25 hasznos bibliai vers az önkárosításról

25 hasznos bibliai vers az önkárosításról
Melvin Allen

Bibliai versek az önkárosításról

Sokan kérdezik, hogy a vagdosás bűn-e? Igen, az öncsonkítás akkor történhet meg, ha valaki úgy érzi, hogy Isten elutasította őt, vagy nem szereti, ami nem igaz. Isten nagyon szeret téged, magas áron vásárolt meg. Jézus azért halt meg, hogy megmutassa Isten félelmetes szeretetét irántad. Ne bízz az elmédben, hanem bízz az Úrban.

Nem szabad kíméletlennek lennünk, hanem együttérzőnek kell lennünk a vágókkal. A vágó a vágás után megkönnyebbülhet, de később bánatot és még nagyobb depressziót érezhet.

Hagyd, hogy Isten bátorítson és segítsen, ahelyett, hogy a saját kezedbe vennéd a dolgokat.

Ne hagyd, hogy az ördög azt mondja neked, hogy értéktelen vagy, mert ő kezdettől fogva hazug. Vedd fel Isten teljes fegyverzetét, hogy elkerüld az önkárosítást, és folyamatosan imádkozz.

Tudom, hogy mindig azt hallod, hogy imádkozni kell, de ez olyasmi, amit mindig hallunk, de ritkán teszünk. Nem egy 30 másodperces imáról beszélek, hanem arról, hogy kiöntöd a szívedet Istennek.

Isten a legjobb hallgató és vigasztaló. Mondd el Neki a problémáid gyökerét. Használd az Úr erejét, hogy ellenállj az ördögnek. Mondd el a Szentléleknek: "Szükségem van a segítségedre." Nem szabad elrejtened ezt a problémát, el kell mondanod valakinek.

Keress segítséget a bölcsektől, például keresztény tanácsadótól, lelkipásztortól stb. Kérem, bátorítom, hogy olvassa el a két másik oldalt, ha ezzel végzett.

Az első az oldal tetején található link, hogy halld és jobban megértsd az evangéliumot. A következő 25 bibliavers arra az esetre, ha értéktelennek érzed magad.

Idézetek

  • "Amikor a Lélek segítségéért imádkozunk... egyszerűen leborulunk az Úr lábaihoz gyengeségünkben. Ott megtaláljuk a győzelmet és az erőt, amely az Ő szeretetéből fakad." Andrew Murray.
  • "Ha Isten képes rajtam keresztül munkálkodni, akkor bárki máson is." Assisi Ferenc

A tested egy templom

1. 1Korinthus 6:19-20 "Nem tudjátok, hogy testetek templom, amely a Szentléleké? A Szentlélek, akit Istentől kaptatok, bennetek lakik. Nem magatokéi vagytok, drágán vásároltátok meg magatokat. Hozzatok tehát dicsőséget Istennek azzal, ahogyan testeteket használjátok." A Szentlélek a ti testetek.

2. 1 Korinthus 3:16 "Nem tudjátok, hogy ti magatok Isten temploma vagytok, és hogy Isten Lelke lakik közöttetek?".

3. 3Mózes 19:28 "Ne csináljatok testeteken vágásokat a halottakért, és ne tetováltassátok magatokat: Én vagyok az Úr."

Bízz az Úrban

4. Ézsaiás 50:10 "Ki félti közületek az Urat, és hallgat szolgájának szavára? Aki a sötétségben jár, akinek nincs világossága, az bízzon az Úr nevében, és támaszkodjék Istenére!".

5. Zsoltárok 9:9-10 "Az Úr az elnyomottaknak erőssége , a nyomorúság idején támasza. Akik ismerik a te nevedet, bíznak benned, Uram, mert te soha nem hagytad el azokat, akik a te segítségedet keresik.".

6. Zsoltár 56:3-4 "Még ha félek is, bízom benned. dicsérem Isten igéjét. bízom Istenben. nem félek. mit tehet velem a puszta hús és vér?".

Állj ellen az ördögnek és hazugságainak

7. Jakab 4:7 "Alázzátok meg magatokat tehát Isten előtt. Álljatok ellen az ördögnek, és el fog tőletek menekülni."

8. 1 Péter 5:8 "Legyetek józanok, legyetek éberek, mert a ti ellenfeletek, az ördög, mint ordító oroszlán, járkál, keresve, kit emészthet meg".

9. Efézus 6:11-13 "Öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy meg tudjatok állni az ördög stratégiáival szemben. Mert a mi harcunk nem emberi ellenfelek ellen folyik, hanem uralkodók, hatalmasságok, a sötétségben körülöttünk lévő kozmikus hatalmak és a mennyei birodalomban lévő gonosz szellemi erők ellen. Ezért vegyétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy meg tudjatok állni, valahányszor a gonoszságÉs amikor már mindent megtettél, amit csak tudtál, képes leszel szilárdan megállni."

Isten szeret téged

10. Jeremiás 31:3 "Az Úr megjelent nekünk a múltban, és ezt mondta: " Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, csalhatatlan jósággal vonzalak téged".

11. Róma 5:8 "Isten pedig ebben mutatja meg a maga irántunk való szeretetét: Míg mi még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk".

A Bibliában a vágás a hamis vallással van kapcsolatban.

12. 1 Királyok 18:24-29 "Akkor hívjátok a ti istenetek nevét, én pedig az Úr nevét hívom. Az az isten, aki a fa meggyújtásával válaszol, az az igaz Isten!" És az egész nép egyetértett. Ekkor Illés így szólt a Baál prófétáihoz: "Ti menjetek előre, mert sokan vagytok. Válasszatok egyet a bikák közül, készítsétek el, és hívjátok a ti istenetek nevét. De a fát ne gyújtsátok fel." Elkészítették tehát a fát.az egyik bikát, és az oltárra helyezték. Aztán reggeltől délig Baál nevét kiáltozták, és azt kiabálták: "Ó, Baál, válaszolj nekünk!" De semmiféle válasz nem érkezett. Aztán táncoltak, és bicegtek az általuk készített oltár körül. Dél körül Illés gúnyolódni kezdett rajtuk. "Hangosabban kell kiabálnotok - gúnyolódott -, mert bizonyára isten! Talán álmodozik, vagy könnyít magán.Vagy talán elutazott, vagy elaludt, és fel kell ébreszteni!" Így hát még hangosabban kiabáltak, és szokásukhoz híven késsel és karddal addig vagdosták magukat, amíg a vérük ki nem folyt. Egész délután tomboltak, egészen az esti áldozat idejéig, de még mindig nem volt hang, nem volt válasz, nem volt válasz." A "Válasz" nem volt.

Isten segítsége csak egy imára van.

13. 1 Péter 5: 7 "Adjátok minden gondotokat és aggodalmatokat Istennek , mert ő gondoskodik rólatok".

14. Zsoltárok 68:19 " Áldott legyen az Úr, aki mindennap hordoz minket. Isten a mi szabadítónk."

Ne a saját erődet használd, hanem Isten erejét.

15. Filippi 4:13 "Mindezt az által tehetem, aki erőt ad nekem".

Lásd még: 21 fontos bibliai vers a legalizmusról

Függőségek

16. 1Korinthus 6:12 "Azt mondjátok: "Bármit szabad tennem" - de nem minden jó nektek. És bár "bármit szabad tennem", nem szabad semminek a rabjává válnom".

17. Korinthus 10:13 "Nem ért titeket olyan kísértés, amely nem közös az emberrel. Isten hűséges, és nem engedi, hogy erődön felül megkísértessen, hanem a kísértéssel együtt a menekülés útját is megadja, hogy el tudjátok viselni." (Korinthus 10:13).

A segítségkérés fontossága.

18. Példabeszédek 11:14 "Egy nemzet elbukik a vezetés hiánya miatt, b izony, a győzelem a sokak tanácsa által jön el."

Lásd még: 25 fontos bibliai vers a pozitív gondolkodásról (erőteljes)

Az Úr közel van

19. Zsoltárok 34:18-19 "Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megszabadítja azokat, akiknek lelke összetört. Az igaz embernek sok baja lesz, de az Úr megszabadítja őt mindezektől." A zsoltárok 34:18-19 "Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megszabadítja azokat, akiknek lelke összetört.

20. Zsoltárok 147:3 "Meggyógyítja a megtört szívűeket, és beköti sebeiket".

21. Ézsaiás 41:10 " Ne félj, mert én veled vagyok, ne ijedj meg, mert én vagyok a te Istened, én erősítelek meg, igen, én segítek rajtad, igen, én tartalak meg téged igazságom jobbjával.".

Béke Krisztus által

22. Filippi 4:7 "És az Istennek békessége , amely minden értelmet felülmúl, megtartja szíveteket és elméteket Krisztus Jézus által".

23. Kolossé 3:15 "És a Krisztustól származó békesség uralkodjék szívetekben. Mert mint egy test tagjai arra vagytok hivatottak, hogy békességben éljetek. És legyetek mindig hálásak".

Emlékeztetők

24. 2 Timóteus 1:7 " Mert Isten nem a félelem és a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erő , a szeretet és az önfegyelem lelkét.".

25. 1 János 1:9 " Ha pedig megvalljuk neki bűneinket, hűséges és igaz, hogy megbocsássa nekünk bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.