15 bemoedigende bijbelverzen over het ochtendgebed

15 bemoedigende bijbelverzen over het ochtendgebed
Melvin Allen

Bijbelverzen over ochtendgebed

Het is altijd geweldig om 's ochtends te bidden. Dank de Heer voor alles. Word wakker met een aantal mooie Schriftteksten die je overal in je kamer kunt zetten. Als we wakker worden wil het vlees alles, behalve bidden. Het wil e-mails, Twitter, Instagram, Facebook, het nieuws, enz. checken. Daarom moeten we leven door de Geest. Stort je hart uit naar God en maak contact met de Heer om je dag te beginnen inde beste manier.

Wat zegt de Bijbel?

1. Psalm 143:8 Laat de morgen mij een woord brengen van uw onfeilbare liefde, want ik heb mijn vertrouwen op u gesteld. Wijs mij de weg die ik moet gaan, want aan u vertrouw ik mijn leven toe.

2. Psalm 90:14 Verzadig ons in de morgen met uw trouwe liefde; dan zullen wij juichen van vreugde en gelukkig zijn al onze dagen!

3. Psalm 5:3 In de morgen, HEER, hoor mijn stem. In de morgen leg ik mijn noden voor u neer, en ik wacht.

4. Psalm 119:147 Ik sta op voor de dageraad en roep om hulp; ik heb mijn hoop gevestigd op uw woord.

5. Psalm 57:7-10 Mijn hart, o God, is standvastig, mijn hart is standvastig; ik zal zingen en muziek maken. Ontwaak, mijn ziel; ontwaak, harp en lier; ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u prijzen, Heer, onder de volken; ik zal van u zingen onder de volken. Want groot is uw liefde, die reikt tot in de hemelen; uw trouw reikt tot in de hemel.

Begeleiding

6. Psalm 86:11-12 Leer mij uw weg, HEER, opdat ik mij op uw trouw verlaat; geef mij een onverdeeld hart, opdat ik uw naam vrees. Ik zal u loven, Heer mijn God, met heel mijn hart; ik zal uw naam verheerlijken tot in eeuwigheid.

Zie ook: 25 bemoedigende bijbelverzen over morgen (maak je geen zorgen)

7. Psalm 25:5 Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent God, mijn redder, en mijn hoop is op u, de hele dag door.

8. Psalm 119:35 Leid mij op het pad van uw geboden, want ik verheug mij daarin.

Als je het gevoel hebt dat je niet kunt opstaan of kracht nodig hebt.

9. Filippenzen 4:13 Ik kan alle dingen doen door hem die mij versterkt.

10. Psalm 59:16 Maar wat mij betreft, ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik met vreugde zingen over uw onfeilbare liefde. Want u bent mijn toevlucht geweest, een plaats van veiligheid als ik in nood ben.

11. Jesaja 33:2 HEER, wees ons genadig; wij verlangen naar u. Wees onze kracht elke morgen, onze redding in tijd van nood.

12. Psalm 73:26 Mijn gezondheid kan falen en mijn geest kan zwak worden, maar God blijft de kracht van mijn hart; hij is voor altijd de mijne.

Bescherming

13. Psalm 86:2 Bewaak mijn leven, want ik ben u trouw; red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God.

14. Psalm 40:11 Onthoud uw barmhartigheid niet van mij, HEER; moge uw liefde en trouw mij altijd beschermen.

15. Psalm 140:4 Behoed mij, HEERE, voor de handen van de goddelozen; behoed mij voor gewelddadigen, die mijn voeten willen doen struikelen.

Bonus

Zie ook: 25 nuttige bijbelverzen over valse beschuldigingen

1 Tessalonicenzen 5:16-18 Verblijdt u altijd, bidt zonder ophouden, dankt in alle omstandigheden, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.