25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Cilaka Diri

25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Cilaka Diri
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan nyilakakeun diri

Loba jalma nanya naha motong dosa? Leres, mutilasi diri tiasa kajantenan nalika aya anu ngaraos yén Gusti parantos nampik aranjeunna atanapi henteu mikaasih aranjeunna, anu henteu leres. Gusti bogoh pisan ka anjeun. Anjeunna ngagaleuh anjeun kalayan harga anu luhur. Yesus pupus pikeun nunjukkeun kaasih Allah ka anjeun. Eureun percanten kana pikiran anjeun sareng percanten ka Gusti.

Urang teu kudu kasar, tapi kudu welas asih ka tukang motong. A cutter bisa ngarasa lega sanggeus motong, tapi lajeng ngarasa duka sarta leuwih depresi engké.

Mugi Gusti ngadorong anjeun sareng ngabantosan anjeun tinimbang nyandak masalah anjeun nyalira.

Tong nepi ka Iblis ngabejaan yen maneh teh sia-sia sabab manehna teh tukang bohong ti mimiti. Pasangkeun waja pinuh ku Gusti pikeun nyingkahan cilaka diri sareng teras-terasan ngadoa.

Kuring terang anjeun sok ngadangu yén anjeun kedah ngadoa, tapi éta hal anu sering urang kadéngé, tapi jarang dilakukeun. Abdi teu ngawangkong ngeunaan solat 30 detik. Kuring ngawangkong ngeunaan tuang haté anjeun kaluar ka Allah.

Allah teh pangdenge jeung panglipur panghadéna. Nyaritakeun ka Anjeunna akar masalah anjeun. Gunakeun kakuatan Yéhuwa pikeun ngalawan sétan. Bejakeun ka Roh Suci, "Kuring butuh pitulung anjeun." Anjeun teu kedah nyumputkeun masalah ieu, anjeun kudu ngabejaan batur.

Nyuhunkeun bantosan ti anu wijaksana sapertos pembimbing Kristen, pastor, jsb. Punten kuring ajak anjeun maca dua halaman sanés nalika anjeun parantos réngsé.

Anu kahiji nyaéta tumbu di luhurkaca ngadangu tur hadé ngartos injil. Salajengna nyaéta 25 ayat Alkitab pikeun nalika anjeun ngarasa teu aya hargana.

Quotes

  • "Nalika urang ngadoa pikeun pitulung Roh ... urang ngan bakal murag dina suku Gusti dina kalemahan urang. Di dinya urang bakal mendakan kameunangan sareng kakawasaan anu asalna tina asih-Na." Andrew Murray
  • "Upami Gusti tiasa damel ngalangkungan kuring, anjeunna tiasa damel ngalangkungan saha waé." Francis of Assisi

Awak anjeun kuil

Tempo_ogé: 60 Ayat Alkitab anu Kuat Ngeunaan Gairah (Gusti, Karya, Hirup)

1. 1 Korinta 6:19-20 “Naha maraneh teu nyaho yen awak maneh teh candi? éta milik Roh Suci? Roh Suci, anu anjeun nampi ti Allah, hirup di anjeun. Anjeun teu milik yourselves. Anjeun dibeuli pikeun harga. Jadi muji ka Allah dina cara anjeun ngagunakeun awak anjeun ".

2. 1 Korinta 3:16 “Naha maraneh nyaho yen maraneh teh Bait Allah, jeung Roh Allah teh aya di tengah maraneh?”

3. Imamat 19:28 “Lamun maraneh ulah diteukteuk, atawa nyieun rajah: Kami teh PANGERAN.”

Percaya ka Pangeran

4. Yesaya 50:10 “Saha di antara aranjeun anu sieun ku PANGERAN jeung nurut kana parentah hamba-Na? Sing saha anu leumpang di nu poek, anu teu boga caang, kudu percaya kana nami PANGERAN jeung ngandelkeun Allahna.”

5. Jabur 9:9-10 “PANGERAN teh benteng pikeun nu tertindas, benteng dina mangsa kasulitan. Anu terang jenengan Gusti percanten ka Gusti, nun PANGERAN, margi Gusti henteu kantos ngantunkeun jalmi-jalmi anu nyuhunkeun pitulung ka Gusti."

6. Jabur 56:3-4 “Sanaos abdi sieun, abdi tetep percanten ka Anjeun. Abdi muji firman Allah. Abdi percanten ka Gusti. Abdi henteu sieun. Naon anu tiasa dilakukeun ku daging sareng getih ka abdi?"

Tahan Iblis jeung bohong-bohongna

7. Yakobus 4:7 “Ku sabab kitu, rendahkeun diri ka payuneun Allah. Tantang Iblis, anjeunna bakal kabur ti anjeun."

8. 1 Petrus 5:8 “Sing waspada, sing waspada; sabab musuh anjeun, Iblis, lir singa ngagaur, leumpang sabudeureun, néangan saha manéhna bisa ngahakan.”

9. Epesus 6:11-13 “Panggeuykeun sakabeh pakarang Allah, supaya aranjeun bisa tabah ngalawan rarancang Iblis. Pikeun perjuangan urang teu ngalawan lawan manusa, tapi ngalawan pangawasa, otoritas, kakuatan kosmik di gelap sabudeureun urang, jeung kakuatan spiritual jahat di realm sawarga. Ku sabab kitu, anggo sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nyandak stand iraha wae nu jahat datang. Sareng nalika anjeun parantos ngalaksanakeun sagala anu anjeun sanggup, anjeun bakal tiasa nangtung teguh."

Gusti nyaah ka aranjeun

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Pemungut Pajak (Kuasa)

10. Yeremia 31:3 “PANGERAN nembongan ka urang baheula, dawuhana-Na: “Kami nyaah ka maraneh ku asih anu langgeng; Abdi parantos narik anjeun kalayan kahadean anu teu éléh."

11. Rum 5:8 “Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta: Nalika urang masih keneh jelema-jelema dosa, Kristus pupus pikeun urang.”

Motong dipatalikeun jeung agama palsu dina Kitab Suci .

12. 1 Raja-raja 18:24-29 “Lajeng nyebat jenengan allah maraneh, ku Kami rek nelepon kanajenengan Gusti. Anu ngawaler ku cara ngaduruk kana kai, nya eta Allah anu sajati!” Sarta sakabeh jalma sapuk. Geus kitu Elias ngalahir ka nabi-nabi Baal, "Maneh indit heula, sabab maraneh loba. Pilih salah sahiji sapi jalu, sarta nyiapkeun eta jeung nyebut ngaran dewa Anjeun. Tapi ulah diduruk kana kai.” Ku sabab kitu maranehna nyiapkeun hiji sapi jalu jeung nempatkeun eta dina altar. Ti isuk-isuk nepi ka beurang, maranehna ngageroan ngaran Baal, "Eh Baal, jawab kami!" Tapi teu aya balesan nanaon. Saterusna maranéhanana jogét, hobbling sabudeureun altar maranéhanana geus dijieun. Kira-kira wanci tengah poé, Élias mimiti moyok ka maranéhna. "Anjeun kedah ngagorowok langkung kuat," saur anjeunna, "sabab pasti anjeunna mangrupikeun dewa! Sugan manéhna keur ngalamun, atawa keur lega diri. Atawa meureun manéhna jauh dina lalampahan, atawa keur saré jeung kudu hudang!” Jadi maranehna ngagorowok leuwih nyaring, sarta nurutkeun kabiasaan normal maranéhanana, maranéhanana motong diri ku peso jeung pedang nepi ka getih gushed kaluar. Maranéhna ngoréjat sapanjang soré nepi ka waktu kurban malem, tapi tetep teu aya sora, euweuh balesan, euweuh jawaban."

Pitulung ti Allah ngan sakeudeung.

13. 1 Petrus 5:7 “Pasrahkeun sagala kahariwang jeung kahariwang aranjeun ka Allah, sabab Mantenna paduli ka aranjeun.”

14. Jabur 68:19 “Puji PANGERAN, anu saban poé ngagandong urang. Allah anu nyalametkeun urang."

Ulah ngagunakeun kakuatan sorangan, pake kakuatan Allah.

15. Pilipi 4:13 “Ieu kabeh ku Kami bisa ku jalan Anjeunna anu masihan Kami.kakuatan.”

Kacanduan

16. 1 Korinta 6:12 “Aranjeun ngomong, “Kaula beunang migawe naon-naon”–tapi teu sagalana hade ka aranjeun. Sareng sanajan "Kuring diidinan ngalakukeun naon waé," kuring henteu kedah janten budak naon waé.

17. Korinta 10:13 “Teu aya godaan anu geus datang ka aranjeun, anu teu ilahar keur manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

Pentingna neangan pitulung.

18. Siloka 11:14 “Bangsa nu rubuh ku kakurangan pituduh, tapi meunangna ku naséhat loba. ”

PANGERAN geus deukeut

19. Jabur 34:18-19 “PANGERAN deukeut ka nu remuk manah, jeung nyalametkeun jalma-jalma nu geus remuk jiwana. Jalma soleh bakal loba kasusah, tapi ku PANGERAN bakal diluputkeun tina eta kabeh.”

20. Jabur 147:3 “Mantenna nyageurkeun nu remuk manah, jeung ngabeungkeut tatu-tatuna.”

21. Yesaya 41:10 “Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring bakal nulungan anjeun; enya, Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kabeneran Kami."

Katengtreman ngaliwatan Kristus

22. Pilipi 4:7 "Jeung katengtreman Allah , nu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus."

23. Kolosa 3:15 “Jeung hayukatengtreman anu asalna tina Kristus maréntah dina haté anjeun. Pikeun salaku anggota hiji awak anjeun disebut hirup dina karapihan. Sareng salawasna bersyukur. ”

Pépéling

24. 2 Timoteus 1:7 “Sabab Allah henteu maparin roh sieun jeung kasieunan, tapi roh kakuatan, kaasih, jeung disiplin diri. .”

25. 1 Yohanes 1:9 Tapi lamun urang ngaku dosa urang ka Anjeunna, Anjeunna satia tur adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala kajahatan.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.