21 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Legalisme

21 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Legalisme
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan legalisme

Salah sahiji hal anu goréng dina agama Kristen nyaéta legalisme. Biasana kultus merlukeun hal legalistik pikeun kasalametan. Alesanana parah pisan nyaéta ngahalangan jalma-jalma ningali Injil. Éta nempatkeun ranté dina jalma.

Saméméh jalma-jalma kafir malah titajong kana Injil, maranéhna titajong kana Kristen. Aranjeunna henteu tiasa lebet kana panto kusabab tungtutan anu teu penting tina seueur guru palsu sareng Kristen fanatik. Kadang-kadang ahli hukum nyangka anjeunna nyenangkeun Gusti, tapi anjeunna henteu terang yén anjeunna leres-leres ngahalangan jalma-jalma ti Kristus.

Conto legalisme

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Babaturan Palsu
  • Anjeun kedah damel di jero gereja sareng upami henteu anjeun henteu disimpen.
  • Maneh kudu indit ka garéja unggal minggu supaya tetep kasalametan.
  • Anjeun ngan ukur kedah ngadangukeun jinis musik ieu.
  • Upami anjeun henteu nginjil anjeun moal disimpen.
  • Anjeun kedah siga kieu supados tiasa disimpen.
  • Anjeun kudu eureun dahar ieu.
  • Anjeun kudu nuturkeun tradisi jieunan manusa ieu.

Petikan

  • "Legalisme nyaéta nyiar pangampura ti ALLOH jeung katampi ku ALLOH ngaliwatan kataatan abdi ka ALLOH." 8:7 "Aya sababaraha urang anu sibuk nyebarkeun agama Kristen, nepi ka teu pernah mikirkeun Kristus. Lalaki!” – C. S. Lewis
  • "Nalika aya hiji hal dina Kitab Suci anu teu diaku ku gereja, aranjeunna nyebatna legalisme." - Leonard Ravenhill

17. Siloka 28:9 Lamun aya anu ngajauhkeun ceulina tina ngadengekeun hukum, solatna oge matak pikabetaheun.

18. 1 Yohanes 5:3-5 Sabab ieu teh nyaah ka Allah, nya eta urang nurut kana parentah-parentah-Na. Jeung parentah-Na teu burdensome. Pikeun unggal jalma anu geus dilahirkeun Allah overcomes dunya. Sareng ieu mangrupikeun kameunangan anu parantos ngawasa dunya-iman urang. Saha nu ngawasa dunya iwal ti nu percaya yen Isa teh Putra Allah?

Naha urang bisa ngabenerkeun batur anu ngahaja barontak ka Allah tanpa disebut legalis?

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Shacking Up (Kabeneran Ngareureuwas)

19. Mateus 18:15-17 “Lamun dulur maneh dosa ka maneh, balik jeung ngabejaan manehna lepat na , antara anjeun jeung manehna nyalira. Lamun manéhna listens ka anjeun, anjeun geus miboga adi anjeun. Tapi lamun manéhna teu ngadéngékeun, nyandak hiji atawa dua batur babarengan jeung anjeun, nu unggal tuduhan bisa ngadegkeun ku bukti dua atawa tilu saksi. Lamun anjeunna nampik ngadangukeun aranjeunna, ngabejaan eta ka gareja. Sareng upami anjeunna nampik ngadangukeun bahkan ka jamaah, mugi anjeunna janten ka anjeun salaku bangsa sanés sareng tukang mulung pajeg."

20. Galata 6:1 Dulur-dulur, lamun aya anu katewak dina kalakuan naon-naon, ku aranjeun anu rohani kudu mulangkeun manehna dina sumanget anu lemah lembut. Tetep jaga diri anjeun, supados anjeun ogé henteu kagoda.

21. Yakobus 5:19-20 Dulur-dulur, lamun aya di antara aranjeun anu nyimpang tina bebeneran jeung aya nu ngabalikan deui, sing saha bae anu ngabalikeun jelema dosa tina pangumbaraanana.bakal nyalametkeun jiwa-Na tina maot jeung bakal nutupan multitude dosa.

Warta goréng

Salah sahiji alesan Kristen turun sarta disusupi ku mukmin palsu téh alatan da'wah eureun da'wah ngalawan dosa. Teu aya anu hoyong ngadangu deui Firman Allah. Sakali anjeun ngobrol ngeunaan nurut Kitab Suci, urang Kristen palsu ngajerit, "legalisme". Inget kecap Yesus (teu dosa deui). Anjeun teu disimpen ku nurut Kitab Suci. Upami anjeun disalametkeun ku padamelan, teu kedah Yesus maot pikeun dosa-dosa urang. Anjeun moal tiasa jalan ka Surga atanapi damel pikeun cinta Gusti.

Hiji-hijina jalan asup ka Surga nyaéta ku iman ka Yesus Kristus wungkul, teu aya nu séjénna. Iman anu leres ka Yesus Kristus nyababkeun janten ciptaan anyar. Hiji haté anyar pikeun Kristus. Anjeun bakal tumuwuh dina kasucian tur mimitian wanting leuwih ti Firman-Na. Allah damel dina kahirupan mukmin sajati. Anjeunna moal ngantep barudak-Na sesat. Kadang anjeun bakal maju sababaraha léngkah ka hareup sareng kadang sababaraha léngkah deui, tapi bakal aya kamekaran. Bakal aya parobahan dina kahirupan anjeun. Seueur parobat palsu linggih di gereja sadinten sareng aranjeunna henteu tumbuh sabab henteu leres-leres disimpen. Kalolobaan jalma anu nyebut dirina Kristen kiwari teu sabenerna nyaho Kristus.

Maranehna hirup barontak kana Firman Allah. Maranehna resep nyedek ka Allah ku kalakuanana. Maranéhna kaluar jeung ngahaja hirup dina kalakuan cabul, ngagunakeun narkoba, jeung hal-hal séjénna anu dibenci ku Allah. Ceuk maranehna, "Lamun Kristus pupus pikeun abdi, abdi tiasa ngalakukeun dosa sagala kahayang kuringpaduli.” Aranjeunna teu boga kakuatan pikeun nungkulan dosa. Aranjeunna hirup hiji gaya hirup kontinyu tina dosa pernah tumuwuh dina Firman Allah jeung Allah ngidinan aranjeunna tetep barontak tanpa disiplin aranjeunna sabab lain anak-Na.

Urang Kristen bisa ngamimitian daging-dagingan, tapi mustahil manéhna tetep jasmani sabab Allah migawé kahirupan anak-anak-Na. Kalolobaan jalma anu nyebut dirina Kristen kiwari hiji poé bakal aya di payuneun Allah sarta ngomong, "Gusti Gusti abdi ngalakukeun ieu jeung éta", tapi Allah bakal nyebutkeun, "Kuring teu kungsi nyaho anjeun, indit ti kuring anjeun pagawe of lawlessness."

Upami aya anu ngajarkeun yén anjeun peryogi iman sareng karya sapertos Katolik, éta mangrupikeun legalisme. Upami aya anu nyarioskeun bukti iman anu leres nyaéta yén anjeun bakal janten ciptaan énggal, anjeun bakal tumbuh dina kasucian, sareng tumbuh dina ta'at kana Firman Allah anu sanés legalisme nyaéta Kitab Suci. Yesus ngahutbah ngeunaan dosa, Paul tuh, Stephen tuh, jsb generasi ieu jadi jahat jeung barontak yén lamun ngahutbah on dosa atawa lamun rebuke batur anjeun dianggap legalist a. Kami di jaman akhir sareng ieu ngan ukur bakal parah.

Naon Kitab Suci nyebutkeun?

1. Kolosa 2:20-23  Ku sabab maraneh geus pupus bareng jeung Kristus ku kakuatan-kakuatan rohani nu jadi dasar dunya ieu, naha aranjeun saolah-olah masih jadi milik dunya, nepi ka tunduk kana aturanana: “ Ulah nanganan! Teu karasa! Entong dicabak!"? Aturan ieu, anu aya hubunganana sareng hal-hal anusagala ditakdirkeun pikeun binasa ku pamakéan, ngan dumasar kana parentah jeung ajaran manusa. Perda-perda sapertos kitu memang gaduh penampilan hikmah, kalayan ibadah anu diwajibkeun ku diri, hinaan palsu sareng perlakuan kasar kana awak, tapi aranjeunna henteu ngagaduhan nilai pikeun nahan kasenangan sénsual.

2. 2 Korinta 3:17  Ayeuna Gusti teh Roh, jeung di mana ayana Roh Gusti, aya kamerdikaan.

3. Rum 14:1-3  Tarima ka nu lemah imanna, ulah pasea dina perkara-perkara anu pasea. Iman hiji jalma ngamungkinkeun aranjeunna tuang naon waé, tapi anu sanés, anu imanna lemah, ngan ukur tuang sayuran. Anu ngadahar sagala rupa ulah nganggap hina ka anu henteu, jeung anu henteu ngadahar sagala, ulah ngahukum anu ngadahar, sabab Allah geus narima eta.

4. Kolosa 2:8  Awas ulah aya nu ngarebut aranjeun ngaliwatan falsafah anu kosong jeung nipu, nu gumantung kana tradisi manusa jeung kakuatan spiritual unsur dunya ieu tinimbang ka Kristus.

Kumaha parasaan Yésus? Raja Yesus benci kana legalisme.

5. Lukas 11:37-54 Sanggeus Yesus sasauran, aya hiji urang Parisi miwarang Yesus dahar jeung Anjeunna. Ku kituna Yesus lebet sarta diuk dina meja. Tapi urang Parisi reuwas ningali yén Yésus teu ngumbah leungeun saméméh dahar. Gusti nyarios ka anjeunna, "Anjeun urang Parisi ngabersihkeun bagian luar tina cangkir sareng piring, tapi jero anjeun pinuh.tina karanjingan jeung jahat. Anjeun jalma bodo! Anu nyieun anu di luar oge anu nyieun anu di jero. Janten naon anu aya dina piring anjeun masihan ka anu miskin, teras anjeun bakal beresih. Kumaha pikasieuneun anjeun urang Parisi! Anjeun masihan Allah sapersapuluh tina malah mint anjeun, rue anjeun, sarta unggal tutuwuhan lianna di kebon Anjeun. Tapi anjeun gagal pikeun adil ka batur sareng nyaah ka Allah. Ieu mangrupikeun hal-hal anu anjeun kedah laksanakeun bari terus ngalakukeun hal-hal anu sanés. Kumaha pikasieuneun anjeun urang Parisi, sabab anjeun resep ngagaduhan korsi anu paling penting di sinagoga, sareng anjeun resep dipapag kalayan hormat di pasar. Aranjeun pikasieuneun, sabab aranjeun ibarat kuburan nu disumputkeun, nu dijalanan ku jalma-jalma tanpa kanyaho.” Ceuk salah sahiji ahli Toret ka Yesus, "Guru, upami anjeun nyarios kitu, anjeun ogé ngahina kami." Waler Yesus, “Cilaka aranjeun, ahli-ahli Toret! Anjeun nyieun aturan anu ketat anu hésé pisan pikeun jalma anu taat, tapi anjeun sorangan henteu nyobian nuturkeun éta aturan. Cilaka aranjeun, sabab aranjeun nyieun kuburan pikeun nabi-nabi anu dipaehan ku karuhun maraneh! Sareng ayeuna anjeun nunjukkeun yén anjeun nyatujuan naon anu dilakukeun ku karuhun anjeun. Maranehna maehan nabi-nabi, jeung maneh nyieun kuburan keur maranehna! Ku sabab kitu, ku hikmat-Na, Allah ngandika, ‘Kami baris ngutus nabi-nabi jeung rasul-rasul ka maranehna. Sawareh bakal maehan, jeung kalakuanana kasar.’ Jadi aranjeun anu hirup ayeuna bakal dihukum pati sakabeh jalma-jalma.nabi-nabi anu dipaehan ti mimiti alam dunya ti mimiti maehan Habil nepi ka maehan Jakaria, anu paeh di antara altar jeung Bait Allah. Leres, Kami nyarioskeun ka anjeun yén anjeun anu hirup ayeuna bakal dihukum pikeun aranjeunna sadayana. "Kumaha dahsyat pikeun anjeun, anjeun ahli hukum. Anjeun parantos ngaleungitkeun konci pikeun diajar ngeunaan Allah. Anjeun sorangan moal diajar, sareng anjeun ogé ngeureunkeun batur diajar. ” Waktu Yesus angkat, guru-guru agama jeung urang Parisi mimiti ngaganggu ka Anjeunna, nanya ka Anjeunna ngeunaan loba hal, nyoba nangkep manéhna nyebutkeun salah.

Urang disalametkeun ku iman ka Yesus Kristus wungkul. Anjeunna hirup anu sampurna anu urang henteu tiasa hirup. Anjeunna nanggung dosa urang. Anjeunna nyalira nyugemakeun murka Allah sareng dina kayu salib Anjeunna nyarios, "Eta parantos réngsé."

6. Galatia 2:20-21 Kuring geus disalib jeung Kristus jeung kuring teu hirup deui, tapi Kristus hirup di kuring. Hirup anu ayeuna kuring hirup dina awak, kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu mikaasih kuring sareng masihan dirina pikeun kuring. Abdi henteu nyéépkeun kurnia Allah, sabab upami kabeneran tiasa ditampi ku Toret, Kristus maot pikeun sia.

7. Epesus 2:8-10 Sabab ku kurnia aranjeun geus disalametkeun ku iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya teu aya anu sombong . Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kuduleumpang di aranjeunna.

8.  Rum 3:25-28 Allah maparin Al Masih minangka kurban panebusan, ku jalan ngucurkeun getih-Na — pikeun ditarima ku iman. Anjeunna ngalakukeun ieu pikeun nunjukkeun kabeneran-Na, sabab dina kasabaran anjeunna ngantepkeun dosa-dosa anu dilakukeun sateuacanna tanpa dihukum, anjeunna ngalakukeun éta pikeun nunjukkeun kabeneran-Na dina waktos ayeuna, supados janten adil sareng anu ngabenerkeun jalma-jalma anu iman ka Yesus. Dimana, lajeng, boasting? Ieu kaasup. Kusabab hukum naon? Hukum nu merlukeun gawé? Henteu, kusabab hukum anu meryogikeun iman. Pikeun urang mertahankeun yén hiji jalma diyakinkeun ku iman sajaba ti karya Toret.

Ciptaan anyar dina Kristus.

9. Yohanes 14:23-24 Yesus ngawaler ka Anjeunna, “Anu nyaah ka Kami, tangtu ngalakonan anu diomongkeun ku Kami. Bapa Kami bakal nyaah ka aranjeunna, sareng urang bakal angkat ka aranjeunna sareng ngadamel bumi sareng aranjeunna. Jalma anu henteu bogoh ka kuring henteu ngalakukeun naon anu kuring nyarios. Kuring teu nyieun naon anjeun ngadangu kuring ngomong. Anu diomongkeun ku Kami asalna ti Rama anu ngutus Kami."

10. Lukas 6:46 “Naha aranjeun nyauran Kami, ‘Gusti, Gusti,’ jeung henteu ngalakonan naon-naon anu diomongkeun ku Kami?”

11. 1 Yohanes 3:8-10 Saha-saha anu migawe dosa, eta teh ti Iblis, sabab Iblis geus nyieun dosa ti mimiti. Alesan Putra Allah mucunghul éta pikeun ngancurkeun karya Iblis. Teu aya anu dilahirkeun ku Gusti anu ngalaksanakeun dosa, sabab siki Allah tetep aya dina anjeunna, sareng anjeunna moal tiasa teras-terasan ngalakukeun dosa sabab anjeunna lahir ti Allah.Ku ieu kabuktian saha anu jadi anak-anak Allah, jeung saha anu jadi anak-anak Iblis: sing saha anu henteu ngalakonan amal saleh teh lain ti Allah, kitu deui anu henteu nyaah ka dulur-dulurna.

12.  2 Yohanes 1:9 Sing saha anu henteu terus-terusan ngajarkeun ajaran Kristus, henteu boga Allah. Jalma anu terus ngajarkeun naon anu diajarkeun Kristus gaduh Bapa sareng Putra.

Pikeun jalma anu nyebat legalisme ta'at, anjeun kedah terang yén kalolobaan jalma anu ngaku Yesus salaku Gusti moal asup ka Surga. Kunaon éta? Hayu urang manggihan.

13. Mateus 7:21-23 “Henteu sing saha anu nyebat ka Kami, ‘Gusti, Gusti,’ bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi anu ngalampahkeun pangersa Allah. Bapa abdi anu di sawarga. Dina poé éta loba anu bakal ngomong ka kuring, 'Gusti, Gusti, naha urang teu nubuat dina ngaran anjeun, jeung ngusir setan dina ngaran anjeun, sarta ngalakukeun loba mujijat dina ngaran anjeun?' Terus kuring bakal dibewarakeun ka aranjeunna, 'Kuring. pernah terang anjeun; nyingkah ti Kami, anjeun pagawé durhaka. ’

14.  Lukas 13:23-27 Aya nu nanya ka Anjeunna, “Juragan, anu baris disalametkeun teh ngan saeutik?” Waler-Na, “Ulah-ulah asup ngaliwatan panto nu heureut. Abdi tiasa ngajamin yén seueur anu bakal nyobian lebet, tapi henteu hasil. Sanggeus nu boga imah bangun jeung nutup panto, geus telat. Anjeun bisa nangtung di luar, ngetok panto, sarta ngomong, ’Juragan, bukakeun panto pikeun kami!’ Tapi anjeunna bakal ngawaler anjeun, 'Kuring teu nyaho saha anjeun.' Lajeng anjeun bakal ngomong, 'Urang dahar.sareng nginum sareng anjeun, sareng anjeun ngajar di jalan-jalan kami.’ Tapi anjeunna bakal nyarios ka anjeun, 'Kuring henteu terang saha anjeun. Jauh ti Kami, he sakabeh jalma jahat. ’

Pangéling-ngéling penting

15.  Yakobus 2:17-21 Sarua kitu, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot . Tapi aya anu bakal nyarios, "Anjeun gaduh iman; Abdi gaduh kalakuan." Tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa amal, sareng kuring bakal nunjukkeun anjeun iman ku amal kuring. Anjeun yakin yén aya hiji Allah. alus! Malah sétan-sétan percaya éta-sareng ngageter. Anjeun jelema bodo, naha anjeun hoyong bukti yén iman tanpa amal henteu aya gunana? Naha bapa urang Abraham henteu dianggap soleh pikeun naon anu anjeunna laksanakeun nalika anjeunna nawiskeun putrana Ishak dina altar?

16. Rum 6:1-6 Ku naon urang kudu ngomong? Naha urang terus-terusan dina dosa supados rahmat tiasa seueur? Sanes hartosna! Kumaha urang anu maot kana dosa tetep hirup di dinya? Naha anjeun henteu terang yén urang sadayana anu parantos dibaptis kana Kristus Yesus parantos dibaptis kana pupusna? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sakumaha Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa leumpang dina kahirupan anu anyar. Sabab lamun urang geus ngahiji jeung manéhna dina maot saperti manéhna, urang pasti bakal ngahiji jeung manéhna dina jadian saperti manéhna. Urang terang yen diri urang anu baheula disalibkeun sareng Anjeunna, supados awak dosa dileungitkeun, supados urang henteu deui janten budak dosa.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.