50 svarbių Biblijos eilučių apie pralaimėjimą (Tu nesi pralaimėtojas)

50 svarbių Biblijos eilučių apie pralaimėjimą (Tu nesi pralaimėtojas)
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie praradimą

Geras sportinio meistriškumo jausmas yra labai svarbi gyvenimo pamoka. Turime išmokti tiek laimėti, tiek pralaimėti.

Tai svarbu ne tik aikštelėje, bet ir keliose gyvenimo srityse: siekiant paaukštinimo darbe, žaidžiant stalo žaidimą su šeimos nariais ar teminiame parke - net vairuojant transporto priemonėje.

Citatos

"Svarbu ne tai, ar tave nuverčia, o tai, ar tu atsikeli." Vince'as Lombardi

"Jūs nesate nugalėtas, kai pralaimite. Jūs esate nugalėtas, kai pasitraukiate."

"Nesistengiu sutelkti dėmesio į nieką, kas neturi įtakos man asmeniškai ir tam, kaip kiekvieną dieną išeinu į aikštę. Tiesiog toliau sunkiai dirbsiu ir sutelksiu dėmesį į tai, ką galiu kontroliuoti." - Tim Tebow

"Kai norėsite pasiduoti, prisiminkite, kodėl pradėjote."

"Per savo karjerą esu prametęs daugiau nei 9000 metimų. Pralaimėjau beveik 300 rungtynių. 26 kartus man buvo patikėta atlikti pergalingą metimą, bet aš jo nepataikiau. Gyvenime man vis nepavykdavo ir nepavykdavo. Todėl man ir sekasi." Michaelas Jordanas

Ką Biblija sako apie sportinį elgesį?

Senovės pasaulyje sportas buvo labai paplitęs. Nors Biblijoje sportas nėra labai akcentuojamas, iš Biblijos galime daug sužinoti apie kai kurias sportininko savybes. Biblijoje dažnai kalbama apie tai, kad krikščionio kelias panašus į lenktynes ir kad turime išmokti gerai finišuoti.

1) Patarlių 24,17-18: "Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta, ir tegul tavo širdis nesidžiaugia, kai jis suklumpa, kad Viešpats, tai pamatęs, nesupyktų ir neatitrauktų nuo jo savo rūstybės."

2) Hebrajams 12:1 "Taigi, kadangi mus supa toks didelis liudytojų debesis, nusimeskime ir mes kiekvieną svorį bei nuodėmę, kuri taip prigludusi, ir ištvermingai bėkime mums paskirtą bėgimą."

3) Ekleziasto 4, 9-10: "Du yra geriau negu vienas, nes gerai atsiperka, kai du dirba kartu. 10 Jei vienas iš jų krinta, kitas gali jam padėti atsikelti. Bet kas padės apgailėtinam žmogui, kuris krinta vienas?"

Būkite geras pavyzdys

Biblija taip pat dažnai moko mus rodyti gerą pavyzdį visiems aplinkiniams. Neatsivertęs pasaulis mus stebi ir mato, kad mes labai skiriamės nuo jų.

Net mūsų tikėjimo broliai ir seserys stebi mus, kad galėtų pasimokyti ir būti padrąsinti.

4) Patarlė 25:27 "Nėra gerai valgyti daug medaus, todėl ieškoti savo šlovės nėra šlovė."

5) Patarlių 27:2 "Tegul tave giria kitas, o ne tavo burna, svetimas, o ne tavo lūpos."

6) Romiečiams 12:18 "Jei įmanoma, kiek tai priklauso nuo jūsų, gyvenkite taikoje su visais."

7) Tit 2, 7 "Visų pirma būk kilnaus gyvenimo pavyzdys. Būdamas orus, rodyk sąžiningumą visuose dalykuose, kurių mokai."

8) Mt 5, 16: "Tegul jūsų šviesa šviečia žmonėms, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris yra danguje".

9) 2 Timotiejui 1,7 "Nes Dievas mums davė ne baimės, bet galios, meilės ir savikontrolės dvasią."

10) 1 Tesalonikiečiams 5,11 "Todėl drąsinkite vieni kitus ir vieni kitus stiprinkite, kaip ir jūs darote."

Šlovinkite Dievą

Visų pirma mums sakoma, kad viską darytume Dievo šlovei. Nesvarbu, ar rungtyniaujame sporte, ar rūpinamės namų ruoša - viską galima daryti Dievo šlovei.

11) Lk 2, 14: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė tiems, kurie turi jo gerą valią!"

12) Filipiečiams 4:13 "Aš viską galiu tuo, kuris mane stiprina".

13) Patarlių 21:31 "Žirgas pasiruošia mūšio dienai, bet pergalė priklauso Viešpačiui".

Kartais pralaimėjimas yra laimėjimas

Gyvenimas kupinas pakilimų ir nuosmukių. Daug kartų galime susidurti su situacijomis, kurios atrodo beviltiškos. Tačiau Dievas dėl savo dieviškosios apvaizdos leidžia, kad net sunkios situacijos atsidurtų mūsų kelyje Jo garbei.

Dievas gali leisti nedoriems valdovams vadovauti tautai, kad ją nuteistų, tačiau net ir tokioje neigiamoje situacijoje galime būti ramūs, žinodami, kad Dievas veikia savo tautos labui.

Nukryžiavimas mokiniams atrodė kaip didelis pralaimėjimas. Jie iki galo nesuprato, kad po trijų dienų Kristus bus prikeltas iš numirusių. Kartais pralaimėjimas iš tikrųjų yra laimėjimas. Tiesiog turime pasitikėti, kad Dievas veikia mūsų pašventinimą mūsų labui ir savo garbei.

14) Romiečiams 6:6 "Mes žinome, kad mūsų senasis "aš" buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad nuodėmės kūnas nebebūtų nuodėmės vergas."

15) Galatams 5:22-23 "O Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, klusnumas, susivaldymas; tokiems dalykams nėra įstatymo."

16) Mato 19:26 Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: "Žmogui tai neįmanoma, o Dievui viskas įmanoma".

17) Kolosiečiams 3,1-3 "Jei tad esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas aukštybėse, kur yra Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. Orientuokitės į tai, kas aukštybėse, o ne į tai, kas žemėje. Juk jūs mirėte, ir jūsų gyvenimas paslėptas su Kristumi Dieve".

Taip pat žr: 25 svarbiausios Biblijos eilutės apie tai, kad Dievas veikia užkulisiuose

18) Jono 3:16 "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą".

19) Efeziečiams 2,8-9: "Juk malone jūs esate išgelbėti tikėjimu. Ir tai yra ne jūsų pačių nuopelnas; tai yra Dievo dovana, o ne darbų rezultatas, kad niekas negalėtų girtis."

20) Romiečiams 5:8 "Bet Dievas savo meilę mums įrodo tuo, kad Kristus numirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai."

21) 1 Jono 4:10 "Meilė yra ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes." (Biblijos eilutės apie Dievo meilę)

Skatinkite komandos draugus

Nors mūsų šventėjimo kelionė yra asmeninė, mes visi esame Bažnyčios kūnas. Mūsų užduotis - padrąsinti komandos draugus, kurie taip pat dalyvauja lenktynėse. Paprastas padrąsinimas gali sustiprinti jų tikėjimą ir padėti žengti pirmyn.

22) Romiečiams 15,2 "Kiekvienas iš mūsų pataikaukime savo artimui jo labui, kad jį stiprintume".

23) 2 Korintiečiams 1,12 "Mūsų pasididžiavimas yra mūsų sąžinės liudijimas, kad pasaulyje elgėmės paprastai ir dievobaimingai nuoširdžiai, ne dėl žemiškos išminties, bet dėl Dievo malonės, o labiausiai dėl jūsų."

24) Filipiečiams 2,4 "Tegul kiekvienas iš jūsų rūpinasi ne tik savo interesais, bet ir kitų interesais."

25) 1 Korintiečiams 10,24 "Tegul niekas neieško savo gerovės, bet savo artimo gerovės".

26) Efeziečiams 4,29 "Ir niekada neleiskite, kad iš jūsų lūpų sklistų negražūs ar neapykantos kupini žodžiai, bet tegul jūsų žodžiai tampa gražiomis dovanomis, padrąsinančiomis kitus; tai darykite kalbėdami malonės žodžius, kad jiems padėtumėte."

Dievui labiau rūpi jūsų dvasinis augimas

Dievas matuoja mus ne pagal tai, kiek pergalių pasiekiame gyvenime. Kiek tikslų pasiekiame, kiek įvarčių pelnome, kiek paaukštinimų gauname darbe. Dievui daug labiau rūpi mūsų dvasinis augimas.

Dažnai tam, kad dvasiškai augtume, mums reikia susidurti su tuo, kokie visiškai nekompetentingi esame žmonės, kad be Kristaus neturime nieko gero savyje. Kartais reikia patirti keletą sunkių netekčių, kad sugebėtume atgailauti ir dvasiškai augti.

27) 1 Korintiečiams 9,24 "Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna prizą? Tad bėkite, kad jį gautumėte."

28) Rom 12, 8-10: "Tas, kuris ragina, - raginimu; tas, kuris prisideda, - dosnumu; tas, kuris vadovauja, - uolumu; tas, kuris daro gailestingumo darbus, - linksmumu. Tegul meilė būna tikra. Bjaurėkitės tuo, kas pikta, laikykitės to, kas gera. Mylėkite vieni kitus broliškai. Pralenkite vieni kitus rodydami garbę".

29) 1 Timotiejui 4,8 "Nes nors kūno lavinimas turi tam tikrą vertę, tačiau pamaldumas yra vertingas visais atžvilgiais, nes teikia pažadą dabartiniam ir būsimajam gyvenimui".

Padrąsinimas po sunkios netekties

Biblija kupina padrąsinimo, kai susiduriame su sunkumais. Kristus nugalėjo mirtį ir kapą - kad ir kokia kova mums grėstų, Ji Jam nesvetima. Jis nepaliks mūsų vienų jų įveikti.

30) Filipiečiams 2:14 "Viską darykite be murmėjimo ir abejonių".

31) Romiečiams 15,13 "Meldžiuosi, kad Dievas, visos vilties šaltinis, į jūsų gyvenimus įlietų džiaugsmo ir ramybės perteklių jūsų tikėjime, kad jūsų viltis Šventosios Dvasios galia perpildytų jūsų gyvenimą."

Taip pat žr: Perfekcionizmas be nuodėmės yra erezija: (7 biblinės priežastys, kodėl)

32) 1 Korintiečiams 10:31 "Taigi, ar valgote, ar geriate, ar ką darote, visa darykite Dievo garbei."

33) Filipiečiams 3,13-14 "Broliai, aš nemanau, kad tai man priklauso. Bet viena darau: užmiršęs, kas yra už nugaros, ir įsitempęs į tai, kas yra priekyje, aš veržiuosi į tikslą, kad laimėčiau Dievo pašaukimo Kristuje Jėzuje prizą."

34) Kol 3, 23-24: "Ką tik darote, dirbkite nuoširdžiai, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldėjimą kaip atlygį. Jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui".

35) 1 Timotiejui 6,12: "Kovok gerą tikėjimo kovą. Pasitikėk amžinuoju gyvenimu, į kurį esi pašauktas ir kurį daugybės liudytojų akivaizdoje gerai išpažinai."

36) Patarlių 11:12 "Kai ateina puikybė, ateina gėda, o nuolankiesiems - išmintis." (Biblijos eilutės apie nuolankumą)

37) Ekleziasto 9:11 "Ir vėl pamačiau, kad po saule ne greitiems lenktynės, ne stipriems kova, ne išmintingiems duona, ne protingiems turtai, ne išmanantiems malonė, ne žinantiems malonė, bet laikas ir atsitiktinumas juos visus ištinka."

Ko krikščionys gali pasimokyti iš sporto?

Galime išmokti oriai elgtis su savimi ir gerbti kitus. Galime išmokti būti ištvermingi ir stumti save, kad gerai baigtume.

38) Filipiečiams 2,3 "Nieko nedarykite iš varžymosi ar puikybės, bet nuolankiai laikykite kitus svarbesniais už save."

39) 1 Korintiečiams 9, 25: "Kiekvienas besitreniruojantis sportininkas paklūsta griežtai disciplinai, kad būtų vainikuotas vainiku, kuris netruks; o mes tai darome dėl to, kuris išliks amžinai".

40) 2 Timotiejui 2:5 "Taip pat jei kas nors varžosi kaip sportininkas, nebus vainikuotas, jei nesivaržys pagal taisykles".

41) 1 Korintiečiams 9,26-27: "Todėl aš ne bėgioju vien dėl fizinio krūvio ar boksuojuosi kaip tas, kuris be tikslo mėto smūgius, 27 bet treniruojuosi kaip atletas čempionas. Aš sutramdau savo kūną ir jį kontroliuoju, kad, skelbdamas gerąją naujieną kitiems, pats nebūčiau diskvalifikuotas."

42) 2 Timotiejui 4:7 "Aš koviau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą."

Jūsų tikroji tapatybė Kristuje

Tačiau daugiau nei apie sportą Biblijoje kalbama apie tai, kas esame Kristuje. Prieš Kristų buvome mirę savo nuodėmėse, bet kai Jis mus išgelbėjo, buvome visiškai atgaivinti: gavome naują širdį su naujais troškimais. Ir kaip nauja gyva būtybė turime naują tapatybę.

43) Petro 2:9 "O jūs esate išrinktoji karta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatinga Jo tauta, kad skelbtumėte šlovę To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą".

44) Filipiečiams 3,14: "Aš veržiuosi į tikslą dėl Dievo pašaukimo Kristuje Jėzuje."

45) Galatams 2,20: "Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi. Jau nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. O gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane."

46) Efeziečiams 2:10 "Juk mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paruošė, kad mes jais gyventume."

47) Efeziečiams 4,24: "Ir apsivilkti naujuoju savimi, sukurtu pagal Dievo panašumą tikrame teisume ir šventume."

48) Romiečiams 8:1 "Todėl nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje".

49) Efeziečiams 1:7 "Jame mes turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą pagal Dievo malonės turtus."

50) Ef 1, 3: "Tebūna palaimintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, palaiminęs mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje."

Išvada

Drąsiai ženkime pirmyn, stengdamiesi gerai užbaigti šias gyvenimo lenktynes. Šiame gyvenime nesvarbu niekas kitas, išskyrus tai, kad atnešime šlovę tik Kristui.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.