15 povzbudzujúcich biblických veršov o rannej modlitbe

15 povzbudzujúcich biblických veršov o rannej modlitbe
Melvin Allen

Biblické verše o rannej modlitbe

Vždy je skvelé modliť sa ráno. Poďakujte Pánovi za všetko. Zobuďte sa s nejakým skvelým textom z Písma, ktorý si môžete dať kamkoľvek do izby. Keď sa zobudíme, telo chce všetko, len nie modlitbu. Chce skontrolovať e-maily, Twitter, Instagram , Facebook, správy atď. Preto musíme žiť podľa Ducha. Vylejte svoje srdce Bohu a spojte sa s Pánom, aby ste začali svoj deň vnajlepší spôsob.

Čo hovorí Biblia?

1. Žalm 143,8 Nech mi ráno prinesie slovo o tvojej neochvejnej láske, veď som v teba vložil svoju dôveru. Ukáž mi cestu, ktorou mám ísť, lebo tebe zverujem svoj život.

2. Žalm 90,14 Nasýť nás ráno svojou vernou láskou! Vtedy budeme kričať od radosti a budeme šťastní po všetky dni!

3. Žalm 5,3 Ráno, Hospodine, vypočuj môj hlas, ráno pred teba kladiem svoje potreby a čakám.

4. Žalm 119,147 Vstávam pred svitaním a volám o pomoc ; svoju nádej som vložil do tvojho slova.

5. Žalm 57, 7-10. Moje srdce, Bože, je pevné , moje srdce je pevné, budem spievať a muzicírovať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a lýra, prebudím svitanie. Budem ťa, Pane, chváliť medzi národmi, budem o tebe spievať medzi národmi. Lebo veľká je tvoja láska, siahajúca až do neba, tvoja vernosť siaha až do nebies.

Usmernenie

6. Žalm 86, 11-12. Nauč ma, Hospodine, svojej ceste, aby som sa spoliehal na tvoju vernosť, daj mi nerozdelené srdce, aby som sa bál tvojho mena. Budem ťa chváliť, Pane, môj Bože, celým srdcom, tvoje meno budem oslavovať naveky.

7. Žalm 25,5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma , lebo ty si Boh, môj Spasiteľ, a moja nádej je v tebe po celý deň.

8. Žalm 119,35 Veď ma po ceste svojich prikázaní , lebo v nej mám záľubu.

Keď máte pocit, že nemôžete vstať alebo potrebujete silu.

Pozri tiež: 30 dôležitých citátov o nadmernom premýšľaní (Thinking Too Much)

9. Filipským 4,13 Všetko môžem skrze toho, ktorý ma posilňuje.

10. Žalm 59,16 Ale čo sa mňa týka, budem spievať o tvojej moci. Každé ráno budem s radosťou spievať o tvojej nezlomnej láske. Lebo si mi bol útočiskom , bezpečným miestom, keď som bol v úzkosti.

11. Iz 33,2 Hospodine, buď nám milostivý, túžime po tebe. Buď našou silou každého rána, našou záchranou v čase súženia.

12. Žalm 73,26 Zdravie mi môže zlyhať a môj duch môže zoslabnúť, ale Boh zostáva silou môjho srdca, on je môj naveky.

Ochrana

13. Žalm 86,2 Chráň môj život, lebo som ti verný; zachráň svojho služobníka, ktorý v teba dúfa. Ty si môj Boh.

Pozri tiež: 60 hlavných biblických veršov o snoch a víziách (Životné ciele)

14. Žalm 40,11 Nezadržuj predo mnou svoje milosrdenstvo, Hospodine, nech ma vždy chráni tvoja láska a vernosť.

15. Žalm 140,4 Chráň ma, Hospodine, pred rukami bezbožníkov, chráň ma pred násilníkmi, ktorí mi chceli podraziť nohy.

Bonus

1 Tesaloničanom 5,16-18 Radujte sa vždy, modlite sa bez prestania, vzdávajte vďaky za všetko, lebo taká je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.