25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Perbudakan (Budak Jeung Juragan)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Perbudakan (Budak Jeung Juragan)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan perbudakan?

Naha Alkitab ngahampura perbudakan? Naha éta ngamajukeun éta? Hayu urang manggihan naon sabenerna nyebutkeun Alkitab ngeunaan perbudakan. Topik ieu pinuh ku kabingungan sareng seueur bohong anu dibawa ku para kritikus Alkitab anu ateis. Hal kahiji anu Sétan sok hayang laksanakeun nyaéta nyerang Firman Allah kawas manéhna di taman.

Sanaos Kitab Suci ngakuan yén aya perbudakan, éta henteu kantos ngamajukeun éta. Allah abhors perbudakan. Nalika jalma mikirkeun perbudakan, aranjeunna otomatis mikiran jalma hideung.

Perbudakan nyulik sareng perlakuan anu teu adil ka urang Afrika-Amerika jaman harita dikutuk dina Kitab Suci. Nyatana, éta dihukum ku pati sareng teu aya dina Kitab Suci anu henteu ngantunkeun perbudakan kusabab warna kulit batur. Loba jalma poho yén urang Kristen anu digawé pikeun ngabebaskeun budak.

Kutipan Kristen ngeunaan perbudakan

"Iraha waé kuring ngadangu saha waé anu ngabantah perbudakan, kuring ngarasa dorongan kuat pikeun ningali éta dicoba ka anjeunna sacara pribadi."

— Abraham Lincoln

"Sadaya nu urang sebut sajarah manusa–duit, kamiskinan, ambisi, perang, prostitusi, kelas, kakaisaran, perbudakan–[mangrupakeun] carita dahsyat panjang manusa nyobian pikeun manggihan hal lian ti Allah. anu bakal ngabahagiakeun anjeunna." C.S. Lewis

"Kuring ngan ukur tiasa nyebatkeun yén teu aya jalma anu hirup anu hoyong langkung ikhlas tibatan kuring ningali rencana anu diadopsi pikeun ngaleungitkeun perbudakan."George Washington

"Janten urang Kristen kedah janten budak Kristus." John MacArthur

Perbudakan dina ayat-ayat Alkitab

Dina Kitab Suci jalma-jalma sacara sukarela ngajual diri ka budak sangkan bisa narima kadaharan, cai, jeung panyumputan keur diri jeung kulawargana. Lamun anjeun miskin jeung teu boga pilihan, ngan ngajual diri jadi budak, naon anu anjeun bakal ngalakukeun?

1. Imamat 25:39-42 I “Lamun dulur maneh jadi miskin nepi ka ngajual diri ka Anjeun, Anjeun teu kudu nyieun manéhna ngawula kawas budak beungkeut. Sabalikna, anjeunna kedah ngawula sareng anjeun sapertos abdi anu diupahan atanapi mudik anu hirup sareng anjeun, dugi ka taun Yobel. Teras anjeunna sareng anak-anakna tiasa angkat ka kulawargana sareng warisan karuhunna. Ku sabab maranehna teh abdi-abdi Kami anu ku Kami dibawa kaluar ti tanah Mesir, maraneh teu meunang dijual jadi budak.

2. Deuteronomy 15:11-14 Bakal salawasna aya jalma miskin di nagara éta. Ku sabab eta, Kami marentahkeun maneh supaya satia ka sasama urang Israil anu miskin jeung malarat di tanah maraneh. Upami aya jalma-jalma urang Ibrani, lalaki atanapi awéwé, ngajual diri ka anjeun sareng ngawula ka anjeun genep taun, dina taun katujuh anjeun kedah ngantepkeun aranjeunna gratis. Jeung nalika anjeun ngaleupaskeun aranjeunna, ulah ngirim aranjeunna jauh kosong. Nyadiakeun aranjeunna sacara lega tina domba anjeun, pangirikan sareng pamekan anggur anjeun. Pasihan aranjeunna sakumaha anu diberkahan ku PANGERAN Allah anjeun.

Maling bisa jadi budak keur mayar nahutang.

3. Budalan 22:3 tapi lamun kajadian sanggeus panonpoe surup, anu ngabela teh dosa kana pertumpahan getih. “Sing saha anu maling tangtu kudu ngabalikeun duit, tapi lamun teu boga nanaon, kudu dijual pikeun mayar malingna.

Perlakuan budak-budak

Allah miara budak-budak jeung mastikeun supaya maranehna teu dianiaya.

4. Imamat 25:43 Aranjeun ulah marentah ka maranehna kalawan kasar. Maneh kudu sieun ka Allah maneh.”

5. Epesus 6:9 Jeung juragan-juragan, laksanakeun ka abdi-abdi aranjeun. Ulah ngancam aranjeunna , sabab anjeun terang yén anjeunna anu duanana Master maranéhanana jeung anjeun aya di sawarga, sarta teu aya pilih kasih ka anjeunna.

6. Kolosa 4:1 Juragan-juragan, bekelan ka abdi-abdi aranjeun nu bener jeung adil, sabab aranjeun nyaho yen aranjeun oge boga Juragan di sawarga.

7. Budalan 21:26-27 “Anu neunggeul panon budak lalaki atawa awewe nepi ka ngaruksak panonna, eta budak kudu dibebaskeun pikeun nebus panonna. Anu boga budak lalaki atawa budak awewe kudu ngabebaskeun eta budak pikeun ngimbangan huntuna.

8. Budalan 21:20 “Lamun aya nu neunggeul budak lalaki atawa awewe ku gading nepi ka eta budak paeh, nu bogana kudu dihukum.

9. Siloka 30:10 Tong ngahina budak ka dununganana, ulah nepi ka kutukan maneh, jeung maneh bakal jadi dosa.

Naha jalma-jalma kuduna jadi budak salamina?

10. Ulangan 15:1-2 “Dina tungtung unggal tujuh taunanjeun bakal masihan panghampura hutang. Ieu cara pikeun ngahampura: unggal tukang kiridit kedah ngabebaskeun anu diinjeumkeun ka tatanggana; Anjeunna henteu kedah ngahukum ka tatangga sareng dulurna, sabab pangampura Gusti parantos diumumkeun.

11. Budalan 21:1-3 “Ayeuna ieu putusan anu kudu ditepikeun ka maranehna: Lamun maraneh meuli budak Ibrani, manehna kudu ngawula genep taun; sareng dina katujuh anjeunna bakal kaluar gratis sareng teu mayar nanaon. Lamun manéhna asup sorangan, manéhna bakal kaluar sorangan; lamun manéhna asup nikah, mangka pamajikanana kudu indit kaluar jeung manéhna.

Sababaraha budak milih henteu ninggalkeun.

12. Deuteronomy 15:16 Tapi upamana hiji budak lalaki ngomong ka anjeun, "Kuring teu hayang ninggalkeun anjeun," sabab anjeunna nyaah ka anjeun jeung kulawarga anjeun sarta senang jeung anjeun.

Naha para kritikus Kitab Suci teu kungsi maca ayat-ayat nu ngahukum penculikan budak jaman baheula?

13. Ulangan 24:7 Lamun aya nu katewak nyulik a Sasama urang Israil sareng ngarawat atanapi ngajual aranjeunna salaku budak, anu nyulik kedah maot. Anjeun kedah ngabersihkeun anu jahat ti antara anjeun.

14. Budalan 21:16 “Sing saha anu nyulik jelema kudu dipaehan, boh anu geus dijual boh anu masih keneh diilikan ku nu nyulik.

15. 1 Timoteus 1:9-10 Urang oge terang yen Toret teh dijieun lain pikeun nu bener, tapi pikeun nu ngalanggar hukum jeung nu barontak, nu doraka jeung nu boga dosa, nu teu suci jeung nu teu religius, pikeun nu maehan.bapa atawa indung maranéhanana, pikeun murderers, pikeun cabul séksual, pikeun maranéhanana practicing homoseksualitas, pikeun padagang budak jeung tukang bohong jeung perjurers-jeung naon sejenna anu bertentangan jeung doktrin alus.

Naha Allah mikanyaah?

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Kahariwang

16. Galata 3:28 Teu aya urang Yahudi, boh nu lain Yahudi, boh budak atawa merdika, boh lalaki jeung awewe, pikeun aranjeun. sadayana hiji dina Kristus Yesus.

17. Kajadian 1:27 Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar-Na sorangan; dina gambar Allah Anjeunna nyiptakeun manéhna; lalaki jeung awewe Anjeunna nyiptakeun maranehna.

Pangajaran Paulus ngeunaan perbudakan

Paulus ngajurung budak-budak lamun sanggup, tapi lamun teu bisa, tong hariwang.

18. 1 Korinta 7:21-23 Naha anjeun budak nalika anjeun disebut? Tong ngantep éta ngaganggu anjeun — sanaos upami anjeun tiasa kéngingkeun kabébasan, laksanakeun. Pikeun hiji anu éta budak nalika disebut iman ka Gusti teh jalma dibébaskeun Gusti; Sarupa oge, anu merdika waktu disebut teh budak Kristus. Anjeun dibeuli kalawan harga; ulah jadi budak manusa .

Salaku urang Kristen, simkuring teh ngawula ka Kristus, sarta kami ngawartakeun eta kalawan bungah.

19. Rum 1:1 T suratna ti Paulus, abdi Kristus Yesus. , dipilih ku Allah pikeun jadi rasul jeung diutus pikeun ngawawarkeun Injil-Na.

20. Epesus 6:6 Nurut ka maranehna teh lain ngan pikeun meunang kahadean lamun panon maranehna ka anjeun, tapi salaku budak Kristus, ngalakonan pangersa Allah ti anjeun.haté.

21. 1 Petrus 2:16 Hirup sabage jelema merdika, tapi ulah make kamerdikaan pikeun nutupan kajahatan; hirup salaku hamba Allah.

Naha Alkitab ngadukung perbudakan?

Kristen jeung Alkitab henteu ngahampura perbudakan éta ngajawabna. Nalika anjeun janten Kristen anjeun moal hoyong perbudakan aya. Éta sababna urang Kristen anu bajoang pikeun ngeureunkeun perbudakan sareng kéngingkeun hak anu sami pikeun sadayana.

22. Filemon 1: 16 henteu deui salaku budak tapi langkung ti budak — dulur anu dipikacinta, khususna pikeun kuring tapi kumaha carana. langkung seueur ka anjeun, boh dina daging boh dina Gusti.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Asih Agape (Bebeneran anu Kuat)

23. Pilipi 2:2-4 Ku kituna, sangkan kabagjaan sim kuring teh lengkep, ku cara sarumping, boga kanyaah anu sarua, hiji roh jeung hiji pikiran. Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan tapi masing-masing pikeun kapentingan batur. – (Ayat-ayat ngeunaan humility dina Kitab Suci)

24. Rum 13:8-10 Ulah aya hutang tetep tunggakan, iwal hutang neraskeun ka silih pikanyaah , pikeun saha anu mikanyaah ka batur geus minuhan. hukum. Parentah-parentah, "Maneh ulah jinah," "Maneh ulah maehan," "Maneh ulah maling," "Maneh ulah mikahayang," jeung naon bae parentah sejenna, kasimpulan dina hiji parentah kieu: "Kaasih. tatangga anjeun sakumaha anjeun sorangan." Asih teu ngarugikeun tatangga. Ku sabab eta cinta teh minuhan hukum.

Conto perbudakan dina Kitab Suci

25. Budalan 9:1-4 PANGERAN nimbalan ka Musa, "Geura ka Firaun, bejakeun ka anjeunna, 'Ieu. Kitu timbalan PANGERAN, Allah urang Ibrani: "Umat Kami undur, supaya maraneh nyembah ka Kami." Upami anjeun nampik ngantepkeun aranjeunna sareng teras-terasan nahan aranjeunna, panangan PANGERAN bakal ngadatangkeun bala anu dahsyat kana ingon-ingon anjeun di tegalan - kana kuda anjeun, kalde sareng onta sareng kana sapi anjeun, domba sareng embe. Tapi PANGERAN bakal ngabedakeun antara ingon-ingon urang Israil jeung urang Mesir, supaya sato-sato urang Israil teu aya anu paeh. "

Kacindekan

Sakumaha anjeun tiasa tingali jelas perbudakan dina Kitab Suci béda pisan sareng perbudakan urang Afrika-Amerika. Padagang budak dianggap henteu patuh hukum sareng pakait sareng pembunuh, homoseks, sareng jalma cabul. Gusti henteu nunjukkeun pilih kasih. Awas pikeun tukang bohong anu nyobian milih ayat tina Alkitab pikeun nyarios yén anjeun ningali Alkitab ngamajukeun perbudakan, anu mangrupikeun bohong ti Iblis.

Tanpa Kristus aranjeun teh budak dosa. Punten upami anjeun sanés Kristen baca halaman ieu ayeuna!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.