nepriekaištingas, ištikimas savo žmonai , vyras, kurio vaikai tiki ir kurio negalima apkaltinti laukiniškumu ir nepaklusnumu".

15. 1 Timotiejui 3,2 "Taigi prižiūrėtojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, vienos žmonos vyras, blaivaus proto, susivaldantis, garbingas, svetingas, mokantis mokyti".

16. 1 Timotiejui 3:12 "Diakonas turi būti ištikimas savo žmonai ir gerai tvarkyti savo vaikus bei namus".

Feminizmas įsiskverbė į bažnyčią, ir tai yra blogai. Moterys vadovybėje iš tikrųjų yra Viešpaties teismo ženklas. Tai iš tiesų kažką sako.

17. Iz 3, 12: "Mano tauta - kūdikiai yra jos engėjai, moterys ją valdo. O mano tauta, tavo vedliai tave suklaidino ir užgožė tavo takus".

Daugybė moterų ieško ištraukų, kurios pateisintų moteris pamokslininkes, tačiau Biblijoje niekada nerasite nė vienos moters pamokslininkės. O kaip dėl Priscilos ir Febės?

Neabejotina, kad tai buvo pamaldžios moterys, padėjusios plėtoti Dievo karalystę, tačiau Šventajame Rašte niekur nėra parašyta, kad kuri nors iš jų vadovavo bažnyčiai. Jos neprieštaravo Šventajam Raštui.

Tai nereiškia, kad jos negali liudyti kitiems. Tai nereiškia, kad jos negali mokyti vaikų. Tai nereiškia, kad jos negali mokyti kitų moterų. Priscilė ir jos vyras savo namuose tikrai ką nors tiksliau mokė Dievo kelio. Ar jie prieštaravo Šventajam Raštui? Ne.

Febė nebuvo diakonė, o tai prieštarauja 1 Timotiejui 3:8. Moterys buvo puikios pagalbininkės bažnyčioje, bet niekada neužėmė dvasinio mokymo autoriteto pareigų bažnyčioje.

18. Apd 18, 26 "Jis pradėjo drąsiai kalbėti sinagogoje. Išgirdę jį Priscilė ir Akvilas pasikvietė jį į savo namus ir tinkamiau paaiškino jam Dievo kelią".

19. Romiečiams 16,1 "Rekomenduoju jums mūsų seserį Febę, Kenchrėjos bažnyčios tarnaitę".

20. Filipiečiams 4,3 "Taip, prašau ir tavęs, tikrasis bičiuli, padėk šioms moterims, kurios drauge su manimi dirbo Evangelijoje kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai įrašyti į gyvenimo knygą".

Moterys bažnyčioje atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį ir turi daugybę dovanų, tačiau jos turi jomis naudotis pagal Dievo planą.

Dievas pasitelkė moterį, kad pasėtų manyje Evangelijos sėklą. Ar ji buvo mano ganytoja? Ne, bet ji skelbė man Evangelijos žinią. Moterys vis dar gali naudotis savo dovanomis ir pasakoti žmonėms apie Kristų.

21. 1 Pt 3, 15 "bet širdyje gerbkite Kristų Viešpatį kaip šventą, visuomet pasiruošę gintis kiekvienam, kuris jūsų klausia vilties, kuri jumyse yra, tačiau darykite tai švelniai ir pagarbiai".

Kartą kažkas bandė savo pozicijai pagrįsti remtis Laiško galatams 3:28 eilute, bet ji neturi nieko bendra su vaidmenimis bažnyčioje.

Kontekste aiškiai kalbama apie išgelbėjimą Jėzuje Kristuje. Buvau nustebęs, kad kažkas iš tikrųjų bando pasinaudoti šia eilute savo pozicijai pateisinti.

22. Galatams 3,28 "Nėra nei žydo, nei pagonio, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro ir moters, nes jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje".

Girdėjau vieną moterį sakant, kad Biblijoje Efeziečiams 5:25 parašyta, jog vyras turi atiduoti savo gyvybę už žmoną.

Ji iškraipė Šventąjį Raštą, kad pateisintų save, ir mane šokiravo, kad ji iš tikrųjų naudojo šią eilutę, nes jei grįžtate eilute atgal, joje sakoma, kad žmonos visame kame paklūsta savo vyrams.

Laiške efeziečiams 5 taip pat sakoma, kad vyras yra žmonos galva. Vyro vadovavimas yra žemiška mūsų dangiškojo Tėvo vadovavimo apraiška. Moterys negali to pasiekti ir nebuvo tam sukurtos.

23. Ef 5, 23-25: "Nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra galva Bažnyčios, savo kūno, kurio jis yra Gelbėtojas. 24 O kaip Bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame turi paklusti savo vyrams. 25 Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė save už ją."

Ar turėčiau palikti bažnyčią, kurioje pastorė yra moteris?

Jei tai rodo, kad jie netinkamai perteikia Dievo žodį, kodėl norite jų klausytis? Jei jie taip nesąžiningai interpretuoja tekstą, kodėl leidžiate jiems jus ganyti?

Jais negalima pasitikėti, nes norėdami pateisinti savo poziciją, jie turėtų viską aiškinti iš naujo. Ar gali aklas vesti aklą? Jūs nenorite eiti į tokią bažnyčią. Biblija, kalbant apie moteris pamokslininkes, yra aiški kaip diena. Turėtumėte išeiti.

24. Rom 16, 17-18 "Dabar raginu jus, broliai ir seserys, saugokitės tų, kurie kelia nesutarimus ir kliūtis, prieštaraujančias mokymui, kurį išmokote. Venkite jų! Nes tai tokie, kurie tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo apetitams. Savo sklandžiomis kalbomis ir liaupsėmis jie apgaudinėja naivuolių protus".

Girdėjau moteris sakant, kad tai Pauliaus, o ne Dievo žodžiai. Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas.

25. 2 Pt 1, 20-21 "Visų pirma turite suprasti, kad nė viena Rašto pranašystė neatsirado pranašui pačiam aiškinant dalykus. Juk pranašystė niekada nebuvo kilusi iš žmogaus valios, bet pranašai, nors ir būdami žmonės, kalbėjo iš Dievo, vedami Šventosios Dvasios".

Atminkite, kad tai nereiškia, jog moterys yra mažiau už vyrus. Nors Kristus buvo Dievo siųstas, argi Jis buvo mažiau už savo Tėvą? Ne. Yra moterų, kurios dėl Dievo karalystės padaro daugiau nei vyrai. Tai tik reiškia, kad moterims skirtas kitoks vaidmuo, tačiau jų vaidmuo yra labai svarbus.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.