25 svarbios Biblijos eilutės apie žiaurų elgesį su gyvūnais

25 svarbios Biblijos eilutės apie žiaurų elgesį su gyvūnais
Melvin Allen

Taip pat žr: 30 pagrindinių citatų apie blogus santykius ir judėjimą pirmyn (dabar)

Biblijos eilutės apie žiaurų elgesį su gyvūnais

Visada girdime apie žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus. Tai gali būti, kai įsijungiate žinias arba net savo kaimynystėje. Dažniausiai skriaudėjai yra kvailiai ir turi įžūlumo sakyti tokius dalykus kaip "bet jie tik gyvūnai, kam tai rūpi".

Šie žmonės turėtų žinoti, kad Dievas myli gyvūnus ir kad mes turime juos gerbti ir naudoti savo naudai. Piktnaudžiauti gyvūnais ir juos žudyti yra nuodėminga. Tai Dievas juos sukūrė. Tai Dievas girdi jų šauksmus. Tai Dievas juos aprūpina. Krikščionys turi turėti tyrą širdį, nesvarbu, ar tai būtų gyvūnas, ar ne, mes neturime piktnaudžiauti naminiais ir kitais gyvūnais.

Kaip kas nors gali manyti, kad Dievas pritartų tam, kas muša šunį taip, kad jis beveik miršta, arba nemaitina jo taip, kad jis beveik miršta? Tai rodo pyktį, nedorumą ir blogį, o visi šie bruožai yra nekrikščioniški.

Ką sako Biblija?

1. Pr 1, 26-29 Dievas tarė: "Padarykime žmogų panašų į mus ir tegul jis bus galva jūros žuvims , dangaus paukščiams, galvijams, visai žemei ir viskam, kas juda žemėje." Ir Dievas padarė žmogų pagal savo panašumą. Pagal Dievo panašumą Jis padarė jį. Jis padarė vyrą ir moterį. Ir Dievas norėjo, kad jiems būtų gera, sakydamas: "Gimdykitedaug. Dauginkitės. Pripildykite žemę ir valdykite ją. Valdykite jūros žuvis, dangaus paukščius ir visus gyvius, kurie juda žemėje." Tada Dievas tarė: "Žiūrėk, daviau tau visus žemėje augančius augalus, duodančius sėklų, ir visus medžius, duodančius vaisių, kurie duoda sėklų. Jie bus tau maistas." Tuomet Dievas tarė: "Žiūrėk, daviau tau visus žemėje augančius augalus, duodančius sėklų, ir visus medžius, duodančius vaisių, kurie duoda sėklų.

2. 1 Samuelio 17,34-37 Dovydas atsakė Sauliui: "Aš esu savo tėvo avių ganytojas. Kai tik liūtas ar lokys ateidavo ir pagrobdavo avį iš bandos, aš eidavau paskui jį, suduodavau jam smūgį ir išgelbėdavau avį iš jo nasrų. Jei jis mane užpuldavo, aš sugriebdavau jį už girios, suduodavau smūgį ir užmušdavau. Aš užmušdavau liūtus ir lokius, o šitas neapipjaustytas filistinas bus kaip vienas iš jų, nes jismetė iššūkį gyvojo Dievo kariuomenei." Dovydas pridūrė: "Viešpats, kuris išgelbėjo mane nuo liūto ir lokio, išgelbės mane ir nuo šito filistiniečio." "Eik, - pasakė Saulius Dovydui, - ir tegul Viešpats būna su tavimi."

3. Pradžios 33,13-14 Jokūbas jam tarė: " Pone, tu žinai, kad vaikai yra silpni ir kad aš turiu rūpintis bandomis ir galvijais, kurie maitina jauniklius. Jei jie bus per sunkiai varomi nors vieną dieną, visos bandos nugaiš. Eik pirma manęs, pone. Aš lėtai ir švelniai vesiu priešais mane esančias bandas jų ir vaikų tempu, kol ateisiu pas tave į Seyrą".

Jie yra gyvi kvėpuojantys padarai.

4. Ekleziasto 3, 19-20 Žmonių ir gyvūnų likimas yra vienodas. Vienas miršta kaip ir kitas. Visi jie turi tą patį gyvybės dvelksmą. Žmonės neturi jokio pranašumo prieš gyvūnus. Visa gyvybė yra beprasmė. Visa gyvybė eina į tą pačią vietą. Visa gyvybė kyla iš žemės ir visa grįžta į žemę.

Dievas myli gyvūnus.

Taip pat žr: 25 svarbios Biblijos eilutės apie karmą (2023 šokiruojančių tiesų)

5. Ps 145, 8-11. Viešpats kupinas meilės ir gailestingumo, lėtas pykti ir didis meile. Viešpats visiems geras. Jo meilė yra virš visų Jo darbų. Visi Tavo darbai dėkos Tau, Viešpatie. Ir visi, kurie Tau priklauso, Tave gerbs. Jie kalbės apie Tavo šventosios tautos spindesį ir kalbės apie Tavo galybę.

6. Job 38, 39-41 Ar galite sumedžioti maisto liūtui? Ar galite numalšinti liūtų jauniklių alkį, kai jie guli savo vietoje uoloje arba laukia savo slėptuvėje? Kas paruošia maisto varnėnui, kai jo jaunikliai šaukiasi Dievo ir eina be maisto?

7. Ps 147, 9-11. Jis aprūpina gyvulius maistu, o varnėnų jauniklius - tuo, ko jie šaukiasi. Jam nedaro įspūdžio žirgo jėga, Jis nevertina žmogaus galios. Viešpats vertina tuos, kurie Jo bijo, kurie deda viltis į Jo ištikimą meilę.

8. Įst 22, 6-7 Gali rasti paukščio lizdą prie kelio, medyje ar ant žemės su jaunikliais ar kiaušiniais. Jei rasi motiną, sėdinčią ant jauniklių ar kiaušinių, neimk motinos su jaunikliais. Būtinai paleisk motiną. Bet jauniklius gali pasiimti sau. Tada tau seksis gerai, ir ilgai gyvensi.

Danguje bus gyvūnų.

9. Iz 11, 6-9. Vilkas gyvens su ėriuku, leopardas atsiguls su ožiuku; jautis ir liūtas ganysis kartu, kaip mažas vaikas juos veda. Karvė ir lokys ganysis kartu, jų jaunikliai gulės kartu. Liūtas, kaip jautis, ėda šiaudus. Kūdikis žais virš gyvatės duobės, virš gyvatės lizdo kūdikis dės ranką. Jie nenebegalės sužeisti ar sunaikinti visame mano karališkajame kalne. Nes bus visuotinis paklusnumas Viešpaties valdžiai, kaip vandenys visiškai uždengia jūrą.

Gyvūnų teisės

10. Patarlių 12:10 Geri žmonės rūpinasi savo gyvūnais , bet net ir geriausi nedorėlių veiksmai yra žiaurūs.

11. Iš 23, 5 Jei matai, kad tavo priešo asilas nukrito, nes jo krovinys per sunkus, nepalik jo ten. Privalai padėti priešui pastatyti asilą ant kojų.

12. Patarlių 27:23 Būk tikras, kad žinai, kaip laikosi tavo avys, ir atkreipk dėmesį į savo galvijų būklę.

13. Pakartoto Įstatymo 25:4 Kai jautis pjauna javus , neuždenk jam burnos, kad nevalgytų.

14. Iš 23, 12-13. Dirbk šešias dienas per savaitę, bet septintąją dieną privalai ilsėtis. Tai leidžia pailsėti tavo jaučiui ir asilui, taip pat tavo namuose gimusiam vergui ir svetimšaliui atsigaivinti. Būtinai vykdyk visa, ką tau sakiau. Net kitų dievų vardų nesakyk; tie vardai neturi išeiti iš tavo burnos.

Bestialitetas yra žiaurus elgesys su gyvūnais.

15. Pakartoto Įstatymo 27:21 ' Prakeiktas tas, kuris užsiima zoofilija.' Tada visi žmonės sakys: 'Amen!

16. Kun 18, 23-24. Negalima lytiškai santykiauti su jokiu gyvūnu, kad juo susiteptum, ir moteriai negalima stovėti prieš gyvulį, kad su juo lytiškai santykiautų; tai iškrypimas. Nesusitepkite nė vienu iš šių dalykų, nes tautos, kurias aš ketinu išvaryti prieš jus, buvo suteptos visais šiais dalykais.

Krikščionys turi būti mylintys ir geri.

17. Galatams 5,19-23 Kūno darbai akivaizdūs: paleistuvavimas, netyrumas, ištvirkimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavydas, pykčio protrūkiai, savanaudiškos varžybos, nesutarimai, grupuočių kivirčai, pavydas, žmogžudystės, girtuokliavimas, pasilinksminimai ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip ir anksčiau įspėjau: kas tokius dalykus praktikuoja, nepaveldės Dievo karalystės! BetDvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, gerumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas ir susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

18. 1 Kor 13, 4-5. Meilė visada kantri; meilė visada maloninga; meilė niekada nėra pavydi ar išdidi. Ji taip pat nėra pasipūtusi ir niekada nėra grubi ; ji niekada negalvoja tik apie save ir niekada nesipiktina. Ji niekada nesipiktina.

19. Patarlių 11,17-18. Žmogus, rodantis meilę, daro sau gera, bet žmogus be gailesčio kenkia sau. Nuodėmingas žmogus užsidirba netikusį atlyginimą, bet tas, kuris skleidžia tai, kas teisinga ir gera, gauna patikimą atlyginimą.

Piktnaudžiautojai

20. Patarlių 30:12 Yra žmonių, kurie yra švarūs savo akyse, bet nenuplauti nuo savo purvo.

21. Patarlių 2,22 Bet nedorėliai bus išnaikinti iš krašto, o klastingi žmonės bus iš jo išplėšti.

22. Efeziečiams 4:31 Atsikratykite bet kokio kartėlio, pykčio, įniršio, rūstybės, šiurkščių žodžių, šmeižto ir bet kokio pikto elgesio.

Tai neteisėta

23. Rom 13, 1-5. Kiekvienas žmogus turi paklusti krašto vadovams. Nėra jokios valdžios, duotos tik iš Dievo, ir visi vadovai yra Dievo leidžiami. Žmogus, kuris nepaklūsta krašto vadovams, veikia prieš tai, ką Dievas padarė. Kiekvienas, kuris tai daro, bus nubaustas. Tie, kurie elgiasi teisingai, neturi bijoti vadovų. Tie, kurie elgiasi neteisingai, jų bijo. Ar norite būti laisvi nuojų bijoti? Tuomet daryk tai, kas teisinga. Vietoj to būsi gerbiamas. Vadovai yra Dievo tarnai, kad tau padėtų. Jei elgiesi neteisingai, turėtum bijoti. Jie turi galią tave nubausti. Jie dirba Dievui. Jie daro tai, ko Dievas nori, kad būtų padaryta tiems, kurie elgiasi neteisingai. Privalai paklusti krašto vadovams ne tik tam, kad išvengtum Dievo pykčio, bet ir tam, kad tavo paties širdyje būtų ramybė.

Pavyzdžiai

24. Jona 4, 10-11 Viešpats tarė: "Tu nieko nepadarei dėl to augalo. Tu nepadarei, kad jis augtų. Jis užaugo naktį, o kitą dieną numirė. Ir dabar tu dėl jo liūdi. Jei tu gali liūdėti dėl augalo, tai tikrai man gali būti gaila tokio didelio miesto kaip Ninevė. Tame mieste yra daug žmonių ir gyvūnų. Ten yra daugiau kaip 120 000 žmonių, kurie nežinojo, kad elgiasi blogai".

25. Lk 15, 4-7 " Tarkime, kad vienas iš jūsų turi šimtą avių ir vieną iš jų pameta. Argi jis nepalieka devyniasdešimt devynių lauke ir neina paskui pamestąją avį, kol ją suranda? O kai suranda, džiaugsmingai užsikelia ją ant pečių ir grįžta namo. Tada jis sukviečia savo draugus ir kaimynus ir sako: "Džiaukitės su manimi, aš radau savo pamestąją avį." Sakau jums, kad taip pat yradanguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailauti".

Premija

Mato 10,29-31 Argi du žvirbliai neparduodami už centą? Tačiau nė vienas iš jų nenukris į žemę už jūsų Tėvo globos ribų. Ir visi jūsų galvos plaukai yra suskaičiuoti. Tad nebijokite, jūs verti daugiau nei daugelis žvirblių.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.