25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Janten Tenang Dina Badai

25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Janten Tenang Dina Badai
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan Kalem

Dina kahirupan bakal aya waktos hese tetep tenang, tapi tibatan hariwang sareng mikiran masalah urang kedah milarian Gusti. . Penting pisan yén urang ngajauhan tina sagala gangguan di sabudeureun urang sareng sadaya gangguan dina haté urang sareng milari tempat anu sepi pikeun sareng Gusti. Teu aya anu sapertos nyalira di payuneun Gusti. Aya waktos dina kahirupan kuring nalika pikiran hariwang ngeusi pikiran kuring.

Pangobatan anu sok nulungan kuring nyaéta ka luar dimana aya katengtreman sareng sepi sareng ngobrol sareng Gusti.

Allah bakal maparin katengtreman jeung katenangan ka murangkalih-Na, teu siga anu sanés nalika urang sumping ka Anjeunna. Masalahna nyaéta nalika urang hariwang ngeunaan hal-hal anu urang nolak datang ka Anjeunna sanaos Anjeunna gaduh kakuatan pikeun ngabantosan urang.

Percaya ka Gusti. Naha anjeun hilap yén Anjeunna Maha Kawasa? Roh Suci bakal ngabantosan anjeun tetep tenang dina kaayaan anu susah.

Ngidinan Gusti damel dina kahirupan anjeun sareng nganggo cobaan pikeun kahadéan. Pikeun pitulung leuwih, abdi ajak anjeun maca Firman Allah unggal poé pikeun dorongan.

Petikan

  • "Katenangan mangrupikeun cara urang nunjukkeun yén urang percanten ka Gusti."
  • "Tetep tenang dina badai ngajadikeun bédana."
  • “Sakapeung Allah niiskeun badai. Kadang-kadang Anjeunna ngantepkeun badai ngamuk sareng nenangkeun anak-Na."

Allah kersa anak-anak-Na tetep tenang.

1. Yesaya 7:4 “Bejakeun ka Anjeunna, ‘Jaga.ati-ati, tetep tenang jeung ulah sieun. Ulah hilap ku sabab dua tunggul kayu bakar ieu, ku sabab ambekna Rezin sareng Aram sareng putra Remalya."

2. Hakim-hakim 6:23 “Tenang! Tong sieun. ” waler PANGERAN. "Anjeun moal maot!"

3. Budalan 14:14 “PANGERAN bakal merangan maraneh. Tetep tenang.”

Gusti tiasa nenangkeun badai dina kahirupan anjeun sareng dina haté anjeun.

4. Markus 4:39-40 “Jeung Anjeunna gugah, ngagelebug ka angin, tuluy ngalahir ka laut, “Heueuh! Jeung angin maot handap sarta jadi sampurna tenang. Sarta Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Naha anjeun sieun? Naha aranjeun teu iman keneh?”

5. Jabur 107:29-30 “ Mantenna niiskeun angin ribut, ombakna ngalempengkeun. Ku sabab kitu, aranjeunna bungah yén ombak janten sepi, sareng anjeunna nungtun aranjeunna ka tempat anu dipikahoyong."

6. Jabur 89:8-9 “PANGERAN Allah Nu Maha Kawasa, saha nu kawasa kawas Gusti, nun PANGERAN? Kasatiaan anjeun ngurilingan anjeun. Anjeun aturan leuwih laut megah; lamun ombakna naék, anjeun tenangkeunana."

7. Jakaria 10:11 “PANGERAN bakal meuntas lautan badai, sarta bakal niiskeun guligahna. Jero Walungan Nil bakal garing, kareueus Asur bakal ngarendahkeun, sareng kakawasaan Mesir moal aya deui."

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Kasangsaraan

8. Jabur 65:5-7 “Maneh bakal ngawaler ka kami, nun Allah Jurusalamet urang; Anjeun mangrupikeun kapercayaan pikeun sadayana di tungtung bumi, bahkan pikeun anu jauhpeuntas laut. Anu ngadegkeun gunung-gunung ku kakuatan-Na, disandangkeun ku kakawasaanana. Mantenna nilemkeun gumuruh sagara, gumuruhna ombak, jeung gumuruh jalma-jalma.”

Allah bakal nulungan aranjeun.

9. Sepanya 3:17 “Sabab PANGERAN Allah maraneh aya di antara maraneh. Anjeunna mangrupakeun Jurusalamet perkasa. Anjeunna bakal mikaresep anjeun kalayan kabagjaan. Kalayan cinta-Na, anjeunna bakal nenangkeun sadaya kasieun anjeun. Mantenna bakal girang ka aranjeun ku lagu-lagu anu gumbira."

10. Jabur 94:18-19 “Lamun kaula ngomong, “Suku leupeut,” asih Gusti nu taya papadana, nun PANGERAN. Nalika kahariwang hébat dina kuring, panglipur anjeun masihan kuring kabagjaan. ”

11. Jabur 121:1-2 “Kaula neuteup ka gunung-gunung, naha pitulung ti dinya teh? Pitulung abdi ti PANGERAN, anu ngadamel langit sareng bumi!"

12. Jabur 33:20-22 “Urang ngadagoan PANGERAN; Anjeunna mangrupikeun pitulung sareng tameng urang. Satemenna, haté urang bakal girang ka Anjeunna, sabab urang geus nempatkeun urang kapercayaan urang dina asmana-Na nu suci. Nun PANGERAN, mugi-mugi kaasih Gusti limpahkeun ka abdi-abdi, sapertos abdi ngarep-ngarep ka Gusti."

13. Mateus 11:28-29 “Hayu ka Kami, dulur-dulur anu keur susah jeung kabeurat beurat, Kami rek mere istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ngeunaan kuring; sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté: sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

Tetep tenang dina kaayaan amarah.

14. Jabur 37:8 “Tenangkeun amarah jeung singkirkeun amarah. Tong ambek — éta ngan ukur ngakibatkeun kajahatan. ”

15. Siloka 15:18 “Ambek-ambekanManusa nimbulkeun pasea, Tapi nu lalaunan amarah niiskeun pasea.”

Allah teh batu karang urang anu langgeng.

Tempo_ogé: Ngahampura Anu Nyiksa Anjeun: Pitulung Alkitabiah

16. Jabur 18:2 “PANGERAN teh gunung batu abdi, benteng abdi, sareng nyalametkeun abdi; Allah abdi, kakuatan abdi, di saha abdi bakal percanten; tameng abdi, sareng tanduk kasalametan abdi, sareng munara abdi anu luhur."

17. Siloka 18:10 “Ngaran PANGERAN teh munara anu kuat. Jalma anu soleh lumpat ka dinya tur aman."

Tetep tenang dina mangsa susah.

18. Yakobus 1:12 “ Jalma anu tabah kana cobaan, bagja, sabab lamun lulus ujian, manéhna bakal narima makuta. hirup anu geus dijangjikeun ku Allah ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna."

19. Yoh 16:33 “Kami geus ngadawuh ka aranjeun, supaya ku Kami bisa katengtreman. Di dunya anjeun bakal ngalaman kasusah, tapi kudu wani — Kuring geus nungkulan dunya!”

Percaya ka PANGERAN.

20. Yesaya 12:2 “Tingali! Allah-ya Allah-nyaeta kasalametan kuring; Abdi bakal percanten sareng henteu sieun. Sabab PANGERAN teh kakuatan abdi sareng lagu abdi, sareng anjeunna parantos janten kasalametan abdi."

21. Jabur 37:3-7 “ Percaya ka PANGERAN jeung lampahkeun hade. Cicing di tanah jeung eupan dina kasatiaan. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti, sareng anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; Percanten ka anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalakukeun. Anjeunna bakal nyangking kabeneran anjeun salaku cahaya, sareng kaadilan anjeun sapertos panonpoe siang. Jempé di payuneun Gusti sareng sabar ngantosan anjeunna. Tong ambek ka si anujalan makmur atawa jalma anu ngalaksanakeun rencana jahat."

Hal-hal anu kudu dipikirkeun pikeun tetep tenang.

22. Yesaya 26: 3 "Anjeun ngajaga anjeunna dina katengtreman sampurna anu pikiranna tetep ka anjeun, sabab anjeunna percanten ka anjeunna. anjeun.”

23. Kolosa 3:1 “Ku sabab kitu, aranjeun geus digugahkeun jeung Kristus, kudu ati-ati kana hal-hal di luhur, tempat Kristus aya, linggih di tengeneun Allah.”

Allah geus deukeut.

24. Lamentations 3:57 “Maneh nyampeurkeun dina poe Kami nyaur ka maneh; Anjeun nyarios, "Ulah sieun!"

Pépéling

25. 2 Timoteus 1:7 “Sabab Allah henteu masihan ka urang sumanget kasieunan, tapi roh anu kakuatan, kaasih, sareng pertimbangan anu leres."

Bonus

Deuteronomy 31:6 “ Sing kuat jeung wani; ulah sieun atawa sieun ku maranehna. Pikeun eta teh PANGERAN Allah anjeun anu mana jeung anjeun; Mantenna moal ninggalkeun anjeun atanapi ngantunkeun anjeun."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.